Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 DALINIO PAKEITIMO PROJEKTAS NR ... 
 DALYVAUTI ŠIAME PROJEKTE  
 DARBO GRUPĖS SUDARYTOS ŠIAM PROJEKTUI PARENGTI  
 DARYTI ŠIO PROJEKTO SVARSTYMO PERTRAUKĄ  
 DOKUMENTŲ PROJEKTUS  
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ DĖL PROJEKTO NR  
 DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ PARENGIMO IR JŲ EKONOMINIO PAGRINDIMO  
 EKOLOGINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ RENGIMĄ  
 GAMINAMA PAGAL TĄ PATĮ PROJEKTĄ  
 INVENTORIZAVIMO IR MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO  
 INVESTICINIAI PROJEKTAI  
 INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI  
 INVESTICINIAMS PROJEKTAMS  
 INVESTICINIO PROJEKTO  
 INVESTICINIS PROJEKTAS  
 INVESTICINIUS PROJEKTUS  
 INVESTICINIŲ PROJEKTŲ  
 INVESTICINĮ PROJEKTĄ  
 IŠNUOMOTŲ PASTATŲ AR PATALPŲ ATSKYRIMO NUO VALSTYBINĖS ĮMONĖS PROJEKTĄ  
 JŪRŲ TEISĖS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KITŲ METŲ BIUDŽETO PROJEKTĄ  
 KOMPLEKSINIAI ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI  
 KOMPLEKSINIO ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO  
 KOMPLEKSINIO ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO  
 KOMPLEKSINIUS ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS  
 KOMPLEKSINĮ ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTAS  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTO RENGIMO  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTO  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTUI PARENGTI  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTĄ  
 KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KONVENCIJŲ IR PROTOKOLŲ RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KRAŠTO PROJEKTAI  
pritarta ĮSTATYMO PROJEKTUI PO PIRMOJO SVARSTYMO  
 LAIKINOSIOS KOMISIJOS KONSTITUCIJOS PROJEKTUI PARENGTI  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI BEI LR ĮSTATYMO DĖL LR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 MIŠKOTVARKOS PROJEKTAI  
 MIŠKOTVARKOS PROJEKTUS  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR JŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 NAUJO BK PROJEKTO  
 NUTARIMO PROJEKTAS  
 NUTARIMO PROJEKTE  
 NUTARIMO PROJEKTO  
 NUTARIMO PROJEKTU  
 NUTARIMO PROJEKTUI  
 NUTARIMO PROJEKTĄ  
 NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PADARYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PRIĖMIMO PERTRAUKA  
 PAGAL PROJEKTĄ numatyta ... 
 PAGAL TEMPUS PROJEKTĄ  
 PAGAL ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 PAGAL ŠĮ PROJEKTĄ  
 PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 PAKEITIMO PROJEKTAS NR ... 
 PAKEITIMŲ PROJEKTŲ BEI DETALIŲ PLANŲ RENGIMĄ  
 PAPILDOMO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS ATSTOVAS G ŠVEDAS 
 PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 PARENGTAS PROJEKTAS  
 PARENGTO PROJEKTO  
 PARENGTUS PROJEKTUS  
 PARENGTĄ PROJEKTĄ  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI JAPONIJOS EKSPORTO IMPORTO BANKU  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI SU JAPONIJOS EKSPORTO IR IMPORTO BANKU  
 PASKYRIMO PROJEKTAS NR ... 
 PATEIKIA IŠVADAS DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ  
 PATEIKTAME PROJEKTE  
 PATEIKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO TRANSPORTO KODEKSO PROJEKTAS NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKTAS PROJEKTAS  
 PATEIKTO PROJEKTO  
 PATEIKTĄ PROJEKTĄ  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKĖ PAGRINDINIO ŠĮ PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 AKCINĖS BENDROVĖS AURABANKAS REORGANIZAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PERTRAUKA  
 PRADĖTI ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRIENŲ MIESTO IR TRAKŲ RAJONO GRIGIŠKIŲ GYVENVIETĖS TIESIOGINIO VALDYMO PRATĘSIMO PROJEKTAS NR ... 
 PRISTATYTI ĮSTATYMO PROJEKTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRIVATAUS ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROJEKTUI FINANSUOTI  
 PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ RENGIMAS  
 PROJEKTAI IR SCHEMOS  
 PROJEKTAMS FINANSUOTI  
 PROJEKTAMS RENGTI  
 PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI  
 PROJEKTAS NR ... 
 PROJEKTAS PARENGTAS  
 PROJEKTAS RENGIAMAS  
 PROJEKTE BUVO NUMATYTA  
 PROJEKTE NUMATOMA  
 PROJEKTE NUMATYTA  
 PROJEKTE SIŪLOMA  
 PROJEKTE TURI BŪTI NURODYTAS įstaigos pavadinimas 
 PROJEKTO AUTORIAI  
 PROJEKTO AUTORIAMS  
 PROJEKTO AUTORIUS ARCHITEKTAS  
 PROJEKTO AUTORIUS  
 PROJEKTO AUTORIŲ  
 PROJEKTO DALIS  
 PROJEKTO DALIŲ  
 PROJEKTO DALYVIAI  
 PROJEKTO EKSPERTIZĘ  
 PROJEKTO EKSPERTIZĖ  
 PROJEKTO FINANSAVIMO  
 PROJEKTO KOORDINATORIUS  
 PROJEKTO NR ... 
 PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS VADOVAS S STAŽYS 
 PROJEKTO RENGIMO  
 PROJEKTO RENGĖJAI  
 PROJEKTO SVARSTYMAS  
 PROJEKTO VADOVAS  
 PROJEKTO VADOVĖ  
 PROJEKTO VARIANTĄ  
 PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS  
 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO  
 PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI  
 PROJEKTO ŠVIETIMAS LIETUVOS ATEIČIAI  
 PROJEKTU NR ... 
 PROJEKTUI FINANSUOTI  
 PROJEKTUI PARENGTI  
 PROJEKTUI PO PIRMOJO SVARSTYMO be balsavimo 
 PROJEKTUI PRITARĖ  
 PROJEKTUI RENGTI  
 PROJEKTUI ĮGYVENDINTI  
 PROJEKTĄ NR ... 
 PROJEKTĄ PARENGĖ ... 
 PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS  
 PROJEKTŲ FINANSAVIMO  
 PROJEKTŲ RENGIMO  
 PROJEKTŲ RENGIMĄ  
 PROJEKTŲ VADOVAS  
 PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO  
 RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 ALTERNATYVAUS PROJEKTO PATEIKĖJAS  
 ALTERNATYVIŲ PROJEKTŲ  
 REFERENDUMUI TEIKIAMAS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PROJEKTAS  
 REGIONINIO PARKO MIŠKUS PAGAL MIŠKOTVARKOS IR KITUS PROJEKTUS SAUGO IR TVARKO PAGAL SUTARTIS  
 REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTUS  
 REKONSTRUKCIJOS PROJEKTĄ  
 RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 RENGIAMŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 RENGTI ĮSTATYMŲ PROJEKTUS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS TOBULINIMO  
 REORGANIZAVIMO PROJEKTO  
 REORGANIZAVIMO PROJEKTĄ  
 SEIMAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHYVŲ ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 SKELBKITE GERIAUSIUS SAVO PROJEKTUS MŪSŲ ŽURNALE TAI PATIKIMAS LEIDINYS  
 SPRENDIMO PROJEKTĄ  
 SPRENDIMŲ PROJEKTUS  
 STATINIŲ PROJEKTŲ IR STATINIŲ EKSPERTIZĖ  
 STATYBOS AR PASTATŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTĄ  
 STRAIPSNIO PAKEITIMO PROJEKTAS NR ... 
 STRAIPSNIO PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 SVEIKO MIESTO PROJEKTO  
 SVEIKŲ MIESTŲ PROJEKTO  
 TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE  
 TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ  
 TARPŽINYBINĖS KOMISIJOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS PROJEKTO  
 TECHNINIO PROJEKTO  
 TECHNINĮ PROJEKTĄ  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS PROJEKTUS ORGANIZUOJA ... 
 TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS  
 TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 TEMPUS PROJEKTO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 TYRIMO IR SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO PROJEKTAS NR ... 
 VALSTYBINIO PROJEKTAVIMO INSTITUTO LIETUVOS STATYBOS PROJEKTAS  
 VALSTYBINIUS MIŠKUS VALDO NAUDOJA PAGAL MIŠKOTVARKOS PROJEKTUS JUOS SAUGO IR TVARKO  
 VISIŠKĄ TURTINĘ ATSAKOMYBĘ UŽ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ  
 ĮGYVENDINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 ATITINKAMOS TERITORIJOS ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS  
 ĮGYVENDINTI ŠĮ PROJEKTĄ  
 ĮSAKYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS IŠKLAUSO ... 
 ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAS NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTAI  
 ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTAS  
 ĮSTATYMO PROJEKTE NUMATYTA ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTE  
 ĮSTATYMO PROJEKTO NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 ĮSTATYMO PROJEKTO VARIANTĄ  
 ĮSTATYMO PROJEKTO  
 ĮSTATYMO PROJEKTU  
 ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 ĮSTATYMO PROJEKTĄ NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS NR ... 
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ  
 ĮSTATYMŲ PATAISAS IR PROJEKTUS  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAI DĖL KITŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PAPILDYMO  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAI  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAMS  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTUS  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ  
 ĮVAIRIUS PROJEKTUS  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTAS NR ... 
 ŠIAM PROJEKTUI ĮGYVENDINTI  
 ŠIAM ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO TREČIĄJĮ SVARSTYMĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠIS ĮSTATYMO PROJEKTAS  
 ŠITO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠIŲ MIŠKŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMĄ JŲ NAUDOJIMĄ  
 ŠĮ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTE  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUOSE  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ  
 ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTE  
 ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO PROJEKTO ŠVIETIMAS LIETUVOS ATEIČIAI  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 AUTOMOBILIŲ KELIO VIA BALTICA PROJEKTUI FINANSUOTI  
 BENDRAS PROJEKTAS  
 BENDROJO PLANO PROJEKTO VADOVAS SAULIUS LUKOŠIUS 
 BENDRUS PROJEKTUS  
 BENDRĄ PROJEKTĄ  
 BENDRŲ PROJEKTŲ  
 BIUDŽETO PROJEKTAS  
 BIUDŽETO PROJEKTE  
 BIUDŽETO PROJEKTO  
 BIUDŽETO PROJEKTĄ