Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALYVAUJANT NE MAŽIAU KAIP PUSEI visų rinkėjų 
 DAUGIAU KAIP PUSEI  
 DAUGIAU KAIP PUSĘ METŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSĘ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ MILIJONO  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ ĮTRAUKTŲ Į SĄRAŠUS PILIEČIŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS  
 DAUGIAU NEGU PUSĖ  
 DAUGIAU NEI PRIEŠ PUSĘ AMŽIAUS  
 DAUGIAU NEI PUSĘ AMŽIAUS  
 DAUGIAU NEI PUSĘ  
 DAUGIAU NEI PUSĖ  
 DEŠINĖJE PUSĖJE  
 DEŠINĖS PUSĖS  
 DIDESNĖ PUSĖ  
 DU SU PUSE  
 DVIEJŲ SU PUSE  
išverčiama; pakeisti Į GERĄJĄ PUSĘ  
kairiąja; kita KELIO PUSE  
kita; viena; antra MEDALIO PUSĖ  
kitoje; vienoje MEDALIO PUSĖJE  
 GAVO DAUGIAU KAIP PUSĘ VISŲ RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ BALSŲ  
krypsta Į KITĄ PUSĘ  
 GYVENIMO PUSES  
 GYVENIMO PUSĘ  
 IKI PUSĖS metų; milijono 
 IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  
 IŠ DEŠINĖS PUSĖS  
 IŠ DVIEJŲ PUSIŲ  
 IŠ IŠORINĖS PUSĖS  
 IŠ KURIOS PUSĖS  
 IŠ LAUKO PUSĖS  
 IŠ LIETUVOS PUSĖS  
 IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
 IŠ MOTINOS PUSĖS  
 IŠ PUSĖS ŽODŽIO suprato 
 IŠ RYTŲ PUSĖS  
 IŠ TRIJŲ PUSIŲ  
 IŠ TĖVO IR IŠ MOTINOS PUSĖS  
 IŠ TĖVO PUSĖS  
 IŠ VISŲ PUSIŲ apsupti; apžiūri; puolamas 
nukreiptos Į PRIEŠINGAS PUSES  
 IŠKLAUSYTA IR ANTROJI PUSĖ  
nusirengti IKI PUSĖS  
nuėjo; spruko Į SKIRTINGAS PUSES  
 KAIRIOSIOS PUSĖS  
 KAIRĖJE KRŪTINĖS PUSĖJE  
 KAIRĖJE PUSĖJE  
 KAIRĖS PUSĖS  
 KALENDORINIAMS METAMS PUSEI KALENDORINIŲ METŲ KETVIRČIUI  
 KAS PUSĘ METŲ  
... DIENOS PUSĘ  
pasikeitė Į BLOGĄJĄ PUSĘ  
 KEIČIASI Į GERĄJĄ PUSĘ  
pasiūlymas IŠ MŪSŲ PUSĖS  
pasuko Į PRIEŠINGĄ PUSĘ  
pasvirę Į PIETŲ PUSĘ  
patraukti; palenkti Į SAVO PUSĘ  
 KITA PUSĖ  
 KITAI PUSEI  
 KITOJ GATVĖS PUSĖJ  
 KITOJE GATVĖS PUSĖJE  
 KITOJE KELIO PUSĖJE  
 KITOJE PUSĖJE  
 KITOJE UPĖS PUSĖJE  
 KITOS PUSĖS  
 KITĄ PUSĘ  
 KROVININIO AUTOMOBILIO PRIEKYJE IŠ DEŠINĖS PUSĖS TURI BŪTI ... 
 LAPO PUSĖJE  
 LIETUVOS ANTROJO PASAULINIO KARO ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE  
 LIETUVOS PUSĖ  
 MAŽDAUG PUSEI  
 MAŽDAUG PUSĘ  
 MAŽDAUG PUSĖ  
 MAŽIAU KAIP PUSĖ  
 MAŽIAU NEI PUSĖ  
... SU PUSE METŲ LAISVĖS ATĖMIMO  
važinėja; parduoti UŽ PUSĘ KAINOS  
 NAMO PUSĖJE  
 NE MAŽIAU KAIP PUSĘ  
 NE MAŽIAU KAIP PUSĖ  
 NE Į TĄ PUSĘ  
 NĖ PUSĖS žodžio; metų 
 NĖ VIENA PUSĖ  
 NĖ VIENAI PUSEI  
žiūrėjau Į TĄ PUSĘ  
 PALENKTI Į SAVO PUSĘ  
... ŠIŲ METŲ PUSĖJE  
 ABI PUSES  
 ABI PUSĖS  
 ABIEJOSE PUSĖSE  
 ABIEJŲ PUSIŲ  
 ABIEM PUSĖMS  
 ABIEMS PUSĖMS  
 PATENKA Į LAIKOTARPĮ KAI IKI SEIMO KADENCIJOS PABAIGOS YRA LIKĘ MAŽIAU KAIP PUSĖ METŲ  
 PATRAUKTI Į SAVO PUSĘ  
 PER PUSĘ amžiaus; sumažinti; šimto 
 PER PUSĘ METŲ  
 PER PUSĘ VALANDOS  
 PIETŲ PUSĖS  
 PIRMA DIENOS PUSĖ  
 PIRMOJE DIENOS PUSĖJE  
 PIRMOJE PUSĖJE  
 PIRMOJE SAVAITĖS PUSĖJE  
 PIRMOJE XX A PUSĖJE  
 PIRMOJI PUSĖ  
 PIRMOJOJE PUSĖJE  
 PIRMOSIOS PUSĖS  
 PIRMĄ DIENOS PUSĘ  
 PO PUSĘ arbatinio šaukštelio; litro; kilogramo 
 PO PUSĘ STIKLINĖS  
 PO PUSĖS METŲ  
 PRIEŠ PUSĘ AMŽIAUS  
 PRIEŠ PUSĘ METŲ  
 PRIEŠINGOJE PUSĖJE  
 PUSE ETATO  
 PUSE LŪPŲ  
 PUSEI METŲ  
 PUSĘ AMŽIAUS  
 PUSĘ DIENOS  
 PUSĘ LITRO  
 PUSĘ METŲ  
 PUSĘ MILIJONO LITŲ  
 PUSĘ MILIJONO  
 PUSĘ NAKTIES  
 PUSĘ STIKLINĖS  
 PUSĘ VALANDOS  
 PUSĘ ŠIMTMEČIO  
 PUSĘ ŠIOS SUMOS  
 PUSĖ METŲ  
 PUSĖ MILIJONO  
 PUSĖ STIKLINĖS  
 PUSĖS AMŽIAUS  
 PUSĖS LITRO TALPOS  
 PUSĖS LITRO  
 PUSĖS METŲ  
 PUSĖS MILIJONO  
 PUSĖS TURTO KONFISKAVIMO  
 REFERENDUME DALYVAVO MAŽIAU KAIP PUSĖ Į SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ PILIEČIŲ  
 RINKIMUOSE DALYVAVO MAŽIAU KAIP PUSĖ VISŲ RINKĖJŲ  
 RUSIJOS PUSĖ  
 ANOJ PUSĖJ EŽERO  
 ANOJ PUSĖJ  
 ANOJE PUSĖJE  
 SKIRTINGOSE BARIKADŲ PUSĖSE  
 ANTRA DIENOS PUSĖ  
 ANTRAJAI PUSEI  
aiškinti santykių SU ANTRĄJA PUSE  
 ANTROJE DIENOS PUSĖJE  
 ANTROJE PUSĖJE  
 ANTROJE RUNGTYNIŲ PUSĖJE  
 ANTROJE SAVAITĖS PUSĖJE  
 ANTROJE ŽAIDIMO PUSĖJE  
 ANTROJI PUSĖ  
 STIPRIĄSIAS IR SILPNĄSIAS PUSES  
 STIPRIĄSIAS PUSES  
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ KOVOJUSIŲ ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE STATUSO  
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ KOVOJUSIŲ ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE  
 ANTROJOJE PUSĖJE  
 ANTROS PUSĖS  
 ANTROSIOS PUSĖS  
 ANTRĄ DIENOS PUSĘ  
 ANTRĄJA PUSE  
 ANTRĄJĄ PUSĘ  
 SUSIRINKIMAS YRA TEISĖTAS JEIGU JAME DALYVAUJA DAUGIAU KAIP PUSĖ bendrovės narių 
 TAI Į VIENĄ TAI Į KITĄ PUSĘ  
 APATINĖ PUSĖ  
 TAMSIAJAI MĖNULIO PUSEI IŠ POLICIJOS SUVESTINIŲ TIK FAKTAI  
 TAMSIAJAI MĖNULIO PUSEI  
 TAMSIOJI MĖNULIO PUSĖ IŠ POLICIJOS SUVESTINIŲ TIK FAKTAI  
 TAMSIOJI MĖNULIO PUSĖ TIK FAKTAI  
 TAMSIOJI MĖNULIO PUSĖ  
... GATVĖS PUSĖJE  
 TEIGIAMAS IR NEIGIAMAS PUSES  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IR IŠ KITOS PUSĖS  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IŠ KITOS PUSĖS  
 TREJŲ SU PUSE METŲ  
 TRYS SU PUSE  
 TURI DVI PUSES  
 VALDYTOJU IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
 AR TIK IŠ DEŠINĖS PUSĖS ARBA IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  
 VIDURINIOJO GELEŽIES AMŽIAUS ANTROJOJE PUSĖJE  
 VIENA PUSĖ  
 VIENOJ PUSĖJ  
 VIENOJE BARIKADŲ PUSĖJE  
 VIENOJE PUSĖJE  
 VIENOS PUSĖS  
 VIRŠUTINĖ PUSĖ TAMSIAI ŽALIA  
 VOS NE PUSĘ  
 VOS NE PUSĖ  
 XIV A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XIX A ANTROJE PUSĖJE XX A PRADŽIOJE  
 XIX A ANTROJE PUSĖJE  
 XIX A ANTROJE XX A PIRMOJE PUSĖJE  
 XIX A ANTROJOJE PUSĖJE XX A PRADŽIOJE  
 XIX A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XIX A ANTROSIOS PUSĖS XX A PRADŽIOS  
 XIX A ANTROSIOS PUSĖS  
 XIX A I PUSĖJE  
 XIX A II PUSĖJE  
 XIX A PABAIGOJE XX A I PUSĖJE  
 XIX A PABAIGOJE XX A PIRMOJE PUSĖJE  
 XIX A PIRMOJE PUSĖJE  
 XIX A PIRMOJI PUSĖ  
 XIX A PIRMOJOJE PUSĖJE  
 XIX A PIRMOSIOS PUSĖS  
 XIX A PUSĖJE  
 XIX AMŽIAUS ANTROJE PUSĖJE  
 XIX AMŽIAUS ANTROJOJE PUSĖJE  
 XIX AMŽIAUS PIRMOJOJE PUSĖJE  
 XIX XX A PIRMOSIOS PUSĖS  
 XV A ANTROJE PUSĖJE  
 XV A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XVI A ANTROJE PUSĖJE  
 XVI A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XVI A PABAIGOJE XVII A PIRMOJOJE PUSĖJE  
 XVI A PIRMOJE PUSĖJE  
 XVI A PIRMOJOJE PUSĖJE  
 XVII A ANTROJE PUSĖJE  
 XVII A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XVII A I PUSĖS  
 XVII A PIRMOJOJE PUSĖJE  
 XVIII A ANTROJE PUSĖJE  
 XVIII A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XVIII A PABAIGOJE XIX A PIRMOJE PUSĖJE  
 XVIII A PIRMOJOJE PUSĖJE  
 XX A ANTROJE PUSĖJE  
 XX A ANTROJOJE PUSĖJE  
 XX A ANTROS PUSĖS  
 XX A ANTROSIOS PUSĖS  
 XX A I PUSĖJE  
 XX A I PUSĖS LIETUVOS ... 
 XX A PIRMOJE PUSĖJE  
 XX A PIRMOJOJE PUSĖJE  
 XX A PIRMOSIOS PUSĖS  
 YRA IR KITA MEDALIO PUSĖ  
 Į KURIĄ PUSĘ pasukti; pakrypti 
 Į VIENĄ AR KITĄ PUSĘ  
 Į VIENĄ PUSĘ pakrypo 
 Į VIENĄ Į KITĄ PUSĘ  
 Į VISAS KETURIAS PUSES  
 Į VISAS PUSES sklido 
bilietai Į ABI PUSES  
 BARIKADŲ PUSĖSE  
dalijasi Į DVI PUSES  
 BEVEIK PUSĖ MILIJONO  
du; tris SU PUSE kilometro; mėnesio 
dvejus; trejus SU PUSE METŲ  
dvi SU PUSE VALANDOS  
 BLOGOSIOS PUSĖS