Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 GARANTINIO RAŠTO  
 GARANTINIUS RAŠTUS  
 GARANTINĮ RAŠTĄ  
 GARBĖS RAŠTAIS  
 GIMTOSIOS KALBOS RAŠTU  
 LICENCIJOS TURĖTOJAS TURI RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI  
 LIETUVIŠKO RAŠTO  
 LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINO RAŠTU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTAS  
 MARGI RAŠTAI  
 MAŽVYDO RAŠTŲ  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 NESUTINKANTYS SU SPRENDIMU TURI TEISĘ RAŠTU PAREIKŠTI atskirąją nuomonę 
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 OFICIALŪS ŠIOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO RAŠTAI SIUNČIAMI TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI  
 PAAIŠKINAMAJAME RAŠTE  
 PAAIŠKINAMOJO RAŠTO IR SĄSKAITŲ PLANO  
 PAAIŠKINAMOJO RAŠTO  
 PADĖKOS RAŠTAI  
 PADĖKOS RAŠTAIS  
 PADĖKOS RAŠTU  
 PADĖKOS RAŠTUS  
 PADĖKOS RAŠTĄ  
 PARAŠĖ RAŠTĄ  
 PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS  
 PATVIRTINTA FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTU NR ... 
 AIŠKINAMAJAME RAŠTE  
 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 AIŠKINAMOJO RAŠTO  
 AIŠKINAMĄJĮ RAŠTĄ  
 PRANEŠAMA RAŠTU  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL BANKO LICENCIJOS IŠDAVIMO IR APIE TAI RAŠTU PRANEŠA PAREIŠKĖJUI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ IŠDUOTI AR ATSISAKYTI IŠDUOTI LICENCIJĄ IR APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 RATIFIKACINIAIS RAŠTAIS  
 RATIFIKAVIMO RAŠTAI  
 RATIFIKAVIMO RAŠTO AR PRISIJUNGIMO DOKUMENTO  
 RATIFIKAVIMO RAŠTO  
 RATIFIKAVIMO RAŠTUS IR PAREIŠKIMUS DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JIS YRA UŽREGISTRAVĘS  
 RATIFIKAVIMO RAŠTUS  
 RATIFIKAVIMO RAŠTŲ IR PAREIŠKIMŲ DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JAM ATSIUNTĖ  
 RAŠTO AIŠKINTOJAI  
 RAŠTU APIE TAI informuoja; pranešti 
 RAŠTU AR ŽODŽIU  
 RAŠTU INFORMUOJA  
 RAŠTU IR ŽODŽIU  
 RAŠTU KREIPĖSI Į generalinį prokurorą; prezidentą; ministrą pirmininką; 
 RAŠTU PRANEŠA ... 
 RAŠTU PRAŠO PANAIKINTI LICENCIJOS GALIOJIMĄ  
 REGINČIŲJŲ RAŠTU  
 RINKTINIAI RAŠTAI  
 RINKTINIŲ RAŠTŲ  
 SENUOSIUOSE RAŠTUOSE  
 SENŲJŲ RAŠTŲ  
 SKAITYTI ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ  
 SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS PREZIDENTUI V ADAMKUI ĮTEIKĖ ... 
 SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS ĮTEIKĖ ... 
 SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS  
 TURI TEISĘ NUTRAUKTI SUTARTĮ APIE TAI RAŠTU PRANEŠDAMAS  
 VAIKUS RAŠTO GALIMA IŠMOKYTI PAPRASČIAUSIAI PASIŪLIUS JIEMS UŽ TAI SUMOKĖTI  
 VYKDOMĄJĮ RAŠTĄ  
 ĮTEIKĖ PADĖKOS RAŠTUS  
 ĮTEIKĖ SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS PREZIDENTUI ALGIRDUI BRAZAUSKUI 
 ĮTEIKĖ SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS  
 ŠI KONVENCIJA PRADEDA GALIOTI PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO JOS RATIFIKAVIMO RAŠTO  
 ŠV RAŠTAS  
 ŠV RAŠTE  
 ŠV RAŠTO  
 ŠV RAŠTĄ  
 ŠVENTAJAM RAŠTUI  
 ŠVENTAJAME RAŠTE  
 ŠVENTASIS RAŠTAS  
 ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI  
 ŠVENTOJO RAŠTO  
 ŠVENTUOJU RAŠTU  
 ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ  
 ŽODŽIU AR RAŠTU  
 ŽODŽIU ARBA RAŠTU  
 ŽODŽIU IR RAŠTU  
 ATSISAKIUS IŠDUOTI LICENCIJĄ APIE TAI RAŠTU PRANEŠAMA PAREIŠKĖJUI  
 BANKO ĮSTAIGOS LAIDAVIMO RAŠTAS  
 BRAILIO RAŠTO  
 BRAILIO RAŠTU  
 BRAILIO RAŠTĄ