Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEŠINE RANKA  
 DEŠINIOJI RANKA  
 DEŠINIĄJA RANKA  
 DEŠINĘ RANKĄ  
 DEŠINĖ RANKA  
 DEŠINĖJE RANKOJE  
 DEŠINĖS RANKOS  
iškrito MAN IŠ RANKŲ  
iškėlė RANKAS Į dangų 
iškėlė; tiesė RANKAS Į DANGŲ  
išplėšė IŠ JOS RANKŲ  
išplėšė JAI IŠ RANKŲ  
išplėšė; ištraukė; iškrito JAM IŠ RANKŲ  
 DREBANČIA RANKA  
 DREBANČIOMIS RANKOMIS  
išslydo IŠ JO RANKŲ  
ištiesia RANKAS Į ŠALIS  
ištiesti PAGALBOS RANKĄ  
ištiesti RANKAS Į PRIEKĮ  
ištiesė; padavė; paspaudė MAN RANKĄ  
 EINA IŠ RANKŲ Į RANKAS  
 GALIMA SUSKAIČIUOTI ANT VIENOS RANKOS PIRŠTŲ  
nebeišleido INICIATYVOS IŠ SAVO RANKŲ  
 IMA Į RANKAS  
 IMTI Į RANKAS  
 INICIATYVĄ Į SAVO RANKAS perėmė ... 
 INICIATYVĄ Į SAVO RANKAS PAĖMĖ ... 
nereikia; neketina NULEISTI RANKŲ  
 IŠ RANKŲ iškristų 
 IŠ RANKŲ Į RANKAS  
numoti; nenumoti RANKA Į šalį; viską 
 IŠSKĖSTOM RANKOM  
 IŠSKĖSTOMIS RANKOMIS  
 IŠSLYDO IŠ RANKŲ  
 IŠTIESTI PAGALBOS RANKĄ  
 IŠTIESTI RANKĄ  
 IŠTIESTOS RANKOS  
 IŠTIESTĄ RANKĄ  
 IŠTIESĖ PAGALBOS RANKĄ  
 IŠTIESĖ RANKĄ  
 KAIRE RANKA  
 KAIRIOSIOS RANKOS  
 KAIRIĄJA RANKA  
 KAIRĘ RANKĄ  
 KAIRĖ RANKA  
 KAIRĖJE RANKOJE  
 KAIRĖS RANKOS  
paimti VALDŽIĄ Į SAVO RANKAS  
paimti; pakliuvo Į RANKAS  
pakėlė MANE ANT RANKŲ  
paspaudė VIENAS KITAM RANKAS  
paspaudė; ištiesė; padavė JAM RANKĄ  
pateko TIESIAI Į RANKAS  
pateko Į MANO RANKAS  
paėmė JĄ UŽ RANKOS  
paėmė VAIRĄ Į SAVO RANKAS  
paėmė; nešiojo JĄ ANT RANKŲ  
 KITA RANKA  
paėmė; veda UŽ RANKOS  
paėmė; čiupo; nutvėrė MANE UŽ RANKOS  
perbraukė RANKA PER plaukus; veidą 
perduoti; atiduoti Į PRIVAČIAS RANKAS  
pereina IŠ VIENŲ RANKŲ Į KITAS  
perimti Į SAVO RANKAS  
 KOJAS IR RANKAS  
 KOJOS IR RANKOS  
 KOJŲ IR RANKŲ  
 LAIKYDAMAS RANKOJE  
 LAIKĖ RANKOSE  
 LAISVAS RANKAS  
 LAISVŲ RANKŲ  
 LENGVA RANKA  
spaudė VIENI KITIEMS RANKAS  
suduoti RANKA PER alkūnę; veidą 
sudėti; sukryžiuoti RANKAS ANT KRŪTINĖS  
sudėti; uždėti RANKAS ANT kelių; pečių; pilvo 
suimk SAVE Į RANKAS  
surišo JAM RANKAS  
susideda; suriš; užlaužė RANKAS UŽ NUGAROS  
susikibę UŽ RANKŲ  
susikišo; susigrūda RANKAS Į KIŠENES  
 MAN Į RANKAS pateko ... 
trenkė; sudavė RANKA Į veidą; stalą 
uždėjo JAI RANKĄ ant liemens; ant peties 
uždėjo; padėjo RANKĄ ANT biblijos; Evangelijos; jo peties; konstitucijos 
 MOSTELI RANKA  
 MOSTELĖJO RANKA  
įbruko MAN Į RANKAS  
 NE TIK RANKOMIS BET IR KOJOMIS  
 NEMATOMA RANKA  
 NENULEIDO RANKŲ  
 NENULEIDŽIA RANKŲ  
 NENULEISTI RANKŲ  
 NULEIDO RANKAS  
 NUMOJA RANKA  
 NUMOJO RANKA  
 NUMOTI RANKA  
 NUSIPLAUTI RANKAS  
 PADAVĖ RANKĄ  
 PADĖJĘS RANKĄ ANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 PAGALBOS RANKA  
 PAIMA Į RANKAS  
 PAIMTI Į RANKAS  
 PAIMTI Į SAVO RANKAS  
 PAKELTA RANKA  
 PAKELTI RANKĄ PRIEŠ save; beginklį; žmogų 
 ABI RANKAS  
 ABIEJŲ RANKŲ PIRŠTAIS  
 ABIEJŲ RANKŲ  
 ABIEM RANKOMIS  
 PASPAUDĖ RANKĄ  
 PAĖMĘ Į RANKAS  
 PAĖMĘS Į RANKAS  
 PAĖMĖ Į RANKAS  
 PAĖMĖ Į SAVO RANKAS  
 PER RANKAS keliauja 
 PLIKOMIS RANKOMIS  
 PO RANKA pasitaikė; neturiu; turėti; pakliuvo 
 PRIDĖJĘS RANKĄ PRIE ŠIRDIES  
 PRIVAČIOSE RANKOSE  
 RAMYBĖ JUMS TAI PASAKĘS JIS PARODĖ JIEMS RANKAS IR ŠONĄ  
 RANKA PASIEKIAMA  
 RANKA RANKON  
 RANKA RANKĄ PLAUNA  
 RANKA RAŠYTAS ... 
 RANKAS AUKŠTYN  
 RANKAS IR KOJAS  
 RANKAS KOJAS  
 RANKAS SUDĖJĘ ... 
 RANKAS SUDĖJĘS ... 
 RANKOJE LAIKĖ ... 
 RANKOMIS IR KOJOMIS  
 RANKOS AR KOJOS  
 RANKOS IR KOJOS  
 RANKOS KOJOS  
 RANKOS MOSTU  
 RANKOS PASPAUDIMAS  
 RANKOSE JIS LAIKĖ ... 
 RANKOSE LAIKĖ ... 
 RANKĄ ANT širdies padėjęs 
 RANKĄ PRIE ŠIRDIES pridėjęs 
 RANKĄ SU buteliu 
 RANKŲ DARBAS  
 RANKŲ DARBO  
 RANKŲ IR KOJŲ  
 RANKŲ IR KVĖPAVIMO TAKŲ SISTEMOS BRONCHŲ PLAUČIŲ TRACHĖJOS GYDYMUI  
 RANKŲ JUDESIAI  
 RANKŲ JUDESIUS  
 RANKŲ KOJŲ  
 RANKŲ LENKIMO  
 RANKŲ PAKĖLIMU  
 RANKŲ PIRŠTŲ  
 SAVO RANKOMIS padaryti; paliečia 
 ANT DEŠINĖS RANKOS  
 SKĖSTELĖJO RANKOMIS  
 SKĖSČIOJO RANKOMIS  
 SLYSTA IŠ RANKŲ  
 SU GINKLU RANKOJE  
 SU GINKLU RANKOSE  
 SU IŠTIESTA RANKA  
 SURIŠTOMIS RANKOMIS  
 SUSIKIBĘ RANKOMIS  
 SUSIKIBĘ UŽ RANKŲ  
 SVETIMOMIS RANKOMIS  
 TIESIA RANKĄ  
 TIK RANKA NUMOJO  
 TUŠČIOMIS RANKOMIS  
 TVIRTOS RANKOS  
 UŽ RANKOS pagautas 
 VALSTYBĖS RANKOSE  
 VIENA RANKA duoda; apkabino 
 VIENOJ RANKOJ  
 VIENOJE RANKOJE  
 VIENOSE RANKOSE  
 VIENĄ RANKĄ  
 VISKĄ KAS PO RANKA  
 ATGALIA RANKA  
 Į RANKĄ sužalotą 
 Į TAVO RANKAS ATIDUODU SAVO DVASIĄ  
 ĖJO IŠ RANKŲ Į RANKAS  
 ĖMĖ Į RANKAS  
 ŠVARIŲ RANKŲ POLITIKA  
 ŠVARIŲ RANKŲ POLITIKĄ  
 ŠVARIŲ RANKŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 ŠVARIŲ RANKŲ  
 ŽMOGAUS RANKŲ  
 ATRIŠO RANKAS  
 ATŽAGARIA RANKA  
 AUKSINIŲ RANKŲ  
 AUKSINĖS RANKOS IŠ ETNOGRAFIJOS SKYRIAUS FONDŲ  
 AUKŠTIELNINKA IŠTIESTOMIS KOJOMIS DEŠINĖ RANKA SULENKTA  
 AUKŠTIELNINKAS IŠTIESTOMIS KOJOMIS IR RANKOMIS  
dirbti RANKA RANKON SU Seimu; valdininkais 
 BLOGAS ŽENKLAS JEI IŠ RANKŲ iškristų piniginė, rankinė