Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl objektų įrašymo Į REGISTRĄ  
 CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRE  
 DĖL OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į REGISTRĄ  
... MIESTO RAJONO VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 GYVENTOJŲ REGISTRO  
 HIPOTEKOS REGISTRE  
 HIPOTEKOS REGISTRO  
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS KODAS ĮMONIŲ REGISTRE  
 KADASTRAI KLASIFIKATORIAI REGISTRAI  
 KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ IR REGISTRŲ DUOMENIS  
 KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ REGISTRŲ RENGIMO IR FUNKCIONAVIMO  
 KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ REGISTRŲ  
 KAPŲ ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ  
 KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ REGISTRE ARBA LAIVŲ KNYGOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS STATINIŲ SĄRAŠAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS  
 MATAVIMO VIENETO KODAS IŠ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ UŽSIENIO PREKYBOJE REGISTRO  
 MAŽŲJŲ IR SPORTINIŲ LAIVŲ REGISTRO  
 MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLES IR REGISTRO pildymo tvarką 
įrašo Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO TVARKYTOJAS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO TVARKYTOJUI  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO  
įtraukti Į VALSTYBINĮ REGISTRĄ kasos aparatai 
 RAJONO MIESTO VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 REGISTRO DUOMENIMIS TURI TEISĘ NAUDOTIS VISI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 REGISTRO DUOMENIMIS  
 REGISTRO DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI  
 REGISTRO DUOMENŲ BAZIŲ  
 REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS  
 REGISTRO DUOMENŲ TEIKĖJAS  
 REGISTRO DUOMENŲ  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGAI TURI PATEIKTI ... 
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGAI  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS  
 REGISTRO TVARKYMO  
 REGISTRO TVARKYTOJA  
 REGISTRO TVARKYTOJAI  
 REGISTRO TVARKYTOJAS  
 REGISTRO TVARKYTOJUI  
 SUTRUMPINTAS PAVADINIMAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKĖJAI  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO  
 TOLIAU VADINAMA REGISTRAS  
 TUBERKULIOZĖS REGISTRO  
 VADOVAUJANČIOJI REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 VALSTYBINIAME ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 VALSTYBINIO REGISTRO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRO  
 VALSTYBINIŲ KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ IR REGISTRŲ  
 VALSTYBINIŲ KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ REGISTRŲ RENGIMO  
 VALSTYBĖS REGISTRŲ  
 Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ įrašyti 
 ATITINKAMO ADMINISTRACINIO LYGMENS REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS TVARKYTOJAS  
 ATITINKAMO ADMINISTRACINIO LYGMENS REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS  
 ĮMONIŲ REGISTRE  
 ĮRAŠOMA Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ  
 ĮRAŠOMI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ IR SKELBIAMI  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE IR ŠIĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ĮRAŠYTOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ  
 ĮREGISTRAVIMĄ VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS REGISTRŲ  
 ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO  
dviraidis KILMĖS ŠALIES KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO