Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIO VIDAUS REIKALŲ MINISTRO  
 BUVUSĮ VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ  
 BUVĘS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS 
 BUVĘS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS  
 DALYKINIAMS REIKALAMS TVARKYTI  
 DANIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 DARBO REIKALAIS  
 DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTU PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTUI PRIE VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS UŽSIENIO REIKALŲ SEKRETORIUS  
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBAI  
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
išvyko SU REIKALAIS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 EKSPORTUOJANT PREKES IR ESANT REIKALUI  
 ES UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAI  
 ESANT REIKALUI  
 ESTIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 ESTIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS  
 ESTIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJA  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTRĖ LAIMA ANDRIKIENĖ 
 EUROPOS REIKALŲ MINISTRĖS LAIMOS ANDRIKIENĖS 
 EUROPOS SĄJUNGOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAI  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS TEISĖS REIKALŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO POSĖDYJE  
 FINANSINIAI REIKALAI  
 FINANSINIUS REIKALUS  
kišasi NE Į SAVO REIKALUS  
 FINANSŲ MINISTERIJOS REIKALUS  
 GAMTINIUS REIKALUS  
 GARBĖS REIKALAS  
 GARBĖS REIKALU  
 GENERALINIO PROKURORO IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO  
 INVALIDŲ REIKALŲ TARYBA  
 INVALIDŲ REIKALŲ TARYBAI  
 INVALIDŲ REIKALŲ TARYBOS  
neturėti JOKIŲ REIKALŲ  
 ITALIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
neįsigilino Į REIKALO ESMĘ  
 IZRAELIO UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 JŪROJE BEI KARTU SU VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASIENIO POLICIJOS PADALINIAIS  
 KARO REIKALAMS  
 KITAS REIKALAS  
 KITIEMS REIKALAMS  
 KOMPLEKSŲ BEI OBJEKTŲ APSAUGOS REIKALAMS  
posėdžiai rengiami PAGAL REIKALĄ  
 KOORDINAVIMO KOMISIJOS PRIE UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ KOMISIJA  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ KOMISIJOS  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMŲ KARIUOMENIŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS MUITINĖS ARBA VIDAUS REIKALŲ TARNYBŲ  
pritarta SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO variantui 
 KULTŪROS MINISTERIJOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS TEISINGUMO MINISTERIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LABDARAI KULTŪRAI ŠVIETIMUI IR KITIEMS VISUOMENEI NAUDINGIEMS REIKALAMS  
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS TEISINGUMO MINISTRAS JONAS PRAPIESTIS 
 LAIKINASIS REIKALŲ PATIKĖTINIS  
 LATVIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS VALDIS BIRKAVAS 
 LENKIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 LIETUVOS INVALIDŲ REIKALŲ TARYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS VIDAUS REIKALŲ SAUGUMO BEI KARO MOKYKLOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS; POVILAS GYLYS; S LOZORAITIS 
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO  
 LSSR MINISTRŲ TARYBOS REIKALŲ VALDYBOS  
 MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALŲ TARYBA  
 MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALŲ TARYBOS  
 MEDICINOS REIKALAMS  
 MEILĖS REIKALUOSE  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS POVILAS GYLYS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ROMASIS VAITEKŪNAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS VIRGILIJUS BULOVAS  
turėti REIKALŲ SU policija; teismais 
užsienio; vidaus REIKALŲ MINISTRAS  
 MOKSLO REIKALAMS  
 NAUDOTIS NE TARNYBOS REIKALAMS DARBOVIETĖS turtu 
 NE TAVO REIKALAS  
 NEATIDĖLIOTINŲ REIKALŲ  
 NEMATO REIKALO  
 NEMATĖ REIKALO  
 NEPILNAMEČIŲ REIKALŲ INSPEKTORIAI  
 NEPILNAMEČIŲ REIKALŲ INSPEKTORĖ  
 NEPILNAMEČIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 NEPILNAMEČIŲ REIKALŲ  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO JUOZO URBŠIO 
 NURODYTOS ĮMONĖS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI TURI PATEIKTI ... 
 NĖRA JOKIO REIKALO  
 NĖRA REIKALO aiškinti 
 PAGAL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ ... priedėlį 
 PALANKU TVARKYTI KONFIDENCIALIUS REIKALUS YPAČ SUSIJUSIUS SU PINIGAIS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIKONSULTAVUS SU UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO IR JO REGULIAVIMO SRITIES  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VRM  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO REGULIAVIMO SRITIES  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO  
 PAVEDU LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUI  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJAI  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKU  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ VALSTYBĖS ATKŪRIMO  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ  
 POLICIJOS IR KITŲ VIDAUS REIKALŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNAMS  
 POLICIJOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS VIDAUS TARNYBOS BEI VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNAMS  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIMU  
 PRANCŪZIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 PRANEŠĖJAS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
 PRANEŠĖJAS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS R VAITEKŪNAS 
 PRESTIŽO REIKALAS  
 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PRIVALO PATEIKTI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 REIKALAMS TVARKYTI  
 REIKALAS TAS KAD ... 
 REIKALO ESMĘ  
 REIKALUI ESANT  
 REIKALUS PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ tvarko ... 
 REIKALUS TVARKO ... 
 REIKALUS TVARKYTI  
 REIKALUS TVARKĖ ... 
 REIKALŲ TVARKYMAS  
 REIKALŲ TVARKYMĄ  
 REIKALŲ TVARKYTOJA  
 REIKALŲ TVARKYTOJAS  
 REIKALŲ VALDYBOS  
 RELIGINIŲ KULTŲ REIKALŲ TARYBOS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO SEIMO PIRMININKO MINISTRO PIRMININKO IR OFICIALIŲ SVEČIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJAS  
 REVIZIJOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS NARYS  
 REŽIMO IR APSAUGOS REIKALAMS  
 RUSIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 RUSIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 RUSIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS IGORIS IVANOVAS; JEVGENIJUS PRIMAKOVAS; ANDREJUS KOZYREVAS 
 RUSIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO IGORIO IVANOVO; JEVGENIJAUS PRIMAKOVO 
 RUSIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 RUSIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ANATOLIJUS KULIKOVAS; VLADIMIRAS RUŠAILA 
 SAVAIS REIKALAIS  
 SEIMO KAIMO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS VACLOVAS LAPĖ 
 SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS SYSAS 
 SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS KĘSTUTIS KUZMICKAS; ANTANAS MATULAS 
 SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO PIRMININKO  
 SEIMO SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETAS  
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NARIAIS  
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS KAZYS BOBELIS 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS SOCIALDEMOKRATAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKO KAZIO BOBELIO 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO  
 SEIMO ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 SERBIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS  
 SKĘSTANČIŲJŲ GELBĖJIMAS PAČIŲ SKĘSTANČIŲJŲ REIKALAS  
 SOCIALINIAMS REIKALAMS  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJA  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTRĖ VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ 
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKĖ GRAŽINA PALIOKIENĖ; N RAGAUSKIENĖ 
 SOCIALINIŲ REIKALŲ  
 SU KUO TURI REIKALĄ  
 SUTEIKTI UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUI  
 SVARBAUS REIKALO  
 SVARBESNIŲ REIKALŲ  
 SVARBIEMS REIKALAMS TVARKYTI  
 SVARBIUS REIKALUS  
 SVARBIŲ REIKALŲ TVARKYMĄ  
 SVARBIŲ REIKALŲ  
 SVARBŲ REIKALĄ  
 SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO komitetui 
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS SVARSTĖ  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS G PAVIRŽIS 
 TAM REIKALUI  
 TARNYBINIAIS REIKALAIS  
 TARNYBOS REIKALAIS  
 TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ  
 TIK TURINT VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 TUO PAČIU REIKALU  
 TURKIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĖ TANSU ČILER 
 TURĖTI REIKALŲ SU policija; gydytojais; nelegalais 
 TVARKANT REIKALUS  
 TVARKYDAMI PINIGINIUS IR TURTO REIKALUS  
 TVARKYDAMI PINIGINIUS TURTO REIKALUS  
 TVARKYDAMI REIKALUS  
 TVARKYKITE PINIGINIUS REIKALUS GERA DIENA VERSLININKAMS IR POLITIKAMS  
 TVARKYTI PINIGINIUS REIKALUS  
 TVARKYTI REIKALUS  
 UŽSIENIO REIKALŲ IR KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAI  
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJA  
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJOS  
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS SOCIALDEMOKRATAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO  
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETUI  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS ATSTOVAS SPAUDAI  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS ATSTOVAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS S KROPAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS GENERALINIS INSPEKTORIUS DAINIUS JUNEVIČIUS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS INFORMACIJOS IR KULTŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS PETRAS ZAPOLSKAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS ALBINAS JANUŠKA; R ŠIDLAUSKAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SUTARČIŲ  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ SKYRIAUS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS UŽSIENIO PREKYBOS POLITIKOS SKYRIAUS PIRMASIS SEKRETORIUS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VALSTYBINIO IR DIPLOMATINIO PROTOKOLO  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAI  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ANTANAS VALIONIS; POVILAS GYLYS; ALGIRDAS SAUDARGAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO P GYLIO; A VALIONIO; ALGIRDO SAUDARGO 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PATARĖJAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS V DOMARKAS; A JANUŠKA 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO TEIKIMĄ  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRU ALGIRDU SAUDARGU; POVILU GYLIU 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRUI  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĄ  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĖ  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRŲ  
 UŽSIENIO REIKALŲ VICEMINISTRAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ  
 VADOVUS IR KITUS PAREIGŪNUS BEI KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMŲ KARIUOMENIŲ karininkus 
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJA  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJAI  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOJE  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUI  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS J JURGINIS 
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIŲ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS VICEMINISTRAS  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS KĘSTUTIS SKREBYS; MINDAUGAS STANKEVIČIUS; PETRAS PAPOVAS 
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ MINDAUGAS STANKEVIČIUS 
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRO IR MINISTRO PIRMININKO  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRO  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRU  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRUI  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRĄ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ VICEMINISTRAS  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ VICEMINISTRĖ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ  
 VALSTYBINĖ JAUNIMO REIKALŲ TARYBA  
 VALSTYBĖS DŪMOS TARPTAUTINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS  
 VALSTYBĖS REIKALAIS  
 VALSTYBĖS REIKALUS  
 VENGRIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 VERSLO REIKALAIS  
 VIDAUS REIKALAS  
 VIDAUS REIKALUS  
 VIDAUS REIKALŲ IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS  
 VIDAUS REIKALŲ IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ  
 VIDAUS REIKALŲ IR VALSTYBĖS SAUGUMO  
 VIDAUS REIKALŲ KARIUOMENĖS  
 VIDAUS REIKALŲ KRAŠTO APSAUGOS IR KRAŠTO SAUGUMO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA JAU VEDA DERYBAS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA KRAŠTO APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA SKELBIA VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DUOMENIMIS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GENERALINIS INSPEKTORIUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SFERAI PRISKIRTŲ departamentų 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS JURIDINIO SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KULTŪROS IR SPORTO RŪMUOSE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MIGRACIJOS DEPARTAMENTO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TAIP PAT KITUS TEISĖS AKTUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO APSAUGOS POLICIJOS VALDYBOS nustatytais maršrutais 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO KELIŲ POLICIJOS VALDYBA  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS VALDYBAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS VALDYBOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SISTEMOJE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TARDYMO DEPARTAMENTE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADOVYBĖ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS TARNYBOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ŠTABO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS VIDMANTAS ŽIEMELIS; JUOZAS BERNATONIS; VYTAUTAS MARKEVIČIUS; ROMASIS VAITEKŪNAS 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VYTAUTO MARKEVIČIAUS; V ŽIEMELIO 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMU  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRU  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI R VAITEKŪNUI; JUOZUI BERNATONIUI 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ R VAITEKŪNĄ 
 VIDAUS REIKALŲ ORGANŲ  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNAMS  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMĄ  
 VIDAUS REIKALŲ VALDYBOS  
 VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ  
 VIDAUS REIKALŲ VICEMINISTRAS  
 VIDAUS REIKALŲ  
 ASMENINIAIS REIKALAIS  
 ASMENINIAMS REIKALAMS  
 ASMENINIS REIKALAS  
 ASMENINIUS REIKALUS  
 VILNIUS BNS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS 
 VISUS REIKALUS  
 VOKIETIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS KLAUSAS KINKELIS 
 VOKIETIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA PRIVALO UŽTIKRINTI ... 
 ATIMTA TEISĖ DIRBTI VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE  
 ŠEIMOS IR VAIKO REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ  
 ŠVEDIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĖ ANNA LINDH 
 ŠVIETIMO IR MOKSLO BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJŲ  
 ŠVIETIMO REIKALAI  
 ŪKIO REIKALAMS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS SVARSTĖ ... 
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETUI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 BE BŪTINO REIKALO  
 BE JOKIO REIKALO  
 BENDRAM REIKALUI  
 BNS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS