Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU DARBO SANTYKIAIS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DARBŲ SAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS  
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 ES REIKALAVIMUS  
 EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAVIMUS  
 FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GARANTINIO FONDO BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GRIEŽTESNI REIKALAVIMAI  
 GRIEŽTI REIKALAVIMAI  
 GRIEŽTUS REIKALAVIMUS  
 GRIEŽTŲ REIKALAVIMŲ  
 HIGIENOS REIKALAVIMUS  
 HIGIENOS REIKALAVIMŲ  
neatitinka JIEMS KELIAMŲ REIKALAVIMŲ NETINKAMAI ĮFORMINTI  
 KELIA DIDELIUS REIKALAVIMUS  
 KELIAMAIS REIKALAVIMAIS  
 KELIAMI DIDELI REIKALAVIMAI  
 KELIAMI DIDESNI REIKALAVIMAI  
 KELIAMI REIKALAVIMAI  
 KELIAMUS REIKALAVIMUS  
 KELIAMŲ REIKALAVIMŲ  
 KIEK TAI SUSIJĘ SU TAISYKLIŲ REIKALAVIMAIS  
 KOKYBĖS REIKALAVIMAI  
 KOKYBĖS REIKALAVIMUS  
 KREDITORIŲ REIKALAVIMAI  
 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ  
 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI  
 KVALIFIKACINIUS REIKALAVIMUS  
 KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALDININKAMS  
 KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ  
 NAUJI REIKALAVIMAI  
 NAUJUS REIKALAVIMUS  
 NEATITINKA NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ  
 NEATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ  
 NEATITINKA ŠIUOLAIKINIŲ REIKALAVIMŲ  
 NEĮVYKDŽIUS ŠIO REIKALAVIMO  
 NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS  
 NORMINIŲ AKTŲ REIKALAVIMŲ  
 NUSTATYTUS REIKALAVIMUS  
 NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ  
 PAGAL ABIEJŲ ŠALIŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI  
 PAGRINDINIS REIKALAVIMAS  
 PAGRINDINIUS REIKALAVIMUS  
 PAPILDOMI REIKALAVIMAI  
 PATEIKIAMI TOKIE REIKALAVIMAI  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 PIRMASIS IR PAGRINDINIS REIKALAVIMAS  
 AKCINĖS BENDROVĖS BŪTINGĖS NAFTA ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IR REIKALAVIMŲ  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 REIKALAVIMAI AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS  
 REIKALAVIMAI KELIAMI  
 REIKALAVIMAI NETAIKOMI  
 REIKALAVIMAMS PADENGTI  
 REIKALAVIMUS NUSTATO VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBA  
 REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI KONTROLIUOJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTAS  
 REIKALAVIMŲ ĮVYKDYMĄ  
 REKONSTRUOJAMI PAGAL TEISĖS AKTUOSE IR TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS REIKALAVIMUS ATSIŽVELGIANT Į REGIONO ARCHITEKTŪROS SAVITUMUS AUKŠTINGUMĄ POBŪDĮ FORMAS TRADICINES STATYBINES MEDŽIAGAS BEI KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDĮ  
 SAUGOS DARBE NORMINIŲ AKTŲ REIKALAVIMUS  
 SAUGUMO REIKALAVIMŲ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ REIKALAVIMŲ DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO  
 SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA  
 SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ  
 STANDARTŲ REIKALAVIMUS  
 STATYBOS SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA  
 SUKURTA PAGAL NATO REIKALAVIMUS  
 SUSIGRĄŽINTI ŽEMĘ ŠIE REIKALAVIMAI NETAIKOMI  
 TAM TIKRI REIKALAVIMAI  
 TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS  
 TECHNINIAI PARAMETRAI ATITINKA KELIAMUS REIKALAVIMUS  
 TECHNINIAI REIKALAVIMAI  
 TECHNINIUS REIKALAVIMUS  
 TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ  
 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMUS  
 TEISĖTŲ REIKALAVIMŲ NEVYKDYMAS  
 TIR SISTEMOS REIKALAVIMUS  
 APMOKESTINIMAS IR SU JUO SUSIJĘ REIKALAVIMAI  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ NEATITINKA NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ  
 VEIKS PAGAL AVIACIJOS SAUGUMO REIKALAVIMUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TAIP PAT KITUS TEISĖS AKTUS  
 VISUS REIKALAVIMUS  
 ATITINKA REIKALAVIMUS  
 ATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ PAGAL JŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMAI DĖL PAREIŠKIMŲ BEI PRANEŠIMŲ  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ  
 ŠIE REIKALAVIMAI BUVO JAU SENAJAME TESTAMENTE  
 ŠIS REIKALAVIMAS NETAIKOMAS  
 ŠIUOLAIKINIUS REIKALAVIMUS  
 ATSIŽVELGIANT Į EUROPOS NORMAS IR REIKALAVIMUS  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 BENDRI REIKALAVIMAI  
 BENDRIEJI REIKALAVIMAI  
 BET KOKIE SU JUO SUSIJĘ REIKALAVIMAI  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SAUGOS IR KITI REIKALAVIMAI