Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl įgaliojimų SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS investicinio banko paskolos sutartimi 
 BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniuose 
 BŪTI KANDIDATAIS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 BŪTI KANDIDATU Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 DABARTINĖJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DALYVAUJANT PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS ATSTOVAMS SEIMO NARIAMS  
 DARBUS KOORDINUOJA IR JIEMS VADOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
gyventojų indėlių OPERACIJŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS bankuose 
 DEKLARACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS  
 DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS  
 DEPONUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE 1 punkte nurodytos konvencijos dokumentą 
 DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 DISKUSIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO POLITIKĄ  
 DISKUSIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS POLITIKĄ  
 DOKUMENTAI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 DOKUMENTAS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DUOMENŲ APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ ĮRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 DĖL ATSTOVAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAME TEISME  
 DĖL BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKIRSTYMO MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ IR POTVARKIŲ  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO PAKEISTI IR PAPILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTĄ  
 DĖL KAINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE  
 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ VEIKLOS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ SEKRETORIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO RUOŽO REŽIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS GATT  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS BALTIJOS ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS ETATŲ SĄRAŠO IR ATLYGINIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIO KAPITALO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS METMENŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ REGIONUOSE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS ETATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS STRUKTŪROS IR ETATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR KRYPČIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS NR ... 
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO PLĖTOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO PRIORITETINIŲ ŠAKŲ ĮMONĖMS  
 DĖL PADĖTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE IR VARTOTOJŲ  
 DĖL PRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 DĖL RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ĮGYVENDINIMO  
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENAI DELIMITUOTI  
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 EINAMŲJŲ METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 EITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ... apskrityje pareigas 
 ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ĮSTAIGŲ  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS  
 EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS DELEGACIJOS NARIUS ALGIRDĄ GRICIŲ; VYTAUTĄ LANDSBERGĮ 
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 GABENIMAS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 GABENIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ JOJE ARBA IŠ JOS  
 GABENIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI GABENAMI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 GALI BŪTI VARTOJAMAS TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI LEIDUS  
 GALI PRIPAŽINTI RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ REZULTATUS NEGALIOJANČIAIS  
 GALIOJA IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PATVIRTINS  
kreipimąsi Į RESPUBLIKOS prezidentą 
 GARBĘ IR ORUMĄ GINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 GAVUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO pavaduotojui; nutarimu 
laikinai einančiam LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNUI  
 GINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 GINČAI TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI  
 GRĄŽINIMO TVARKĄ IR TERMINUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 I SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 IKI BUS PASKIRTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS  
 INDEKSAVIMO STATISTIKOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
 INFORMUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETĄ  
 INSTITUCIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PATEIKIA ... 
 IR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTUS MOKESČIUS  
 IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
 IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS Į UŽSIENĮ  
 IŠ UŽSIENIO GAMYBOS NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 IŠLEISTI Į APYVARTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS trumpalaikės paskolos obligacijų emisiją 
 IŠMOKĖTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LEIDYKLOS DIREKTORIUI VYTAUTUI VYŠNIAUSKUI 
 IŠREGISTRAVIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ  
 IŠRINKTO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 IŠRINKTU LAIKOMAS TAS KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 IŠSIUNTIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠSKYRUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS ... 
 IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVEŽAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVEŽAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVYKTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JEIGU LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE NENUMATYTA KITAIP  
 JEIGU PREKĖS GABENAMOS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ SIENĄ  
 JIE YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JURIDINIS ASMUO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 KAIP NUMATYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOJE ... 
 KANDIDATAMS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 KANDIDATO Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 KANDIDATU Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 KANDIDATŲ Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 KAPŲ ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ  
 KARTU SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 KIEKVIENAS TURINTIS TEISĘ RINKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 KIEKVIENO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO TEISĖ IR PAREIGA  
patenkinu ŠIŲ ASMENŲ PRAŠYMUS ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
patvirtinti taikomąjį minimalų gyvenimo lygį ... LITUS PER MĖNESĮ VIENAM LIETUVOS RESPUBLIKOS gyventojui 
 KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS  
 KITI ĮSTATYMAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 KITOSE ŠALYSE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTŲ savarankiškai dirbančių asmenų 
 KODAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 KODAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪRĄ  
 KONGO DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS  
prekės GABENAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
prekės GABENAMOS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ SIENĄ  
 KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ  
 KVOTAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIMU TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LAIKANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTOS tvarkos 
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNAS 
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS TEISINGUMO MINISTRAS JONAS PRAPIESTIS 
 LAIKINAI EINANTIS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS A BRAZAUSKAS 
 LAIKINO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINOJO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINŲJŲ TAISYKLIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES TARP ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIŠKO AUTORIUS BUVĘS LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVAS  
 LATVIJOS RESPUBLIKOS AT  
 LATVIJOS RESPUBLIKOS  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 LENKIJOS RESPUBLIKOS IR DANIJOS KARALYSTĖS  
 LENKIJOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ  
 LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO patvirtintas Slaptosios raštvedybos taisykles 
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUI  
 LIETUVOS INVALIDŲ REIKALŲ TARYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AT PIRMININKAS V LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AT  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ATOSTOGŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PRATĘSTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS IR JOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS JURIDINIO SKYRIAUS VYR KONSULTANTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO Pagrindinio Įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL SUTIKIMO vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V LANDSBERGIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEKRETORIUS L SABUTIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKUI VYTAUTUI LANDSBERGIUI 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS POSĖDŽIO PIRMININKAS E GENTVILAS; A TAURANTAS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ATLEISTI NUO TOLESNIO IEŠKINIO MOKĖJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PRIIMTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI malonę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS pilietybę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL A RAČO; A AMBRAZEVIČIAUS; A RUDŽIO; B KUZMICKO; K ANTANAVIČIAUS; E KLUMBIO; K MOTIEKOS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS prezidiumo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DARBO GRUPĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS nacionalinės asamblėjos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL VOKIETIJOS BUNDESTAGO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS ATLEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS RŪMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BANKO ĮSTAIGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BEI UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS DELEGACIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS AKTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS E VILKELIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS TARDYMO IR KVOTOS priežiūros skyriaus vyriausiasis prokuroras 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAI PRIVALO DEKLARUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS IR TSR SĄJUNGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA IR ŠIS STATUTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS TRANSPORTAVIMO TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAVELDO INSPEKCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINASIS pagrindinis įstatymas 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ REGISTRE ARBA LAIVŲ KNYGOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS G VAGNORIUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A DOBRAVOLSKAS; Z VAIŠVILA 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS RIBA SUTAMPANTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS VIDUJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS STATINIŲ SĄRAŠAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAJŪRIO JUOSTOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS KLAUSIMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮGIJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS VIDAUS REIKALŲ SAUGUMO BEI KARO MOKYKLOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE NE MAISTO PREKIŲ KEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS; VALDAS ADAMKUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APDOVANOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL ĮGALIOJIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO KOMISIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ TVARKOS PAŽEIDIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGUMO TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIA PAPILDYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS PROTOKOLAS RUDENS VII SESIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LEIDYKLOS DIREKTORIUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINIO PLENARINIO POSĖDŽIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINIO POSĖDŽIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL interpeliacijos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS; VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO POSĖDŽIAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPAUDOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS PRANEŠA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ... kelionei 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA VADOVAUDAMASI SEIMO STATUTO ... straipsniu nutaria ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO TEIKIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINĖS SISTEMOS DALIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIO VIENETO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DELEGACIJOS TARPVALSTYBINĖMS DERYBOMS SU TSR SĄJUNGA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIŲ ŽINIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS GYDYTOJAS HIGIENISTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIRAŠYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR KANADOS EKSPORTO vystymo korporacijos susitarimą dėl kredito projektas 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI SPRĘSTI KAI KURIUOS KLAUSIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ GALI NUSTATYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA ATIDĖTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA IŠ DALIES PAKEIČIANT Lietuvos Respublikos Vyriausybės ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA LEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PAPILDYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PATVIRTINTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PERDUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SKIRTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SUTEIKTI VALSTYBĖS GARANTIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ SAVO NUTARIMU pateikia ratifikuoti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS APARATO SKYRIŲ KITŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS APARATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS PATENTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ VADOVŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS PASTATŲ VILNIUJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA kaina 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE TVARKA ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ MAKSIMALIŲ DYDŽIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA indeksuota minimali mėnesinė alga 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTŲ vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REGULIAVIMO SFERAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAIS PRISKIRTOSE TERITORIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO TVARKYTOJO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS KITAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS BEI KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO pagrindinio įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO NR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS aktus 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SKELBIA KONKURSĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKINIO TEISMO TEISĖJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠĄ TVIRTINA FINANSŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS APRIBOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS SEKRETORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYME  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LITO KOMITETAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO  
suteikiu IŠIMTIES TVARKA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS  
 MATAVIMO VIENETO KODAS IŠ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROJE REKOMENDACINIO registro 
 MATERIALINĖS IR MORALINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS TAIP PAT ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTO DYDŽIO KOMPENSACIJOS  
... DYDŽIUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 MOKESTIS UŽ NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTAIGŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS ĮVEŽAMOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR JŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 NAUJI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAI  
įrašo Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ  
įrašytas; rinkimai; kandidatas Į LIETUVOS RESPUBLIKOS advokatų sąrašą; seimą; prezidentus 
 NEGALI BŪTI DIDESNIS NEGU LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYME NUSTATYTAS ... 
 NEGALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA ... 
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIAM AR KITIEMS ĮSTATYMAMS  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOS ŠALIŲ GRUZIJOS RESPUBLIKOS  
 NESKUNDŽIAMAS NUTARIMAS SKELBIAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU  
 NETURI TEISĖS BE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMO  
įvežti Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 NORMATYVUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 NUMATYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE  
 NUMATYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUOSE  
 NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS IR VALSTYBEI  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSTATUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS BEI ASMENIMS NUOLAT IR LEGALIAI GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NUSTATO IR KEIČIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEIKIMU  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 NUSTATYTA TVARKA SKIRIA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUSTOJA GALIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI ADOLFUI ŠLEŽEVIČIUI SUGRĮŽUS Į VILNIŲ  
 NUTARIA SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 PADARYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PRIĖMIMO PERTRAUKA  
 PADĖJĘS RANKĄ ANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą; gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO teikimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ VALSTYBIŲ GRUPIŲ laisvosios prekybos sutartis 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ DĖL PRIVATAUS KAPITALO KAUPIMO VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ... nutarimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS ... 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTUS nuostatus 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ regioninio parko planavimo schemą; vertinimo metodiką 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS yra Lietuvos Respublikos piliečiai 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS skelbiamą ... 
 PAKEISTI IR PAPILDYTI KAI KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO straipsnius 
 PAKEISTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ... nutarimą; ... įsaką 
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PAREIŠKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ... 
 PARENGTI IR PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PARLAMENTINĖS RESPUBLIKOS  
 ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS  
 PASIRAŠO LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS  
 PASIŪLYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PASKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJĄ  
 PASKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 PASTARUOSIUS TREJUS METUS LIETUVOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ SUTEIKIAMA ... 
 PASVEIKINO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 PATEIKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO TRANSPORTO KODEKSO PROJEKTAS NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKTI JĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIŪLYMUS  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TVIRTINTI  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATENTŲ IŠDAVIMO TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 PATVIRTINTAS NOTARO ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNO  
 PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 PATVIRTINTŲ ATITINKAMAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 PAVEDU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PATARĖJUI  
 PAVEDU LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUI  
 PAVESTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PAVOJINGŲ IR KARINIŲ KROVINIŲ VEŽIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PAŽEIDĘ ŠĮ ĮSTATYMĄ ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 PAŽYMĖJIMAS APIE APSISPRENDIMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 PAŽYMĖJIMŲ IR LEIDIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS teritoriją į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ TRANZITU  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĘ SIENĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 PER RESPUBLIKOS PREZIDENTO AR SEIMO NARIŲ rinkimus 
 PERDUOTA VALDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 PERDUOTI SAVIVALDYBĖMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 PERVEŽIMU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOS  
 AIRIJOS RESPUBLIKOS  
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 PORTUGALIJOS JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS AIRIJOS RESPUBLIKOS  
 POSĖDYJE DALYVAUJA J E RESPUBLIKOS PREZIDENTAS A BRAZAUSKAS 
 PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS  
 PRANEŠĖJAS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ATSTOVAS A MATULIONIS; R ANDRIKIS 
 PRAŠYMAI SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 PRAŠYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 PRAŠYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 PREKIŲ IŠVEŽIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ PARDAVIMO EKSPORTUI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 AKTO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR JOS TERITORIJOS VIENTISUMĄ  
 PRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... straipsniui 
 PRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ APSKRITIES VALDYTOJAS  
 PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIIMANT LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PRIIMTAME LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYME  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ALYTAUS MIESTO IR ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ ADMINISTRACINIŲ RIBŲ PAKEITIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO  
 PRIIMTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 PRISIDĖJUSIUS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIO PRIPAŽINIMO  
 PRISTATYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PRISTATYTI ĮSTATYMO PROJEKTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PRIVALO PATEIKTI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS DOKUMENTUS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS IR LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKĄ BEI JOS NARIUS SKIRIA IR ATLEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 PRIVATIZUOTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PRIĖMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS MIESTO RAJONO MERAS  
 PROCEDŪRŲ SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO  
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS  
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS  
 RAJONŲ IR RESPUBLIKOS MIESTŲ TARYBŲ  
 RAJONŲ VALDYTOJAI IR RESPUBLIKOS MIESTŲ MERAI  
 RATIFIKAVO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REGIONINIŲ PROBLEMŲ IR TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 REGIONINIŲ PROBLEMŲ IR TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 REGISTRAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRE  
 REGISTRUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA  
 REGLAMENTUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS įstatymai 
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 RENGIAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS SĄJUNGOS ASOCIACIJOS SUTARTIES  
 RESPUBLIKOS MIESTUOSE  
 RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PRIPAŽINIMO  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS; A SMETONA 
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETU  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETŲ  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO GRĄŽINTAS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO PATARĖJAS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMUS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO SEIMO PIRMININKO MINISTRO PIRMININKO IR OFICIALIŲ SVEČIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJAS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO SEIMO VALSTYBĖS TARYBOS IR VALSTYBĖS KONTROLĖS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIAMOMIS PATAISOMIS IR PAPILDYMAIS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIAMOMIS PATAISOMIS IR PASIŪLYMAIS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ  
 RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE  
 RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU VYRIAUSYBĖS VARDU  
 RESPUBLIKOS ŪKYJE LITAIS  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 RINKLIAVŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS AVIACIJOS DIREKCIJOS atliekamą orlaivių aptarnavimą 
 RUSIJOS FEDERACIJOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 RYTINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 SAVININKO FUNKCIJAS ATLIEKA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBĖ YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIS VIENETAS  
 SEIMAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHYVŲ ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 SEIMAS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS IR VYRIAUSYBĖ  
 SEIMO PIRMININKO RESPUBLIKOS PREZIDENTO MINISTRO PIRMININKO SEIMO KANCLERIO  
 SEIMUI RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 SIŪLYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 SIŪLYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 SKELBIU ŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SKIRIA IR ATLEIDŽIA RESPUBLIKOS PREZIDENTAS  
 SKIRIA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 SKIRIAMOS LĖŠOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE TVARKA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE  
 SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 SPRENDIMUS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 SPRENDIMUS DĖL RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ REZULTATŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS K ZABORSKAS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 STEBI KAIP LAIKOMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 STRAIPSNYJE ŽODŽIUS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KOMISIJA PAKEISTI ŽODŽIAIS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA IR ŠĮ STRAIPSNĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS įstatymu; ministru pirmininku; piliečiais 
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GARANTIJA  
 SUDARYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS NUOSTATAI PATVIRTINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 SUDERINUS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINĘS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE  
 SUINTERESUOTO ASMENS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAMS  
 SUOMIJOS RESPUBLIKOS BEI ŠVEDIJOS KARALYSTĖS  
 SUTARTIES BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS  
 SUTARTIES DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS  
 SUTARTYJE TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ELPA  
 SUTEIKIU LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS ... 
 SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TEISĘ  
 SUŠAUKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO neeilinį posėdį 
 SVARBIAUSIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO tarptautines sutartis 
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVETIMOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 SĄSKAITAS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ bankuose 
 TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TAIKANT KOEFICIENTUS KURIŲ PAGRINDAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA MINIMALI MĖNESINĖ ALGA  
 TAIKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTĄ skaičiuojamąjį keitimo kursą 
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TARIFŲ INDEKSAVIMO STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TARNAUTOJAI IR PAREIGŪNAI TURI MOKĖTI VALSTYBINĘ KALBĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTAS kategorijas 
 TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS prokuratūroje 
 TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE  
 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR DANIJOS KARALYSTĖS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS VYRIAUSYBĖS DĖL LAISVOSIOS PREKYBOS  
 TAUTYBIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TEIKIU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI  
 TEISĘ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL JŲ PRAŠYMĄ  
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TIK TURINT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMĄ  
 APLINKYBĖS DĖL KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ NETEIKIAMA  
 TOKIOMS PREKĖMS SUTINKAMAI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 TOLIAU POSĖDŽIUI PIRMININKAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 TOLIAU POSĖDŽIUI PIRMININKAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS J BERNATONIS; E BIČKAUSKAS; A SAKALAS 
 TRANZITO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 APSISPRENDIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮGIJIMO  
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 TVARKĄ IR SĄLYGAS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS RIBŲ  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTUS PAŽEIDIMUS  
 RESPUBLIKOS RIBŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS alkoholio kontrolės įstatymo ... straipsniu 
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS BANKAMS RESTRUKTŪRIZUOTI įstatymu 
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS PADALINIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU NR I  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos apsaugos įstatymo ... str 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... straipsnio ... punktu 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 1 straipsnio pirmąja dalimi 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ TVIRTINU ... 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybės ... nutarimu 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniu 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUJASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  
 VAIKAS GALI ĮGYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 VAKARINIS PLENARINIS POSĖDIS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS 
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS  
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A SAKALAS 
 VALDYMĄ ORGANIZUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 VALDYTOJU IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
asmenims sudariusiems SANTUOKĄ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS piliečiais 
 VALSTYBINE KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIŲ NUOMININKAI PRIVALO IŠDUOTI NUOLATINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAMS  
 VALSTYBINĘ KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIEKA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS augalų apsaugos inspektorius 
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS R STANIKŪNAS 
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VEIKIA KAIP LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVĖ  
 VEIKIANČIŲ BANKŲ STATUTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VEIKLOS PERTVARKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 VERTĖJŲ GRUPĖS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ Į RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITĮ  
 ASMENIMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS valstiečio ūkio įstatymą 
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 ASMENS PRAŠYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PAVESTI SEIMO KANCELIARIJOS FINANSŲ SKYRIUI APMOKĖTI ... 
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIO ... kelionei į ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIŲ ... kelionei į ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARĖS Sofijos Daubaraitės kelionei į ... 
 ASMENŲ ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ  
 VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS piliečiai 
 VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS žmonėms; juridiniams ir fiziniams asmenims 
 VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 VISOS RESPUBLIKOS  
 VISUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOS miškuose 
 VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS piliečių 
 VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS  
 VYKDYDAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 VYKDYDAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS Vyriausybės ... 
 VYKIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ NUO SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 63 straipsnio 3 punktu 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO ... straipsniu 
 YPATINGAIS ATVEJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI GALI BŪTI ... 
 ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 YRA PRIVALOMI VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... 
 ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ  
 Į LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŲ SĄRAŠĄ ĮRAŠYTI ... 
 Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ įrašyti 
 ĮGALIOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ PRADĖTI DERYBAS SU ... 
 ĮGIJO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 ĮGYVENDINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUS  
 ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮGYVENDINTI TEISĘ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 ĮMONĖS KODAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO  
 ĮRAŠOMA Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ  
 ĮRAŠOMI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŲ SĄRAŠĄ BE ADVOKATO PADĖJĖJO  
 ĮRAŠOMI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ IR SKELBIAMI  
 ĮRAŠYTOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ  
 ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RAJONŲ MIESTŲ LIAUDIES teismų 
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 ĮSTATYMU IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO TEIKIMU  
 ĮSTATYMU KITAIS ĮSTATYMAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS AKTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 ĮSTATYMUI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ TEISĖJŲ PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ ... 
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 ĮVAŽIAVIMĄ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ VIETOS  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 ĮVEŽTOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 ATLEIDIMO PRIEŠ TERMINĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO ARBITRAŽO  
 ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ SEIMAS RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIMU  
 ŠIAME ĮSTATYME IR LIETUVOS RESPUBLIKOS civiliniame kodekse 
atsako PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 ŠIUO ĮSTATYMU KITAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 ŠIUOS METUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS PASKELBĖ ... 
 ŠVEDIJOS KARALYSTĖS IR AUSTRIJOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS  
 ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ŽEMĘ KURI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA BUVO PRISKIRTA ... 
 ŽMOGUS PRIVALO LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 190 straipsnį 
 ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ  
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS AR JĄ GRĄŽINTI  
 ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 ATSIŽVELGDAMA Į TAI KAD ĮMONĖS SUMOKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS įsisenėjusių skolų biudžetui įstatyme numatytus juridinių asmenų pelno, fizinių asmenų pajamų bei pridėtinės vertės mokesčius 
 ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO TEIKIMĄ SUTEIKIU ... 
 ATSIŽVELGIANT Į LIETUVOS RESPUBLIKOS generalinės prokuratūros prašymą; potencialą 
 ATSIŽVELGIANT Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS rekomendacijas 
 ATSKAITYMAI NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ FONDO įstatymą 
 ATSKIRU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU  
 ATSKIRU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 ATSTOVAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 ATVYKIMO IR IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 ATVYKSTANTIEMS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS ... pareigų 
atvykti Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 AUTONOMINĖS RESPUBLIKOS  
balsuoti; kas UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS Aukščiausiosios Tarybos nutarimą 
 AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOS IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS  
 BALTARUSIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS  
 BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS  
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
derinant LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS SU EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVOMIS  
 BET KURĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTĄ  
 BOSNIJOS SERBŲ RESPUBLIKOS