Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪSIMUOSE RINKIMUOSE  
 BŪSIMUOSIUOSE PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 CENTRINĖ RINKIMŲ KOMISIJA  
 CENTRINĖS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 DALYVAUS RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI SEIMO RINKIMUOSE  
 DALYVAVO RINKIMUOSE  
 DALYVAVUSIŲ RINKIMUOSE RINKĖJŲ SKAIČIUS NUSTATOMAS PAGAL apylinkių rinkimų balsadėžėse rastų biuletenių skaičių 
 DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE IŠKELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠO  
 DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE  
 DEMOKRATINIŲ RINKIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 DĖL RINKIMŲ įstatymo pažeidimų; pripažinimo negaliojančiais; datos 
 EILINIŲ SEIMO RINKIMŲ DATOS NUSTATYMO  
 EINA Į RINKIMUS  
 EITI Į RINKIMUS  
kiti neteisėti veiksmai, turėję ESMINĖS ĮTAKOS RINKIMŲ REZULTATAMS  
 GALI PRIPAŽINTI RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ REZULTATUS NEGALIOJANČIAIS  
 GALUTINIUS RINKIMŲ REZULTATUS  
 GALUTINIŲ RINKIMŲ REZULTATŲ PASKELBIMO  
 GAUTŲ IŠ APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 GAVO DAUGIAU KAIP PUSĘ VISŲ RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ BALSŲ  
 IKI KITŲ RINKIMŲ  
 IKI PREZIDENTO RINKIMŲ  
 IKI RINKIMŲ DIENOS  
 IKI SEIMO RINKIMŲ  
 JEIGU JAM IKI RINKIMŲ DIENOS YRA SUĖJĘ ne mažiau kaip keturiasdešimt metų 
rinkėjai kurie balsavimo paštu LAIKOTARPIU IR RINKIMŲ DIENĄ NEGALI SUGRĮŽTI Į LIETUVĄ  
 LAIMĖJO RINKIMUS  
 LAIMĖTI RINKIMUS  
 LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA  
 LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
skundai DĖL RINKIMŲ komisijų sprendimų 
 LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA  
 LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 LIKUS METAMS IKI RINKIMŲ  
... PREZIDENTO RINKIMŲ TURE  
... PREZIDENTO RINKIMŲ TURĄ  
 MERO RINKIMUOSE  
teritorijos suskirstymą Į RINKIMŲ APYLINKES  
 MIESTO RAJONO APYGARDOS RINKIMŲ  
 MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJOS  
 MODERNIŲJŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS IR LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
 MODERNIŲJŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS IR LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
 NAUJI RINKIMAI  
 NEGALI PRIPAŽINTI NEGALIOJANČIAIS RINKIMŲ APYLINKIŲ MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ  
 NUSTATO VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 NĖRA PAGRINDAS PERSKAIČIUOTI RINKIMŲ BIULETENIUS  
 PAKARTOTINIAI RINKIMAI  
 PARLAMENTO RINKIMAI  
 PARLAMENTO RINKIMAMS  
 PARLAMENTO RINKIMUOSE  
 PARLAMENTO RINKIMUS  
 PARLAMENTO RINKIMŲ  
 PER PRAĖJUSIUS RINKIMUS  
 PER PREZIDENTO RINKIMUS  
 PER RINKIMUS balsuos; į savivaldybes 
 PER RINKIMUS Į SEIMĄ  
 PER RINKIMŲ KAMPANIJĄ  
 PER SAVIVALDYBIŲ RINKIMUS  
 PER SEIMO RINKIMUS  
 PIRMAJAME RINKIMŲ RATE  
 PIRMAJAME RINKIMŲ TURE  
 PIRMALAIKIAI PARLAMENTO RINKIMAI  
 PIRMALAIKIAI RINKIMAI  
 PIRMALAIKIUS PARLAMENTO RINKIMUS  
 PIRMALAIKIUS RINKIMUS  
 PIRMALAIKIUS SEIMO RINKIMUS  
 PIRMALAIKIŲ RINKIMŲ  
 PIRMALAIKIŲ SEIMO RINKIMŲ  
 PIRMAME RINKIMŲ RATE  
 PO DVIEJŲ SAVAIČIŲ NUO RINKIMŲ DIENOS  
 PO PREZIDENTO RINKIMŲ  
 PO RINKIMŲ rezultatų paskelbimo; į savivaldybes 
 PO SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ  
 PO SEIMO RINKIMŲ  
 PO ŠIŲ RINKIMŲ  
 PRAĖJUSIUOSE RINKIMUOSE  
 PREZIDENTO IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAMS  
 PREZIDENTO RINKIMAI  
 PREZIDENTO RINKIMAIS  
 PREZIDENTO RINKIMAMS  
 PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 PREZIDENTO RINKIMUS  
 PREZIDENTO RINKIMŲ KAMPANIJA  
 PREZIDENTO RINKIMŲ KAMPANIJAI  
 PREZIDENTO RINKIMŲ KAMPANIJOS  
 PREZIDENTO RINKIMŲ KAMPANIJĄ  
 PREZIDENTO RINKIMŲ  
 PRIEŠ PAT RINKIMUS į savivaldybes 
 PRIEŠ RINKIMUS žadėjo; į Seimą 
 PRIEŠ SAVIVALDYBIŲ RINKIMUS  
 PRIEŠ SEIMO RINKIMUS  
 PRIKLAUSOMAI NUO RINKIMŲ APYGARDOS  
 RAJONO MIESTO GYVENVIETĖS APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJAI  
 REMIANTIS VISUOTINE IR LYGIA RINKIMŲ TEISE SLAPTU BALSAVIMU  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMUS  
 RINKIMAI MŪSŲ PASIRINKIMAS  
 RINKIMAI Į LIETUVOS SEIMĄ IR SAVIVALDYBES  
 RINKIMAI Į SEIMĄ  
 RINKIMAMS Į SEIMĄ  
 RINKIMUOSE DALYVAVO ... 
 RINKIMUOSE DALYVAVO MAŽIAU KAIP PUSĖ VISŲ RINKĖJŲ  
 RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ  
 RINKIMUOSE Į SEIMĄ  
 RINKIMUS LAIMĖJO ... 
 RINKIMUS Į SEIMĄ  
 RINKIMUS Į ŠALČININKŲ IR VILNIAUS RAJONŲ TARYBAS  
 RINKIMŲ AGITACIJA  
 RINKIMŲ AGITACIJAI  
 RINKIMŲ AGITACIJOS  
 RINKIMŲ AGITACIJĄ  
 RINKIMŲ AKCIJA  
 RINKIMŲ APYGARDA  
 RINKIMŲ APYGARDAS  
 RINKIMŲ APYGARDOJE  
 RINKIMŲ APYGARDOS  
 RINKIMŲ APYGARDOSE  
 RINKIMŲ APYGARDĄ  
 RINKIMŲ APYGARDŲ  
 RINKIMŲ APYLINKIŲ  
 RINKIMŲ APYLINKĖ  
 RINKIMŲ APYLINKĖJE RINKĖJŲ SKAIČIUS  
 RINKIMŲ APYLINKĖJE  
 RINKIMŲ APYLINKĖS KOMISIJOS NARIŲ SKAIČIŲ  
 RINKIMŲ APYLINKĖS  
 RINKIMŲ APYLINKĖSE  
 RINKIMŲ BARJERĄ  
 RINKIMŲ BIULETENIAI  
 RINKIMŲ BIULETENIUS IR KITUS RINKIMŲ DOKUMENTUS  
 RINKIMŲ BIULETENIUS  
 RINKIMŲ BIULETENĮ  
 RINKIMŲ DATĄ  
 RINKIMŲ DIENĄ  
 RINKIMŲ IŠVAKARĖSE  
 RINKIMŲ KAMPANIJA  
 RINKIMŲ KAMPANIJAI  
 RINKIMŲ KAMPANIJOJE  
 RINKIMŲ KAMPANIJOS METU  
 RINKIMŲ KAMPANIJOS  
 RINKIMŲ KAMPANIJĄ  
 RINKIMŲ KOMISIJA  
 RINKIMŲ KOMISIJAI  
 RINKIMŲ KOMISIJOJE  
 RINKIMŲ KOMISIJOMS  
 RINKIMŲ KOMISIJOS NARYS  
 RINKIMŲ KOMISIJOS  
 RINKIMŲ KOMISIJOSE  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI AR KITI ASMENYS  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI KITI PAREIGŪNAI  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ PIRMININKAI IR NARIAI  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ  
 RINKIMŲ METU  
 RINKIMŲ ORGANIZAVIMO  
 RINKIMŲ PROGRAMOS  
 RINKIMŲ PROGRAMĄ  
 RINKIMŲ RATĄ  
 RINKIMŲ REZULTATAI  
 RINKIMŲ REZULTATAIS  
 RINKIMŲ REZULTATAMS  
 RINKIMŲ REZULTATAS  
 RINKIMŲ REZULTATUS SKELBIA VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 RINKIMŲ REZULTATUS  
 RINKIMŲ REZULTATŲ  
 RINKIMŲ SISTEMA  
 RINKIMŲ SISTEMOS  
 RINKIMŲ SISTEMĄ  
 RINKIMŲ TEISE IR SLAPTU BALSAVIMU  
 RINKIMŲ TEISE SLAPTU BALSAVIMU  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 RINKIMŲ TEISĘ  
 RINKIMŲ TEISĖ  
 RINKIMŲ Į SAVIVALDYBES  
 RINKIMŲ Į SAVIVALDYBIŲ TARYBAS  
 RINKIMŲ Į SEIMĄ  
 RINKIMŲ ĮSTATYMAS  
 RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 RINKIMŲ ĮSTATYMĄ  
 RINKIMŲ ŠTABO  
 RUSIJA PRIEŠ RINKIMUS  
 SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI  
 SAVIVALDYBIŲ RINKIMAMS  
 SAVIVALDYBIŲ RINKIMUOSE  
 SAVIVALDYBIŲ RINKIMUS  
 SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ  
 SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI  
 SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAMS  
 SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMUOSE  
 SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ IR VIETOS SAVIVALDOS  
 SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ  
 SEIMO ARBA SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMUOSE  
 SEIMO NARIŲ MANDATŲ DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE  
 SEIMO PREZIDENTO AR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AGITACIJAI  
 SEIMO RINKIMAI  
 SEIMO RINKIMAIS  
 SEIMO RINKIMAMS  
 SEIMO RINKIMUOSE  
 SEIMO RINKIMUS RENGTI KAS KETVERI METAI  
 SEIMO RINKIMUS  
 SEIMO RINKIMŲ DATA  
 SEIMO RINKIMŲ IŠVAKARĖSE  
 SEIMO RINKIMŲ KAMPANIJAI  
 SEIMO RINKIMŲ RATE  
 SEIMO RINKIMŲ REZULTATAI  
 SEIMO RINKIMŲ REZULTATUS  
 SEIMO RINKIMŲ TURO  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMAS  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYME  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 SEIMO RINKIMŲ  
 SKUNDAI DĖL RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMŲ  
 SKUNDUS DĖL APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMŲ DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 SKUNDĄ DĖL APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMO DĖL APYGARDOS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLO  
 SOLIDARUMO RINKIMŲ AKCIJOS  
 ANTRAJAME RINKIMŲ RATE  
 ANTRAJAME RINKIMŲ TURE  
 ANTRAME RINKIMŲ RATE  
 ANTRASIS RINKIMŲ TURAS  
 SPRENDIMUS DĖL RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ REZULTATŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS  
 STRAIPSNYJE ŽODŽIUS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KOMISIJA PAKEISTI ŽODŽIAIS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA IR ŠĮ STRAIPSNĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ANTROJO RINKIMŲ TURO  
 TERMINAS KURIS SKAIČIUOJAMAS NUO RINKIMŲ DIENOS  
 TUOJ PO RINKIMŲ  
 TURĖJO LEMIAMOS ĮTAKOS RINKIMŲ REZULTATAMS  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJA  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJAI  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 APYGARDŲ RINKIMŲ KOMISIJAS  
 APYGARDŲ RINKIMŲ KOMISIJOMS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMO KOMISIJOS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJOMS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ PIRMININKUS SKIRIA ... 
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMUS DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJA  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJAI  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS IR NARIAI  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 ARTĖJA SEIMO RINKIMAI  
 ARTĖJANT PREZIDENTO RINKIMAMS  
 ARTĖJANT RINKIMAMS  
 ARTĖJANT SEIMO RINKIMAMS  
 ARTĖJANTYS PREZIDENTO RINKIMAI  
 ARTĖJANTYS RINKIMAI  
 ARTĖJANČIUOSE PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 ARTĖJANČIŲ RINKIMŲ  
 VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE  
 VIENMANDATĖSE RINKIMŲ APYGARDOSE  
 VIENMANDAČIŲ RINKIMŲ APYGARDŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 VIENMANDAČIŲ RINKIMŲ APYGARDŲ  
 VISUOTINIUS RINKIMUS  
 ATASKAITOS IR RINKIMŲ  
 VYKDYTI RINKIMŲ AGITACIJĄ  
 VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI BEI MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI  
 VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI IR RINKIMŲ REZULTATŲ NUSTATYMAS  
 VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA PRIVALO UŽTIKRINTI ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA GALI PRIPAŽINTI RINKIMŲ REZULTATUS RINKIMŲ APYGARDOJE  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA NAGRINĖDAMA ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PAGAL MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS IR PAGAL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PER SEPTYNIAS DIENAS TURI PATVIRTINTI ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 63 straipsnio 3 punktu 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO ... straipsniu 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VRK  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PATEIKTUS KLAUSIMUS SEIMAS SVARSTO  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS ZENONAS VAIGAUSKAS; V LITVINAS 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO Z VAIGAUSKO 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMU  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDĖTĮ  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VADOVAS ZENONAS VAIGAUSKAS 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VRK PIRMININKAS ZENONAS VAIGAUSKAS 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VRK  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 VYRIAUSIĄJĄ RINKIMŲ KOMISIJĄ  
 Į RINKIMUS eina 
 ATITINKAMOS TARYBOS DEPUTATŲ RINKIMAMS  
 ĮRAŠO Į RINKIMŲ APYLINKĖS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLĄ  
 ŠALIES PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 ATLEISTAS IŠ RINKIMŲ KOMISIJOS  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI PADARYTI RINKIMŲ APYLINKĖJE  
 ŠIOS RINKIMŲ APYGARDOS TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS PILIEČIAI  
 ŽAIDŽIAME RINKIMUS  
 ATSAKO UŽ RINKIMŲ BIULETENIŲ IR VOKŲ išleidimą, apskaitą ir pristatymą 
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEIMO RINKIMŲ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO IR KITUS RINKIMŲ KOMISIJŲ PROTOKOLUS