Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO SUDARYTOS SĄLYGOS  
 BŪTINA SĄLYGA  
 BŪTINOS SĄLYGOS  
 BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS  
 DABARTINĖMIS SĄLYGOMIS  
 DARBAI KURIE DĖL GAMTINIŲ IR KLIMATO SĄLYGŲ dirbami ne ištisus metus 
 DARBO SĄLYGAS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR PANAŠIAI  
 DARBO SĄLYGAS  
 DARBO SĄLYGOMIS  
 DARBO SĄLYGOMS  
 DARBO SĄLYGOS  
 DARBO SĄLYGŲ  
 DEMOKRATIJOS SĄLYGOMIS  
 DIKTAVO SAVO SĄLYGAS  
 DIKTUOJA SAVO SĄLYGAS  
 DIKTUOTI SAVO SĄLYGAS  
 DIRBTI NAUJOMIS SĄLYGOMIS  
 DĖL BLOGŲ ORO SĄLYGŲ  
 DĖL NEPALANKIŲ ORO SĄLYGŲ  
 EISMO SĄLYGAS  
 EISMO SĄLYGOS  
 EKONOMIKOS SĄLYGOMIS  
 EKONOMINES SĄLYGAS  
 EKONOMINIŲ SĄLYGŲ  
 EKONOMINĖMIS SĄLYGOMIS  
 EKONOMINĖMS SĄLYGOMS  
 EKONOMINĖS SĄLYGOS  
 EKSTREMALIOMIS SĄLYGOMIS  
 ESAMOMIS SĄLYGOMIS  
 ESANT PALANKIOMS SĄLYGOMS  
 ESANT TAM TIKROMS SĄLYGOMS  
 ESANT TOKIOMS SĄLYGOMS  
 GAMTINES SĄLYGAS  
 GAMTINIŲ SĄLYGŲ  
 GAMTINĖMIS SĄLYGOMIS  
 GAMTINĖS SĄLYGOS  
 GERAS SĄLYGAS  
 GERESNES GYVENIMO SĄLYGAS  
 GERESNES SĄLYGAS  
 GERESNIŲ SĄLYGŲ  
 GERESNĖS SĄLYGOS  
 GERIAUSIAS SĄLYGAS  
 GEROMIS SĄLYGOMIS  
 GEROS SĄLYGOS  
 GRIEŽTO STEBĖJIMO SĄLYGOMIS  
 GYVENIMO SĄLYGAS  
 GYVENIMO SĄLYGOMIS  
 GYVENIMO SĄLYGOMS  
 GYVENIMO SĄLYGOS  
 GYVENIMO SĄLYGŲ  
 IDEALIOS SĄLYGOS  
 IR KITAS SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS  
 JEIGU PAGAL SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS BUVO NUMATYTA ... 
 KARO SĄLYGOMIS  
 KENKSMINGOMIS LABAI KENKSMINGOMIS IR PAVOJINGOMIS SĄLYGOMIS  
 KENKSMINGOMIS SĄLYGOMIS  
 KENKSMINGOS DARBO SĄLYGOS  
 KENKSMINGŲ DARBO SĄLYGŲ  
 KIEKVIENO VAIKO TEISĘ TURĖTI TOKIAS GYVENIMO SĄLYGAS  
 KITOKIOS SĄLYGOS  
 KLIMATINES SĄLYGAS  
 KLIMATINIŲ SĄLYGŲ  
 KLIMATINĖS SĄLYGOS  
 KLIMATO SĄLYGOMIS  
 KLIMATO SĄLYGŲ  
pirkti MATERIALINIUS IŠTEKLIUS IR PARDUOTI JUOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS PALANKIOMIS SĄLYGOMIS  
 KOMPENSACIJOS UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 KOMPENSACIJŲ UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 KONKURENCIJOS SĄLYGOMIS  
 KONKURENCIJOS SĄLYGOS  
 KONKURSO SĄLYGAS  
 KONKURSO SĄLYGOS  
 KONKURSO SĄLYGOSE  
 KONKURSO SĄLYGŲ  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
prisitaikyti PRIE NAUJŲ SĄLYGŲ  
 LAIKYMO SĄLYGOS  
 LAISVOS RINKOS SĄLYGOMIS  
 LAISVOSIOS RINKOS SĄLYGOMIS  
 LAUKO SĄLYGOMIS  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 LIETUVOS SĄLYGOMIS  
sutartis SU SĄLYGA išlaikyti iki gyvos galvos; mokėti kompensaciją 
 MATERIALINĖS SĄLYGOS  
 METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ  
 METEOROLOGINĖMS SĄLYGOMS  
 METEOROLOGINĖS SĄLYGOS  
 MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTĮ DĖL JOS SĄLYGŲ  
 MŪSŲ KLIMATO SĄLYGOMIS  
 NAMŲ SĄLYGOMIS  
 NATŪRALIOMIS SĄLYGOMIS  
 NAUJOMIS SĄLYGOMIS  
 NAUJOMS SĄLYGOMS  
 NEDELSIANT SUDARYTI SĄLYGAS KAD JOSE GALĖTŲ LAISVAI VEIKTI ... 
 NELENGVOMIS SĄLYGOMIS  
 NEPALANKIOMIS SĄLYGOMIS  
 NEPALANKIOS SĄLYGOS  
 NORMALIOMIS SĄLYGOMIS  
 NUKRYPIMŲ NUO SUTARTIES SĄLYGŲ  
 NUMATYTOMIS SĄLYGOMIS  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 NUOSTATAI SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 NURODYTAS SĄLYGAS  
 NURODYTOMIS SĄLYGOMIS  
 NUSTATYTAS SĄLYGAS  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS IR TERMINAIS  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS IR TVARKA  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS  
 NUSTATYTŲ SĄLYGŲ  
 NĖRA SĄLYGŲ treniruotis 
 OKUPACIJOS SĄLYGOMIS  
 ORO SĄLYGOMIS  
 ORO SĄLYGOS  
 ORO SĄLYGŲ  
 PAGAL SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS  
 PAGAL SUTARTYJE NUMATYTAS SĄLYGAS  
 PAGERINTI GYVENIMO SĄLYGAS  
 PAGRINDINĖ SĄLYGA  
 PAKANKAMA SĄLYGA JEIGU A TAI IR B  
 PALANKESNES SĄLYGAS  
 PALANKESNIŲ SĄLYGŲ  
 PALANKESNĖMIS SĄLYGOMIS  
 PALANKESNĖS SĄLYGOS  
 PALANKIAS SĄLYGAS  
 PALANKIAUSIAS SĄLYGAS  
 PALANKIAUSIOS SĄLYGOS  
 PALANKIOMIS SĄLYGOMIS  
 PALANKIOS SĄLYGOS  
 PALANKIŲ SĄLYGŲ  
 PANAUDOTI BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS IR APLINKYBĖMIS  
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PASLAUGAS KURIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖS SĄLYGOS YRA NURODYTOS  
 PER NUSTATYTĄJĮ LAIKĄ NEPAŠALINA LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 AKCIJAS LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS GALI ĮSIGYTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAI  
 PLOTĄ IR VERTĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS IR APRIBOJIMUS  
 POGRINDŽIO SĄLYGOMIS  
 PRIEMOKŲ UŽ DARBĄ KENKSMINGOMIS LABAI KENKSMINGOMIS IR PAVOJINGOMIS SĄLYGOMIS  
 PRISITAIKYTI PRIE NAUJŲ GYVENIMO SĄLYGŲ  
 PRISITAIKYTI PRIE NAUJŲ SĄLYGŲ  
 PRISTATYMO SĄLYGOS  
 PRISTATYMO SĄLYGŲ  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 PROJEKTAVIMO SĄLYGAS  
 PUIKIAS SĄLYGAS  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REŽIMO SĄLYGOMIS  
 RINKOS EKONOMIKOS SĄLYGOMIS  
 RINKOS SĄLYGOMIS  
 RINKOS SĄLYGOS  
 RINKOS SĄLYGŲ  
 SEIMO NARIŲ DARBO SĄLYGŲ  
 SOCIALINIŲ SĄLYGŲ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO SĄLYGŲ  
 SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ  
 STANDARTŲ TECHNINIŲ SĄLYGŲ  
 SU SĄLYGA KAD ... 
 SUDARANT SĄLYGAS  
 SUDARO PALANKIAS SĄLYGAS  
 SUDARO SĄLYGAS  
 SUDAROMOS SĄLYGOS  
 SUDARYS SĄLYGAS  
 SUDARYTI PALANKESNES SĄLYGAS  
 SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS  
 SUDARYTI SĄLYGAS  
 SUDARYTI TINKAMAS SĄLYGAS  
 SUDARYTOS GEROS SĄLYGOS  
 SUDARYTOS SĄLYGOS  
 SUDARYTOS VISOS SĄLYGOS  
 SUDARYTŲ SĄLYGAS  
 SUDARĖ PALANKIAS SĄLYGAS  
 SUDARĖ SĄLYGAS  
 SUDĖTINGOMIS SĄLYGOMIS  
 SUKURTI PALANKIAS SĄLYGAS  
 SUNKIOMIS SĄLYGOMIS  
 SUSIDARO PALANKIOS SĄLYGOS  
 SUSIDARĖ PALANKIOS SĄLYGOS  
 SUSIDARĖ SĄLYGOS  
 SUTARTIES SĄLYGAS  
 SUTARTIES SĄLYGOS  
 SUTARTIES SĄLYGŲ  
 SĄLYGAS BEI TVARKĄ  
 SĄLYGAS IR GALIMYBES  
 SĄLYGAS IR TVARKĄ  
 SĄLYGOS IR TVARKA  
 SĄLYGŲ KURIOS YRA BŪTINOS IR PAKANKAMOS  
 TAM TIKRAM LAIKUI SU SĄLYGA  
 TAM TIKRAS SĄLYGAS  
 TAM TIKROMIS SĄLYGOMIS  
 TAM TIKROS SĄLYGOS  
 TAM TIKRŲ SĄLYGŲ  
 TECHNINES SĄLYGAS  
 TECHNINIŲ SĄLYGŲ  
 TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS JŲ MATAVIMO METODAI IR BANDYMŲ SĄLYGOS  
 TECHNINĖS SĄLYGOS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA SĄLYGOS  
 APLINKOS SĄLYGŲ  
 TINKAMAS SĄLYGAS  
 TINKAMŲ SĄLYGŲ  
 TO METO SĄLYGOMIS  
 TOKIOMIS PAT SĄLYGOMIS  
 TOKIOMIS SĄLYGOMIS IR TOKIA TVARKA KAIP NUMATYTA  
 TOMIS PAČIOMIS SĄLYGOMIS  
 APRIBOJIMUS IR SĄLYGAS  
 TURI BŪTI SUDARYTOS SĄLYGOS  
 TVARKA IR SĄLYGOS  
 TVARKOS BEI SĄLYGŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 TVARKOS SĄLYGŲ IR APRIBOJIMŲ  
 TVARKĄ IR SĄLYGAS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 TYRIMŲ SĄLYGOS IR METODIKA  
 VEIKLOS SĄLYGAS  
 VEIKLOS SĄLYGŲ  
 VEIKTŲ PAGAL SUTARTYJE NUSTATYTAS SĄLYGAS  
 VERSLO SĄLYGAS  
 VERSLO SĄLYGOS  
 VERSLO SĄLYGŲ  
 VIENINTELĖ SĄLYGA  
 VIENODOMIS SĄLYGOMIS  
 VISAS SĄLYGAS  
 YPATINGOMIS SĄLYGOMIS  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS  
 ŠI SĄLYGA NETAIKOMA ... 
 ŠILTNAMIO SĄLYGOS  
 ATLIKIMO LAIKAS IR KITOS SĄLYGOS  
 ŪKININKAVIMO SĄLYGAS VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGAS  
 ATSTATYMO SĄLYGOS IR TVARKA  
darbdavys įsipareigoja mokėti DARBUOTOJUI DARBO UŽMOKESTĮ IR UŽTIKRINTI DARBO SĄLYGAS NUMATYTAS DARBO ĮSTATYMUOSE KOLEKTYVINĖJE SUTARTYJE  
 BE IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ  
 BE JOKIŲ IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ  
 BE JOKIŲ SĄLYGŲ  
 BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS  
 BIUDŽETINIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMUS IR DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGAS REGLAMENTUOJANČIAIS ĮSTATYMAIS