Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO PRIVERSTI PALIKTI SAVO NAMUS  
gailėjosi DĖL SAVO ELGESIO  
gailėjosi DĖL SAVO VEIKSMŲ  
 DALIJOSI SAVO PATIRTIMI  
 DALĮ SAVO TEISIŲ IR PAREIGŲ  
graužiasi DĖL SAVO IŠVAIZDOS  
 DAR TURI PATEIKTI BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
grįžo Į SAVO TĖVIŠKĘ  
grįžo; nuėjo Į SAVO NAMUS  
gyvenimas teka SAVO VAGA  
 DEKLARUOTI SAVO TURTĄ IR PAJAMAS  
 DIDŽIĄJĄ SAVO GYVENIMO DALĮ  
 DIEVAS ATSIUNTĖ SAVO SŪNŲ  
 DIEVAS ATSIUNTĖ Į MŪSŲ ŠIRDIS SAVO SŪNAUS DVASIĄ  
 DIEVAS TAIP PAMILO PASAULĮ JOG ATIDAVĖ SAVO VIENGIMĮ SŪNŲ  
 DIKTAVO SAVO SĄLYGAS  
 DIKTUOJA SAVO SĄLYGAS  
 DIKTUOTI SAVO SĄLYGAS  
 DIKTUOTI SAVO VALIĄ  
 DIRBA SAVO DARBĄ  
 DIRBO SAVO DARBĄ  
 DIRBTI SAVO DARBĄ  
išsiskyrė SU SAVO DRAUGE  
išsiskyrė SU SAVO DRAUGU  
išsiskyrė SU SAVO ŽMONA  
 DUOMENIS APIE SAVO pajamas; darbą 
 DUOSIU JUMS SAVO DVASIĄ  
išversti Į SAVO KALBĄ  
 DĖL SAVO METODO IR POŽIŪRIO mokslas yra vientisas 
 DĖL SAVO NESĖKMIŲ kaltina ...; kaltinti ...; linkę kaltinti ... 
 DĖL SAVO PRIGIMTIES yra gerbtini 
 DĖL SAVO TEISIŲ pažeidimo 
 EITI SAVO PAREIGAS IR BŪTI VISIEMS LYGIAI teisingas 
 EITI SAVO PAREIGAS  
kartu SU SAVO AUKLĖTINIAIS  
kartu SU SAVO BENDRAMINČIAIS įkūrė ... 
kartu SU SAVO MOKINIAIS  
kartu SU SAVO SŪNUMI  
kartu SU SAVO TĖVAIS  
kartu SU SAVO TĖVU  
kartu; gyvena; susitiko SU SAVO MOTINA  
kartu; išsiskyrė; dirba; gyvena SU SAVO VYRU  
kiti SU SAVO ŠALININKAIS jis pasitraukė iš ... 
kišasi NE Į SAVO REIKALUS  
 FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO SAVO VARDU  
 FMĮ KLIENTŲ AR SAVO VARDU  
kovoja; kovoti DĖL SAVO TEISIŲ  
kovoti UŽ SAVO TEISES  
kurti gyvenimą SAU IR SAVO VAIKAMS  
 GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ  
 GERBK SAVO TĖVĄ IR SAVO MOTINĄ  
 GERBTI SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ  
 GERINTI SAVO VEIKLĄ  
leisti PER SAVO TERITORIJĄ  
 GINTI SAVO INTERESUS  
 GINTI SAVO TEISES  
 GRAŽIAUSIUS SAVO GYVENIMO METUS  
matysite KAIP SAVO AUSIS  
moka darbdavys IŠ SAVO LĖŠŲ  
mylėk SAVO ARTIMĄ KAIP SAVE PATĮ  
 IKI PAT SAVO MIRTIES  
 IKI SAVO MIRTIES  
nebeišleido INICIATYVOS IŠ SAVO RANKŲ  
negali VYKDYTI SAVO PAREIGŲ  
 IMTIS ATSAKOMYBĖS UŽ SAVO VEIKSMUS  
nenorėjęs SKELBTI SAVO PAVARDĖS  
 INICIATYVĄ Į SAVO RANKAS perėmė ... 
 INICIATYVĄ Į SAVO RANKAS PAĖMĖ ... 
nerimauja; būgštauja; baimė DĖL SAVO ATEITIES  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS TURI PERDUOTI SAUGOTI SAVO PINIGINES LĖŠAS IR TURIMUS vertybinius popierius pasirinktam depozitoriumui 
 INVESTUOTI SAVO KAPITALĄ  
 IR KITOS INSTITUCIJOS PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ  
netvėrė SAVO KAILYJE  
nešti; tepasiima SAVO KRYŽIŲ  
nežadu KEISTI SAVO ĮPROČIŲ  
 IŠ SAVO IR UŽSAKOVO MEDŽIAGŲ gamina 
 IŠ SAVO KIŠENĖS sumokėjo 
 IŠ SAVO PATIRTIES galiu pasakyti 
 IŠBANDYTI SAVO JĖGAS  
 IŠKELTI SAVO KANDIDATŪRĄ  
 IŠMĖGINTI SAVO JĖGAS  
 IŠPIRKTI SAVO KALTĘ  
 IŠREIKŠTI SAVO JAUSMUS  
 IŠSAKYTI SAVO NUOMONĘ  
nusivedė Į SAVO BUTĄ  
 JIS MUS PAMILO IR ATSIUNTĖ SAVO SŪNŲ  
nuvijo NUO SAVO NAMŲ  
nuėjo Į SAVO KAMBARĮ  
nušautas PRIE SAVO NAMŲ durų 
 JURIDINIS ASMUO TURI ANTSPAUDĄ SU SAVO PAVADINIMU SĄSKAITAS BANKE IR SAVO SIMBOLIUS  
paimti VALDŽIĄ Į SAVO RANKAS  
pakvietė; einu Į SAVO KABINETĄ  
panaudoja SAVO REIKMĖMS  
 KELTI SAVO KANDIDATŪRĄ  
 KELTI SAVO KVALIFIKACIJĄ  
 KIEKVIENA TAUTA TURI SAVO dugną 
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
patirti ANT SAVO KAILIO  
patraukti; palenkti Į SAVO PUSĘ  
paėmė VAIRĄ Į SAVO RANKAS  
 KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI PAGAL SAVO ĮSTATYMUS  
pašaukė jus iš tamsybių Į SAVO NUOSTABIĄ ŠVIESĄ  
perimti Į SAVO BALANSĄ  
perimti Į SAVO RANKAS  
piktnaudžiauja; pasinaudojo SAVO TARNYBINE PADĖTIMI  
požiūris; įsileisti Kristų Į SAVO GYVENIMĄ  
 KOVOTI UŽ SAVO TEISES  
prisimink mane, kai ateisi Į SAVO KARALYSTĘ  
priėmė Į SAVO BŪRĮ  
priėmė Į SAVO TARPĄ  
 KĄ GIRDĖJOME IR SAVO AKIMIS regėjome 
 LAIKO SAVO PAREIGA  
 LAIKĖ SAVO PAREIGA  
 LAISVAI IR SAVARANKIŠKAI SAVO ATSAKOMYBE  
seserys SU SAVO VYRAIS  
 LAUKIA SAVO EILĖS  
skirsto SAVO NUOŽIŪRA  
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
sugrįžo Į SAVO VIETĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ SAVO NUTARIMU pateikia ratifikuoti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis 
sukasi APLINK SAVO AŠĮ  
 LIUDYTI SAVO TIKĖJIMĄ  
susitikti SU SAVO ARTIMAISIAIS  
susitikti SU SAVO DRAUGAIS  
 MATYTI IR SAVO ATSPINDĮ VEIDRODYJE  
teisė įkurti KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJOJE SAVO ATSTOVYBES  
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖS IŠ SAVO BIUDŽETO LĖŠŲ  
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖS IŠ SAVO BIUDŽETO  
uždirbti; užtikrinti SAU IR SAVO ŠEIMAI  
 MYLĖK SAVO ARTIMĄ KAIP PATS SAVE  
 MYLĖK SAVO ARTIMĄ KAIP SAVE PATĮ  
 MYLĖKITE SAVO PRIEŠUS  
 MYLĖTI SAVO ARTIMĄ  
viskas stojo; sėsti Į SAVO VIETAS  
 NAUDOTIS SAVO PROTU  
 NE DĖL SAVO KALTĖS  
įkišo SAVO TRIGRAŠĮ  
 NE SAVO BALSU  
 NE SAVO NORU  
 NE SAVO VALIA  
 NEATLIEKA SAVO FUNKCIJŲ  
 NEGALI NET SUVOKTI SAVO VEIKIMO IR SAVO GYVENIMO PRASMĖS  
 NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 NEGALI SUPRASTI SAVO VEIKSMŲ ESMĖS IR JŲ VALDYTI  
 NEIGIA SAVO KALTĘ  
 NEIGĖ SAVO KALTĘ  
įsibūti Į SAVO BAIGTINUMĄ  
įsigyti; pirkti UŽ SAVO LĖŠAS  
 NENORĖJĘS SKELBTI SAVO PAVARDĖS  
 NEPASITIKĖJIMĄ SAVO JĖGOMIS  
 NETENKA SAVO ĮGALIOJIMŲ  
 NETOLI SAVO NAMŲ  
 NEVYKDO SAVO ĮSIPAREIGOJIMŲ  
 NEĮVYKDĖ SAVO ĮSIPAREIGOJIMŲ  
 NEŠTI SAVO KRYŽIŲ  
 NUORAŠĄ PATVIRTINA SAVO PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 NURODYDAMAS SAVO PAREIGAS  
žaidžia SAVO MALONUMUI  
 NUŽUDĖ SAVO MOČIUTĘ KURI JĮ GLOBOJO  
žvelk angele Į SAVO BŪSTĄ  
 PAGAL SAVO AMŽIŲ  
 PAGAL SAVO GALIMYBES  
 PAGAL SAVO IŠGALES  
 PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ  
 PAGAL SAVO NORUS  
 PAGAL SAVO NORĄ  
 PAGAL SAVO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
 PAGAL SAVO PAVEIKSLĄ  
 PAGAL SAVO POREIKIUS  
 PAGAL SAVO PRIGIMTĮ  
 PAGAL SAVO SKONĮ  
 PAGAL SAVO SUPRATIMĄ  
 PAGAL SAVO SĄŽINĘ  
 PAGAL SAVO ĮSITIKINIMUS  
 PAGILINTI SAVO ŽINIAS  
 PAIMTI Į SAVO RANKAS  
 PAKEITĖ SAVO NUOMONĘ  
 PAKILO PRIEŠ SAVO BROLĮ IR JĮ UŽMUŠĖ  
 PALENKTI Į SAVO PUSĘ  
 PALIKO SAVO PĖDSAKĄ  
 PANAUDOTI SAVO TIKSLAMS  
 PARDUOTI SAVO PRODUKCIJĄ  
 PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ APIE partijų sąrašuose esančius kandidatus 
 PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ ŠIUO KLAUSIMU  
 PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ  
 PAREIKŠTI SAVO VALIĄ  
 PASAKYTI SAVO NUOMONĘ  
 PASAULYJE KAIP SAVO NAMUOSE  
 PASIDALINTI SAVO NUOMONĖMIS  
 PASIEKIA SAVO TIKSLĄ  
 PASIEKĖ SAVO TIKSLĄ  
 PASIIMTI SAU IR SAVO ŠEIMOS NARIUI  
 PASIKLIAUTI SAVO JĖGOMIS  
 PASITIKI SAVO JĖGOMIS  
 PASITIKĖJIMAS SAVO JĖGOMIS  
 PASITIKĖJIMO SAVO JĖGOMIS  
 PASITIKĖJIMĄ SAVO JĖGOMIS  
 PASITIKĖTI SAVO JĖGOMIS  
 PASKUTINĮ SAVO GYVENIMO VAKARĄ  
 PATEIKS SAVO IŠVADAS  
 PATENKINTI SAVO POREIKIUS  
 PATIRTIS DAUGELIO ŽMONIŲ KURIE SAVO NESĖKMĘ IŠGYVENO  
 PATRAUKTI Į SAVO PUSĘ  
 PATS ARBA PER SAVO ATSTOVĄ  
 PAČIA SAVO ESME  
 PAČIA SAVO PRIGIMTIMI  
 PAČIU SAVO BUVIMU  
 PAĖMĖ Į SAVO RANKAS  
 PER SAVO ATSTOVUS Seime 
 PER SAVO ATSTOVĄ spaudai 
 PER SAVO GYVENIMĄ parašė ...; sukaupė ... 
 PER SAVO KARJERĄ  
 PER VISĄ SAVO GYVENIMĄ  
 PER VISĄ SAVO KARJERĄ  
 PERSVĖRĖ REZULTATĄ SAVO NAUDAI  
 PIRMĄ KARTĄ SAVO GYVENIME  
 PLEČIA SAVO VEIKLĄ  
 PLĖSTI SAVO VEIKLĄ  
 PLĖSTI SAVO ĮTAKĄ  
 PO SAVO SPARNU  
 PO SAVO STOGU  
 PRADĖJO SAVO VEIKLĄ  
 PRADĖTI SAVO VERSLĄ  
 PRIEŠ SAVO MIRTĮ  
 PRIEŠ SAVO VALIĄ daryti 
 PRIMESTI SAVO VALIĄ  
 PRIPAŽINO SAVO KALTĘ  
 PRIPAŽINTI SAVO KLAIDAS  
 PUOSELĖTI SAVO KALBĄ KULTŪRĄ IR PAPROČIUS  
 RASTI SAVO VIETĄ  
 REALIZUOTI SAVO PRODUKCIJĄ  
 REALIZUOTI SAVO SUMANYMUS  
 REIKALUS PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ tvarko ... 
 REIKIA KREIPTIS Į SAVO MIESTO RAJONO SAVIVALDYBĘ  
 REIKŠTI SAVO JAUSMUS  
 REIKŠTI SAVO NUOMONĘ  
 REMDAMASIS SAVO PATIRTIMI  
 REZULTATĄ IŠLYGINO IR PERSVĖRĖ SAVO NAUDAI  
 RINKTI SAVO ATSTOVUS ORGANIZUOTI SAVO APARATĄ IR VEIKLĄ BEI FORMUOTI SAVO VEIKLOS PROGRAMĄ VALSTYBĖS ORGANAMS  
 RIZIKAVO SAVO GYVYBE  
 RIZIKUODAMAS SAVO GYVYBE  
 RIZIKUODAMI SAVO GYVYBE  
 RIZIKUOJA SAVO GYVYBE  
 RYŠĮ SU SAVO (...  
 RŪPINTIS SAVO SVEIKATA  
 SAVININKAI NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 SAVO AIKŠTĖJE NUGALĖJO ... 
 SAVO AMŽIAUS GRUPĖJE  
 SAVO BAUDOS AIKŠTELĖJE  
 SAVO BROLIUS IR SESERIS  
 SAVO DANGIŠKOJO TĖVO VAIKAI  
 SAVO DARBO KABINETE  
 SAVO DARBĄ ATLIKO  
 SAVO FORMA IR DYDŽIU  
 SAVO GIMTĄJĄ KALBĄ  
 SAVO GYVENIMO BŪDO  
 SAVO GYVENIMO BŪDĄ  
 SAVO GYVENIMO ISTORIJĄ  
 SAVO GYVENIMO KELIĄ  
 SAVO GYVENIMO METUS  
 SAVO GYVENIMO METŲ  
 SAVO KAILIU patyrė; išbandė; pajuto 
 SAVO KALBOS IR TAUTOS DVASIĄ  
 SAVO KALTĘ NEIGIA  
 SAVO KALTĘ NEIGĖ  
 SAVO KALTĖS NEPRIPAŽINO  
 SAVO KANDIDATŪRĄ ATSIĖMĖ  
 SAVO KARINES PAJĖGAS  
 SAVO KOMPETENCIJOS RIBOSE  
 SAVO LAIKU dirbo 
 SAVO NORU atsisako; grįžo 
 SAVO NUOSTOLIUS ĮVERTINO ... 
 SAVO PRAŠYME TURI ATKREIPTI DĖMESĮ Į ŠĮ FAKTĄ  
 SAVO PRAŠYMĄ GRINDŽIA ŠIAIS ARGUMENTAIS  
 SAVO PROBLEMAS SPRĘSTI  
 SAVO RANKOMIS padaryti; paliečia 
 SAVO TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL TARPTAUTINĘ TEISĘ  
 SAVO TIKSLĄ PASIEKĖ  
 SAVO TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJAS  
 SAVO TURTĄ IR PAJAMAS  
 SAVO TYRIMŲ REZULTATUS  
 SAVO VAIKAMS ĮVAIKIAMS TĖVAMS ĮTĖVIAMS SUTUOKTINIUI  
 SAVO VARDĄ IR PAVARDĘ  
 SAVO VEIKLĄ PRADĖJO ... 
 SAVO VYRIAUSYBIŲ ĮGALIOTI ASMENYS  
 SIEKTI SAVO TIKSLŲ  
 SIŪLO SAVO PASLAUGAS  
 SKELBKITE GERIAUSIUS SAVO PROJEKTUS MŪSŲ ŽURNALE TAI PATIKIMAS LEIDINYS  
 SKELBTI SAVO SIŪLOMĄ KAINĄ  
 SKLEISTI INFORMACIJĄ APIE SAVO VEIKLĄ  
 ANT SAVO GALVOS  
 ANT SAVO PEČIŲ  
 SPRĘSTI SAVO PROBLEMAS  
 STOJO Į SAVO VIETAS  
 STRUKTŪRAS BEI SANTYKĮ SU SAVO KALBA  
 SU SAVO BENDRADARBIAIS  
 SU SAVO GRUPE  
 SU SAVO KOLEGOMIS iš Latvijos 
 SUNKU PAKEISTI SAVO PLUNKSNAS IR BALSĄ  
 SUSTIPRINTI SAVO POZICIJAS  
 SUTEIKIAMA TEISĖ LAISVAI DISPONUOTI SAVO LĖŠOMIS  
 APGINTI SAVO INTERESUS  
 APGINTI SAVO TEISES  
 APGINTI SAVO TEISIŲ IR INTERESŲ  
 TARTI SAVO ŽODĮ  
 TINKA EITI SAVO PAREIGAS  
 TOBULINTI SAVO KVALIFIKACIJĄ  
 TURI SAVO ISTORIJĄ  
 TURI SAVO SPECIFIKĄ  
 TURI SAVO VIETĄ  
 TURI SUSTABDYTI SAVO VEIKLĄ  
 TURINTIS SAVO PAVADINIMĄ ĮGULĄ IR VALSTYBĖS VĖLIAVĄ  
 TVARKYTI SAVO GYVENIMĄ  
 TĖVAS MYLI IR RŪPINASI SAVO ŠEIMA  
 UŽ SAVO DARBĄ gauna atlyginimą 
 UŽ SAVO PINIGUS nupirko 
 VADOVAUDAMASI SAVO VALSTYBĖS ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUDAMASI SAVO ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUJASI SAVO VALSTYBĖS ĮSTATYMAIS  
 VAKAR LIETUVOS RYTAS SAVO INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS pateikė klausimą 
 ARGI AŠ ESU SAVO BROLIO SARGAS  
atgailauti UŽ SAVO NUODĖMES  
 VEIKTI SAVO NUOŽIŪRA  
 VIEN SAVO JĖGOMIS  
 VIEŠPATĮ SAVO DIEVĄ  
 VIRŠIJO SAVO ĮGALIOJIMUS  
 VISA SAVO BŪTYBE  
 VISA SAVO ESYBE  
 ASMUO SAVO VARDU IR SAVO LĖŠOMIS  
 VISAS SAVO JĖGAS  
 VISAS SAVO SANTAUPAS  
 VISO SAVO GYVENIMO  
 VISU SAVO GYVENIMU  
 ATASKAITOS IR KITO DOKUMENTO APIE SAVO ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 VISUS SAVO SUGEBĖJIMUS  
 VISĄ SAVO AMŽIŲ  
 VISĄ SAVO ENERGIJĄ  
 VISĄ SAVO GYVENIMĄ  
 VISĄ SAVO LAIKĄ  
 VISĄ SAVO TURTĄ  
 VISŲ SAVO GALIMYBIŲ  
 VYKDYTI SAVO FUNKCIJAS  
 VYKDYTI SAVO FUNKCIJŲ  
 VYKDYTI SAVO MISIJĄ  
 VYKDYTI SAVO PAREIGAS  
 VYKDYTI SAVO ĮSIPAREIGOJIMUS  
 ATIDUOTI SAVO BALSĄ  
 Į SAVO SĄSKAITĄ ĮSIRAŠĖ ... 
 Į SAVO VARTUS praleido; įsimušė 
 Į SAVO VEIKLĄ įtraukė; pažvelgti 
 Į TAVO RANKAS ATIDUODU SAVO DVASIĄ  
 ATITINKAMOS APSKRITIES VALDYTOJAS ARBA JO ĮGALIOTAS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS APSKRITIES VALDYTOJAS SAVO SPRENDIMU  
 ĮGYVENDINDAMAS SAVO TEISES IR NAUDODAMASIS SAVO savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų 
 ĮGYVENDINTI SAVO PLANUS  
 ĮGYVENDINTI SAVO SUMANYMUS  
 ĮGYVENDINTI SAVO SVAJONĘ  
 ĮRAŠO Į SAVO BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLĄ  
 ĮRODĖ SAVO PRANAŠUMĄ PRIEŠ ... 
 ĮRODĖ SAVO PRANAŠUMĄ  
 ŠALIES VADOVAS IŠREIŠKĖ SAVO POŽIŪRĮ Į abejonių keliančius šio pareigūno veiksmus 
 ATLEISK MUMS MŪSŲ KALTES KAIP IR MES ATLEIDŽIAME SAVO KALTININKAMS  
atsakomybė UŽ SAVO VEIKSMUS  
 ATLIEKA SAVO DARBĄ  
 ATLIEKA SAVO PAREIGAS  
 ATLIKDAMI SAVO PAREIGAS  
 ATLIKO SAVO DARBĄ  
 ATLIKO SAVO PAREIGĄ  
 ATLIKTI SAVO DARBĄ  
 ATLIKTI SAVO PAREIGAS  
 ATLIKTI SAVO PAREIGĄ  
 ŠVENTĖ SAVO jubiliejų; pergalę; penkiasdešimtmetį 
 ŠVENTĖ SAVO GIMTADIENĮ  
 ŠĮ SAVO TEIGINĮ  
 ATSAKO TIK SAVO TURTU  
 ATSAKO VISU SAVO TURTU  
 ATSAKOMYBĘ UŽ SAVO VEIKSMUS  
 ATSAKOMYBĖS UŽ SAVO VEIKSMUS  
 ATSAKYTI UŽ SAVO VEIKSMUS  
atsiskaito UŽ SAVO VEIKLĄ  
 ATSIGRĘŽKIME Į SAVO BROLIUS IR SESERIS  
 ATSIĖMĖ SAVO KANDIDATŪRĄ  
atsistoti; stovėjo ANT SAVO KOJŲ  
 ATSTOVAUTI SAVO ŠALIAI  
... KAIME SAVO NAMUOSE buvo rastas ... lavonas 
 ATŠAUKĖ SAVO AMBASADORIŲ  
... KAIME SAVO NAMUOSE RASTAS ... lavonas 
 AUKLĖTI SAVO VAIKUS  
 AUKLĖTI VAIKUS PAGAL SAVO ĮSITIKINIMUS  
atėjo PAS SAVO PAŽĮSTAMĄ  
baiminosi; bijojo DĖL SAVO GYVYBĖS  
 BAIGDAMAS SAVO KALBĄ  
 BAIGĖ SAVO KALBĄ  
bendrauti; kartu SU SAVO VAIKAIS  
 BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ