Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ  
 CENTRINĘ NERVŲ SISTEMĄ  
 CENTRINĖ NERVŲ SISTEMA  
 CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS  
 DARBŲ SAUGOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMAS  
 DEMOKRATINĖJE SISTEMOJE  
 DRAUDIMO SISTEMA  
 DRAUDIMO SISTEMOS  
 DRĖKINIMO SISTEMOS  
 DUJŲ TIEKIMO SISTEMŲ  
 DUOMENŲ BAZĖS IR INFORMACINĖS SISTEMOS  
 DĖL KAINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS METMENŲ  
 DĖL PADĖTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE IR VARTOTOJŲ  
 EKONOMINEI SISTEMAI  
 EKONOMINIŲ SISTEMŲ TRANSFORMACIJOS  
 EKONOMINIŲ SISTEMŲ  
 EKONOMINĘ SISTEMĄ  
 EKONOMINĖ SISTEMA  
 EKONOMINĖJE SISTEMOJE  
 EKONOMINĖS SISTEMOS kokybinio apibrėžtumo 
 EKONOMINĖS SISTEMOS GYVAVIMO  
 EKSPERTINĖS SISTEMOS  
 ELEKTRONINĖS SISTEMOS  
 ENDOKRININĘ SISTEMĄ  
 ENERGETIKOS SISTEMA  
 ENERGETIKOS SISTEMAI  
 ENERGETIKOS SISTEMOJE  
 ENERGETIKOS SISTEMOS  
 ENERGETIKOS SISTEMŲ  
 ENERGETINĖS SISTEMOS  
 FILOSOFINIŲ SISTEMŲ  
 FILOSOFINĖS SISTEMOS  
 FINANSINĖS SISTEMOS  
 FINANSŲ SISTEMOS  
 GALVOS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS  
 GARANTIJŲ SISTEMA  
 GYNYBOS SISTEMĄ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ESANČIŲ PASTATE  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS  
 HARMONIZUOTOS SISTEMOS  
 IMUNINEI SISTEMAI  
 IMUNINĘ SISTEMĄ  
 IMUNINĖ SISTEMA  
 IMUNINĖS SISTEMOS LĄSTELIŲ  
 IMUNINĖS SISTEMOS LĄSTELĖS  
 IMUNINĖS SISTEMOS  
 INFORMACIJOS SISTEMA  
 INFORMACIJOS SISTEMOS  
 INFORMACIJOS SISTEMĄ  
 INFORMACIJOS SISTEMŲ  
 INFORMACINEI SISTEMAI  
 INFORMACINES SISTEMAS  
 INFORMACINIŲ SISTEMŲ  
 INFORMACINĘ SISTEMĄ  
 INFORMACINĖ SISTEMA  
 INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS  
 INFORMACINĖMS SISTEMOMS  
 INFORMACINĖS SISTEMOS DALIS  
 INFORMACINĖS SISTEMOS  
 INŽINERINIŲ SISTEMŲ  
 KALBOS SISTEMOS  
 KARINIUOSE DALINIUOSE KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS IR VIDAUS TARNYBOS DALINIUOSE  
 KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMA  
 KAŠTŲ APSKAITOS SISTEMŲ  
 KOKYBĖS SISTEMOS  
 KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS  
 KOKYBĖS VALDYMO SISTEMĄ  
planavimo SISTEMĄ SU kompiuteriniu tomografu 
 KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ  
 KOMPIUTERINĘ SISTEMĄ  
 KOMPIUTERINĖS SISTEMOS  
 KOMPLEMENTO SISTEMOS  
 KOMUNISTINĖS SISTEMOS  
 KONTROLĖS SISTEMA  
 KONTROLĖS SISTEMĄ  
 KOORDINAČIŲ SISTEMA  
 KOORDINAČIŲ SISTEMOJE  
 KOORDINAČIŲ SISTEMOS  
 KOORDINAČIŲ SISTEMĄ  
 KRAUJOTAKOS SISTEMOS KRAUJO LIGŲ KRAUJO PERPYLIMO  
 KRAUJOTAKOS SISTEMOS  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMŲ KARIUOMENIŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS SISTEMA  
 KRAŠTO APSAUGOS SISTEMAI  
 KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE  
 KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS POLICIJOS IR VIDAUS TARNYBOS KARININKAI PUSKARININKIAI  
 KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS  
 KRAŠTO APSAUGOS SISTEMĄ  
 KREDITAVIMO SISTEMA  
 KREIPIMO SISTEMŲ  
 KURTI NACIONALINĘ PRIEŠRAKETINĖS GYNYBOS SISTEMĄ NPGS  
 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS  
 KVĖPAVIMO SISTEMOS  
 LAIVYBOS SAUGUMO VALDYMO SISTEMOS  
 LEIDIMŲ SISTEMOS  
 LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS FINANSAVIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINĖS SISTEMOS DALIS  
 LOGISTINIŲ SISTEMŲ  
 LOGISTINIŲ VALDYMO SISTEMŲ  
 LOGISTINĖS SISTEMOS  
 MELIORACIJOS SISTEMŲ  
 MOKESČIŲ IR SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ  
 MOKESČIŲ SISTEMA  
 MOKESČIŲ SISTEMOS  
 MOKESČIŲ SISTEMĄ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ SISTEMOS  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS  
 MOKYMO SISTEMA  
 MOKYMO SISTEMOS  
 MOKYMO SISTEMĄ  
 NAUJOS EKONOMINĖS SISTEMOS  
 NEREKOMENDUOJAMAS ARTRITO BLAUZDŲ PĖDŲ AKIŲ VEGETATYVINĖS NERVŲ SISTEMOS GYDYMAS AR OPERACIJOS  
 NERVŲ SISTEMA  
 NERVŲ SISTEMAI  
 NERVŲ SISTEMOS LIGOS  
 NERVŲ SISTEMOS  
 NERVŲ SISTEMĄ  
 OPERACIJŲ SISTEMOS  
 OPERACINĖS SISTEMOS  
 ORGANŲ IR SISTEMŲ  
 PARTINIŲ SISTEMŲ  
 PARTINĖ SISTEMA  
 PARTINĖS SISTEMOS  
 PASAULINĖS SISTEMOS  
 PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS IR JŲ SUTEIKIMO  
 PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS  
 PENSIJŲ SISTEMOS  
 PENSIJŲ SISTEMĄ  
 PERIFERINĖS NERVŲ SISTEMOS  
 PERKAMA IŠ LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 PINIGŲ SISTEMOS  
 POLICIJOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS VIDAUS TARNYBOS BEI VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNAMS  
 POLITINĘ SISTEMĄ  
 POLITINĖ SISTEMA  
 POLITINĖJE SISTEMOJE  
 POLITINĖS SISTEMOS  
 PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMĄ  
 PRIEŠLĖKTUVINĖS GYNYBOS SISTEMOS  
 PRIEŠRAKETINĖS GYNYBOS SISTEMOS  
 PRIVATIZUOJAMOS LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS ĮMONĖS AKCIJŲ  
 RAMINA NERVŲ SISTEMĄ  
 RANKŲ IR KVĖPAVIMO TAKŲ SISTEMOS BRONCHŲ PLAUČIŲ TRACHĖJOS GYDYMUI  
 RENGTI ĮSTATYMŲ PROJEKTUS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS TOBULINIMO  
 RINKIMŲ SISTEMA  
 RINKIMŲ SISTEMOS  
 RINKIMŲ SISTEMĄ  
 RYTŲ EUROPOS PARTINIŲ SISTEMŲ  
 RYŠIŲ SISTEMĄ  
 SAULĖS SISTEMOJE  
 SAULĖS SISTEMOS  
 SIMPATINĖS NERVŲ SISTEMOS  
 SISTEMA JŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS  
 SISTEMA LEIDŽIA  
 SISTEMA SU nutrūkstančiu srautu 
 SISTEMA VEIKIA  
 SISTEMOS DIEGIMO  
 SISTEMOS ELEMENTAI  
 SISTEMOS ELEMENTŲ  
 SISTEMOS FUNKCIONAVIMO  
 SISTEMOS KŪRIMO  
 SISTEMOS SUKŪRIMAS  
 SISTEMOS SUKŪRIMO  
 SISTEMĄ SUDARO ... 
 SKAIČIAVIMO SISTEMA  
 SOCIALINIO DRAUDIMO SISTEMĄ  
 SOCIALINĖJE SISTEMOJE  
 SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMOS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMĄ  
 SOCIALINĖS SISTEMOS  
 SOVIETINĖ SISTEMA  
 SOVIETINĖJE SISTEMOJE  
 SOVIETINĖS SISTEMOS  
 STIPRINA IMUNINĘ SISTEMĄ  
 STUDIJŲ SISTEMĄ  
 SUTVARKYTA SISTEMA  
 SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMA  
 SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMAI  
 SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOJE  
 SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOS  
 SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMĄ  
 SVEIKATOS SISTEMOS FINANSAVIMO  
 SVEIKATOS SISTEMOS  
 TARPŽINYBINĖS KOMISIJOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS PROJEKTO  
 TEISINĘ SISTEMĄ  
 TEISINĖ SISTEMA  
 TEISINĖJE SISTEMOJE  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJA  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJAI  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJOS  
 TEISINĖS SISTEMOS REFORMA  
 TEISINĖS SISTEMOS REFORMOS METMENŲ  
 TEISINĖS SISTEMOS REFORMOS  
 TEISINĖS SISTEMOS REFORMĄ  
 TEISINĖS SISTEMOS  
 TEISMŲ SISTEMA  
 TEISMŲ SISTEMOS  
 TEISMŲ SISTEMĄ  
 TEISĖSAUGOS SISTEMOS  
 TIR SISTEMOS REIKALAVIMUS  
 TOTALITARINĖS SISTEMOS  
 TRANSPORTO SISTEMOS  
 APSAUGOS SISTEMA  
 APSAUGOS SISTEMAS  
 APSAUGOS SISTEMOS  
 APSAUGOS SISTEMĄ  
 APSAUGOS SISTEMŲ  
 APSKAITOS SISTEMA  
 APSKAITOS SISTEMOS  
 APSKAITOS SISTEMĄ  
 UROGENITALINĖS SISTEMOS  
 VADOVUS IR KITUS PAREIGŪNUS BEI KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMŲ KARIUOMENIŲ karininkus 
 VAKARŲ EUROPOS PARTINIŲ SISTEMŲ  
 VALDOMOSIOS SISTEMOS  
 VALDYMO SISTEMA  
 VALDYMO SISTEMAS  
 VALDYMO SISTEMOS  
 VALDYMO SISTEMOSE  
 VALDYMO SISTEMĄ  
 VALDYMO SISTEMŲ  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VEGETACINĖS NERVŲ SISTEMOS  
 VEIKLOS VERTINIMO SISTEMA  
 VEIKLOS VERTINIMO SISTEMOS  
 VERSLO VALDYMO SISTEMŲ  
 VERTINIMO SISTEMA  
 VERTINIMO SISTEMĄ  
 VERTYBIŲ SISTEMA  
 VERTYBIŲ SISTEMOS  
 VERTYBIŲ SISTEMĄ  
 VIDAUS REIKALŲ IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS  
 VIDAUS REIKALŲ IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SISTEMOJE  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNAMS  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMĄ  
 VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ  
 VIDINĖS KONTROLĖS SISTEMOS  
 VIDINĖS KONTROLĖS SISTEMĄ  
 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOMIS  
 VIRŠKINIMO SISTEMOS  
 VISA SISTEMA  
 VISOS SISTEMOS  
 VISĄ SISTEMĄ  
 VRM SISTEMOJE  
 VĖDINIMO SISTEMOS  
 VĖDINIMO SISTEMŲ  
 ATIMTA TEISĖ DIRBTI VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE  
 ĮRENGTOMIS DRĖKINIMO SISTEMOMIS  
 ŠAKNŲ SISTEMA  
 ŠEIMOS KURIOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMAS  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO DARBŲ  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ESANČIŲ PASTATE APTARNAVIMO  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ  
 ŠILDYMO SISTEMA  
 ŠILDYMO SISTEMAS  
 ŠILDYMO SISTEMOMS  
 ŠILDYMO SISTEMOS  
 ŠILDYMO SISTEMOSE  
 ŠILDYMO SISTEMĄ  
 ŠILDYMO SISTEMŲ  
 ŠILDYMO VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS SISTEMAS  
 ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA IŠ LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS LIGOMIS  
 ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS LIGŲ  
 ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS  
 ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ  
 ŠVIETIMO SISTEMA  
 ŠVIETIMO SISTEMAI  
 ŠVIETIMO SISTEMOJE  
 ŠVIETIMO SISTEMOS  
 ŠVIETIMO SISTEMĄ  
 ŠVIETIMO SISTEMŲ  
 AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMA  
 AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS  
 AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMĄ  
 AUŠINIMO SISTEMOS  
 BANKINĖS SISTEMOS  
 BANKO IR BANKŲ SISTEMOS  
 BANKŲ SISTEMA  
 BANKŲ SISTEMOS  
 BANKŲ SISTEMĄ  
 BENDRĄ EUROPOS ŠVIETIMO SISTEMĄ  
 BLAUZDŲ PĖDŲ AKIŲ VEGETATYVINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGAS