Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DU KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTAS ... 
 DU KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTĄ ... 
 DU KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTŲ ... 
 DU KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE  
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT KONKURSUS  
nenorėjęs SKELBTI SAVO PAVARDĖS  
 JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 KETURIS KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTAS ... 
 KETURIS KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTŲ ... 
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 LIETUVOS BANKO SKELBIAMĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SKELBIA KONKURSĄ  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 NENORĖJĘS SKELBTI SAVO PAVARDĖS  
 NESKUNDŽIAMAS NUTARIMAS SKELBIAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU  
 PASKUTINIS SKELBTAS KVORUMAS  
 PAVARDĖS NENORĖJĘS SKELBTI ... 
 PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 RINKIMŲ REZULTATUS SKELBIA VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 SKELBIA KARĄ  
 SKELBIA KONKURSUS  
 SKELBIA KONKURSĄ  
 SKELBIA VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 SKELBIAMA GEROJI NAUJIENA  
 SKELBIAMAS DIEVO ŽODIS  
 SKELBIAMAS KONKURSAS  
 SKELBIAMAS VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 SKELBIAMI VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 SKELBIANT KONKURSĄ GERIAUSIAM BIZNIO PLANUI  
 SKELBIANT KONKURSĄ GERIAUSIAM VERSLO PLANUI PARENGTI  
 SKELBIANT NAUJĄ VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 SKELBIANT VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 SKELBIU BALSAVIMO PRADŽIĄ  
 SKELBIU REGISTRACIJOS PRADŽIĄ PRAŠOME REGISTRUOTIS  
 SKELBIU REGISTRACIJOS PRADŽIĄ  
 SKELBIU ŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SKELBKITE EVANGELIJĄ VISAI KŪRINIJAI  
 SKELBKITE GERIAUSIUS SAVO PROJEKTUS MŪSŲ ŽURNALE TAI PATIKIMAS LEIDINYS  
 SKELBTI BANKROTĄ  
 SKELBTI DIEVO ŽODĮ  
 SKELBTI EVANGELIJĄ  
 SKELBTI GERĄJĄ NAUJIENĄ  
 SKELBTI GYVYBĖS EVANGELIJĄ  
 SKELBTI KONKURSUS  
 SKELBTI KONKURSĄ  
 SKELBTI NAUJĄ KONKURSĄ  
 SKELBTI NAUJĄ VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 SKELBTI NAUJĄ VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 SKELBTI REFERENDUMĄ  
 SKELBTI SAVO SIŪLOMĄ KAINĄ  
 SKELBTI VIEŠĄ KONKURSĄ AR KVALIFIKACINIUS EGZAMINUS IŠ NAUJO  
 SKELBTĄ KONKURSĄ  
 TRIS KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTAS ... pagrindines priemones 
 TRIS KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTĄ ... 
 TRIS KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTŲ ... 
 TRIS KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 VERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA SKELBIA VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 ĮRAŠOMI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ IR SKELBIAMI  
 AUKCIONO VEDĖJAS SKELBIA