Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 DAUG DĖMESIO BUS SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA  
 DAUG DĖMESIO SKIRIA  
 DAUG DĖMESIO SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO SKIRTA  
 DAUG DĖMESIO SKIRTI  
 DAUG DĖMESIO SKYRĖ  
 DAUG LAIKO SKYRĖ ... 
 DAUG VIETOS SKIRIAMA ... 
 DAUG VIETOS SKIRTA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO BUS SKIRIAMA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRIA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRKITE ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRS ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRTI ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRTŲ ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKYRĖ ... 
 DAUGIAU DĖMESIO TURĖTŲ SKIRTI ... 
 DAUGIAU LAIKO SKIRKITE ... 
 DAUGIAU LAIKO SKIRTI ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUS SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUVO SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUVO SKIRTA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRIA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRIANT ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRS ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRTA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRTI ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKYRĖ ... 
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 DIDELIS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 DIDELIS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 DIDELĮ DĖMESĮ SKIRIA ... 
 DIDELĮ DĖMESĮ SKIRIAME ... 
 DIDELĮ DĖMESĮ SKYRĖ ... 
 DIDESNĮ DĖMESĮ SKIRTI ... 
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS BUS SKIRIAMAS ... 
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 DIDŽIAUSIĄ DĖMESĮ SKIRIA ... 
 DIDŽIAUSIĄ DĖMESĮ SKYRĖ ... 
 DIENA BUVO SKIRTA ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 EKSPORTUOJAMOS PREKĖS SKIRTOS KELIEMS GAVĖJAMS ARBA SIUNČIAMOS KELIŲ SIUNTĖJŲ  
 FOTOGRAFIJOS PARODA SKIRTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMUI  
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
... DALIS SKIRTA ... 
 GYVULINĖS KILMĖS MEDŽIAGOS SKIRTOS NAUDOTI TERAPIJOJE  
 HONORARĄ SKIRIU LABDAROS FONDUI KAIMO VAIKAI  
 IŠLEISTŲ PLAKATŲ PARODA SKIRTA ... 
 JEIGU Į TERMINALĄ PADEDAMOS PREKĖS SKIRTOS KELIEMS GAVĖJAMS ARBA SIUNČIAMOS KELIŲ SIUNTĖJŲ  
 JOKIŲ KITŲ RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ DIRBTI VERSLO KOMERCIJOS AR KITOKIOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 KNYGA SKIRTA ... 
 KOLEGIJOS SUDĖTĮ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
 KOMISIJĄ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
 KONCERTAS SKIRTAS ... 
 KONCERTAS SKIRTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI  
 KONFERENCIJA SKIRTA ... 
 KUR KAS DAUGIAU DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 KŪDIKIAMS IR VAIKAMS SKIRTŲ MAISTO PRODUKTŲ  
 LEIDINYS SKIRTAS ... 
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SKIRTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO FONDO  
 LĖŠAS SKIRTAS ... 
 LĖŠOS BUS SKIRIAMOS ... 
 LĖŠOS SKIRIAMOS ... 
 LĖŠOS SKIRTOS ... 
 LĖŠŲ SKIRTŲ Nacionalinei žemės ūkio veiklos programai finansuoti 
 MIRTIES BAUSMĖ NEGALI BŪTI SKIRIAMA  
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS  
 NEBIUDŽETINĮ FONDĄ SKIRTĄ LIETUVOS ŪKIUI  
 NEMAŽAI DĖMESIO SKIRTA ... 
 NEMAŽAI DĖMESIO SKYRĖ ... 
 NUSTATO TEISMAS SKIRDAMAS BAUSMĘ  
 NUSTATYTA TVARKA SKIRIA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PAGRINDINIS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 PAGRINDINIS DĖMESYS BUVO SKIRTAS ... 
 PAGRINDINIS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIA ... 
 PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKYRĖ ... 
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 ABI KOMANDOS DAUGIAU DĖMESIO SKYRĖ ... 
 PARODA SKIRTA ... 
 PASTARUOJU METU DAUG DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ MINISTRAS PIRMININKAS  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PENSIJAI SKIRTI  
 PIRMĄJĄ VIETĄ SKYRĖ ... 
 PRAKTINĖMS UŽDUOTIMS SKIRTAME SĄSIUVINYJE  
 PRANEŠIMAS BUVO SKIRTAS ... 
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS TEIKIMU SKIRIA IR ATLEIDŽIA  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKĄ BEI JOS NARIUS SKIRIA IR ATLEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 PROGRAMA SKIRTA padėti 
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS SKIRIAMAS MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 RENGINIAI SKIRTI ... 
 RENGINIŲ SKIRTŲ ... 
 RENGINYS SKIRTAS ... 
 RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS  
 SEIMO NARYS GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 SEPTYNERIEMS METAMS SKIRIA IR ATLEIDŽIA SEIMAS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO TEIKIMU  
 SKATINA IR SKIRIA DRAUSMINES NUOBAUDAS  
 SKIRIA DAUG DĖMESIO  
 SKIRIA IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 SKIRIA IR ATLEIDŽIA RESPUBLIKOS PREZIDENTAS  
 SKIRIA IR MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 SKIRIA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 SKIRIA LĖŠŲ  
 SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 SKIRIA SEIMAS  
 SKIRIA YPATINGĄ DĖMESĮ  
 SKIRIAMA BAUDA  
 SKIRIAMA DAUG DĖMESIO  
 SKIRIAMA DAUGIAU DĖMESIO  
 SKIRIAMAISIAIS ŽENKLAIS  
 SKIRIAMAS DIDELIS DĖMESYS  
 SKIRIAMAS LĖŠAS  
 SKIRIAMAS YPATINGAS DĖMESYS  
 SKIRIAMASIS BRUOŽAS  
 SKIRIAMASIS ŽENKLAS  
 SKIRIAMIEJI ŽENKLAI  
 SKIRIAMOJI GEBA  
 SKIRIAMOS LĖŠOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 SKIRIAMOS LĖŠOS  
 SKIRIAMOSIOS GEBOS  
 SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS PREZIDENTUI V ADAMKUI ĮTEIKĖ ... 
 SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS ĮTEIKĖ ... 
 SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS  
 SKIRIAMUOSIUS ŽENKLUS  
 SKIRIAMŲ LĖŠŲ SUMA  
 SKIRIAMŲ LĖŠŲ  
 SKIRIAMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ REIKMĖMS  
 SKIRIANT BAUSMĘ  
 SKIRTA APSKAITYTI ĮMONĖS įsipareigojimams 
 SKIRTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEŠIMTMEČIUI  
 SKIRTA PARODA  
 SKIRTAS LAIKAS BAIGĖSI  
 SKIRTAS LAIKAS  
 SKIRTAS LĖŠAS  
 SKIRTAS NAMŲ AREŠTAS  
 SKIRTI BAUDĄ  
 SKIRTI DAUGIAU DĖMESIO  
 SKIRTI DAUGIAU LAIKO  
 SKIRTI DAUGIAU LĖŠŲ  
 SKIRTI EKSPERTIZĘ  
 SKIRTI KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ SUĖMIMĄ  
 SKIRTI LAIKO  
 SKIRTI LAISVĖS ATĖMIMO ARBA MIRTIES BAUSMĘ  
 SKIRTI LĖŠAS  
 SKIRTI LĖŠŲ  
 SKIRTI PINIGAI  
 SKIRTI PINIGŲ  
 SKIRTI RENGINIAI  
 SKIRTO LAIKO  
 SKIRTOMIS LĖŠOMIS  
 SKIRTOS BAUDOS UŽ MOKESČIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS  
 SKIRTOS LĖŠOS  
 SKIRTOSE VIETOSE  
 SKIRTUS PINIGUS  
 SKIRTUS RENGINIUS  
 SKIRTĄ LAIKĄ  
 SKIRTŲ LEIDINIŲ  
 SKIRTŲ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ  
 SKIRTŲ LĖŠŲ  
 SKIRTŲ PINIGŲ  
 SKIRTŲ PREKIŲ  
 SKIRTŲ RENGINIŲ  
 SKYRĖ LĖŠŲ  
 TAM SKIRTOSE VIETOSE  
 TAM SKIRTOSE ZONOSE BEI VIETOSE  
 TARNYBOS ATSTOVAS SKIRIAMAS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS  
 TEISMAS JAM SKYRĖ ... metų laisvės atėmimo 
 TEISMAS SKYRĖ ... 
 TIESIOGINEI VEIKLAI SKIRTIEMS PASTATAMS IR ĮRENGINIAMS STATYTI BEI EKSPLOATUOTI  
 TURI BŪTI SKIRIAMAS YPATINGAS DĖMESYS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ PIRMININKUS SKIRIA ... 
 VAKARAS SKIRTAS ... 
 VAKARE DAUGIAU LAIKO SKIRKITE ŠEIMAI  
 VALSTYBINEI SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAI SKIRTI  
 VALSTYBĖ SKIRIA ... 
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ REIKMĖMS SKIRTŲ ... 
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SKIRIAMOS IR INVESTICINĖS SĄSKAITOS ATIDAROMOS ... 
 VIETOJ JŲ GALI PAPILDOMAI SKIRTI KOMISIJOS NARIAIS  
 VIS DAUGIAU DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 VYRIAUSYBĖ SKYRĖ ... 
 YPATINGAS DĖMESYS BUS SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS SKIRTAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS TURI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS TURĖTŲ BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPATINGĄ DĖMESĮ REIKIA SKIRTI ... 
 YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRIA ... 
 YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRIANT ... 
 YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRTI ... 
 YPATINGĄ DĖMESĮ SKYRĖ ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKIRIA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKIRTA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKYRĖ ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO ŠIUO ATVEJU TURI BŪTI SKIRIAMA ... 
 YPAČ DIDELIS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 ĮTEIKĖ SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS PREZIDENTUI ALGIRDUI BRAZAUSKUI 
 ĮTEIKĖ SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS  
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA JEIGU NURODYTOSIOS PAŠALPOS BUVO PASKIRTOS IKI GRUODŽIO MĖN ARBA BUS SKIRIAMOS  
 ŪKINEI KOMERCINEI VEIKLAI SKIRTI  
 ŽODŽIAI SKIRTI ... 
 ATSTOVAS SKIRIAMAS MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
... KNYGOS DALIS SKIRTA ...