Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO LEISTA PIRKTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
 BUVUSIAM SAVININKUI GALI BŪTI GRĄŽINAMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAS  
 DIDELĖ ŠIOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ pasiūla 
išnuomotas ... KV M ŽEMĖS SKLYPAS  
išnuomoti ... HA ŽEMĖS SKLYPĄ  
išnuomoti ... KV M ŽEMĖS SKLYPĄ  
 DU AR KELI ŽEMĖS SKLYPAI GALI BŪTI SUJUNGTI Į VIENĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPO dydžio; išnuomojimo; paėmimo; pardavimo; suteikimo naudotis 
 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAĖMIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ asmeniniam ūkiui; ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo; paėmimo visuomenės reikmėms, įkainojimo normatyvų; pardavimo ir nuomojimo tvarkos bei sąlygų; respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose 
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO IR SUTEIKIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS ĮKAINOJIMO  
 GAVUSI PRAŠYMĄ LEISTI ĮSIGYTI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPĄ  
 IŠNUOMOTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
nuo tos žemės ar kito SKLYPO SUTEIKIMO DIENOS  
 LIETUVOS NAMŲ IR ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ  
 NAMŲ IR ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NAMŲ VALDŲ ŽEMĖS SKLYPUS  
 NAMŲ VALDŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PLANUS  
 NAUDOJAMI ŽEMĖS SKLYPAI  
 NAUDOJAMO ŽEMĖS SKLYPO  
 NAUDOJAMĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NAUJI ŽEMĖS SKLYPAI  
 NAUJO ŽEMĖS SKLYPO  
 NAUJUS ŽEMĖS SKLYPUS  
 NAUJĄ ŽEMĖS SKLYPĄ INDIVIDUALIAI STATYBAI BEI KITAI PASKIRČIAI  
 NAUJĄ ŽEMĖS SKLYPĄ INDIVIDUALIAI STATYBAI  
 NAUJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS  
 NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NORĖDAMI ĮSIGYTI NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPĄ  
 NUOMOJAMO ŽEMĖS SKLYPO BRĖŽINYS  
 NUOMOJAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDĮ RIBAS  
 NUOMOJAMO ŽEMĖS SKLYPO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATKŪRIMO Į ŽEMĖS SKLYPUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į PASTATUS IR BUTUS SUTEIKIMO IR DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NUOSTOLIAI ATSIRADĘ DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAĖMIMO  
 PADĖJO ĮSIGYTI IR PARDUOTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
 PARDUODAMO ŽEMĖS SKLYPO  
 PARDUODAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ  
 PARDUOTUS ŽEMĖS SKLYPUS  
 PRIKLAUSO NUO STATINIO IR STATYBOS SKLYPO  
 PRIVAČIOS ŽEMĖS SKLYPAS  
 PRIVAČIOS ŽEMĖS SKLYPO  
 PRIVAČIOS ŽEMĖS SKLYPŲ  
 PRIVAČIŲ NAMŲ VALDŲ ŽEMĖS SKLYPAI IR SODININKŲ BENDRIJŲ SODAI NEPRIVATIZUOJAMI  
 SAVIVALDYBIŲ IR VALSTYBĖS INTERESUS DĖL TERITORIJOS IR ŽEMĖS SKLYPŲ  
 SKLYPE ESANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ  
 SKLYPO RIBOS  
 SODYBINIŲ SKLYPŲ  
 SUTEIKIAMAS LYGIAVERTIS ŽEMĖS SKLYPAS  
 TEISĖ ĮSIGYTI ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 TOKIO PAT DYDŽIO ŽEMĖS SKLYPAI  
apskrities valdytojas gali parduoti arba išnuomoti naujus VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE AUKCIONO TVARKA kaimo vietovėje 
 VALSTYBINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTAI IR ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS NE AUKCIONO TVARKA  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS TVARKĄ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMO PARDAVIMO NUOMOS IR PANAUDOS SUTARTIS  
 ASMENINIO ŪKIO ŽEMĖS SKLYPŲ  
 ĮSIGYTI ŽEMĖS SKLYPUS  
 ŠIO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO IR VERTĖS DALĮ  
 ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 ŪKININKO ŪKYJE AR SODO SKLYPE IŠAUGINTA žemės ūkio produkcija 
 ŪKĮ AR ŽEMĖS SKLYPĄ  
 ŽEMĖS SKLYPAI  
 ŽEMĖS SKLYPAIS  
 ŽEMĖS SKLYPAMS  
 ŽEMĖS SKLYPAS ARBA TOKIO ŽEMĖS SKLYPO DALIS BENDROJOJE NUOSAVYBĖJE  
 ŽEMĖS SKLYPAS  
 ŽEMĖS SKLYPE  
 ŽEMĖS SKLYPO BRĖŽINYS  
 ŽEMĖS SKLYPO NUOSAVYBĖS BEI NAUDOJIMO TEISĖS  
 ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTE  
 ŽEMĖS SKLYPO PLANAS  
 ŽEMĖS SKLYPO PLOTĄ  
 ŽEMĖS SKLYPO SUTEIKIMO  
 ŽEMĖS SKLYPO  
 ŽEMĖS SKLYPU  
 ŽEMĖS SKLYPUI  
 ŽEMĖS SKLYPUOSE  
 ŽEMĖS SKLYPUS  
 ŽEMĖS SKLYPĄ SKLYPO DYDĮ IR RIBAS  
 ŽEMĖS SKLYPĄ  
 ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS  
 ŽEMĖS SKLYPŲ ĮSIGIJIMO NUOSAVYBĖN  
 ŽEMĖS SKLYPŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE ŽEMĖS SKLYPAI