Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIUS IR BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIUS  
 GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIUS  
 I SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 I SKYRIUS  
 II SKYRIUS  
 III SKYRIUS  
 INSTITUCIJOS KADRŲ SKYRIUS PADALINYS  
 IV SKYRIUS  
 IX SKYRIUS  
... MIESTO ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIUS  
 JURIDINIS SKYRIUS  
 KAUNO MIESTO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS  
 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS SKYRIUS  
 KAUNO RAJONO KULTŪROS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS  
 KAUNO SKYRIUS  
 KETVIRTAS SKYRIUS  
 KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIUS  
 KONTROLĖS SKYRIUS  
 KULTŪROS SKYRIUS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPAUDOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS PRANEŠA  
 MIESTO KULTŪROS SKYRIUS  
 AB LIETUVOS TAUPOMASIS BANKAS KAUNO MIESTO CENTRO SKYRIUS  
Apeliacinis SKYRIUS APIE tai praneša protestą padavusiam asmeniui 
 PENKTAS SKYRIUS  
 PIRMAS SKYRIUS  
 PIRMASIS SKYRIUS  
 PRANEŠĖ URM INFORMACIJOS IR SPAUDOS SKYRIUS  
 RAJONO KULTŪROS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS  
 RAJONO SAVIVALDYBĖS GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIUS  
 RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS  
 SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIUS  
 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO SKYRIUS  
 SEPTINTAS SKYRIUS  
 SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI  
 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIUS  
 SPAUDOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS  
 ANTRAS SKYRIUS  
 APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS  
 TREČIAS SKYRIUS  
 URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS  
 URM INFORMACIJOS IR SPAUDOS SKYRIUS  
 VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO APELIACINIS SKYRIUS  
 VI SKYRIUS  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 VII SKYRIUS  
 VIII SKYRIUS  
 VIRŠININKAS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO MUITINĖS PROCEDŪRŲ KONTROLĖS SKYRIUS  
 ŠEŠTAS SKYRIUS  
 ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIUS  
 ŠVIETIMO SKYRIUS