Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR SOCIALINIO VYSTYMO BANKO  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 DARBO IR SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO  
 DARBO KNYGELĘ IR SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMĄ  
 DARBO PAJAMAS NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 DRAUDŽIAMI VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 DVIŠALĘ SUTARTĮ DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO  
 DĖL JO LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo 
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 EKONOMINES IR SOCIALINES PROBLEMAS  
 EKONOMINES SOCIALINES TEISES BEI INTERESUS  
 EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS RAIDOS  
 FIZINĖ DVASINĖ IR SOCIALINĖ GEROVĖ  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GAUTI PER SOCIALINĖS APSAUGOS TARNYBAS  
 HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRA  
 HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ  
 INVALIDUMO NUSTATYMO IR SOCIALINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ  
 INVALIDŲ MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS REABILITACIJOS  
 INVALIDŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS  
 IŠMOKOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 JAV SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ TARNYBŲ  
 KAUNO KRAŠTO INVALIDŲ IR PENSININKŲ SOCIALINĖMS TEISĖMS GINTI  
 KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 KRIKŠČIONIŠKO SOCIALINIO MOKYMO  
pritarta SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO variantui 
 KULTŪROS MINISTERIJOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS TEISINGUMO MINISTERIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LICENCIJAVIMO IR RYŠIŲ SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS  
 LIETUVOS ISTORINIO DVASINIO BEI SOCIALINIO palikimo dalį 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGA  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 MATERIALINIO IR SOCIALINIO APRŪPINIMO  
 MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS INVALIDŲ REABILITACIJOS PROGRAMĄ  
 MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS INVALIDŲ REABILITACIJOS  
 MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJA  
 MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS  
 MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS  
tas laikotarpis nebus įskaitytas Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ  
 MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 MOKESČIŲ IR SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ  
įmokos Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETĄ  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 NEPILNAMEČIŲ SOCIALINĖS PAGALBOS IR PREVENCIJOS  
 NEPILNAMEČIŲ SOCIALINĖS PAGALBOS IR SKIRSTYMO CENTRO  
 NEPILNAMEČIŲ SOCIALINĖS PAGALBOS IR SKIRSTYMO  
 NETURI TEISĖS Į SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 NUO LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGOS  
 PAGAL LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGOS PIRMININKO skundą 
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ inkasavimo pavedimus 
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PAJAMŲ MOKESČIO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO  
 PALAIKŲ PERKĖLIMO IR SOCIALINĖS PAGALBOS  
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Viešųjų ryšių sekretoriato pranešimus 
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJĄ  
 PATAISOS DARBŲ IR SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ  
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ APIE EKONOMINĘ IR SOCIALINĘ šalies padėtį 
ANTANAS PETRAUSKAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ DAKTARAS NEPRIKLAUSOMAS EKSPERTAS  
 PAŠALPOS MOKAMOS IŠ VALSTYBĖS BEI SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 POLITINIŲ PAŽIŪRŲ SOCIALINĖS IR TURTINĖS PADĖTIES  
 POLITINĖS SOCIALINĖS EKONOMINĖS TECHNOLOGINĖS RAIDOS IR PAŽANGOS  
 POLITINĖS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS RAIDOS  
 PRANEŠĖJAS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS M MIKAILA 
 AKTUS DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKAS  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ SUMOS  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 PRIVALOMUOJU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 PRIVALOMUOJU VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 PRIVALOMŲJŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 PRIVALĖS TURĖTI NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 REGĖJIMO INVALIDŲ REABILITACIJOS IR SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMOS  
 REGĖJIMO INVALIDŲ REABILITACIJOS IR SOCIALINĖS INTEGRACIJOS  
 REVIZIJOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS NARYS  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 RYTŲ LIETUVOS RAJONŲ SOCIALINIO PLĖTOJIMO  
 SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS SYSAS 
 SEIMO SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SKAIČIUOJAMOS PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 SKIRIA IR MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ SOCIALINĖS BŪKLĖS IR NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ JAI PAGERINTI  
 SOCIALINEI APSAUGAI GLOBAI  
 SOCIALINEI APSAUGAI  
 SOCIALINEI GRUPEI  
 SOCIALINEI PARAMAI  
 SOCIALINEI PAŠALPAI GAUTI IKI KREIPIMOSI DĖL KOMPENSACIJOS  
 SOCIALINEI SFERAI  
 SOCIALINES EKONOMINES PROGRAMAS  
 SOCIALINES GARANTIJAS  
 SOCIALINES IŠMOKAS  
 SOCIALINES PASLAUGAS  
 SOCIALINES PAŠALPAS  
 SOCIALINES PROBLEMAS  
 SOCIALINIAIS KLAUSIMAIS  
 SOCIALINIAM DRAUDIMUI  
 SOCIALINIAM SLUOKSNIUI  
 SOCIALINIAME GYVENIME  
 SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS  
 SOCIALINIAMS MOKSLAMS  
 SOCIALINIAMS REIKALAMS  
 SOCIALINIO APRŪPINIMO SRITYJE  
 SOCIALINIO APRŪPINIMO  
 SOCIALINIO DARBO  
 SOCIALINIO DARBUOTOJO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETUI  
 SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO IR PENSIJŲ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO IR PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO PAŽYMĖJIMAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO IR PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO PAŽYMĖJIMO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIME  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMĄ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJA  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS AR INVALIDUMO PENSIJA  
 SOCIALINIO DRAUDIMO SISTEMĄ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ BEI IŠMOKŲ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ REIKALAVIMŲ DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO  
 SOCIALINIO DRAUDIMO  
 SOCIALINIO ELGESIO  
 SOCIALINIO GYVENIMO  
 SOCIALINIO MOKYMO  
 SOCIALINIO PASAULIO  
 SOCIALINIO SLUOKSNIO  
 SOCIALINIO STATUSO  
 SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGA  
 SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGOS PIRMININKO  
 SOCIALINIO TEISINGUMO  
 SOCIALINIO TYRIMO  
 SOCIALINIO VEIKSMO  
 SOCIALINIO VYSTYMO  
 SOCIALINIS DARBAS  
 SOCIALINIS DARBUOTOJAS  
 SOCIALINIS DRAUDIMAS  
 SOCIALINIS STATUSAS  
 SOCIALINIS TEISINGUMAS  
 SOCIALINIU DRAUDIMU APDRAUSTIEMS  
 SOCIALINIU DRAUDIMU  
 SOCIALINIU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 SOCIALINIU POŽIŪRIU  
 SOCIALINIUOSE MOKSLUOSE  
 SOCIALINIUS DARBUOTOJUS  
 SOCIALINIUS MOKSLUS  
 SOCIALINIUS SANTYKIUS  
 SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ  
 SOCIALINIŲ GARANTIJŲ  
 SOCIALINIŲ GRUPIŲ  
 SOCIALINIŲ INOVACIJŲ FONDAS  
 SOCIALINIŲ INOVACIJŲ FONDO  
 SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ  
 SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ  
 SOCIALINIŲ JUDĖJIMŲ  
 SOCIALINIŲ MOKSLŲ DAKTARAS ANTANAS PETRAUSKAS 
 SOCIALINIŲ MOKSLŲ DAKTARO  
 SOCIALINIŲ MOKSLŲ DAKTARĖ  
 SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO  
 SOCIALINIŲ MOKSLŲ MAGISTRĖ  
 SOCIALINIŲ MOKSLŲ  
 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTOJIMO  
 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO  
 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ  
 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ  
 SOCIALINIŲ PAŠALPŲ  
 SOCIALINIŲ POKYČIŲ  
 SOCIALINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO  
 SOCIALINIŲ PROBLEMŲ  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJA  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTRĖ VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ 
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKĖ GRAŽINA PALIOKIENĖ; N RAGAUSKIENĖ 
 SOCIALINIŲ REIKALŲ  
 SOCIALINIŲ REIŠKINIŲ  
 SOCIALINIŲ SANTYKIŲ  
 SOCIALINIŲ SLUOKSNIŲ  
 SOCIALINIŲ STRUKTŪRŲ  
 SOCIALINIŲ SĄLYGŲ  
 SOCIALINIŲ TYRIMŲ  
 SOCIALINIŲ VAIDMENŲ  
 SOCIALINĮ DARBĄ  
 SOCIALINĮ DRAUDIMĄ  
 SOCIALINĮ GYVENIMĄ  
 SOCIALINĮ SLUOKSNĮ  
 SOCIALINĮ STATUSĄ  
 SOCIALINĮ TEISINGUMĄ  
 SOCIALINĘ APSAUGĄ  
 SOCIALINĘ NELYGYBĘ  
 SOCIALINĘ PADĖTĮ  
 SOCIALINĘ PARAMĄ  
 SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 SOCIALINĘ POLITIKĄ  
 SOCIALINĘ STRUKTŪRĄ  
 SOCIALINĘ ĮTAMPĄ  
 SOCIALINĖ APLINKA  
 SOCIALINĖ APSAUGA  
 SOCIALINĖ DARBUOTOJA  
 SOCIALINĖ NELYGYBĖ  
 SOCIALINĖ PADĖTIS  
 SOCIALINĖ PAGALBA  
 SOCIALINĖ PARAMA  
 SOCIALINĖ PAŠALPA  
 SOCIALINĖ POLITIKA  
 SOCIALINĖ STRUKTŪRA  
 SOCIALINĖ ĮTAMPA  
 SOCIALINĖJE APLINKOJE  
 SOCIALINĖJE SFEROJE  
 SOCIALINĖJE SISTEMOJE  
 SOCIALINĖJE SRITYJE  
 SOCIALINĖJE STRUKTŪROJE  
 SOCIALINĖMIS GARANTIJOMIS  
 SOCIALINĖMIS PROBLEMOMIS  
 SOCIALINĖMS PROBLEMOMS SPRĘSTI  
 SOCIALINĖMS PROGRAMOMS  
 SOCIALINĖMS REIKMĖMS TENKINTI  
 SOCIALINĖMS REIKMĖMS  
 SOCIALINĖS ADAPTACIJOS  
 SOCIALINĖS APLINKOS DAIKTŲ AR REIŠKINIŲ  
 SOCIALINĖS APLINKOS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS GLOBOS IR RŪPYBOS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO BEI FINANSŲ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOJE  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ATSTOVAS SPAUDAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO APMOKĖJIMO  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO SĄLYGŲ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DUOMENIMIS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS MIGRACIJOS SKYRIAUS VIRŠININKAS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PARENGTAI PROGRAMAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SEKRETORIUS V ŽIŪKAS 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SEKRETORĖ V BLINKEVIČIŪTĖ 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SPECIALISTAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJĄ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS MINDAUGAS MIKAILA 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTREI VILIJAI BLINKEVIČIŪTEI 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĄ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ; IRENA DEGUTIENĖ 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS VILIJOS BLINKEVIČIŪTĖS 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO  
 SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO  
 SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTRAS MINDAUGAS MIKAILA; T MEDAISKIS 
 SOCIALINĖS APSAUGOS POLITIKOS IR BENDRUOMENIŲ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMOS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMĄ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGAS  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOJE  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOS  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOSE  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGĄ  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGĄ  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS  
 SOCIALINĖS DARBUOTOJOS  
 SOCIALINĖS EKONOMINĖS RAIDOS  
 SOCIALINĖS EVOLIUCIJOS  
 SOCIALINĖS FILOSOFIJOS  
 SOCIALINĖS GARANTIJOS  
 SOCIALINĖS GEROVĖS  
 SOCIALINĖS GLOBOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGOSE  
 SOCIALINĖS GLOBOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGŲ  
 SOCIALINĖS GLOBOS IR RŪPYBOS  
 SOCIALINĖS GLOBOS  
 SOCIALINĖS GRUPĖS  
 SOCIALINĖS INTEGRACIJOS  
 SOCIALINĖS INŽINERIJOS  
 SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS RAIDOS  
 SOCIALINĖS IR GAMYBINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS  
 SOCIALINĖS NELYGYBĖS  
 SOCIALINĖS ORGANIZACIJOS  
 SOCIALINĖS PADĖTIES  
 SOCIALINĖS PAGALBOS  
 SOCIALINĖS PARAMOS IR GLOBOS ĮSTAIGAS  
 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJOS PAVADUOTOJA  
 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS  
 SOCIALINĖS PARAMOS  
 SOCIALINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ  
 SOCIALINĖS PASLAUGOS  
 SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUOSE  
 SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUS  
 SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ  
 SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 SOCIALINĖS PAŠALPOS  
 SOCIALINĖS PAŽANGOS  
 SOCIALINĖS POLITIKOS  
 SOCIALINĖS PROBLEMOS  
 SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS  
 SOCIALINĖS RAIDOS  
 SOCIALINĖS REALYBĖS  
 SOCIALINĖS REVOLIUCIJOS  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS GLOBOS IR PAŠALPŲ CENTRO  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS IR GLOBOS ĮSTAIGOSE KARINIUOSE DALINIUOSE IR BAUSMĖS ATLIKIMO VIETOSE  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS IR GLOBOS ĮSTAIGOSE  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS IR GLOBOS ĮSTAIGŲ KARINIŲ DALINIŲ  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS PROFESINIŲ STUDIJŲ CENTRO  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS VEDĖJAS A MALINAUSKAS 
 SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJA  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIUI  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIUJE  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIUS  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS  
 SOCIALINĖS SFEROS  
 SOCIALINĖS SISTEMOS  
 SOCIALINĖS STRUKTŪROS  
 SOCIALINĖS TEORIJOS  
 SOCIALINĖS TIKROVĖS  
 SOCIALINĖS TVARKOS  
 SOCIALINĖS VEIKLOS  
 SOCIALINĖS ĮTAMPOS  
 SPORTO SVEIKATOS APSAUGOS SOCIALINĖS GLOBOS IR RŪPYBOS  
 SPRĘSTI SOCIALINES PROBLEMAS  
 SUSIJUSIŲ SU VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO įmokomis ir išmokomis 
 SUTUOKTINIŲ POROS KAIP IR SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI DARBUOTOJAI  
 SVEIKATOS APSAUGOS BEI SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJŲ  
 SVEIKATOS APSAUGOS BEI SOCIALINĖS APSAUGOS  
 SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 SVEIKATOS APSAUGOS SOCIALINĖS GLOBOS IR RŪPYBOS  
 SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITŲ GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO komitetui 
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS SVARSTĖ  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS G PAVIRŽIS 
 APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU ĮSKAITOS TAISYKLIŲ  
 APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU ĮSKAITOS  
 TAUTINĖS VIENYBĖS IR SOCIALINIO TEISINGUMO  
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJĄ  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGOS  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 TVARKĄ NUSTATO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ nuostatais 
 VALSTYBINEI SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAI SKIRTI  
 VALSTYBINIAM SOCIALINIAM DRAUDIMUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO VYKDYMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO VYKDYMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO SODROS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS BEI TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS VINCAS KUNCA 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI IŠDUODA PAŽYMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAM SKYRIUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPOMS MOKĖTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIME  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ PAŠALPŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS MIESTŲ IR RAJONŲ SKYRIAMS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VYKDYMO IŠLAIDOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ IR IŠMOKŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ INVALIDUMO PENSIJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO ĮMOKOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO  
 VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS  
 VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 VALSTYBINIU SOCIALINIU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYME  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PATAISAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINĮ SOCIALINĮ DRAUDIMĄ  
 VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJA  
 VALSTYBINĖS MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO PRIEDAS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS ŠVIETIMO KULTŪROS IR SOCIALINĖS POLITIKOS  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS RŪPYBOS GLOBOS IR PAŠALPŲ centras 
 ASMENYS TURINTYS TEISĘ GAUTI SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 VISA PASKIRTA VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SOCIALINĖS RŪPYBOS PROFESINIŲ STUDIJŲ CENTRO  
 ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI  
 ĮSKAITYTAS Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ SLUOKSNIŲ  
 ŠALPOS SOCIALINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 ŠALPOS SOCIALINIŲ PENSIJŲ  
 ŽMOGAUS SOCIALINĖS RAIDOS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 BAZINĘ PENSIJĄ IR KITAS SOCIALINES IŠMOKAS  
 BAŽNYČIOS SOCIALINIO MOKYMO  
 BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE