Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL SPECIALIOJO FONDO VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES BENDROVIŲ  
 FBI SPECIALUSIS AGENTAS  
 GINKLŲ ŠAUDMENŲ SPROGMENŲ KOVINĖS TECHNIKOS AR SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ  
 HUMANITARINĖS LABDAROS AR SPECIALIOSIOS PAGALBOS SIUNTA  
 HUMANITARINĖS LABDAROS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS SIUNTAS  
 HUMANITARINĖS LABDAROS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS SIUNTŲ  
 JAV SPECIALIŲJŲ PAJĖGŲ  
 KAUNO DIENOS SPECIALUSIS KORESPONDENTAS  
 KREIPĖSI Į SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ STT  
 KURIOMIS DRAUDŽIAMA PREKIAUTI BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 KYBARTŲ SPECIALIOSIOS INTERNATINĖS MOKYKLOS GLOBOS  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IR VALSTYBĖS SPECIALIŲJŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 NETIKRŲ BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 NUOSTATAI SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 PAGAL SPECIALIĄ PROGRAMĄ  
 PAPILDOMOS IR SPECIALIOS PERTRAUKOS  
DARIUS SĖLENIS; STASYS JOKŪBAITIS KAUNO DIENOS SPECIALUSIS KORESPONDENTAS  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REIKALINGAS SPECIALUS LEIDIMAS  
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS SPECIALIOJO REŽIMO SKYRIAUS  
 RUSIJOS SPECIALIOSIOS TARNYBOS  
 RUSIJOS SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ  
RENALDAS GABARTAS SPECIALUSIS KORESPONDENTAS  
 SPECIALAUS PASIRENGIMO  
 SPECIALAUS UGDYMO  
 SPECIALI KOMISIJA  
 SPECIALIA ĮRANGA  
 SPECIALIAME ŽURNALE  
 SPECIALIEJI ATIDĖJIMAI  
 SPECIALIOJI INTERNATINĖ MOKYKLA  
 SPECIALIOJO FONDO VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 SPECIALIOJO UGDYMO  
 SPECIALIOJO VIDURINIO IR AUKŠTOJO MOKSLO  
 SPECIALIOJOJE INTERNATINĖJE MOKYKLOJE  
 SPECIALIOS DARBO GRUPĖS  
 SPECIALIOS KOMISIJOS KORUPCIJOS FAKTAMS TIRTI SUDARYMO  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS ENERGIJA  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINEI BENDROVEI STUMBRAS  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINEI BENDROVEI  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINIŲ BENDROVIŲ LIETUVOS AVIALINIJOS IR LIETUVA  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINIŲ BENDROVIŲ  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS ENERGIJA  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖMS BENDROVĖMS  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS ENERGIJA  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS STUMBRAS  
 SPECIALIOS PASKIRTIES BENDROVĖS AKCIJŲ KONTROLINĮ PAKETĄ  
 SPECIALIOS PASKIRTIES UAB KAUNO VANDENYS  
 SPECIALIOS PASKIRTIES  
 SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 SPECIALIOSIOMS TARNYBOMS  
 SPECIALIOSIOS GYDYTOJŲ KOMISIJOS  
 SPECIALIOSIOS INTERNATINĖS MOKYKLOS  
 SPECIALIOSIOS MOKYKLOS  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AKCINEI BENDROVEI KAUNO ENERGIJA  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AKCINĖ BENDROVĖ KAUNO ENERGIJA  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AKCINĖ BENDROVĖ  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AKCINĖS bendrovės Stumbras 
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO ENERGIJA  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI GELEŽINKELIO RUOŽO  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES BŪRIO  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES DALINIŲ  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES UAB ... 
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES UAB KAUNO VANDENYS  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ KAUNO VANDENYS  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO VANDENYS  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES  
 SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS  
 SPECIALIOSIOS TARNYBOS  
 SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 SPECIALIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SPECIALIU BŪDU  
 SPECIALIU PRIZU  
 SPECIALIUOSIUS AUTOMOBILIUS  
 SPECIALIUS KURSUS  
 SPECIALIĄ PROGRAMĄ  
 SPECIALIĄ ĮRANGĄ  
 SPECIALIĄJĄ INTERNATINĘ MOKYKLĄ  
 SPECIALIĄJĄ SĄSKAITĄ MUITĄ IR AKCIZĄ  
 SPECIALIĄJĄ SĄSKAITĄ  
 SPECIALIĄSIAS PROFESINES STUDIJAS  
 SPECIALIĄSIAS TARNYBAS  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKAI  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS SUNAIKINA ... 
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS ĮVEDA Į KOMPIUTERĮ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ UŽSAKYMO GAMYBOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PLATINIMO ĮSIGIJIMO NAUDOJIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKĄ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PRIVALOMIEJI PAPILDOMI REKVIZITAI  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ  
 SPECIALIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ARBA MOTORINIŲ VEŽIMĖLIŲ ĮSIGIJIMO IR TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  
 SPECIALIŲ ŽINIŲ  
 SPECIALIŲJŲ ATIDĖJIMŲ  
 SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATAS  
 SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ  
 SPECIALIŲJŲ MOKSLŲ  
 SPECIALIŲJŲ PAJĖGŲ KARIŲ  
 SPECIALIŲJŲ PAJĖGŲ  
 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAMS  
 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ  
 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ  
 SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA  
 SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ  
 SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS PROKURORAS  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA STT  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS AGENTAI  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS KAUNO SKYRIAUS AGENTAI  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS STT AGENTAI SULAIKĖ ... 
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS STT AGENTAI  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS STT AGENTŲ  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS STT  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS VADOVAS VALENTINAS JUNOKAS 
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS  
 SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ  
 SPECIALIŲJŲ VAIKŲ AUKLĖJIMO IR GLOBOS NAMŲ  
 SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ  
 SPECIALUS KONSTRAVIMO BIURAS  
 SPECIALUSIS PASIUNTINYS  
 SPECIALŲ PRIZĄ  
 STATYBOS SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA  
 SUDAROMI SPECIALŪS BALSAVIMUI skirti pašto skyriai 
 SĄMONINGAI BENDRADARBIAVO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 SĄMONINGO BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 TYRIMO IR SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO PROJEKTAS NR ... 
 TYRIMO IR SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO  
 VALSTYBINĖMS ĮMONĖMS IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES BENDROVĖMS  
 ATIDAVIMAS Į SPECIALIĄ AUKLĖJIMO IR DRAUSMĖS ĮSTAIGĄ  
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS IR SPECIALIĄSIAS PRIEMONES  
 AUKŠTOJO IR SPECIALIOJO VIDURINIO MOKSLO MINISTERIJA  
 AUKŠTOJO IR SPECIALIOJO VIDURINIO MOKSLO MINISTERIJOS  
 BANDEROLIŲ PREKĖMS AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS