Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BYLOJE BUS PRIIMTAS ATITINKAMAS SPRENDIMAS  
 CENTRINEI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI KURI PRIIMA GALUTINĮ SPRENDIMĄ  
informuoja ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ  
 DĖL IŠLAIDŲ SUSIJUSIŲ SU SPRENDIMŲ VYKDYMU  
 DĖL VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ  
... MIESTO RAJONO VALDYBOS SPRENDIMU  
 GALIMA TIK TEISMO SPRENDIMU  
 GALUTINIO SPRENDIMO  
 GALUTINIS SPRENDIMAS BUS PRIIMTAS  
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ DĖL ... 
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMA ... 
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMS ... 
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ  
 GINČŲ SPRENDIMAS  
 GINČŲ SPRENDIMO  
... MIESTO TARYBOS SPRENDIMU  
 INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 INSTITUCIJOS VADOVO SPRENDIMU  
nepriimti JOKIŲ SPRENDIMŲ  
 INVESTICINIŲ GINČŲ SPRENDIMO  
 IŠDUODANT LEIDIMĄ VYKDYTI SPRENDIMĄ TEISMUI  
 JOKIŲ SVARBIŲ SPRENDIMŲ  
 KLAUSIMO SPRENDIMAS  
 KLAUSIMO SPRENDIMO  
 KLAUSIMO SPRENDIMĄ  
 KLAUSIMŲ SPRENDIMAS  
 KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 KLAUSIMŲ SPRENDIMĄ  
 KOMISIJA SVARSTO KANDIDATŪRAS IR PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ PAGRINDU  
 KOMISIJOS POSĖDŽIO SPRENDIMU  
 KOMISIJOS SPRENDIMU  
 KOMISIJOS SPRENDIMĄ  
 KOMISIJŲ SPRENDIMAI PRIIMAMI ATVIRU BALSAVIMU  
 KONFLIKTO SPRENDIMO  
 KONFLIKTŲ SPRENDIMO  
 KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMAS  
 KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMO  
 KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMU  
priima SPRENDIMĄ DĖL licencijos išdavimo; leidimo išdavimo; gynybos nuo ginkluotos agresijos 
 LEIDŽIANT ĮSTATYMUS AR PRIIMANT SPRENDIMUS  
 LICENCIJA GALIOJA NUO SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAIS PRISKIRTOSE TERITORIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ  
turi išnagrinėti PILIEČIŲ PRAŠYMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ARBA TEISMO SPRENDIMU  
 NAGRINĖJA IR SPRENDIMUS PRIIMA ... 
Šios akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo SPRENDIME TURI BŪTI NUMATYTA platinti nurodytąsias akcijas uždaro konkurso būdu 
 NEKILNOJAMOJO TURTO ATĖMIMO IKI SPRENDIMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 NEPOPULIARIŲ SPRENDIMŲ  
 NEPRIIMINĖKITE SVARBIŲ SPRENDIMŲ  
 NESUTINKANTYS SU SPRENDIMU TURI TEISĘ RAŠTU PAREIKŠTI atskirąją nuomonę 
 NETURI TEISĖS PRIIMTI SPRENDIMŲ  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 PALANKŲ SPRENDIMĄ  
 PATIKRINA IR PRIIMA SPRENDIMĄ PANAIKINTI LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PERDUOTA VALDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 POLITINIAI SPRENDIMAI  
 POLITINIS SPRENDIMAS  
 POLITINIUS SPRENDIMUS  
 POLITINIŲ SPRENDIMŲ  
 POLITINĮ SPRENDIMĄ  
 PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STOJIMO Į NACIONALINES IR TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 PRIIMA SPRENDIMUS  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL nuosavybės teisės atstatymo 
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL BANKO LICENCIJOS IŠDAVIMO IR APIE TAI RAŠTU PRANEŠA PAREIŠKĖJUI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL GYNYBOS nuo ginkluotos agresijos 
 PRIIMA SPRENDIMĄ IŠDUOTI AR ATSISAKYTI IŠDUOTI LICENCIJĄ IR APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 PRIIMA SPRENDIMĄ  
 PRIIMAMI SPRENDIMAI  
 PRIIMAMIEMS SPRENDIMAMS  
 PRIIMAMUS SPRENDIMUS  
 PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ  
 PRIIMANT SPRENDIMUS  
 PRIIMANT SPRENDIMĄ  
 PRIIMANT SVARBIUS SPRENDIMUS  
 PRIIMS SPRENDIMĄ  
 PRIIMTAIS SPRENDIMAIS  
 PRIIMTAS SPRENDIMAS  
 PRIIMTI SPRENDIMAI  
 PRIIMTI SPRENDIMUS  
 PRIIMTI SPRENDIMĄ  
 PRIIMTI TOKĮ SPRENDIMĄ  
 PRIIMTINO SPRENDIMO  
 PRIIMTO SPRENDIMO  
 PRIIMTU SPRENDIMU  
 PRIIMTUS SPRENDIMUS  
 PRIIMTĄ SPRENDIMĄ  
 PRIIMTŲ SPRENDIMŲ  
 PRIĖMUS SPRENDIMĄ DĖL STREIKO  
 PRIĖMUS SPRENDIMĄ IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 PRIĖMUS SPRENDIMĄ  
 PRIĖMUSI SPRENDIMĄ NUTRAUKTI SUTARTĮ SU PILIEČIU  
 PRIĖMĖ SPRENDIMĄ  
 PROBLEMAS IR JŲ SPRENDIMO BŪDUS  
 PROBLEMOS SPRENDIMAS  
 PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAS  
 PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDĄ  
 PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDŲ  
 PROBLEMOS SPRENDIMO  
 PROBLEMOS SPRENDIMĄ  
 PROBLEMŲ SPRENDIMAS  
 PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAS  
 PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDUS  
 PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDŲ  
 PROBLEMŲ SPRENDIMO  
 PROBLEMŲ SPRENDIMU  
 PROBLEMŲ SPRENDIMUI  
 PROBLEMŲ SPRENDIMĄ  
 PROJEKTINIUS SPRENDIMUS  
 PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ  
 RAJONO VALDYBOS SPRENDIMU  
 RAJONŲ IR MIESTŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ SPRENDIMAIS  
 REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS SPRENDIMAI PRIIMAMI BALSŲ DAUGUMA  
 SAVIVALDYBĖS TARYBOS AR VALDYBOS SPRENDIMAS  
 SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU  
 SEIMO SPRENDIMAS DĖL PVM LENGVATŲ PANAIKINIMO  
 SKUBOTŲ SPRENDIMŲ  
 SKUNDAI DĖL RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMŲ  
 SKUNDUS DĖL APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMŲ DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 SKUNDĄ DĖL APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMO DĖL APYGARDOS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLO  
 SOCIALINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO  
 SPRENDIMAI DĖL nuosavybės teisės; piniginės baudos išieškojimo; stojimo mokesčio 
 SPRENDIMAI GALI BŪTI APSKŲSTI  
 SPRENDIMAI PRIIMAMI PAPRASTA BALSŲ DAUGUMA  
 SPRENDIMAI PRIIMAMI  
 SPRENDIMAMS PRIIMTI  
 SPRENDIMAS BUVO PRIIMTAS  
 SPRENDIMAS DĖL nuosavybės teisės; išieškų į biudžetą 
 SPRENDIMAS DĖL LICENCIJOS IŠDAVIMO  
 SPRENDIMAS GALI BŪTI APSKŲSTAS  
 SPRENDIMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 SPRENDIMAS NEBUVO PRIIMTAS  
 SPRENDIMAS PRIIMAMAS  
 SPRENDIMAS PRIIMTAS  
 SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SPRENDIMO BŪDAI  
 SPRENDIMO BŪDUS  
 SPRENDIMO BŪDĄ  
 SPRENDIMO BŪDŲ  
 SPRENDIMO DĖL nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo 
 SPRENDIMO GALIOS  
 SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 SPRENDIMO PRIĖMIMO DATA  
 SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO  
 SPRENDIMO PRIĖMIMO  
 SPRENDIMO PRIĖMIMĄ  
 SPRENDIMO PROJEKTĄ  
 SPRENDIMUI PRIIMTI  
 SPRENDIMUS DĖL nuosavybės teisės 
 SPRENDIMUS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 SPRENDIMUS DĖL RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ REZULTATŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS  
 SPRENDIMUS DĖL ŠIŲ NUSIKALTIMŲ KONTROLĖS  
 SPRENDIMUS PRIIMA ... 
 SPRENDIMUS PRIIMTUS PAGAL AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO TEIKIMĄ IŠNAGRINĖTOSE bylose 
 SPRENDIMĄ DĖL BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ SUMOKĖJIMO Į BIUDŽETĄ TERMINŲ PRATĘSIMO  
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO  
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 SPRENDIMĄ PRIIMA ... 
 SPRENDIMĄ PRIĖMĖ ... 
 SPRENDIMĄ ŠIUO KLAUSIMU priima ... 
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 SPRENDIMŲ NUTARČIŲ IR NUTARIMŲ  
 SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS  
 SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESĄ  
 SPRENDIMŲ PRIĖMIMO  
 SPRENDIMŲ PRIĖMIMUI  
 SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ  
 SPRENDIMŲ PROJEKTUS  
 SPRENDIMŲ VYKDYMO IŠLAIDAS  
 SPRENDIMŲ VYKDYMO IŠLAIDŲ  
 SPRENDIMŲ VYKDYMO TVARKĄ REGULIUOJA ... 
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVARBIUS SPRENDIMUS  
 SVARBIŲ SPRENDIMŲ  
 TARYBOS SPRENDIMAS  
 TARYBOS SPRENDIMU  
 TECHNINIAI SPRENDIMAI  
 TECHNINIŲ SPRENDIMŲ  
 TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 TEISINGUS SPRENDIMUS  
 TEISINGĄ SPRENDIMĄ  
 TEISMO SPRENDIMAI  
 TEISMO SPRENDIMAS  
 TEISMO SPRENDIME  
 TEISMO SPRENDIMO  
 TEISMO SPRENDIMU  
 TEISMO SPRENDIMUI  
 TEISMO SPRENDIMĄ  
 TEISMŲ SPRENDIMAI  
 TEISMŲ SPRENDIMUS  
 TEISMŲ SPRENDIMŲ  
 TIK TEISMO SPRENDIMU  
 TOKS SPRENDIMAS BUVO PRIIMTAS  
 TOKS SPRENDIMAS PRIIMTAS  
 TOKĮ SPRENDIMĄ PRIĖMĖ ... 
 UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS  
 UŽDAVINIŲ SPRENDIMO  
 UŽDAVINIŲ SPRENDIMUI  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMUS DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 APYLINKIŲ TEISMŲ SPRENDIMAMS NUOSPRENDŽIAMS NUTARTIMS  
 APYLINKĖS TEISMO SPRENDIMĄ  
 VALDYBOS SPRENDIMU  
 VALDYMO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO  
 VALDYMO SPRENDIMUS  
 VALDŽIOS SPRENDIMAI  
 ARBITRAŽINIO TEISMO SPRENDIMO  
 ARBITRAŽO SPRENDIMAI YRA GALUTINIAI IR PRIVALOMI  
 ARBITRAŽŲ SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO IR VYKDYMO  
 VIENOKIUS AR KITOKIUS SPRENDIMUS  
 VIENOKĮ AR KITOKĮ SPRENDIMĄ  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO SPRENDIMAS ĮSITEISĖJA NUO PASKELBIMO  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS SPRENDIMUS  
 VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS PRIĖMĖ SPRENDIMĄ  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMU  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS  
 VYRIAUSYBĖS SPRENDIMO  
 VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 VYRIAUSYBĖS SPRENDIMĄ DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO  
 VYRIAUSYBĖS SPRENDIMĄ  
 VYRIAUSYBĖS SPRENDIMŲ  
 ATITINKAMOS APSKRITIES VALDYTOJAS ARBA JO ĮGALIOTAS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS APSKRITIES VALDYTOJAS SAVO SPRENDIMU  
 ATITINKAMĄ SPRENDIMĄ  
 ĮSTATINIO KAPITALO AKCIJŲ IR VALDYMO SPRENDIMŲ TEISĖS  
 ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ GERUOJU  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMAS  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMO  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMUI  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMĄ  
 ŠIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO  
 ATSKIRU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS YRA GALUTINIS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SPRENDIMU  
 BE TEISMO SPRENDIMO