Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eksporto; tranzito Į KALININGRADO SRITĮ  
gilintis; investicijos Į ŠIĄ SRITĮ  
 DARBO SRITIS  
 DAUGELYJE SRIČIŲ  
 EKONOMIKOS SRITYJE  
 ENERGETIKOS SRITYJE  
 FINANSŲ MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITIS  
 FINANSŲ SRITYJE  
 GARDINO SRITIES  
 GYDOMOS INKSTŲ ŠLAPIMO PŪSLĖS JUOSMENS SRITIES STUBURO KASOS ŠLAPIMTAKIŲ GIMDOS PROSTATOS LIGOS  
 GYDYTI AR OPERUOTI GERKLĘ KAKLĄ STUBURĄ KAKLO SRITYJE SKYDLIAUKĘ  
 GYNYBOS SRITYJE  
 GYVENIMO SRITIS  
 GYVENIMO SRIČIŲ  
 HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIES  
 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYJE  
 IR KITOSE SRITYSE  
 IR KITŲ SRIČIŲ  
 JUOSMENS SRITYJE  
 KAI KURIOSE SRITYSE  
 KALININGRADO SRITIES ADMINISTRACIJOS  
 KALININGRADO SRITIES GUBERNATORIAUS  
 KALININGRADO SRITIES GUBERNATORIUS LEONIDAS GORBENKA; VLADIMIRAS JEGOROVAS 
 KALININGRADO SRITIES GYVENTOJAMS  
 KALININGRADO SRITIES  
 KALININGRADO SRITIS  
 KALININGRADO SRITYJE  
 KALININGRADO SRITĮ  
 KALININGRADO SRIČIAI  
 KARALIAUČIAUS SRITIES  
 KARALIAUČIAUS SRITYJE  
 KARINĖJE SRITYJE  
... MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI  
 KITOSE SRITYSE  
 KITŲ SRIČIŲ  
 KULTŪROS SRITYJE  
 KURIOJE NORS SRITYJE  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITYJE  
sienos SU KALININGRADO SRITIMI  
 LENINGRADO SRITIES  
 LIETUVOS REGIONŲ IR KALININGRADO SRITIES  
 LITERATŪROS MENO IR MOKSLO SRITYSE  
 MEDICINOS SRITYJE  
 MENO SRITYJE  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MOKSLINIO DARBO SRITIS  
 MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITIS  
 MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ SRITYJE  
 MOKSLO SRITIS  
 MOKSLO SRITYJE  
 MOKSLO SRIČIŲ  
 MUITINĖS VEIKLOS SRITYJE  
 NEREKOMENDUOJAMA GYDYTI AR OPERUOTI GERKLĘ KAKLĄ STUBURĄ KAKLO SRITYJE SKYDLIAUKĘ  
 NEREKOMENDUOJAMA GYDYTI AR OPERUOTI NUGAROS KRŪTINĖS LĄSTOS STUBURO KRŪTINĖS SRITYJE ŠIRDIES BLUŽNIES LIGAS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO IR JO REGULIAVIMO SRITIES  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO REGULIAVIMO SRITIES  
 PENSINIO APRŪPINIMO SRITYJE  
 PERIODINIŲ LEIDINIŲ LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ LEIDYKLŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ REDAKCIJŲ KURIOS NUOMOJA AR KITAIP TEISĖTAI FAKTIŠKAI NAUDOJA VALSTYBINIO REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTAS PATALPAS  
 PLOKŠTINIŲ KAPINYNŲ KULTŪRINĖJE SRITYJE  
 POLITIKOS SRITYJE  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITIS  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI  
Kaliningrado SRITIES GUBERNATORIUS Vladimiras Jegorovas 
 REGULIAVIMO SRIČIAI  
 REKLAMOS SRITYJE  
 SAUGUMO SRITYJE  
 SAVIVALDYBIŲ REGULIAVIMO SRIČIAI  
 SOCIALINIO APRŪPINIMO SRITYJE  
 SOCIALINĖJE SRITYJE  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITIS  
 STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS SRITYSE  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI  
 SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE  
 TAM TIKROJE SRITYJE  
 TAM TIKROS SRITIES  
 TAM TIKROSE SRITYSE  
 TEISINIŲ SANTYKIŲ SRITYJE PAGAL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI  
 APLINKOS APSAUGOS SRITYJE  
 APLINKOSAUGOS SRITYJE  
 TRANSPORTO SRITYJE  
 TURIZMO SRITYJE  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS SRITYJE  
 UŽSIENIO POLITIKOS SRITYJE  
 VEIKLOS SRITIMI  
 VEIKLOS SRITIMIS  
 VEIKLOS SRITIMS  
 VEIKLOS SRITIS  
 VEIKLOS SRITYJE  
 VEIKLOS SRITYS  
 VEIKLOS SRITYSE  
 VEIKLOS SRITĮ  
 VEIKLOS SRIČIAI  
 VEIKLOS SRIČIŲ  
 VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ Į RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITĮ  
 VIENAI AR KITAI SRIČIAI  
 VILNIAUS MIESTO IR SRITIES  
 VISAS GYVENIMO SRITIS  
 VISOMS GYVENIMO SRITIMS  
 VISOSE GYVENIMO SRITYSE  
 VISOSE SRITYSE  
 VISUOMENINIO GYVENIMO SRITIS  
 VISŲ SRIČIŲ  
 ATITINKAMOS SRITIES SPECIALISTAI TURINTYS NE MAŽIAU KAIP ... 
 ATITINKAMOS SRITIES  
 ĮVAIRIOSE GYVENIMO SRITYSE  
 ĮVAIRIOSE SRITYSE  
 ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ  
 ĮVAIRIŲ SRIČIŲ MOKSLININKŲ  
 ĮVAIRIŲ SRIČIŲ SPECIALISTAI  
 ĮVAIRIŲ SRIČIŲ SPECIALISTŲ  
 ĮVAIRIŲ SRIČIŲ  
 ŠIOS SRITIES SPECIALISTAI  
 ŠIOS SRITIES SPECIALISTAS  
 ŠIOS SRITIES SPECIALISTŲ  
 ŠVIETIMO SRITYJE  
 ŽEMĖS ŪKIO SRITYJE  
 ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE  
 ATSKIROMS SRITIMS  
 ATSKIRŲ SRIČIŲ  
 AUKŠTO SLĖGIO SRITIES  
 AUKŠTO SLĖGIO SRITIS ANTICIKLONAS  
 AUKŠTO SLĖGIO SRITIS  
 AUKŠTOJO MOKSLO SRITYJE