Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 GATVIŲ PASTATŲ STATINIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ  
 HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ  
 IR KITŲ PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 KIEMO STATINIAI IR ĮRENGINIAI  
 LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS RSN  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS STATINIŲ SĄRAŠAS  
 NAUDOJAMAS NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ PRADINEI 1 kvadratinio metro nuomos kainai apskaičiuoti 
 NAUDOJAMI PASTATAI STATINIAI AR JŲ DALYS  
 NEGYVENAMIEJI PASTATAI STATINIAI IR PATALPOS  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS BEI PATALPAS  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS IR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS IR PATALPAS  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS BEI PASKIRSTYMO  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMĄ  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ  
 PASISTATYTŲ PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 PASTATAI IR STATINIAI  
 PASTATAMS STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS  
 PASTATO AR STATINIO  
 PASTATUS IR STATINIUS  
 PASTATUS KITUS STATINIUS ARBA JŲ DALIS  
 PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 PASTATŲ AR STATINIŲ  
 PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 PASTATŲ IR STATINIŲ  
 PASTATŲ STATINIŲ AR JŲ DALIŲ  
 PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS KONKURSUS  
 PIRMUMO TEISĘ IŠSINUOMOTI ŽEMĘ STATINIUS ĮRENGINIUS ŪKINEI VEIKLAI  
 PRIKLAUSO NUO STATINIO IR STATYBOS SKLYPO  
 STATINIAI IR ĮRENGINIAI  
 STATINIO IR JO INŽINERINĖS ĮRANGOS  
 STATINIO PRIĖMIMO NAUDOTI  
 STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ  
 STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR TECHNINIO EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 STATINIŲ PRIĖMIMO NAUDOTI  
 STATINIŲ PROJEKTŲ IR STATINIŲ EKSPERTIZĖ  
 STATINIŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO  
 STATYTI PASTATUS STATINIUS IR KITĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  
 SU JUOSE ESANČIAIS STATINIAIS IR ĮRENGINIAIS  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR JŲ STATINIŲ  
 YPATINGOS SVARBOS STATINIŲ  
 ĮMONIŲ PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ PRIĖMIMO NAUDOTI  
 ĮSAKYMĄ DĖL PASTATO AR STATINIO