Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ STATYBA POLITINIAMS KALINIAMS IR TREMTINIAMS  
 BUTŲ STATYBAI  
 BŪSIMO STATYBOS OBJEKTO  
 BŪSTO STATYBOS  
 BŪTINGĖS TERMINALO STATYBOS  
 BŪTINGĖS TERMINALO STATYBĄ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ BEI GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJŲ  
 DEPARTAMENTU PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 DĖL STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
 GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS  
 GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO  
 GARAŽŲ STATYBOS KOOPERATYVO  
 GYVENAMAJAI STATYBAI  
 GYVENAMOJO NAMO STATYBAI  
 GYVENAMOJO NAMO STATYBOS  
 GYVENAMOSIOS STATYBOS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ STATYBOS ARBA PIRKIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ STATYBAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBA  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KOOPERATYVO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KOOPERATYVŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBĄ  
 INDIVIDUALIAI STATYBAI AR KITAI NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 INDIVIDUALIAI STATYBAI  
 INDIVIDUALIOS STATYBOS  
 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ STATYBOS  
 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBAI  
 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS  
 INDIVIDUALIŲ NAMŲ STATYBAI  
 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBĄ  
 JONAVOS STATYBA ŽALGIRIS  
 JONAVOS STATYBA  
 KAPITALINĖS STATYBOS  
 KAPITALĄ Į STATYBĄ  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTAS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTUI PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTĄ PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNIZMO STATYBOS  
 KONGRESŲ RŪMŲ STATYBOS  
 KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETO  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS TARNYBA MIŠKŲ BEI STATYBŲ PRIEŽIŪROS INSPEKCIJOS  
 LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO  
 LAIVŲ STATYBOS IR TECHNINĖS EKSPLOATACIJOS  
 LAIVŲ STATYBOS  
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 MALDOS NAMŲ STATYBOS  
 MEDININKŲ PASIENIO POSTO STATYBOS DARBŲ TARPTAUTINIO KONKURSO  
 MIESTŲ STATYBOS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS ALGIRDAS VAPŠYS  
 NAMO STATYBAI  
 NAMŲ STATYBA  
 NAMŲ STATYBAI  
 NAMŲ STATYBOS KOMBINATO  
 NAMŲ STATYBOS  
 NAUJOS STATYBOS  
 NAUJĄ ŽEMĖS SKLYPĄ INDIVIDUALIAI STATYBAI BEI KITAI PASKIRČIAI  
 NAUJĄ ŽEMĖS SKLYPĄ INDIVIDUALIAI STATYBAI  
 NEBAIGTA STATYBA  
 NEBAIGTOS STATYBOS  
 NEGAMYBINĖS PASKIRTIES IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS FINANSAVIMO  
 NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR STANDARTŲ  
 NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 PAGUODOS IR VILTIES NAMŲ STATYBOS  
 PAMINKLO STATYBOS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTUI PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 AB PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS  
 PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS  
 PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTO  
 PASTATŲ STATYBA  
 PASTATŲ STATYBOS TECHNOLOGIJA  
 PASTATŲ STATYBOS  
 AKCINĖS BENDROVĖS PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS  
 PRAMONĖS IR STATYBOS  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRIKLAUSO NUO STATINIO IR STATYBOS SKLYPO  
 PROJEKTAVIMAS IR STATYBA  
 PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ  
 PROJEKTAVIMO IR STATYBOS VERSLO ĮMONĖS  
 PROJEKTAVIMO IR STATYBOS  
 PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI  
 PROJEKTAVIMĄ IR STATYBĄ  
 REMONTO IR STATYBOS  
 RESPUBLIKINES STATYBOS NORMAS  
 RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS  
 SAVAVALIŠKAS STATYBAS  
 SAVAVALIŠKŲ STATYBŲ  
 SOCIALINĖS IR GAMYBINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS  
 STATINIŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO  
 STATYBA IR ARCHITEKTŪRA  
 STATYBA IR REMONTAS  
 STATYBAI UŽBAIGTI  
 STATYBOS AIKŠTELĖJE  
 STATYBOS AIKŠTELĖS  
 STATYBOS AR PASTATŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTĄ  
 STATYBOS BENDROVĖS  
 STATYBOS DARBAI  
 STATYBOS DARBAMS  
 STATYBOS DARBUS  
 STATYBOS DARBŲ  
 STATYBOS FAKULTETAS  
 STATYBOS FAKULTETE  
 STATYBOS FAKULTETO DEKANAS DOC POVILAS VAINIŪNAS 
 STATYBOS FAKULTETO  
 STATYBOS INŽINERIJA  
 STATYBOS INŽINIERIUS  
 STATYBOS INŽINIERIŲ  
 STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS  
 STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ KAINŲ INDEKSAS  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ KAINŲ PADIDĖJIMO  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ  
 STATYBOS IR PROJEKTAVIMO  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 STATYBOS IR REMONTO  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA AR JOS ĮGALIOTA TARNYBA  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJAI  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOJE  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITIS  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS SEKRETORIUS A DEVEIKIS 
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS SEKRETORĖ A BARANAUSKIENĖ 
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS SIŪLYMU  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJĄ  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS J LAICONAS; ALGIRDAS VAPŠYS; ALGIS ČAPLIKAS 
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRO  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĄ  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĖ ALDONA BARANAUSKIENĖ 
 STATYBOS IR URBANISTIKOS  
 STATYBOS NORMŲ IR TAISYKLIŲ  
 STATYBOS NORMŲ  
 STATYBOS OBJEKTUOSE  
 STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ KAINĄ  
 STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
 STATYBOS OBJEKTŲ  
 STATYBOS RANGOS SUTARTIES  
 STATYBOS SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA  
 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS  
 STATYBOS TECHNINIUS REGLAMENTUS  
 STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ  
 STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS SRITYSE  
 STATYBOS TECHNOLOGIJOS IR VADYBOS KATEDRA  
 STATYBOS TECHNOLOGIJOS  
 STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PAŽYMĄ  
 STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 STATYBOS ĮMONIŲ  
 STATYBOS ĮMONĖS  
 STATYBŲ PRIEŽIŪROS BEI MIŠKŲ INSPEKCIJOS  
 STATYBŲ PROJEKTAVIMO PRIEŽIŪROS  
 STATYBŲ TECHNINIO NORMAVIMO  
 SUDERINTĄ SU STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA  
 SUSISIEKIMO IR STATYBOS  
 SUTIKTI SU STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS SIŪLYMU  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SĄMATINĖMIS KAINOMIS BENDRAS STATYBOS KAINŲ INDEKSAS  
 SĄMATINĖMIS KAINOMIS GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KAINŲ INDEKSAS SU PVM  
 APLINKOS APSAUGOS BEI STATYBOS IR URBANISTIKOS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS  
 TERITORINIO PLANAVIMO IR STATYBOS NORMAVIMO  
 TERITORINIO PLANAVIMO IR STATYBOS  
 TERMINALO STATYBA  
 TERMINALO STATYBOS  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS STATYBOS INSPEKCIJOS ATSTOVAS  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS VALSTYBINĖS STATYBOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINIO PROJEKTAVIMO INSTITUTO LIETUVOS STATYBOS PROJEKTAS  
 VALSTYBINĖS GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTAS  
 ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTO MOKSLINĖ BENDRADARBĖ  
 ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTO  
 ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS  
 VALSTYBINĖS STATYBOS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS IR ARMĖNIJOS STATYBA  
 VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA  
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBAI SUTEIKTI PRIORITETĄ  
 VILNIAUS INŽINERINIO STATYBOS INSTITUTO  
 VILNIAUS INŽINERINĮ STATYBOS INSTITUTĄ  
 VILNIAUS STATYBOS  
 VISAGINO VALSTYBINĖS ENERGETIKOS STATYBOS ĮMONĖS  
 VYKDANT STATYBOS DARBUS  
 ĮPAREIGOTI STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJĄ  
 ATLIEKAMIEMS DARBAMS NĖRA DARBO SĄNAUDŲ STATYBOJE  
 ŪKINĖS IR KITOS VEIKLOS OBJEKTŲ STATYBĄ  
 ŽURNALO STATYBA IR ARCHITEKTŪRA  
 BAŽNYČIOS STATYBOS