Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO PAKEISTI IR PAPILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTĄ  
 IŠ VIENO STRAIPSNIO Į KITĄ  
 IŠSPAUSDINO STRAIPSNĮ  
 IŠSPAUSDINTAME STRAIPSNYJE  
 KAI KURIUOS STRAIPSNIUS  
 KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ  
 KELETĄ STRAIPSNIŲ  
 KITAME STRAIPSNYJE  
 KITUOSE STRAIPSNIUOSE  
 KLASIFIKUOTI SKELBIMAI TV PROGRAMA STRAIPSNIŲ PAIEŠKA PRENUMERATA REDAKCIJA REKLAMOS KAINOS NAUJIENA PRENUMERATA TIESIOGINIO DEBETO BŪDU  
 KNYGŲ IR STRAIPSNIŲ  
 KONSTITUCIJOS STRAIPSNIUS  
... STRAIPSNIU PAPILDYTI KODEKSĄ  
... STRAIPSNIU PAPILDYTI ĮSTATYMĄ  
... STRAIPSNIUOSE NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
... STRAIPSNIUOSE NUMATYTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
... STRAIPSNIUOSE NUSTATYTA TVARKA  
... STRAIPSNIUS PRIPAŽINTI NETEKUSIAIS GALIOS  
... STRAIPSNIŲ TAIKYMO TVARKOS  
 MOKSLINIAI STRAIPSNIAI  
 MOKSLINIUS STRAIPSNIUS  
 MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ  
 NURODYTŲ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 PAGAL ŠĮ STRAIPSNĮ  
 PARAŠĖ STRAIPSNĮ  
 PASKELBĖ STRAIPSNĮ  
 PUBLICISTINIŲ STRAIPSNIŲ  
 RAŠĖ STRAIPSNIUS  
 ANKSTESNIŲ STRAIPSNIŲ NUOSTATAS  
 STRAIPSNIAI APIE literatūrą 
 STRAIPSNIAI PRIIMTI BE BALSAVIMO  
 STRAIPSNIO ANTROJI DALIS  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE IR TREČIOJOJE DALYSE  
 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES SANKCIJĄ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNIO ANTRĄJĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNIO APIE lietuvių literatūrą 
 STRAIPSNIO AUTORIAI  
 STRAIPSNIO AUTORIAUS  
 STRAIPSNIO AUTORIUS  
 STRAIPSNIO AUTORIŲ  
 STRAIPSNIO AUTORĖ  
 STRAIPSNIO KOMENTARAI RAŠYTI KOMENTARĄ SKAITYTI KOMENTARUS  
 STRAIPSNIO PABAIGOJE  
 STRAIPSNIO PAKEITIMAS  
 STRAIPSNIO PAKEITIMO PROJEKTAS NR ... 
 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
 STRAIPSNIO PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 STRAIPSNIO PAVADINIMAS  
 STRAIPSNIO PAVADINIME IR PAČIAME STRAIPSNYJE  
 STRAIPSNIO PAVADINIME IR PIRMOJOJE DALYJE  
 STRAIPSNIO PIRMOJI DALIS  
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE IŠBRAUKTI ŽODŽIUS ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE PO ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE IR ANTROJOJE DALYSE  
 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES IŠBRAUKTI ŽODŽIUS ... 
 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES PAKEITIMAS  
 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES  
 STRAIPSNIO PIRMĄJĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNIO PIRMĄJĄ DALĮ  
 STRAIPSNIO PRADŽIOJE  
 STRAIPSNIO TREČIOJI DALIS  
 STRAIPSNIO TREČIOJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO TREČIĄJĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNIS APIE tai 
 STRAIPSNIS DĖL savavališko miško užėmimo; dėl vengimo grąžinti savavališkai užimtą žemę 
 STRAIPSNIS DĖL MIESTŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO  
 STRAIPSNIS DĖL TURTO SUNAIKINIMO AR SUGADINIMO TRANSPORTE  
 STRAIPSNIS DĖL VENGIMO GRĄŽINTI SAVAVALIŠKAI UŽIMTĄ ŽEMĘ  
 STRAIPSNIS PRIIMTAS BE BALSAVIMO  
 STRAIPSNIUS APIE Lietuvą 
 STRAIPSNIUS IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNIŲ APIE dailę; Lietuvą 
 STRAIPSNIŲ AUTORIAI  
 STRAIPSNIŲ CIKLĄ  
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS  
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  
 STRAIPSNIŲ RINKINYJE  
 STRAIPSNIŲ RINKINYS  
 STRAIPSNIŲ RINKINĮ  
 STRAIPSNYJE APIE politinę ekonomiją 
 STRAIPSNYJE DĖL AUTOMOBILIŲ TRANSPORTE PADARYTŲ PAŽEIDIMŲ  
 STRAIPSNYJE DĖL VAIRUOTOJŲ PANAUDOJIMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 STRAIPSNYJE NUMATYTA LENGVATA  
 STRAIPSNYJE NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA  
 STRAIPSNYJE NUSTATYTĄ LAIKĄ  
 STRAIPSNYJE PO ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNYJE ŽODŽIUS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KOMISIJA PAKEISTI ŽODŽIAIS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA IR ŠĮ STRAIPSNĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNĮ APIE rinkimus 
 STRAIPSNĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI ANTRĄJA DALIMI  
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI TOKIA ANTRĄJA DALIMI  
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI  
 STRAIPSNĮ PRIEŠTANKINĖS MINOS IR JŲ NAUDOJIMAS  
 STRAIPSNĮ PRIPAŽINTI NETEKUSIU GALIOS  
 TAME PAČIAME STRAIPSNYJE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIUOSE  
 VEIKĄ NUMATYTĄ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 VIENAME STRAIPSNYJE  
 ĮSTATYMO STRAIPSNIAI  
 ŠIO STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO AUTORIAUS  
 ŠIO STRAIPSNIO AUTORIUS  
 ŠIO STRAIPSNIO KETVIRTOJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO NUOSTATAS  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NUMATYTĄ VEIKĄ  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTAS darbdavio įgaliotas asmuo 
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE IR ANTROJOJE DALYSE  
 ŠIO STRAIPSNIO TIKSLAS  
 ATSKIRŲ STRAIPSNIŲ  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNIAI  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNIS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNIUS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNĮ