Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
dėl įgaliojimų SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS investicinio banko paskolos sutartimi 
 BUTELĮ SU benzinu; degiu skysčiu 
dėžę SU SMĖLIU  
egzemplioriai SU MUITINĖS ĮSTAIGOS žymomis 
 BUVUSIOS TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
 BŪTINA PASITARTI SU GYDYTOJU  
elgesys; bendrauti SU GYVŪNAIS  
gabenti SU MUITINĖS PLOMBOMIS  
gali palaikyti VIENI SU KITAIS TIESIOGINĮ RYŠĮ  
gali sudaryti tik JURIDINIS ASMUO SU MOKYMO MOKSLO IR GAMYBOS įstaigomis 
galva SU KRYŽIUMI  
galva SU RAGAIS  
gauname SU MAISTU  
giltinė SU DALGIU  
 DALYKO STRUKTŪRA IR RYŠIAI SU KITAIS DALYKAIS  
ginčai SU SUTUOKTINIU  
 DARBAI SUSIJĘ SU ... 
 DARBAS SU KOMPIUTERIU  
 DARBAS SU PACIENTAIS  
 DARBDAVYS PRIVALO VISIŠKAI ATSISKAITYTI SU atleidžiamu iš darbo darbuotoju 
 DARBDAVYS SUDERINĘS SU VALSTYBINE DARBO INSPEKCIJA  
 DARBO SU vaikais; grupėmis; žmonėmis; klientais 
 DARBO SU JAUNIMU  
 DARBO SU KOMPIUTERIAIS  
 DARBO SU KOMPIUTERIU  
 DARBO SUTARTIS DARBDAVIO VALIA NEGALI BŪTI NUTRAUKTA SU MOTINA  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR KITAS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR SU TUO SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBUI SU vaikais; tekstynu; žmonėmis; moksleiviais 
 DARBUOTOJUS DIRBANČIUS SU POTENCIALIAI PAVOJINGAIS TECHNINIAIS ĮRENGINIAIS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU DARBO SANTYKIAIS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DARBĄ SU jaunimu; aktoriais 
gyvena SU MOČIUTE  
gyvena; kartu SU SUGYVENTINIU  
gyvenimas drauge; susipyko SU DRAUGU  
 DATĄ BEI ŽODŽIUS SU AUKCIONO DOKUMENTAIS  
 DEKLARANTO ATSTOVO PARAŠU IR DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
invalidai SU VEŽIMĖLIAIS  
 DERINIMAS SU kitokia veikla 
 DERYBOMS SU ES  
 DERYBOS SU ES; Rusija; Dalkia; Jukos 
 DERYBOSE SU Williams; Lietuva 
 DERYBOSE SU ES  
 DERYBOSE SU EUROPOS SĄJUNGA  
 DERYBOSE SU LATVIJA  
 DERYBŲ SU Čečėnija; amerikiečiais 
 DERYBŲ SU ES  
 DERYBŲ SU EUROPOS SĄJUNGA  
 DERYBŲ SU NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOS ŠALIMIS  
 DERYBŲ SU PALESTINIEČIAIS  
 DERYBŲ SU RUSIJA  
 DERYBŲ SU WILLIAMS  
 DIALOGAS SU Dievu; savimi; Rusija; kompiuteriu 
 DIALOGO SU Dievu; Rusija 
 DIALOGĄ SU Dievu; islamu; ortodoksais; žmonėmis 
išduodamas jos dublikatas SU ŽYMA DUBLIKATAS  
išduoti banko licenciją SU APRIBOJIMAIS  
išdykavimas; neatsargus elgesys SU UGNIMI  
 DIDINAMAS ŽALOS ATLYGINIMAS SU ANKSTESNIAIS padidinimais 
 DIDINAMAS ŽALOS ATLYGINIMAS SU ANKSTESNIAISIAIS padidinimais 
 DIEVAS SU MUMIS  
 DIEVAS SU TAVIMI IR ŠVENTĄJA DVASIA GYVENA IR VIEŠPATAUJA  
 DIRBANT SU AŠTRIAIS INSTRUMENTAIS  
 DIRBANČIŲ SU KOMPIUTERIAIS  
 DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 DIRBTI SU KOMPIUTERIU  
 DIRBTI SU VAIKAIS  
 DRAUGE SU DANIJOS GYNYBOS MINISTRU  
 DRAUGE SU KRISTUMI  
 DRAUGE SU LIETUVOS vyriausybe 
 DRAUGE SU MHC I KLASĖS MOLEKULĖMIS  
 DRAUGE SU POPIEŽIUMI  
 DRAUGE SU VAIKAIS  
 DRAUGE SU VERTYBĖMIS KURIAS JI ĮKŪNIJA IR SKATINA  
 DRAUGE SU VYRU  
 DRAUGE SU ŽMONA  
 DRAUGIŠKAS RUNGTYNES SU ... 
 DRAUGYSTĘ SU Dievu; Jėzumi 
 DRAUGYSTĖ SU Dievu; A. Brazausku; vaikinu 
 DU SU PUSE  
išsiskyrė SU SAVO DRAUGE  
išsiskyrė SU SAVO DRAUGU  
išsiskyrė SU SAVO ŽMONA  
ištrinti SU DRUSKA ir pipirais 
 DVIEJŲ SU PUSE  
išvesti SU ANTRANKIAIS  
 DVIKOVA SU ispanais 
 DVIKOVOJE SU liga; Celtics 
 DVIKOVOS SU CSKA 
 DVIKOVĄ SU Žalgiriu 
išvyko SU REIKALAIS  
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL IŠLAIDŲ SUSIJUSIŲ SU SPRENDIMŲ VYKDYMU  
 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 DĖL PRIEŽASČIŲ SUSIJUSIŲ SU TARNYBA  
 DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
japonas Hiroshi Masuoka SU MITSUBISHI  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 DĖŽUTĘ SU užrašu 
 DĖŽUTĖ SU užrašu; anga 
 DĖŽĘ SU smėliu; šoviniais 
 DĖŽĖS SU alumi 
jungia PRAEITĮ SU DABARTIMI  
junginiai; įnagininkas; linksnio SU PRIELINKSNIU  
 EFEKTYVIAI SUSIJĘ SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 EFEKTYVIAI SUSIJĘS SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
kabliukas SU MASALU  
kalbėjo SU NUOSKAUDA  
kalbėjosi KAIP LYGUS SU LYGIU  
kalbėjosi SU PAUKŠČIAIS  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO SU UŽSIENIU  
 EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU  
 EKSPERIMENTAI SU žmonėmis 
kare; rungtynių SU TURKAIS  
kareiviai SU AUTOMATAIS  
kartu SU AMERIKIEČIAIS  
kartu SU BENDRAMINČIAIS įkūrė ... 
kartu SU DĖDE  
kartu SU GRUPE  
kartu SU KOLEGA  
kartu SU MOTINA  
kartu SU SAULE negyvensiu 
kartu SU SAVO AUKLĖTINIAIS  
kartu SU SAVO BENDRAMINČIAIS įkūrė ... 
kartu SU SAVO MOKINIAIS  
kartu SU SAVO SŪNUMI  
kartu SU SAVO TĖVAIS  
kartu SU SAVO TĖVU  
kartu SU SESERIMI  
kartu SU TĖVAIS  
kartu SU TĖVU  
kartu SU VYRU  
kartu SU ŽENKLU  
kartu SU ŽMONA  
kartu; bendrauti SU MOKYTOJAIS  
kartu; gyvena; susitiko SU SAVO MOTINA  
 ELGESĮ SU gyvūnais; belaisviais 
kartu; išsiskyrė; dirba; gyvena SU SAVO VYRU  
kepurė SU SNAPELIU  
keramika SU SKYLUTĖMIS  
 FAKTINIUS RYŠIUS SU LIETUVOS VALSTYBE  
 FILHARMONIJOS SALĖJE SU NACIONALINIU SIMFONINIU ORKESTRU  
kiti SU SAVO ŠALININKAIS jis pasitraukė iš ... 
 FINANSŲ MINISTERIJA KARTU SU LIETUVOS BANKU  
koalicija SU KONSERVATORIAIS  
koalicijos; derėtis SU SOCIALDEMOKRATAIS  
kolaboravimas SU NACIAIS  
koncertą fortepijonui; koncertas smuikui SU ORKESTRU  
konjaką; puodelį SU KAVA  
konsultuotis SU SPECIALISTAIS  
kontaktų; santykiai SU APLINKA  
 FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
konservatoriai; koaliciją SU KRIKŠČIONIMIS DEMOKRATAIS  
kova SU TRIUKŠMU  
kova SU VĖJO MALŪNAIS  
 GABENTI KROVINIUS SU MUITINĖS PLOMBOMIS  
kova; kovoti SU KORUPCIJA  
 GALIMYBIŲ STABILIZUOTI IR PLĖTOTI GAMYBĄ ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 GALIOJA SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PIRMININKO parašu 
 GALO SU GALU nesuduria 
kovos SU NARKOTIKAIS  
kovos SU OKUPANTAIS  
kovoti SU NUSIKALTĖLIAIS  
kovoti SU VĖJU  
kovoti; santykiai SU LENKAIS  
kovėsi SU VĖLIAVOMIS  
kovų SU BOLŠEVIKAIS  
 GARANTINIO FONDO BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
kreiptis SU PRAŠYMAIS bei pasiūlymais 
kreipėsi į KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PAKLAUSIMU  
 GAVO LAIŠKUS SU ŠIOS PAVOJINGOS LIGOS sukėlėjais 
krovinių transportavimo SU CARNET TIR KNYGELE  
kėdės; žmogus SU RATUKAIS  
 GERAS ŽENKLAS NETYČIA SUDAUŽYTI INDĄ SU VANDENIU  
 GERAS ŽENKLAS SUDAUŽYTI INDĄ SU VANDENIU  
 GERAS ŽENKLAS SUTIKTI ŽMOGŲ SU PILNAIS kibirais 
laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija SUDERINUSI SU LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS vadovais 
laikė plakatus SU UŽRAŠAIS  
 GERI SANTYKIAI SU artimaisiais; kaimynais; kolegomis; Rusija 
laikė; iškėlė; nešiojo PLAKATĄ SU UŽRAŠU ... 
laisvės atėmimu iki dvejų metų SU BAUDA ar be baudos 
laiškų SU NUORODA  
laukiame LAIŠKŲ SU nuotraukomis 
ledai; produktai SU KAKAVA  
lentynos SU KNYGOMIS  
lietus SU PERKŪNIJA  
lietuvių KARAS SU KRYŽIUOČIAIS  
lipti SU BATAIS  
lito susiejimas SU EURU  
lyg SU SPARNAIS  
madona SU KŪDIKIU ant rankų 
maišelis SU MAISTO PRODUKTAIS  
maišyti DANGŲ SU ŽEME  
mama SU TĖČIU  
mamytė SU TĖVELIU  
marškinėliai; liemenė; lentelė SU UŽRAŠU apsauga 
matmenys SU KROVINIU ar be jo 
 GYVENAMASIS NAMAS SU ŪKINIAIS PASTATAIS  
medžioklė SU VAROVAIS  
medžioti; kareiviai SU ŠUNIMIS  
mergaitė; žaidė SU DEGTUKAIS  
mes; tėtis SU MAMA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS SU PRIKLAUSINIAIS  
metus SU TRUPUČIU  
 GYVENIMAS SU AIDS  
motina SU DUKTERIMI  
motociklams; sunkvežimiai SU PRIEKABOMIS  
mudu; kartu SU BROLIU  
 IEŠKO KONTAKTŲ SU LIETUVOS VERSLININKAIS IR ĮMONĖMIS  
 IEŠKO KOOPERACINIŲ RYŠIŲ SU ... 
narkomanai SU STAŽU  
naudininkas SU BENDRATIMI  
 INDAS SU vandeniu; degiu skysčiu 
neik SU VELNIU obuoliauti 
 INDUS SU vandeniu 
 INDĄ SU karštu vandeniu 
 INDĄ SU VANDENIU  
 INFORMACIJOS IR RYŠIŲ SU VISUOMENE  
nenutraukę SU DARBDAVIU sudarytos darbo sutarties 
 INTERVIU SU vampyru; aktore; manimi; rašytoju 
 INTERVIU SU BUVUSIU Sovietų Sąjungos žvalgu Ričardu Vaigausku 
 INVALIDUS SU AIŠKIAIS INVALIDUMO POŽYMIAIS IŠSKYRUS ATVEJUS KAI JIE PATYS UŽPUOLA ARBA PRIEŠINASI  
 INVALIDUS SU AIŠKIAIS INVALIDUMO POŽYMIAIS IŠSKYRUS ATVEJUS KAI JIE PATYS UŽPUOLA  
nesiskaito SU ŽODŽIAIS  
 ISTORIJA SU daugeliu užuomazgų; detektyvo elementais 
 IŠLAIDAS SUSIJUSIAS SU ... 
 IŠLAIDOS SUSIJUSIOS SU ... 
 IŠLAIDŲ SUSIJUSIŲ SU kai kurių prekių kainų padidėjimu 
 IŠMOKŲ SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS PAVĖLUOTĄ MOKĖJIMĄ  
 IŠRAUTI SU ŠAKNIMIS  
 IŠTISAI ARBA SU PERTRAUKOMIS  
nuteistam laisvės atėmimu penkiolikai metų SU TURTO KONFISKAVIMU  
 JEIGU JO DARBAS SUSIJĘS SU licencijuojama veikla 
 JOS SANTYKIS SU KALBA IŠ ESMĖS TOKS PAT KAIP ŽAIDIMO  
 JUNGINIAI SU prielinksniu; įnagininku 
 JUNGINIAI SU DAIKTAVARDŽIU  
 JUNGINIAI SU VEIKSMAŽODŽIU  
 JUNGTIES SU DIEVU IR VISOS ŽMONIŲ GIMINĖS  
 JUNGTIS SU DNR; Lenkija 
 JURIDINIS ASMUO TURI ANTSPAUDĄ SU SAVO PAVADINIMU SĄSKAITAS BANKE IR SAVO SIMBOLIUS  
 JŪROJE BEI KARTU SU VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASIENIO POLICIJOS PADALINIAIS  
operacijų SU PINIGAIS  
padažai SU DARŽOVĖMIS  
 KAIP LYGŪS SU LYGIAIS žaidžia 
 KALBĖDAMAS SU LIETUVOS RYTU  
 KALBĖDAMAS SU ŽURNALISTAIS  
pakepinti SU RIEBALAIS  
 KARAS SU Vokiečių ordinu; terorizmu 
 KARAS SU MASKVA  
 KARAS SU TERORIZMU  
 KARE SU Maskva; Rusija; turkais; terorizmu 
pakvietė Į SUSITIKIMĄ SU ... 
palaiko RYŠIUS SU artimaisiais; draugais; kolegomis; išeivija 
 KARO SU RUSIJA  
 KARO SU TERORIZMU  
 KARTU SU DELEGACIJA VYKSTA ... 
 KARTU SU JUO ŠV MIŠIAS KONCELEBRAVO ... 
 KARTU SU KOMANDOS DRAUGAIS  
 KARTU SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 KARTU SU PERTRAUKA PAILSĖTI IR PAVALGYTI  
 KARTU SU VISAIS GEROS VALIOS ŽMONĖMIS  
 KARUI SU TERORIZMU  
 KARĄ SU Čečėnija; Maskva; palestiniečiais; okupantais 
 KARĄ SU TERORIZMU  
paplepėti SU DRAUGĖMIS  
papuošalai SU AKMENIMIS  
 KASOS APARATŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ TECHNINIŲ ĮRENGIMŲ  
paraiška SU VISAIS DOKUMENTAIS  
pasikalbėti SU KUNIGU  
pasirašymas; tik SU IŠLYGA  
pasirašyti SUTARTĮ SU Williams 
pasirašė konkordatą SU VATIKANU  
pasirašė; pratęsė KONTRAKTĄ SU Portland Trail Blazers; Sakalais 
pasitarti; konsultuotis SU GYDYTOJU  
pasitiko SU GĖLĖMIS rankose 
 KELIAI IR GATVĖS SU VISAIS JŲ ELEMENTAIS  
pasveikino SU PERGALE  
pasveikinti SU GIMTADIENIU  
pateikus mokamąjį pavedimą SU BANKO ŽYMOMIS ARBA kvitą 
 KETVERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA  
 KIEK TAI SUSIJĘ SU TAISYKLIŲ REIKALAVIMAIS  
pažintis SU JAUNAISIAIS dainininkais; aktoriais; kolegomis; literatais; miško bičiuliais; sportininkais; ūkininkais; šauliais 
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS VYKDYTI  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  
 KITOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS išmokos; pajamos 
perdavimų ir banderolių SU SPAUDA priėmimo biuro 
 KLAUSIMAI SUSIJĘ SU jaunimu; teisėtvarka 
 KLAUSIMUS SUSIJUSIUS SU darbuotojų atleidimu 
 KLAUSIMUS SUSIJUSIUS SU REGIONINIO PARKO interesais 
 KLAUSIMŲ SUSIJUSIŲ SU žemės pardavimu 
 KOJA KOJON SU gyvenimu 
pilkapiai SU AKMENŲ VAINIKAIS  
pistoletas SU DUSLINTUVU  
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
plakate; biuleteniai SU KANDIDATŲ SĄRAŠU  
planavimo SISTEMĄ SU kompiuteriniu tomografu 
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE UŽ PERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
pokalbis SU DAKTARU  
pokalbis SU POETU  
pokalbis SU REŽISIERIUMI  
policijos emblema SU UŽRAŠU LIETUVA  
 KONFLIKTAS SU Lenkija; Rusija; tėvais; dievu 
 KONFLIKTĄ SU kaimynais; bažnyčia; Izraeliu; Lenkija; pasauliu; tėvais 
pradėti DERYBAS SU ... 
 KONKURUOTI SU UŽSIENIO firmomis; gamintojais 
 KONSERVATORIAI SU KRIKDEMAIS  
prasilenkia SU SVEIKU PROTU  
 KONSULTUOTIS SU SPECIALISTAIS  
 KONTAKTAI SU užsieniečiais; žmonėmis 
 KONTAKTAS SU auditorija; gamta; Lietuva; motina 
 KONTAKTO SU alergenu; antigenu; auditorija; ligoniu 
 KONTAKTUS SU Izraeliu; slavais 
 KONTAKTĄ SU klausytojais; publika 
 KONTAKTŲ SU Lietuvos verslininkais 
 KONTRAKTAS SU klubu 
prekės gabenamos automobilių transportu SU TIR KNYGELE  
 KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU NETEISĖTAIS VEIKSMAIS PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU NETEISĖTU orlaivių pagrobimu 
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU NETEISĖTAIS VEIKSMAIS PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU NETEISĖTU orlaivio pagrobimu 
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU SMURTU PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KOVA SU blogiu; bolševizmu; dopingu; nedarbu; narkotikais 
 KOVA SU KORUPCIJA  
 KOVA SU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVA SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVA SU TERORIZMU  
 KOVA SU VĖJO MALŪNAIS  
 KOVAI SU EKONOMINIAIS NUSIKALTIMAIS  
 KOVAI SU KONTRABANDA  
 KOVAI SU KORUPCIJA  
 KOVAI SU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVAI SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU IR KORUPCIJA  
 KOVAI SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVAI SU TERORIZMU  
 KOVAS SU KRYŽIUOČIAIS  
 KOVOJA SU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVOJANT SU KONTRABANDA  
 KOVOJANT SU KORUPCIJA  
 KOVOJANT SU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVOJANT SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVOJANT SU TARPTAUTINIU TERORIZMU  
 KOVOJANT SU TERORIZMU  
 KOVOJE SU konkurentais; Lenkija; nusikalstamumu 
 KOVOJE SU KORUPCIJA  
 KOVOJE SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVOJE SU TERORIZMU  
 KOVOS DĖL LAISVĖS SU VOKIEČIŲ RITERIŲ ordinu 
 KOVOS SU AIDS  
 KOVOS SU KONTRABANDA  
 KOVOS SU KORUPCIJA  
 KOVOS SU KRYŽIUOČIAIS  
 KOVOS SU NARKOMANIJA  
 KOVOS SU NARKOTIKAIS  
 KOVOS SU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVOS SU NUSIKALTIMAIS  
 KOVOS SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU IR KORUPCIJA  
 KOVOS SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVOS SU PIKTŽOLĖMIS  
 KOVOS SU PROSTITUCIJA  
 KOVOS SU SKURDU  
 KOVOS SU TARPTAUTINIU TERORIZMU  
 KOVOS SU TERORIZMU  
 KOVOS SU TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSTĖMIS  
 KOVOS SU VĖŽIU  
 KOVOS SU ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ protrūkiais 
 KOVOSE SU bermontininkais; Raudonąja armija 
 KOVOSE SU BOLŠEVIKAIS  
 KOVOSE SU LENKAIS  
 KOVOTI SU BLOGIU  
 KOVOTI SU KORUPCIJA  
 KOVOTI SU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVOTI SU NUSIKALTĖLIAIS  
 KOVOTI SU TERORIZMU  
 KOVĄ SU savimi 
 KOVĄ SU KORUPCIJA  
 KOVĄ SU NUSIKALSTAMUMU  
 KOVĄ SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU IR KORUPCIJA  
 KOVĄ SU TERORIZMU  
 KOVŲ SU BOLŠEVIKAIS  
 KOVŲ SU KRYŽIUOČIAIS  
 KREIPIASI Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PAKLAUSIMU  
 KREPŠĮ SU drabužiais; laikraščiais; maisto produktais 
 KRYŽIUS SU nukryžiuotoju 
 KULTŪROS ĮSTAIGĄ SU VISAIS REIKIAMAIS DOKUMENTAIS  
provokacija; avarija SU ŽMONIŲ AUKOMIS  
puodą; indą SU KARŠTU VANDENIU  
pyragėliai; blyneliai SU GRYBAIS  
rombas; stogelio; stogelis SU KABLIUKAIS  
rungtynes SU PRANCŪZAIS  
rungtynės SU ŽALGIRIU žaidė ... 
ryšiai SU PARTIZANAIS  
ryšiai SU VILNIUMI  
ryšių; Lietuvos autonomija SU SEIMU Vilniuje 
ryšys; santykis SU PRAEITIMI  
santykiai SU ARTIMAISIAIS  
santykiai SU BUVUSIA ŽMONA  
santykiai SU KAIMYNAIS  
santykiai SU KRIKŠČIONYBE  
santykiai SU LENKIJA  
santykiai SU MOTERIMIS  
santykiai SU VALDŽIA  
santykiai SU VOKIETIJA  
santykiai SU VOKIEČIAIS  
santykiai SU ŽYDAIS  
santykiai; nesutarimai SU TRENERIU  
santykiai; sutarties SU LIETUVA  
santykis SU DAIKTAIS  
santykis SU DAIKTU  
santykis SU DIEVU  
santykis SU PASAULIU  
santykis SU TIKROVE  
santykis; akistata SU MIRTIMI  
santykis; ryšio; susijęs SU GAMTA  
santykių SU BAŽNYČIA  
savo aikštėje IŠMĖGINS JĖGAS SU ... 
 LAPKOTIS VIDUTINIO ILGUMO IR STORUMO ŽALIAS SU RAUSVU pigmentu 
seserys SU SAVO VYRAIS  
siejasi SU MINTIMI  
siejasi SU ŽODŽIU  
 LATGALIŲ APYRANKIŲ SU gyvūniniais galais 
sienos SU KALININGRADO SRITIMI  
silkė SU SVOGŪNAIS  
silkė; pyragas SU RAZINOMIS  
silkė; ryžiai; pyragas SU OBUOLIAIS  
 LAVONAS SU ŠAUTINE ŽAIZDA GALVOJE  
 LAZDA SU DVIEM GALAIS  
 LEIDIMUS VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDIMĄ VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDIMŲ VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
skola; paskolų SU PALŪKANOMIS  
 LENTELĘ SU UŽRAŠU  
 LENTELĖ SU UŽRAŠU  
 LICENCIJAVIMO IR RYŠIŲ SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS  
 LICENCINĖS SUTARTIES SU BENDROVĖMIS AMOCO  
smėlis; žemė SU ANGLIUKAIS  
socializmą SU ŽMOGIŠKU VEIDU  
spaudai; lentelės SU ĮRAŠAIS  
spaudas SU ĮRAŠU  
spausdinti SU RUBRIKA ... 
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
spyrė SU KELIU Į ... 
sriuba; košė SU MĖSA  
sriuba; mėsa SU RYŽIAIS  
staliukas SU KĖDE  
stogelio SU KABLIUKAIS  
stribai SU KAREIVIAIS  
striukė SU PAMUŠALU  
sudaromas SU ŽEMĖS nuomininku 
sudaryti sutartį SU FIRMA  
sudaryti SANDĖRĮ SU Williams; sąžine 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
sudaužyti indą SU VANDENIU  
suderinta SU EUROPOS SĄJUNGOS direktyvomis; įstatymais; reikalavimais 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS RIBA SUTAMPANTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DELEGACIJOS TARPVALSTYBINĖMS DERYBOMS SU TSR SĄJUNGA  
sulaikytų SU SUKLASTOTAIS DOKUMENTAIS  
sumaišo SU ŽEMĖMIS  
sumaišyk MANE SU CUKRUM  
sumaišyti SU GRIETINE  
sumaišyti SU KIAUŠINIAIS  
sumaišyti; arbata; kava SU PIENU  
sumaišyti; ištrinti SU CUKRUMI  
 LIETUVOS VALSTYBĘ SU SOSTINE VILNIUJE  
sumaišyti; pakepinti SU ALIEJUMI  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VARDU IR SU VALSTYBĖS GARANTIJA  
sumuštiniai SU SŪRIU  
sumuštinių SU KUMPIU  
susidurti; kovojo SU STRIBAIS  
susidūrė SU AUTOMOBILIU  
susidūrė; važiuoja SU DVIRAČIU  
 LITAS BUS SUSIETAS SU EURU  
susijusios SU RUSIJOS federacija; ginkluotės pervežimu; bendrove; delegacija 
susiję SU DARBU  
susiję SU MUZIKA  
susiję SU SAULĖS aktyvumu 
susiję SU ŽEMĖS ŪKIU  
susijęs SU DAUGELIU kitų; nežinomųjų; įmonių; pasaulio valstybių; problemų; sunkumų; valstybių; žmonių 
susijęs SU POLITIKA  
susijęs SU TIKĖJIMU  
 LITO SUSIEJIMAS SU EURU  
susijęs; susiję SU ŽMOGAUS amžiumi; gyvybe 
susipažinti SU DOKUMENTAIS  
susipažinti SU INFORMACIJA APIE ... 
susipažinti SU MERGINA  
susipažinti SU VALSTYBĖS paslaptį sudarančiomis žiniomis; atkūrimo ir konstitucijos komisija 
susipažinti; linksminasi SU MERGINOMIS  
susipažinti; santykius SU MOTERIMI  
susipyko SU PROTU  
susirėmimai SU KARIUOMENE  
susirėmė SU POLICIJA  
susitaiko SU MINTIMI KAD ... 
susitaikyti; santykis SU REALYBE  
 LYGIA GRETA SU ... 
susitaikė SU LIKIMU  
susitarimo; derybose; sutartis SU TARPTAUTINIU VALIUTOS FONDU TVF  
 LYGINANT SU KONTROLE  
 LYGINANT SU PRAĖJUSIŲ METŲ TUO PAČIU LAIKOTARPIU  
susitarti SU LATVIAIS  
susitikime SU ŽIŪROVAIS  
susitikimą SU PONIA ... 
susitikimą SU ŽMOGUMI  
susitiko AKIS Į AKĮ SU Dievu 
 LĖKŠTĘ SU duona; plotkeliais 
susitiko SU LENKIJOS užsienio reikalų ministru; vadovu; ambasadoriumi; atstovu; bajorais; karaliumi; karalyste; pasiuntiniu; politikais; prezidentu A Kvasnevskiu 
susitiko SU LIETUVIAIS  
susitiko SU MINISTRU  
susitiko SU PRANCŪZIJOS ambasadoriumi; bendrove 
susitiko SU PREZIDENTU A Brazausku 
susitiko SU UKRAINOS prezidentu 
susitiko SU ŽURNALISTAIS  
susitiko; kartu SU VIETOS savivaldos institucijomis; ... 
susitiko; sutartis SU SEIMO dauguma; kanceliarijos darbuotojais 
susitikti SU EUROPOS SĄJUNGOS narėmis; šalimis 
susitikti SU GIMINĖMIS ir draugais 
susitikti SU SAVO ARTIMAISIAIS  
susitikti SU SAVO DRAUGAIS  
susitikti SU VYRIAUSYBĖS atstovais 
susitikti; susijęs; santykiai SU UŽSIENIEČIAIS  
susitikti; susipažinti; ryšius SU KITŲ ŠALIŲ atstovais; jaunimu; mokslininkais 
susitikti; susitikimus SU RINKĖJAIS  
 MAIŠELĮ SU pinigais; maisto produktais; dantytu antgaliu 
 MAMA SU dukra; sūnumi; teta 
 MAMA SU TĖČIU  
sutapatino žydus SU KOMUNISTAIS  
sutaria KAIP ŠUO SU KATE  
sutarti; susitikti SU KAIMYNU  
sutarties SU WILLIAMS International 
sutartis SU SĄLYGA išlaikyti iki gyvos galvos; mokėti kompensaciją 
sutartis SU ŠVEDIJOS bendrove; firma 
sutartis; kartu SU VOKIETIJOS bendrove; firma 
 MARŠKINĖLIUS SU UŽRAŠU ... 
sutarčių SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU  
sutikti; susitikti; kalbėjo SU PONU ... 
 MAČAS SU anglais 
 MAČE SU Žalgiriu; latviais 
 MAČO SU Lietuvos rytu; Kauno Žalgiriu 
 MAČĄ SU italais; latviais; Rusija 
 MAŠINOS SU kareiviais; priekaba 
 MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS  
talpyklų; maišomas SU SPIRITU  
tarifinio atlygio SU PRIEDAIS  
 MERGAITĖ SU žibuoklėm; mama; balandžiais 
 MERGAITĖ SU DEGTUKAIS  
 MERGINA SU draugu; jais; kūdikiu; vaikinu 
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
trąšos SU MIKROELEMENTAIS  
turi TIESIOGINĮ RYŠĮ SU gamyba 
 MIŠINYJE SU benzinu; lontrelu 
turėti REIKALŲ SU policija; teismais 
... SU PUSE METŲ LAISVĖS ATĖMIMO  
tėvas SU SŪNUMI  
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS ŽYMINIS MOKESTIS  
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ  
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS  
... SU ŽIRGU Favoritu; Meržu; Katalogu; Olimpu 
 MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ ATSISKAITYMO SU VALSTYBE ATLEIDŽIANT JUOS NUO NESUMOKĖTŲ ĮSISENĖJUSIŲ DELSPINIGIŲ  
užmegzti DIPLOMATINIUS SANTYKIUS SU Lenkija; Lietuva; Libija; Vatikanu 
užmezgė; turėjo ROMANĄ SU ... 
užsimojo SU PEILIU rankoje 
vaikščioti SU RAMENTAIS  
 MOKYMŲ METU DĖL PRIEŽASČIŲ SUSIJUSIŲ SU TARNYBA  
 MOKĖJIMO PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS žyminis mokestis 
 MOTERIS SU vaikais; vyru; dviem vaikais; baltu chalatu; naščiais 
vandeniu SU ACTU  
vandeniu SU MUILU  
 MOTERYS SU VAIKAIS  
vanduo; stiklinė SU LEDAIS  
vartojamas SU VEIKSMAŽODŽIAIS  
vartojimas SU KILMININKU  
važiavusį SU ŠTURMANU  
važiavęs SU RENAULT CLIO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO KOVOS SU KONTRABANDA SKYRIAUS PAREIGŪNAI  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO KOVOS SU KONTRABANDA SKYRIAUS  
vedžiojami SU PAVADĖLIU  
 MĖNESINIS UŽDARBIS IŠ VERSLŲ NESUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA  
veiklą susijusią SU GAMTOS apsaugos komitetu; dėsniais; išteklių naudojimu 
vežamos SU POLICIJOS APSAUGA AR MUITINĖS palyda 
vežikas SU ARKLIU  
vežimas SU ARKLIAIS  
 NAMAS SU ŪKINIAIS PASTATAIS  
vilkikas SU PUSPRIEKABE  
 NAMO SU mansarda 
 NAMUOSE SU vaikais; tėvais 
vos GALĄ SU GALU suduria 
vos SUDURIA GALĄ SU GALU  
vyniotinio; bandelės; blyneliai SU AGUONOMIS  
vyrai SU ŽMONOMIS ir vaikais 
 NAUDOTI JAS KARTU SU KITŲ TIPŲ minomis 
vyras SU AKINIAIS  
vėliava SU GEDIMINO STULPAIS  
vėliava; ėjo SU ŠŪKIU  
įnašą į bendrą SU UŽSIENIO kapitalu įmonę 
 NEATSARGUS ELGESYS SU UGNIMI  
įrengimų SU PREKĖMIS išdėstymo būdas 
 NEKILNOJAMASIS TURTAS ŽEMĖ IR SU JA SUSIJĘ OBJEKTAI KURIŲ BUVIMO VIETOS NEGALIMA PAKEISTI  
įsiliepsnojo SU NAUJA JĖGA  
 NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA  
 NENORAS TAPTI ATVIRA VALSTYBE SU ATVIRA VISUOMENE  
 NESUSIJUSIAS SU DARBO SANTYKIAIS  
 NESUTINKANTYS SU SPRENDIMU TURI TEISĘ RAŠTU PAREIKŠTI atskirąją nuomonę 
 NETOLI SIENOS SU Baltarusija; Kosovu; Afganistanu 
 NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI SU CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS ARBA BE JŲ  
šakelės SU LAPAIS  
šautuvas SU OPTINIU TAIKIKLIU  
 NUOMOS SU IŠSIPIRKIMU KONKURSO DOKUMENTŲ PERŽIŪROS IR REZULTATŲ VERTINIMO  
 NUOMOS SU IŠSIPIRKIMU  
šokoladas SU RIEŠUTAIS  
šokį SU KARDAIS  
 NUOSTOLIUS SUSIJUSIUS SU ... 
šuoliai SU KARTIMI  
šuoliai SU SLIDĖMIS  
šuolis SU PARAŠIUTU  
 NUSIKALTIMŲ SUSIJUSIŲ SU NARKOTIKAIS  
žaidimas SU KAMUOLIU  
žais SVEČIUOSE SU ... 
žaisti SU LĖLĖMIS  
žemės SU ANGLIMIS  
 NUTRAUKIANT DARBO SUTARTĮ SU NĖŠČIA MOTERIMI IR MOTINA  
 NUTRAUKĖ RYŠIUS SU ... 
 NĖ SU ŽIBURIU NERASI  
 NĖŠČIAS MOTERIS IR MOTERIS SU VAIKAIS  
 OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS IR PINIGAIS  
žiūrėjo SU NEPASITIKĖJIMU  
 OPERACIJŲ SU PINIGAIS AR VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 OPERACIJŲ SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 ORAI ŠIANDIEN SINOPTIKŲ DUOMENIMIS ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
žiūrėti SU HUMORU  
 ORAI ŠIANDIEN ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
žmogus SU FOTOAPARATU rankose 
žmogus SU MEŠKERE rankoje 
žmona SU DUKRA  
žmona SU DUKRELE ant rankų 
žmona SU DUKROMIS  
žmona SU DVIEM VAIKAIS  
žmonių SU NEGALIA  
žmonės SU PLAKATAIS  
žygiuoja SU RAUDONOMIS VĖLIAVOMIS  
 PADAŽAS TINKA SU pudingais; žuvim 
 PADAŽAS TINKA SU MĖSOS PATIEKALAIS  
 PADAŽAS TINKA SU ŽUVIES PATIEKALAIS  
 PAGAL SUTARTĮ SU autoriumi; savivaldybe 
 PAGRINDINIŲ ŠAKŲ ŽIEVĖ LYGI RAUSVAI RUDA SU PILKŠVU VAŠKINIU APNAŠU  
 PAGRINDINĖS ŠAKOS SU LIEMENIU SUAUGUSIOS TVIRTAI  
 PALAIKO GLAUDŽIUS RYŠIUS SU Rusija; žemdirbiais 
 PALAIKO RYŠIUS SU užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis 
 PALAIKO RYŠIUS SU UŽSIENIO VALSTYBĖMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 PALAIKO RYŠĮ SU partizanais 
 PALAIKYTI RYŠIUS SU vyriausybėmis; žmonėmis 
 PALAIKYTI RYŠIUS SU KITŲ VALSTYBIŲ profesinėmis sąjungomis 
 PALAIKĖ RYŠIUS SU ... 
 PALAIKĖ RYŠIUS SU PARTIZANAIS  
 PALANKU TVARKYTI KONFIDENCIALIUS REIKALUS YPAČ SUSIJUSIUS SU PINIGAIS  
 PALYGINIMAS SU teatru 
 PALYGINTI SU ANKSTESNIAIS METAIS  
 PALYGINTI SU JAV DOLERIU  
 PALYGINTI SU KITOMIS BALTIJOS ŠALIMIS  
 PALYGINTI SU KITOMIS ŠALIMIS  
 PALYGINTI SU KONTROLE  
 PALYGINTI SU KONTROLINE GRUPE  
 PALYGINTI SU KONTROLINIU VARIANTU  
 PALYGINTI SU KONTROLINĖS GRUPĖS (...  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIAIS METAIS  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIU SEZONU  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIŲ METŲ TUO PAČIU LAIKOTARPIU  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIŲ METŲ  
 PALYGINTI SU TUO PAČIU PRAĖJUSIŲ METŲ LAIKOTARPIU  
 PALYGINTI SU TUO PAČIU PRAĖJUSIŲ METŲ MĖNESIU  
 PALYGINTI SU ŠIŲ METŲ biudžetu; sausiu; rugsėjo 1 diena 
 PALYGINUS SU KONTROLINIU VARIANTU  
 PALYGINUS SU PRAĖJUSIAIS METAIS  
 PARLAMENTINĖS RYŠIŲ SU BALTIJOS ŠALIMIS GRUPĖS PIRMININKAS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTO RYŠIŲ SU VISUOMENE poskyrio viršininkas 
 PASIENYJE SU BALTARUSIJA  
 PASIENYJE SU LATVIJA  
 PASIENYJE SU LENKIJA  
 PASIENYJE SU RUSIJA  
 PASIENYJE SU RUSIJOS FEDERACIJA  
 PASIKONSULTAVUS SU UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 PASIKONSULTUOTI SU GYDYTOJU  
 PASIMATYTI SU GIMINAIČIAIS ARBA KITAIS ASMENIMIS  
 PASIRAŠYTI SUTARTĮ SU Williams 
 PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU Lietuvos ... 
 PASIRAŠĖ KONTRAKTĄ SU ... 
 PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU Vyriausybe 
 PASITARKITE SU GYDYTOJU  
 PASITARTI SU GYDYTOJU  
 PASITARUS SU GYDYTOJU  
 PASKOLŲ SU VALSTYBĖS GARANTIJA  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI JAPONIJOS EKSPORTO IMPORTO BANKU  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI SU JAPONIJOS EKSPORTO IR IMPORTO BANKU  
 ABU SU BROLIU  
 ABU SU VYRU  
 ABU SU ŽMONA  
 PATARĖJAS RYŠIAMS SU VISUOMENE  
 PATEIKIAMI KARTU SU VERTIMAIS Į VALSTYBINĘ KALBĄ  
 PAVAKARIO ŽINIOS SU VERTIMU Į GESTŲ 
 PAŽINTIES SU ... 
 PAŽINTIS SU būsimu vyru; festivalio svečiais; kompiuteriu; kompozitoriumi 
 PAŽINTIS SU LIETUVA  
 PAŽINTĮ SU Lietuva; tautosaka 
Atsisveikinimas SU GINKLAIS rankose 
 PER MAČĄ SU ... 
 PER RUNGTYNES SU ... 
 PER SUSITIKIMĄ SU prezidentu; rinkėjais 
Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą SU PRAŠYMU pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti ... 
 PERVEDAMAS Į SANTYKIUS SU KITOMIS SĄVOKOMIS  
 PIENO PRODUKTAI SU bifidobakterijomis 
 PIRKĖJO ARBA SU JUO SUSIJUSIŲ ASMENŲ  
 AIŠKINTIS SANTYKIUS SU MYLIMU ŽMOGUMI  
 AIŠKINTIS SANTYKIUS SU SUTUOKTINIU  
 PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA  
 PLOKŠTELĖS SU įmuštu lankeliu 
 PO SUSITIKIMO SU V ADAMKUMI; A BRAZAUSKU; su premjeru 
 PO SUSITIKIMO SU PREZIDENTU VALDU ADAMKUMI; A BRAZAUSKU 
 POKALBIAI SU draugais; mokytojais; savimi; vaikais; tėvais 
 POKALBIO SU JAV gydytoju; prezidentu 
 POKALBIS SU artimu žmogumi; gydytoja; kandidatu; mokiniais; Dievu 
 POKALBIUOSE SU ginamuoju; savimi 
 POKALBIŲ SU savimi; kolegomis; vadovybe; žmonėmis 
 POKALBYJE SU Kauno diena; Eltos korespondentu; komisijos nariais; prezidentu 
 POKALBĮ SU Kauno dienos korespondentu; Dievu; Jėzumi 
 POLEMIKA SU neįvardintais pirmtakais 
 POLITINIO TEISINIO IR DIPLOMATINIO PASIRENGIMO DERYBOMS SU TSR SĄJUNGA  
 AKIS Į AKĮ SU MIRTIMI  
 AKMENYS SU PĖDOMIS  
 PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS SU ŽMONA ALMA  
 PRIE SIENOS SU Baltarusija; Latvija; Lenkija; Pakistanu 
 PRIELINKSNIO SU KONSTRUKCIJOS  
 PRIPAŽINTI NETEKUSIAIS GALIOS AR SUDERINTI SU KONSTITUCIJOS NUOSTATOMIS  
 PRITAIKYTI ŽMONĖMS SU FIZINIAIS TRŪKUMAIS  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪRA KARTU SU ĮMONĖS STEIGĖJU  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪRA SUDERINUSI SU ĮMONĖS STEIGĖJU  
 PRIĖMIMĄ Į DARBĄ SU TAM TIKRU IŠSIMOKSLINIMU  
 PRIĖMUSI SPRENDIMĄ NUTRAUKTI SUTARTĮ SU PILIEČIU  
 PROCEDŪRŲ SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 RANKINĘ SU PINIGAIS  
 RANKĄ SU buteliu 
Lotas; žmona SU DUKTERIMIS  
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 RENGINIUOSE SUSIJUSIUOSE SU VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 RUNGTYNES SU Lietuvos rytu; ... 
 RUNGTYNIŲ SU Žalgiriu; Panathinaikos 
 RUNGTYNĖMS SU Lietuva; Žalgiriu; Anglija 
 RUNGTYNĖS SU Žalgiriu; Lietuva; Prancūzija 
 RUNGTYNĖSE SU Žalgiriu; Lietuvos Rytu 
 RYTOJ KRAŠTE BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
 RYŠIAI SU aplinka; Baltijos šalimis; kitais dalykais 
 RYŠIAI SU KITAIS DALYKAIS  
 RYŠIAI SU LIETUVA  
 RYŠIAI SU UŽSIENIU  
 RYŠIAI SU VISUOMENE  
 RYŠIAIS SU KGB; nusikaltėlių pasauliu; visuomene 
 RYŠIAIS SU MAFIJA  
 RYŠIAMS SU Europos parlamentu; Rusija; spauda 
 RYŠIAMS SU EUROPOS PARLAMENTU  
 RYŠIAMS SU UŽSIENIU  
 RYŠIAMS SU VISUOMENE  
 RYŠIO SU aplinka; bažnyčia; gyvenimu; Kristumi; partizanais; praeitimi; tikrove 
 RYŠIO SU DIEVU  
 RYŠIO SU GAMTA  
 RYŠIUM SU GAUNAMAIS PAKLAUSIMAIS  
 RYŠIUS SU ATITINKAMOMIS KITŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 RYŠIUS SU LIETUVA  
 RYŠIUS SU PARTIZANAIS  
 RYŠIUS SU UŽSIENIU  
 RYŠIUS SU VISUOMENE  
 RYŠIŲ SU kitais žmonėmis; Latvija; Lietuva 
 RYŠIŲ SU UŽSIENIU IR VISUOMENINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 RYŠIŲ SU UŽSIENIU  
 RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ  
 RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS  
 RYŠIŲ SU VISUOMENE SPECIALISTĖ  
 RYŠIŲ SU VISUOMENE  
 RYŠYS SU aplinka; gamta; pasauliu; praeitimi; tradicija; žmogumi 
 RYŠYS SU DIEVU  
 RYŠĮ SU aplinka; Kristumi; bažnyčia 
 RYŠĮ SU DIEVU  
 RYŠĮ SU GAMTA  
 RYŠĮ SU SAVO (...  
 RYŠĮ SU ŽEME  
 SALOTOS SU obuoliais; česnaku 
 SANTUOKA SU aktoriumi; Kristumi; kitataučiu 
 SANTYKIAI SU kolegomis; moterimi; mama; administracija; aplinkiniais; artimaisiais; bendraamžiais; gamta; draugais 
 SANTYKIAI SU KAIMYNAIS  
 SANTYKIAI SU KITAIS žmonėmis 
 SANTYKIAI SU LENKIJA  
 SANTYKIAI SU RUSIJA  
 SANTYKIAI SU SAVIVALDOS IR VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJOMIS  
 SANTYKIAMS SU RUSIJA  
 SANTYKIO SU aplinka; istorija 
 SANTYKIO SU DIEVU  
 SANTYKIO SU GAMTA  
 SANTYKIO SU PASAULIU  
 SANTYKIO SU RELIGIJA  
 SANTYKIO SU TIKROVE  
 SANTYKIS SU būtimi; gyvenimu; istorija; kalba; kultūra; laiku; mirtimi; praeitimi; tradicija; visuomene 
 SANTYKIS SU APLINKA  
 SANTYKIS SU DIEVU  
 SANTYKIS SU GAMTA  
 SANTYKIS SU KITU žmogumi 
 SANTYKIS SU OBJEKTU  
 SANTYKIS SU PASAULIU  
 SANTYKIS SU TIKROVE  
 SANTYKIUOSE SU artimaisiais; darbdaviais; Baltijos šalimis; tėvais; Lenkija; mylimu žmogumi 
 SANTYKIUOSE SU KITAIS asmenimis; žmonėmis 
 SANTYKIUOSE SU KITAIS JURIDINIAIS IR FIZINIAIS ASMENIMIS  
 SANTYKIUOSE SU RUSIJA  
 SANTYKIUOSE SU ŽMONĖMIS  
 SANTYKIUS SU Dievu; Izraeliu; Lietuva; Maskva; pasauliu; sutuoktiniu; tėvais; vaikais; Vokietija; žydais 
 SANTYKIUS SU KAIMYNAIS  
 SANTYKIUS SU KITAIS žmonėmis 
 SANTYKIUS SU LENKIJA  
 SANTYKIUS SU RUSIJA  
 SANTYKIUS SU VIDURIO EUROPOS VALSTYBĖMIS  
 SANTYKIŲ SU artimaisiais; Izraeliu; Kinija; Latvija; mylimu žmogumi; pasauliu; šeima; valstybėmis; Vakarais; Vokietija; žydais 
 SANTYKIŲ SU JUDAIZMU komisija 
 SANTYKIŲ SU KAIMYNAIS  
 SANTYKIŲ SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 SANTYKIŲ SU LENKIJA  
 SANTYKIŲ SU LIETUVA  
 SANTYKIŲ SU RUSIJA  
 SANTYKIŲ SU VISUOMENE  
 SANTYKYJE SU absoliutu; kitais; pasauliu 
 SANTYKYJE SU DIEVU  
 SANTYKĮ SU absoliutu; aplinka; bažnyčia; gamta; istorija; laiku; Kristumi; visuomene; žmogumi 
 SANTYKĮ SU DIEVU  
 SANTYKĮ SU PASAULIU  
 SANTYKĮ SU TIKROVE  
TSRS ekonominių ryšių SU UŽSIENIU  
 SEKMADIENĮ ASTROLOGAS JUMS PATARIA VENGTI KONFLIKTŲ SU KAIMYNAIS  
 SIENOS SU Lenkija; Rusija; Latvija 
 SIENĄ SU Lenkija 
 SIENĄ SU AFGANISTANU  
 SIENĄ SU RUSIJA  
 SINOPTIKŲ DUOMENIMIS ŠIANDIEN LIETUVOJE BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
 SISTEMA SU nutrūkstančiu srautu 
 SIUNTINIŲ PERDAVIMŲ BANDEROLIŲ SU SPAUDA  
 SIUNTINIŲ PERDAVIMŲ IR BANDEROLIŲ SU SPAUDA  
 SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE TVARKA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE  
Vytauto Didžiojo ordiną SU AUKSO grandine 
 SOLIDARUMO SU Lietuva; vargšais 
 SOLIDARUMĄ SU lietuvių tauta; Čečėnija 
 SPALĮ PALYGINTI SU rugsėju 
aiškinti santykių SU ANTRĄJA PUSE  
 SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SU NEGALIA  
 STALAS SU kėdėmis 
 STEIGIANT BENDRĄ ĮMONĘ SU UŽSIENIO FIRMA  
 STEIGIANT BENDRĄ ĮMONĘ SU VOKIETIJOS FIRMA  
 STOGELIO SU KABLIUKAIS  
albumas SU NUOTRAUKOMIS  
 STRIBAI SU KAREIVIAIS  
 STRUKTŪRA IR RYŠIAI SU KITAIS DALYKAIS  
 STRUKTŪRAS BEI SANTYKĮ SU SAVO KALBA  
 SU AMŽIUMI didėja; mažėja; susijęs 
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 SU AUKŠTUOJU IŠSILAVINIMU  
 SU AUTOMATU ant krūtinės; rankose 
 SU AŠAROMIS maldavo; prašė 
 SU AŠAROMIS AKYSE  
 SU BAIME laukia; žiūri; ir nerimu 
 SU BALTARUSIJOS komanda; muitinės plomba; delegatais; prezidentu A 0 Lukošenka 
 SU BANKO žyma 
 SU BANKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS  
 SU BARJERAIS bėgimas 
 SU BAŽNYČIOS choru; hierarchais 
 SU BENDRAAUTORIAIS parašė; parengė; paskelbė 
 SU BIČIULIAIS susitikti 
 SU BIČIULIU Jonu 
 SU BROLIAIS ir seserimis 
 SU BŪRIU draugų; vaikų 
 SU CIGARETE dantyse 
 SU DALGIU ant peties 
 SU DARBO SANTYKIAIS nesusijusias pajamas 
 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS  
 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ PAJAMŲ  
 SU DAUGYBE problemų; sunkumų; langų; žmonių 
 SU DIDELE MEILE  
 SU DIDELE PAGARBA  
 SU DIDELIU DĖMESIU  
 SU DIDELIU ENTUZIAZMU  
 SU DIDELIU MALONUMU  
 SU DIDŽIA PAGARBA  
 SU DIDŽIAUSIA PAGARBA  
 SU DIDŽIAUSIU MALONUMU  
 SU DIEVO pagalba; padėjimu; palaima 
 SU DOKUMENTAIS ir pinigais 
 SU DRAUGAIS susitikti 
 SU DRAUGE nuėjome; sėdėjai 
 SU DUONA IR DRUSKA  
 SU DĖKINGUMU prisimena; priėmė; mini 
 SU DŽIAUGSMU priėmė; laukia; sutiko 
 SU ELEKTROS prietaisais 
 SU ENTUZIAZMU ėmėsi; priima 
 SU EUROPOS Bendrija 
 SU GAILESČIU pasakė; žiūrėjo 
 SU GAUSYBE vaikų 
 SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS  
 SU GILIU LIŪDESIU praneša 
 SU GINKLAIS rankose 
 SU GINKLU kovoti 
 SU GINKLU RANKOJE  
 SU GINKLU RANKOSE  
 SU GYDYTOJO APRAŠYMU  
 SU GYVENIMO drauge; taisyklėmis; sunkumais 
 SU GYVENIMU atsisveikino ... 
 SU GĖLIŲ PUOKŠTE  
 SU ILGESIU laukia; prisimena; žvelgia 
 SU IRONIJA pasakoja 
 SU IŠLYGOMIS pritarė 
 SU IŠTIESTA RANKA  
 SU JA SUSIJUSIŲ ĮVYKIŲ  
 SU JUOSE ESANČIAIS STATINIAIS IR ĮRENGINIAIS  
 SU KARTĖLIU kalbėjo; prisimena; atsidūsta; širdyje 
 SU KAUNO DIENA  
 SU KAUNU susigiminiavusiame mieste 
 SU KAUPU atlygino; atsirevanšavo; kompensuos 
 SU KIEKVIENA DIENA vis mažiau 
 SU KIRVIU rankose 
 SU KITAIS ASMENIMIS  
 SU KITAIS VAIKAIS  
 SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 SU KITOMIS PARTIJOMIS  
 SU KITOMIS TAUTOMIS  
 SU KITOMIS VALSTYBĖMIS  
 SU KITOMIS ŠALIMIS  
 SU KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAIS  
 SU KITU ŽMOGUMI  
 SU KNYGA rankose 
 SU KOKIOMIS PROBLEMOMIS SUSIDURIA ... 
 SU KOKIU DŽIAUGSMU  
 SU KRAUJU patenka ... 
 SU KRYŽIUMI ant pečių; rankoje 
 SU KUO TURI REIKALĄ  
 SU KVAPNIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS  
 SU LAIKU praeis 
 SU LATVIJOS čempionais; ir Estijos vyriausybėmis 
 SU LAZDA rankoje 
 SU LENKŲ frakcija; partizanais; ponais; tauta 
 SU LIETUVIŲ bendruomene; kalba; atstovais; bendruomene; kultūra; tauta 
 SU LIETUVOS aklųjų ir silpnaregių sąjunga; atstovu; banku 
 SU LIETUVOS NACIONALINIU SIMFONINIU ORKESTRU  
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS įstatymu; ministru pirmininku; piliečiais 
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GARANTIJA  
 SU LIETUVOS RINKTINE  
 SU LIETUVOS RYTU  
 SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA  
 SU LIETUVOS VĖLIAVA  
 SU LIŪDESIU praneša; prisimena; kalbėjo 
 SU MALONUMU klausosi; pasižiūriu; perskaitysite; prisimenu 
 SU MASKVOS Dinamo; CSKA 
 SU MAŽAIS VAIKAIS  
 SU MAŽAMEČIAIS VAIKAIS  
 SU MAŽOMIS IŠIMTIMIS  
 SU MEILE ir atsidavimu; apie meilę; ir džiaugsmu; ir nuoširdumu; ir pasididžiavimu; ir užuojauta 
 SU MEILE IR PAGARBA  
 SU MHC II KLASĖS MOLEKULĖMIS  
 SU MIESTO gyventojais; istorija; meru; savivaldybės ... 
 SU MINUSO ŽENKLU  
 SU MYLIMU ŽMOGUMI  
 SU NAUJAISIAIS METAIS  
 SU NEDIDELĖMIS IŠIMTIMIS  
 SU NERIMU kalbėjo; laukia; žvelgia; stebi 
 SU NORVEGIJOS firma; Karalyste; bendrove 
 SU NOSTALGIJA prisimena 
 SU NUOSTABA žvelgia; prisimena 
 SU OFICIALIU VIZITU atvyko; į Lietuvą atvyko; išvyko; lankėsi 
 SU ORO kondicionieriais; balionu; pagalve 
 SU PAGARBA  
 SU PAGYRIMU baigė ... 
 SU PALENGVĖJIMU atsikvėpė 
 SU PALENGVĖJIMU ATSIDUSO  
 SU PALYDA išvyko; atvyko 
 SU PANIEKA žiūrėjo 
 SU PARAIŠKA LICENCIJAI GAUTI  
 SU PASAULIO banko atstovais; banko ekspertais 
 SU PASIDIDŽIAVIMU prisimena; pasakoja 
 SU PASIMĖGAVIMU pasakoja 
 SU PASITENKINIMU konstatavo; pažymėjo 
 SU PASITIKĖJIMU meldžiu Jėzų; žvelgti į ateitį; ir viltimi 
 SU PASIŪLYMAIS ar prašymais; sutiko; kreiptis 
 SU PASIŪLYMU sutiko; nesutiko 
 SU PAVYDU pagalvojau; prisimena; žiūrėjau; žvelgia; stebėjo; ir nerimu 
 SU PEILIU ir šakute 
 SU PERTRAUKOMIS veikė; tęsėsi 
 SU PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA ŽEMIAU ... 
 SU POLICIJOS APSAUGA  
 SU POLICIJOS PAREIGŪNAIS  
 SU PRANCŪZŲ kultūra 
 SU PREKĖMIS atlikti veiksmus 
 SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINIO SANDĖLIAVIMO PROCEDŪRA  
 SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SU PRIEDU TELEVIZIJOS SAVAITĖ  
 SU PRIESAGA ... 
 SU RUSŲ kalba; kareiviais; kultūra 
 SU SAVO BENDRADARBIAIS  
 SU SAVO GRUPE  
 SU SAVO KOLEGOMIS iš Latvijos 
 SU SENO PAVYZDŽIO BANDEROLĖMIS  
 SU SIAUBU akyse; pamatė; prisimena; žiūrėjo 
 SU SKAUSMU prisimena; širdyje 
 SU SKYLE viduryje 
 SU SVIESTU pakepinti 
 SU SĄLYGA KAD ... 
 SU SŪNUMIS ir dukterimi 
 SU TAM TIKROMIS IŠLYGOMIS  
 SU TARPTAUTINIU VALIUTOS FONDU ir pasaulio banku 
 SU TAUTOS istorija; kamienu; kultūra; laisve 
 SU TECHNOLOGINE ĮRANGA  
 SU TEISE gauti išeitinę pašalpą 
 SU TRENKSMU atsidarė durys; atsivėrė 
 SU TRUPUČIU druskos; metų 
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SU TUO SUSIJUSIĄ RIZIKĄ BEI ATSAKOMYBĘ  
 SU UŽUOJAUTA žiūrėjo; tarti; atsidūsta; žvelgia 
 SU VAIKAIS kalbėtis; dirbti; žaidė 
 SU VAIKU ant rankų 
 SU VAIKŲ literatūros; kūrybos 
 SU VAISIAIS ir daržovėmis 
 SU VAKARŲ Europa; Europos šalimis 
 SU VALSTYBĖS GARANTIJA  
 SU VANDENS tiekimu 
 SU VELNIU galima eiti obuoliauti 
 SU VILNIAUS Lietuvos rytu 
 SU VILNIAUS MIESTO VALDYBA  
 SU VILTIMI ir meile; ir pagarba; kreipiasi; laukia 
 SU VISA ŠEIMA persikėlė 
 SU VISAIS PRIEDAIS  
 SU VISOMIS SMULKMENOMIS pasakojo 
 SU VIZITU atvyko ... 
 SU VOKIEČIŲ aviganiu; firma 
 SU VW GOLF  
 SU VYRAIS ir moterimis; varžėsi 
 SU VYRO šeima; tėvais; broliu 
 SU VĖLESNIAIS PAKEITIMAIS IR PAPILDYMAIS  
 SU ĮDOMUMU perskaičiau; skaitau 
 SU ĮKAITAIS elgėsi pakenčiamai 
 SU ĮKALČIAIS sulaikė; sulaikytas 
 SU ŠAKNIMIS išrauti 
 SU ŠAKĖMIS pulti 
 SU ŠAUTUVU rankose; ant peties 
 SU ŠEIMA gyvena; buvo ištremtas 
 SU ŠIA PROBLEMA susiduria 
 SU ŠIRDGĖLA prisimena 
 SU ŠIUO PASAULIU atsisveikino ... 
 SU ŠIUO TEIGINIU nesutinku 
 SU ŠLAPIMU išsiskiria ... 
 SU ŠYPSENA atsakė; lūpose 
 SU ŽEME sulygino 
 SU ŽMONIŲ gyvenimu 
 SUDARO ŠIŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS SU SAVININKU  
 SUDAROMOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 SUDARYTI SUTARTĮ SU ... 
 SUDARĖ SUTARTĮ SU Rusija 
 SUDERINTĄ SU LIETUVOS BANKU  
 SUDERINTĄ SU MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 SUDERINTĄ SU STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA  
 SUDERINUS SU APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUS SU PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA IR LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA  
 SUDERINUS SU ŽUVŲ IŠTEKLIŲ departamentu 
 SUDERINUSI SU APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUSI SU RADIJO IR TELEVIZIJOS vadovais 
 SUDERINĘS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE  
 SUDURTI GALĄ SU GALU  
 SULAIKYTAS SU ĮKALČIAIS  
 SULYGINO SU ŽEME  
 SUPAŽINDINAMI SU GALIMYBE LAISVA VALIA PERSIKELTI  
 SUPAŽINDINIMAS SU kalbos dalimis; knygos autoriumi; sakinio dalimis 
 SUPAŽINDINIMO SU VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 SUPAŽINDINTI VISUOMENĘ SU ... 
 SUSIDURIA SU DILEMA  
 SUSIDURIA SU SUNKUMAIS  
 SUSIDŪRIMAS SU tikrove; mirtimi; policija; užsienio povandeniniu laivu 
 SUSIDŪRIMO SU Kinija; varžovu 
 SUSIDŪRĖ SU AUTOMOBILIU  
 SUSIDŪRĖ SU SUNKVEŽIMIU  
 SUSIEJUS LITĄ SU EURU  
 SUSIJUSIAS SU DARBO SANTYKIAIS  
 SUSIJUSIOS SU DARBO SANTYKIAIS  
 SUSIJUSIOS SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS  
 SUSIJUSIŲ SU VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO įmokomis ir išmokomis 
 SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS PASLAPČIŲ SUBJEKTŲ VEIKLA  
 SUSIJĘ SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 SUSIKERTA SU TREČIOSIOS VALSTYBĖS kontinentinio šelfo riba Baltijos jūroje 
 SUSIPAŽINIMAS SU europine gamybos technologija 
 SUSIPAŽINTI SU BYLOS MEDŽIAGA  
 SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS Respublikos valstybės paslaptį sudarančiomis žiniomis; istorija 
 SUSITAIKYTI SU PRALAIMĖJIMU  
 SUSITARIMUI SU NATO IR VAKARŲ EUROPOS SĄJUNGA  
 SUSITIKIMAI SU įdomiais žmonėmis; gyventojais 
 SUSITIKIMAI SU RINKĖJAIS  
 SUSITIKIMAS SU Dievu; Jėzumi; Kristumi; aktoriais 
 SUSITIKIME SU gyventojais; Nato generaliniu sekretoriumi 
 SUSITIKIME SU PREZIDENTU  
 SUSITIKIME SU RINKĖJAIS  
 SUSITIKIME SU ŽURNALISTAIS  
 SUSITIKIMO SU Jėzumi; Kristumi 
 SUSITIKIMO SU DIEVU  
 SUSITIKIMUI SU Viešpačiu 
 SUSITIKIMUOSE SU RINKĖJAIS  
 SUSITIKIMUS SU draugais; gyventojais; rinkėjais 
 SUSITIKIMĄ SU Dievu 
 SUSITIKIMŲ SU įdomiais žmonėmis; prezidentu; rinkėjais 
 SUSITIKITE SU SENAIS GERAIS DRAUGAIS IŠSIKALBĖKITE  
 SUSITIKO SU SEIMO PIRMININKU ARTŪRU PAULAUSKU; Č JURŠĖNU 
 SUSITIKO SU VIETOS lietuviais; gyventojais 
 SUSITIKO SU ŽURNALISTAIS  
 SUSITIKTI SU BIČIULIAIS  
 SUSITIKTI SU DRAUGAIS IR KOLEGOMIS  
 SUSITIKTI SU DRAUGAIS  
 SUSITIKTI SU RINKĖJAIS  
 SUSITIKTI SU Y ARAFATU  
 SUSITIKTI SU ŽMONĖMIS  
 SUSITIKĘS SU KRAŠTO APSAUGOS MINISTRU LINU LINKEVIČIUMI 
 SUSITIKĘS SU SEIMO PIRMININKU VYTAUTU LANDSBERGIU 
 SUTARTIES SU Dalkia; Jukos 
 SUTARTIES SU AMOCO IR OPAB  
 SUTARTIES SU WILLIAMS pasirašymo 
 SUTARTIS SU Europos sąjunga; kaimynais; ligonių kasomis; Rusija; Vokietija 
 SUTARTIS SU AMOCO IR OPAB  
 SUTARTIS SU WILLIAMS  
 SUTARTYJE SU Lietuva; teritorine ligonių kasa 
 SUTARTYJE SU BANKU  
 SUTARTYS SU Williams; kitomis valstybėmis 
 SUTARTYSE SU BANKU  
 SUTARČIAI SU JAPONIJOS EKSPORTO IR IMPORTO BANKU DĖL PASKOLOS  
 SUTARČIŲ SU Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku 
 SUTARČIŲ SU TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS  
 SUTARČIŲ SU WILLIAMS  
 SUTEIKIAMA TEISĖ SUSIPAŽINTI SU VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 SUTIKTI SU STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS SIŪLYMU  
 SUTIKTI ŽMOGŲ SU TUŠČIAIS KIBIRAIS  
 SUŽAIDĖ LYGIOSIOMIS SU Čekija; Rusija 
 SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ  
 SVEIKATOS PAKENKIMO SUSIJUSIO SU DARBU  
 SVEIKINU SU NAUJAISIAIS METAIS  
 SĄJUNGA SU Lenkija; Rusija; husitais 
 SĄJUNGĄ SU Rusija; Lenkija; Baltarusija; socialdemokratais; Vokietija 
 SĄLYTIS SU aplinka; daiktais; gamta; pasauliu; transcendencija 
 SĄLYTĮ SU gamta; pasauliu; tikrove 
 SĄLYČIO SU daiktais 
 SĄLYČIO SU PASAULIU  
 SĄMATINĖMIS KAINOMIS GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KAINŲ INDEKSAS SU PVM  
 SĄMONINGAI BENDRADARBIAVO SU KGB AR KITOMIS UŽSIENIO specialiosiomis tarnybomis 
 SĄMONINGAI BENDRADARBIAVO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 SĄMONINGO BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 SĄRAŠĄ TVIRTINA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA SUDERINUSI SU RAJONŲ MIESTŲ vietos savivaldos institucijomis 
 SĄSAJA SU būtimi; Dievu 
 SĄSAJAS SU gyvenimu; krikščionybe; Lietuva 
 SĄSAJOS SU Dievu; pasauliu; vandeniu 
 SĄSAJĄ SU būtimi; galutine realybe 
 SĄSAJŲ SU Lietuva; Rusija 
 SĄVEIKA SU aplinka; puslaidininkiais; ligandu; kitais registrais 
 SĄVEIKOS SU aplinka; vartotoju priemonės 
 SĄVEIKĄ SU aplinka; medžiaga; ta aplinka 
 TAISYKLES SU KURIOMIS JOS BUVO SUSIJUSIOS  
 TAM TIKRAM LAIKUI SU SĄLYGA  
antspaudą SU LIETUVOS VALSTYBĖS HERBU  
 TARPVALSTYBINĖMS DERYBOMS SU TSR SĄJUNGA  
apkabą SU ŠOVINIAIS  
apkepas; virtinukai; lietiniai SU VARŠKE  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SUSIJUSIŲ SU IMPORTUOTŲ PREKIŲ GAMYBA IR PARDAVIMU  
 TEISĖ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU NUOLAIDA  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI TURI BŪTI DERINAMI SU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIAIS  
 TIK SU POLICIJOS APSAUGA IŠSKYRUS ATVEJUS KAI ŠIOS PREKĖS GABENAMOS SU CARNET TIR KNYGELE  
 APLINKYBĖMS SUSIJUSIOMS SU RUSIJOS GINKLUOTĖS pervežimu per Lietuvos Respublikos teritoriją 
 TOKIOMS PREKĖMS SUTINKAMAI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 APMOKESTINIMAS IR SU JUO SUSIJĘ REIKALAVIMAI  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS matmenis 
 TREJŲ SU PUSE METŲ  
 TRYS SU PUSE  
 TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
apsiaustai; striukę SU GOBTUVU  
 TURI BŪTI PATEIKIAMI KARTU SU PRAŠYMU  
 TURI PAKELTI KORTELES SU NUMERIAIS  
 TURI TEISĘ SUSIPAŽINTI SU bylos duomenimis 
 TURINČIŲ TEISĘ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU NUOLAIDA  
 TURTO NUOMOS SU IŠSIPIRKIMU  
 TURĖTI REIKALŲ SU policija; gydytojais; nelegalais 
apsipras SU TAMSA  
 TĖVAS SU sūnumi; dukra; draugu 
 TĖVAS SU MOTINA  
 UNIJA SU LENKIJA  
 UNIJOS SU LENKIJA  
 UNIJĄ SU LENKIJA  
apskritis SU CENTRU Vilniuje; Kaune 
 UŽKLIJUOTO VOKO SU AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS DOKUMENTAIS  
 UŽKLIJUOTUS VOKUS SU AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS DOKUMENTAIS AUKCIONO ORGANIZATORIAI PATIKRINA  
 UŽKLIJUOTUS VOKUS SU AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS DOKUMENTAIS  
 UŽMEGZTI RYŠIUS SU ... 
apskritų apkalų SU PENKIOMIS ATAUGĖLĖMIS  
 UŽMEGZTI RYŠĮ SU ... 
 UŽMEZGĖ RYŠIUS SU ... 
 UŽTIKRINANT KAD ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 V BELECKAS SU BENDRININKAIS  
 VAIKAI SU mama; fizine negalia 
 VAIKAI SU NEGALIA  
 VAIKAMS SU NEGALIA  
arbata SU CITRINA  
 VAIKŲ SU NEGALIA  
arbata; pienas SU MEDUMI  
asmenims sudariusiems SANTUOKĄ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS piliečiais 
 VANDENS MALŪNAS SU TECHNOLOGINE ĮRANGA  
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 VEDA DERYBAS SU ... 
 VEDYBOS SU pussesere 
 VEIKLA IR KOVA SU JA  
 VEIKLA SUSIJUSI SU darbo santykiais 
 VEIKSMUS SUSIJUSIUS SU ... 
 VIDURINĖ MOKYKLA SU GIMNAZIJOS KLASĖMIS  
 VIDUTINIO TANKUMO ŠAKOS SU LIEMENIU SUAUGUSIOS TVIRTAI  
 VIENUOLIKAI METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 VIENYBĘ SU DIEVU  
 VIENYBĘ SU KRISTUMI  
 VIENYBĖJE SU KRISTUMI  
 VIEŠPATS SU JUMIS  
 ASMENYS SUSIJĘ SU INVESTICINE BENDROVE  
 VISAS IŠLAIDAS SUSIJUSIAS SU ... 
 ASOCIJUOTOS NARYSTĖS SUTARTĮ SU EUROPOS SĄJUNGA  
 VOKAI SU paraiškomis 
 VOKAI SU KONKURSO dokumentais 
 VOKAS SU pinigais; dokumentais; milteliais 
 VOKĄ SU atgaliniu adresu; dokumentais; užrašu 
 VOKĄ SU MILTELIAIS  
 VOKĄ SU PINIGAIS  
 VOKŲ SU milteliais 
 VOS GALĄ SU GALU SUDURIA  
 VOS SUDURIA GALĄ SU GALU  
 VYKTI KARTU SU DELEGACIJA  
 VYRAI SU moterimis; ginklais; kastuvais; žmonom 
 VYRAS SU Galifė 
 VYRAS SU PYPKE  
 VYRAS SU ŽMONA  
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITOS VALSTYBĖS specialiosiomis tarnybomis 
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
atliekant; atlikti BANDYMUS SU gyvūnais; žmonėmis 
 ĮGALIOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ PRADĖTI DERYBAS SU ... 
 ĮKLIUVO SU ĮKALČIAIS  
 ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
atmeta JĮ Į ŠALĮ KARTU SU maskuojančiu grunto arba sniego sluoksniu 
 ĮTRAUKIMO Į AKTYVIĄ KOVĄ SU NUSIKALSTAMUMU IR KITAIS TEISĖS PAŽEIDIMAIS  
 ĮVERTINTU LAIŠKU SU apyrašu 
 ŠEIMOS KURIOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
 ŠUOLIAI SU KARTIMI  
 ŠUOLIŲ SU KARTIMI  
 ŪKINĖS KOMERCINĖS PASKIRTIES PASTATUS SU PRIKLAUSINIAIS  
 ŽAIDIMAS SU ugnimi; kamuoliu; mirtimi; vokalu 
 ŽAIDIMĄ SU degtukais; kamuoliu 
 ŽEMĖ SU saule 
 ŽEMĖ SU ANGLIUKAIS  
 ŽENKLAS SU UŽRAŠU  
 ŽIEDĄ SU akmeniu; briliantu; deimantu; brangakmeniu; kaukole; užrašu 
 ŽMOGUS SU apgamu veide; kauke; negalia; žmogumi 
 ŽMOGŲ SU DIEVU  
 ŽMONES SU NEGALIA  
 ŽMONIŲ SU fizine negalia; regėjimo negalia 
 ŽMONIŲ SU NEGALE  
 ŽMONIŲ SU NEGALIA  
 ŽMONĖMS SU NEGALE  
 ŽMONĖMS SU NEGALIA  
 ŽMONĖS SU aukštuoju išsilavinimu; fantazija 
 ŽMONĖS SU NEGALIA  
atsiskaito NE PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU nurodytosiomis šiluminę energiją ir dujas tiekiančiomis įmonėmis 
atsiskaito SU ŽEMDIRBIAIS  
atsiskaitymams; bendrauti SU GYVENTOJAIS  
atsiskaitymo SU VALSTYBE už perkamą žemę ir mišką tvarkos patvirtinimo 
atsiskaityti; pasirašyti sutartį SU BANKU  
 ATSISKAITANT SU GYVENTOJAIS UŽ SUVARTOTĄ karšto vandens kiekį 
 ATSISKAITYMO SU GYVENTOJAIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 ATSISKAITYMO SU KREDITORIAIS  
 ATSISKAITYMO SU PIRKĖJAIS  
 ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 ATSISKAITYTI SU BIUDŽETU  
 ATSISKAITYTI SU ENERGETIKAIS  
 ATSISKAITYTI SU INDĖLININKAIS  
 ATSISKAITYTI SU KREDITORIAIS  
 ATSISKAITYTI SU ŽEMDIRBIAIS  
 ATSISKAITYTI SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAIS  
 ATSISKAIČIUS SU KREDITORIAIS IR DARBUOTOJAIS  
 ATSISVEIKINIMAS SU gyvenimu; jaunyste; kaimu; rūtų darželiu; tėvyne; tėvais; vaikyste; vasara 
 ATSISVEIKINIMAS SU GINKLAIS  
 ATSISVEIKINIMO SU gyvenimu; mokykla; velioniu 
 ATSISVEIKINIMĄ SU šiuo pasauliu 
 ATSISVEIKINTI SU VELIONIU  
atsisveikino SU KOMANDA  
atsisveikinti SU DIDŽIUOJU SPORTU  
atsisveikinti; santykiai SU NAMIŠKIAIS  
 ATSTOVAS RYŠIAMS SU VISUOMENE  
 ATSTOVĖ RYŠIAMS SU VISUOMENE  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
atstovė ryšiams SU VISUOMENE  
atvažiavo; Kalėdų Senelis SU DOVANOMIS  
atvykęs SU DVIEM DRAUGAIS  
atėmimą teisės medžioti IKI TREJŲ METŲ SU ŠAUTUVŲ IR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU  
automobilis; sunkvežimis SU PRIEKABA  
baigė derybas; sutartis SU EUROPOS SĄJUNGA  
 AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU SU TIR KNYGELE  
bakeliai; maišomas SU BENZINU  
bausmes nesusijusias SU LAISVĖS ATĖMIMU  
bendradarbiavimas; santykiai SU VAKARAIS  
bendrauti KAIP LYGŪS SU LYGIAIS  
bendrauti SU KOLEGOMIS  
bendrauti SU PAREIGŪNAIS  
bendrauti SU PARTNERIAIS  
bendrauti SU PARTNERIU  
bendrauti SU PROFESORIUMI  
bendrauti; dirbti SU LIGONIAIS  
bendrauti; kartu SU SAVO VAIKAIS  
bendrauti; santykiai SU MOKINIAIS  
bendrauti; santykiai SU ŠEIMOS NARIAIS  
bendravimas; elgesys SU VAIKU  
bendravimo; susitikti SU ŽMONĖMIS  
bendravo SU SVEČIAIS  
bendravo SU VIETINIAIS gyventojais; lietuviais; žmonėmis; partizanais 
berniukai SU BERNIUKAIS  
berniukai; mergaitės SU MERGAITĖMIS  
bilietą SU NUOLAIDA  
bulves SU LUPENOMIS  
buteliais SU PADEGAMUOJU SKYSČIU  
bėgimas SU KLIŪTIMIS  
bėgo ... m nuotolį SU BARJERAIS bėgimas 
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
cigaretės SU FILTRU  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
dainininkas Aivaras Stepukonis SU DAINA Happy You 
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ SU BAUDA AR BE BAUDOS  
 BAUDŽIAMI LAISVĖS ATĖMIMU NUO AŠTUONERIŲ IKI PENKIOLIKOS METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
darbas SU KOMPIUTERIU  
darbas; susitiko SU MOKSLEIVIAIS  
darbo nesuderinamo SU SEIMO NARIO pareigomis 
darbo SU JAUNIMU  
daržovių saugyklos SU ĮRENGIMAIS  
daugiau SĄLYČIO TAŠKŲ SU studentais 
 BE PAKEITIMŲ AR SU PAKEITIMAIS  
derinant LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS SU EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVOMIS  
derybos; santykiai SU RUSAIS  
derybos; santykių SU MASKVA  
derybos; susitikime SU VYRIAUSYBE  
derybų; ryšius; santykiai SU RUSIJA  
derėtis; sutartį SU SAVIVALDYBE  
dešrų SU RAUGINTAIS KOPŪSTAIS  
 BENDRADARBIAUJA SU SAVIVALDOS IR VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJOMIS  
 BENDRADARBIAUTI SU HAGOS TRIBUNOLU  
 BENDRADARBIAUTI SU LIETUVOS Vyskupų konferencija 
 BENDRADARBIAVIMAS SU Rusija; KGB; kolegomis; NATO; užsieniu; Vakarais; kaimynais 
 BENDRADARBIAVIMO SU NATO; Rusija; Kaliningrado sritimi; užsieniu; Jungtinių Tautų karo nusikaltimų tribunolu; Hagos tribunolu 
 BENDRADARBIAVIMO SU KGB  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMU SU Izraeliu 
 BENDRADARBIAVIMU SU KGB  
 BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMĄ SU JAV; NATO; Rusija; Lietuva; sovietų saugumu; Hagos tribunolu 
 BENDRADARBIAVIMĄ SU KGB  
 BENDRAUDAMAS SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAUJANT SU TĖVAIS  
 BENDRAUJANT SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAUTI SU BENDRAAMŽIAIS  
 BENDRAUTI SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 BENDRAUTI SU KOLEGOMIS  
 BENDRAUTI SU VAIKAIS  
 BENDRAUTI SU ŽINIASKLAIDA  
 BENDRAUTI SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAUTI SU ŽURNALISTAIS  
 BENDRAVIMAS SU Dievu; JUO; kolegomis; draugais; visuomene; kitais žmonėmis 
 BENDRAVIMAS SU JAIS  
 BENDRAVIMAS SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAVIMO SU mokiniais; vaiku; kitais žmonėmis; bendraamžiais; gamta; kolegomis 
 BENDRAVIMO SU DIEVU  
 BENDRAVIMO SU VAIKAIS  
 BENDRAVIMO SU VISUOMENE  
 BENDRAVIMO SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAVIMĄ SU Dievu; kitais; žmonėmis; policija; vaikais 
 BENDRAVIMĄ SU MUMIS  
dirba SU STUDENTAIS  
dirba SU ŠEIMOMIS  
dirbinius SU BRANGAKMENIAIS  
dirbo; kalbėjo SU ĮKVĖPIMU  
dirbti RANKA RANKON SU Seimu; valdininkais 
 BENDRYSTĖS SU DIEVU siekimas 
 BENDRŲ SU UŽSIENIO KAPITALU įmonių 
 BERNIUKAI SU BERNIUKAIS  
 BET KOKIE SU JUO SUSIJĘ REIKALAVIMAI  
druska SU PRIESKONIAIS  
du; tris SU PUSE kilometro; mėnesio 
duona SU LAŠINIAIS  
duona SU SVIESTU  
duona; patiekti SU BULVĖMIS  
 BIRŽELĮ PALYGINTI SU geguže 
dvejus; trejus SU PUSE METŲ  
dvi SU PUSE VALANDOS  
 BLOGAS ŽENKLAS SUTIKTI ŽMOGŲ SU TUŠČIAIS KIBIRAIS