Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO SUDARYTOS SĄLYGOS  
 BŪDAS KAI PRIVATIZAVIMO SANDORIS SUDAROMAS  
 BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS  
 DALĮ SUDARO parduodamos akcijos 
 DALĮ SUDARĖ lietuvininkai; valstiečiai 
 DARBO GRUPĖS SUDARYTOS ŠIAM PROJEKTUI PARENGTI  
 DARBO SUTARTIS SUDAROMA TARP FIZINIŲ ASMENŲ  
 DAUGUMĄ SUDARO katalikai; konservatoriai; musulmonai 
 DAUGUMĄ SUDARĖ lietuviai; vokiečiai; konservatoriai 
 DIDŽIAUSIĄ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIĄJĄ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIĄJĄ JŲ DALĮ SUDARO ... 
 DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 ESMĘ SUDARO ... 
 GRUPĘ SUDARO ... 
 GRUPĘ SUDARĖ ... 
 GYVENTOJŲ DAUGUMĄ SUDARO ... 
 IŠBRAUKTI IŠ NURODYTUOJU NUTARIMU SUDARYTOS ... 
 IŠIMTĮ SUDARO ... 
 JEIGU VALDYBA SUDAROMA Į JĄ PAGAL PAREIGAS ĮEINA meras ir mero pavaduotojas 
 KITOJE SUTARTĮ SUDARANČIOJE ŠALYJE  
 KITOS SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES REZIDENTUI  
 KITOS SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES  
 KOLEGIJOS SUDĖTĮ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
 KOMISIJA KURIĄ SUDARO ... 
 KOMISIJĄ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIŲ ŽINIŲ  
 MINISTERIJOJE GALI BŪTI SUDAROMA KOLEGIJA  
 MOKĖJIMŲ BALANSUI SUDARYTI  
 NEDELSIANT SUDARYTI SĄLYGAS KAD JOSE GALĖTŲ LAISVAI VEIKTI ... 
 PAGAL IŠ ANKSTO SUDARYTĄ GRAFIKĄ  
 PAGRINDINĘ DALĮ SUDARO ... 
 PAGRINDĄ SUDARO paramos šeimai pašalpos ir socialinė pašalpa; daržovės ir vaisiai 
 PAGRINDĄ SUDARĖ aukštos kvalifikacijos specialistai ir profesionalai; jauni krepšininkai 
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PIRKIMO PARDAVIMO SANDORĮ SUDARO ... 
 SIEKDAMOS SUDARYTI SUTARTĮ DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SISTEMĄ SUDARO ... 
 STRUKTŪROJE DIDŽIAUSIĄ DALĮ SUDARĖ ... 
 SUDARANT SĄLYGAS  
 SUDARO DVI DALYS  
 SUDARO GALIMYBES  
 SUDARO GALIMYBĘ ATLIKTI RELIGINES APEIGAS  
 SUDARO GALIMYBĘ  
 SUDARO PALANKIAS SĄLYGAS  
 SUDARO PRIELAIDAS  
 SUDARO SĄLYGAS  
 SUDARO ŠIŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS SU SAVININKU  
 SUDAROMA GALIMYBĖ  
 SUDAROMAS PAGAL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTĄ pavyzdį 
 SUDAROMI SPECIALŪS BALSAVIMUI skirti pašto skyriai 
 SUDAROMOS GALIMYBĖS  
 SUDAROMOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 SUDAROMOS SĄLYGOS  
 SUDARYS SĄLYGAS  
 SUDARYTA DARBO GRUPĖ  
 SUDARYTA KOMISIJA  
 SUDARYTAS SUTARTIS  
 SUDARYTI DARBO GRUPĘ  
 SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ  
 SUDARYTI GALIMYBES  
 SUDARYTI GALIMYBĘ  
 SUDARYTI KOALICIJĄ  
 SUDARYTI KOMISIJĄ  
 SUDARYTI NUOMOS SUTARTĮ  
 SUDARYTI PALANKESNES SĄLYGAS  
 SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS  
 SUDARYTI SUTARTIS  
 SUDARYTI SUTARTĮ SU ... 
 SUDARYTI SUTARTĮ  
 SUDARYTI SĄLYGAS  
 SUDARYTI TINKAMAS SĄLYGAS  
 SUDARYTI VYRIAUSYBĘ  
 SUDARYTI ŠIĄ KOMISIJĄ  
 SUDARYTOS DARBO SUTARTIES  
 SUDARYTOS GEROS SĄLYGOS  
 SUDARYTOS KOMISIJOS  
 SUDARYTOS SUTARTYS  
 SUDARYTOS SĄLYGOS  
 SUDARYTOS VISOS SĄLYGOS  
 SUDARYTUS SANDORIUS  
 SUDARYTŲ SANDORIŲ  
 SUDARYTŲ SUTARČIŲ  
 SUDARYTŲ SĄLYGAS  
 SUDARĖ GALIMYBĘ  
 SUDARĖ KOMISIJĄ  
 SUDARĖ PALANKIAS SĄLYGAS  
 SUDARĖ PRIELAIDAS  
 SUDARĖ SUTARTĮ SU Rusija 
 SUDARĖ SĄLYGAS  
 SUDARĖ TARPUSAVIO SUTARTIS  
 SUPAŽINDINIMO SU VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE BUVO SUDARYTAS TESTAMENTAS  
 SUTARTYS SUDAROMOS ... 
 SUTARTĮ SUDARANTI ŠALIS  
 SUTARTĮ SUDARANČIOJE ŠALYJE  
 SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES REZIDENTAS  
 SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES  
 SUTARTĮ SUDARANČIŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 SUTEIKIAMA TEISĖ SUSIPAŽINTI SU VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 TURI BŪTI SUDARYTOS SĄLYGOS  
 TURINĮ SUDARO ... 
 TURTĄ SUDARO ... 
 VADOVYBĖ SUDARO GALIMYBĘ ATLIKTI RELIGINES APEIGAS  
 VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIŲ ŽINIŲ  
 ZONĄ SUDARO ... 
 ĮMONĖS VARDU SUDARYTI SUTARTIS  
 ŠIUO METU SUDARO ... litų; ... proc .| prln proc. 
 BRANDUOLĮ SUDARO ... 
 BRANDUOLĮ SUDARĖ ...