Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBDAVYS SUDERINĘS SU VALSTYBINE DARBO INSPEKCIJA  
 DEKLARANTO ATSTOVO PARAŠU IR DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija SUDERINUSI SU LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS vadovais 
 NUSTATYTĄJA TVARKA SUDERINTI IR PATVIRTINTI  
 PRIPAŽINTI NETEKUSIAIS GALIOS AR SUDERINTI SU KONSTITUCIJOS NUOSTATOMIS  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪRA SUDERINUSI SU ĮMONĖS STEIGĖJU  
 SUDERINTU LAIKU  
 SUDERINTĄ SU LIETUVOS BANKU  
 SUDERINTĄ SU MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 SUDERINTĄ SU STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA  
 SUDERINTŲ VEIKSMŲ TARP ŪKINIŲ SUBJEKTŲ  
 SUDERINUS SU APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUS SU PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA IR LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA  
 SUDERINUS SU ŽUVŲ IŠTEKLIŲ departamentu 
 SUDERINUSI SU APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUSI SU RADIJO IR TELEVIZIJOS vadovais 
 SUDERINĘS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE  
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 SĄRAŠĄ TVIRTINA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA SUDERINUSI SU RAJONŲ MIESTŲ vietos savivaldos institucijomis 
 VEIKLA PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS PATALPOSE TURI BŪTI SUDERINTA