Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS GATT  
 EUROPOS ŠALIŲ SUSITARIMĄ DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ  
 GINČUS KYLANČIUS DĖL ŠIO SUSITARIMO IŠAIŠKINIMO  
 KOLEKTYVINIUOSE SUSITARIMUOSE  
 KOLEKTYVINIŲ SUSITARIMŲ  
 KOLEKTYVINĖS SUTARTIES AR KOLEKTYVINIO SUSITARIMO  
 NETURĖS JOKIŲ TEISINIŲ PASEKMIŲ NES ŠIS SUSITARIMAS YRA NETEISĖTAS  
 PAGAL SUSITARIMĄ su kitais akcininkais 
 PAGAL ŠĮ SUSITARIMĄ  
 PANAUDOS SUTARTIS IR SUSITARIMUS DĖL SERVITUTŲ  
 ABIPUSIO SUSITARIMO PAGRINDU  
 ABIPUSIU SUSITARIMU GALI NUSTATYTI  
 PASIRAŠYTAS SUSITARIMAS  
 ABIPUSIU SUSITARIMU  
 PASIRAŠĖ SUSITARIMĄ DĖL bendradarbiavimo; blogų paskolų pardavimo; karinių orlaivių judėjimo 
 SUSITARIMAS DĖL bendradarbiavimo 
 SUSITARIMO DĖL muitų tarifų 
 SUSITARIMO DĖL ABIEJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ KELIONIŲ  
 SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUSITARIMO DĖL TARIFŲ IR PREKYBOS  
 SUSITARIMUI SU NATO IR VAKARŲ EUROPOS SĄJUNGA  
 SUSITARIMĄ DĖL bendradarbiavimo 
 SUSITARIMĄ DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUTARČIŲ BEI SUSITARIMŲ  
 SUTARČIŲ SUSITARIMŲ DĖL PREKYBINIO IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO  
 TAIKOS SUSITARIMO  
 TAIKOS SUSITARIMĄ  
 TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI  
 TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS  
 TARPTAUTINIUS SUSITARIMUS  
 TARPTAUTINIŲ KONVENCIJŲ IR DVIŠALIŲ SUSITARIMŲ  
 TARPTAUTINIŲ SUSITARIMŲ  
 TARPTAUTINĖMIS SUTARTIMIS IR SUSITARIMAIS  
 TARPUSAVIO SUSITARIMU  
 TARPVALSTYBINIUS SUSITARIMUS  
 TRUKDANČIŲ KONKURENCIJAI SUSITARIMŲ  
 ŠALIŲ SUSITARIMU  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
 ATLYGINIMAS PAGAL SUSITARIMĄ  
 BELOVEŽO SUSITARIMUS  
 BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS  
 BENDRU SUSITARIMU