Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl įgaliojimų SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS investicinio banko paskolos sutartimi 
glaudžiai TARPUSAVYJE SUSIJUSIOS  
 DARBAI SUSIJĘ SU ... 
 DARBO UŽMOKESTĮ IR KITAS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR SU TUO SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU DARBO SANTYKIAIS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL IŠLAIDŲ SUSIJUSIŲ SU SPRENDIMŲ VYKDYMU  
 DĖL PRIEŽASČIŲ SUSIJUSIŲ SU TARNYBA  
 EFEKTYVIAI SUSIJĘ SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 EFEKTYVIAI SUSIJĘS SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GARANTINIO FONDO BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 IŠLAIDAS SUSIJUSIAS SU ... 
 IŠLAIDOS SUSIJUSIOS SU ... 
 IŠLAIDŲ SUSIJUSIŲ SU kai kurių prekių kainų padidėjimu 
 IŠMOKŲ SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS PAVĖLUOTĄ MOKĖJIMĄ  
 JEIGU JO DARBAS SUSIJĘS SU licencijuojama veikla 
 KASOS APARATŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ TECHNINIŲ ĮRENGIMŲ  
 KETVERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA  
 KIEK TAI SUSIJĘ SU TAISYKLIŲ REIKALAVIMAIS  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS VYKDYTI  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  
 KITOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS išmokos; pajamos 
 KLAUSIMAI SUSIJĘ SU jaunimu; teisėtvarka 
 KLAUSIMUS SUSIJUSIUS SU darbuotojų atleidimu 
 KLAUSIMUS SUSIJUSIUS SU REGIONINIO PARKO interesais 
 KLAUSIMŲ SUSIJUSIŲ SU žemės pardavimu 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 MOKYMŲ METU DĖL PRIEŽASČIŲ SUSIJUSIŲ SU TARNYBA  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS ŽEMĖ IR SU JA SUSIJĘ OBJEKTAI KURIŲ BUVIMO VIETOS NEGALIMA PAKEISTI  
 NUOSTOLIUS SUSIJUSIUS SU ... 
 NUSIKALTIMŲ SUSIJUSIŲ SU NARKOTIKAIS  
 PALANKU TVARKYTI KONFIDENCIALIUS REIKALUS YPAČ SUSIJUSIUS SU PINIGAIS  
 PIRKĖJO ARBA SU JUO SUSIJUSIŲ ASMENŲ  
 PROCEDŪRŲ SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 RENGINIUOSE SUSIJUSIUOSE SU VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE TVARKA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE  
 SU BANKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS  
 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS  
 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ PAJAMŲ  
 SU JA SUSIJUSIŲ ĮVYKIŲ  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SU TUO SUSIJUSIĄ RIZIKĄ BEI ATSAKOMYBĘ  
 SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS TARP TIKINČIŲJŲ IR NETIKINČIŲJŲ  
 SUSIJUSIAS IŠLAIDAS  
 SUSIJUSIAS PROBLEMAS  
 SUSIJUSIAS SU DARBO SANTYKIAIS  
 SUSIJUSIOS SU DARBO SANTYKIAIS  
 SUSIJUSIOS SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 SUSIJUSIUS KLAUSIMUS  
 SUSIJUSIUS VEIKSMUS  
 SUSIJUSIŲ ASMENŲ  
 SUSIJUSIŲ PROBLEMŲ  
 SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS  
 SUSIJUSIŲ SU VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO įmokomis ir išmokomis 
 SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS PASLAPČIŲ SUBJEKTŲ VEIKLA  
 SUSIJĘ SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 SVEIKATOS PAKENKIMO SUSIJUSIO SU DARBU  
 TAISYKLES SU KURIOMIS JOS BUVO SUSIJUSIOS  
 TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ elementų; dalių; dalykų; sistemų; veiksnių 
 TARPUSAVYJE SUSIJĘ asmenys; dalykai; elementai 
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SUSIJUSIŲ SU IMPORTUOTŲ PREKIŲ GAMYBA IR PARDAVIMU  
 APLINKYBĖMS SUSIJUSIOMS SU RUSIJOS GINKLUOTĖS pervežimu per Lietuvos Respublikos teritoriją 
 APMOKESTINIMAS IR SU JUO SUSIJĘ REIKALAVIMAI  
 UŽTIKRINANT KAD ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 VEIKLA SUSIJUSI SU darbo santykiais 
 VEIKSMUS SUSIJUSIUS SU ... 
 ASMENYS SUSIJĘ SU INVESTICINE BENDROVE  
 VISAS IŠLAIDAS SUSIJUSIAS SU ... 
 ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 BET KOKIE SU JUO SUSIJĘ REIKALAVIMAI