Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 BUVO SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 BUVO SUTEIKTA TEISĖ  
 BYLOS KURIOJE PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
garbės daktaro VARDAS SUTEIKTAS ... 
garbės; mokslo; garbės daktaro VARDAI SUTEIKTI ... 
 DOCENTO PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 DOKUMENTAS SUTEIKIANTIS TEISĘ  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 GALI BŪTI PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
negali perduoti licencijos JAM SUTEIKTŲ ĮGALIOJIMŲ  
 IŠVARDINTŲ ASMENŲ KURIEMS SUTEIKIAMA TEISĖ PASIRAŠYTI UŽSAKYMUS LEIDIMAMS ĮEITI Į SEIMO RŪMUS  
 KASMETINĖS ATOSTOGOS SUTEIKIAMOS ... 
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 KONKURSO TVARKA BUS SUTEIKIAMA PARAMA  
 KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 LAIKOMA KAD PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ NEBUVO paduotas 
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKIAMAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKTAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI malonę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS pilietybę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SUTEIKTI VALSTYBĖS GARANTIJĄ  
sąskaitos UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 MEDICININĘ PAGALBĄ SUTEIKĖ IR IŠNEŠĖ IŠ PAVOJINGOS ZONOS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
vykdo kitus įstatymų JAM SUTEIKTUS ĮGALIOJIMUS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA SUTEIKTAS muitinės garanto statusas 
 NUTARIA SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 PASKOLOS SUTEIKTOS  
 PASTARUOSIUS TREJUS METUS LIETUVOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ SUTEIKIAMA ... 
 PATEIKTAS PREKES SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 PAVESTI VILNIAUS MIESTO CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUI SUTEIKTI JAI DVIGUBĄ PAVARDĘ  
 PAŽEIDIMAS KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 PIRMENYBĖ SUTEIKIAMA ... 
 PRAŠYMAI SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 PRAŠYMO SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 PRAŠYMĄ SUTEIKTI PAGALBĄ  
 PROFESORIAUS PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 PVM SUMOS UŽ PARDUOTAS PREKES BEI SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 PVM UŽ REALIZUOTĄ PRODUKCIJĄ IR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 REGISTRACIJOS NUMERIS SUTEIKTAS ... 
PVM UŽ PARDUOTAS PREKES AR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 SUTEIKIA GALIMYBĘ  
 SUTEIKIA TEISĘ PREKIAUTI  
 SUTEIKIA TEISĘ  
 SUTEIKIAMA GALIMYBĖ  
 SUTEIKIAMA TEISĖ LAISVAI DISPONUOTI SAVO LĖŠOMIS  
 SUTEIKIAMA TEISĖ SUSIPAŽINTI SU VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 SUTEIKIAMA TEISĖ  
 SUTEIKIAMAS LYGIAVERTIS ŽEMĖS SKLYPAS  
 SUTEIKIAMI DALINIAI ATLAIDAI TIKINČIAJAM  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ VOKIETIJOS FIRMOS  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ ČEKIJOS  
 SUTEIKIANČIO TEISĘ VYKDYTI DIDMENINĘ PREKYBĄ ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ  
 SUTEIKIANČIŲ TEISĘ IŠVYKTI Į UŽSIENĮ  
 SUTEIKIANČIŲ TEISĘ STOTI Į UNIVERSITETUS  
 SUTEIKIU LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS ... 
 SUTEIKS GALIMYBĘ  
 SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 SUTEIKTA TEISĖ  
 SUTEIKTAIS ĮGALIOJIMAIS  
 SUTEIKTAS DOCENTO PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS  
 SUTEIKTAS PASKOLAS  
 SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 SUTEIKTI FINANSINĘ PARAMĄ  
 SUTEIKTI GALIMYBĘ  
 SUTEIKTI JAI DVIGUBĄ PAVARDĘ  
 SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TEISĘ  
 SUTEIKTI PAGALBĄ  
 SUTEIKTI PARAMĄ  
 SUTEIKTI PASKOLĄ PIRKTI VERTYBINIUS POPIERIUS SUTEIKTI GARANTIJĄ  
 SUTEIKTI PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ  
 SUTEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ IŠTIKUS ... 
 SUTEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ  
 SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 SUTEIKTI TEISĘ ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ALŲ  
 SUTEIKTI TEISĘ  
 SUTEIKTI UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUI  
 SUTEIKTI ŽODĮ  
 SUTEIKTOMIS TEISĖMIS  
 SUTEIKTOS KITOS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 SUTEIKTOS PASKOLOS  
 SUTEIKTUS ĮGALIOJIMUS  
 SUTEIKTŲ GALIMYBĘ  
 SUTEIKTŲ PASKOLŲ  
 SUTEIKTŲ PASLAUGŲ  
 SUTEIKUS MEDICINOS PAGALBĄ  
 SUTEIKĖ GALIMYBĘ  
 SUTEIKĖ PROGĄ  
 SUTEIKĖ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ  
 SUTEIKĖ TEISĘ  
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 TURTĄ AR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 APSKAIČIUOTOS UŽ PARDUOTAS PREKES SUTEIKTAS PASLAUGAS PVM SUMOS  
 UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ GAUTI TIEK DAUG VERTINGOS INFORMACIJOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĖ SUTEIKIAMA ... 
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBAI SUTEIKTI PRIORITETĄ  
 VARDAS BUVO SUTEIKTAS ... 
 VIEŠO KONKURSO SUTEIKIANČIO LAIMĖTOJAMS TEISĘ VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 VĖL GALI BŪTI SUTEIKTA NE ANKSČIAU KAIP PO METŲ  
 ATLIKTI DARBAI IR SUTEIKTOS PASLAUGOS  
 ATOSTOGOS SUTEIKIAMOS  
 ŽODIS BUVO SUTEIKTAS ... 
 ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO TEIKIMĄ SUTEIKIU ... 
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA DIDESNĖ UŽ PARDUOTŲ PREKIŲ IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PVM SUMĄ