Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL YPAČ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ AR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ IR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 ESANT SVARBIOMS PRIEŽASTIMS  
 GYVYBIŠKAI SVARBIŲ ORGANŲ  
 JEIGU ĮMONĖ PER ŠEŠIS MĖNESIUS BE SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ IŠ VISO nepradeda naudoti limito 
 JOKIŲ SVARBIŲ SPRENDIMŲ  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 KITAS SVARBUS DALYKAS  
 LABAI SVARBU LAIKU kreiptis; nustatyti 
 LIETUVOS RINKA YRA SĄLYGOTA SVARBESNĖS IDĖJŲ RINKOS NEBUVIMO  
vaidina; atlieka LABAI SVARBŲ VAIDMENĮ  
 NEPRIIMINĖKITE SVARBIŲ SPRENDIMŲ  
 PASIRAŠINĖTI SVARBIUS DOKUMENTUS  
 PRIIMANT SVARBIUS SPRENDIMUS  
 REIKĖS ATLIKTI DAR DAUG SVARBIŲ DARBŲ  
 SUVAIDINO SVARBŲ VAIDMENĮ  
 SVARBAUS REIKALO  
 SVARBESNIŲ REIKALŲ  
 SVARBI VIETA TENKA ... 
 SVARBI VIETA  
 SVARBIAIS KLAUSIMAIS  
 SVARBIAUSI DALYKAI  
 SVARBIAUSI VALSTYBĖS BEI TAUTOS GYVENIMO KLAUSIMAI  
 SVARBIAUSIA PRIEŽASTIS  
 SVARBIAUSIAIS KLAUSIMAIS  
 SVARBIAUSIAS DALYKAS  
 SVARBIAUSIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO tarptautines sutartis 
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVARBIAUSIAS TIKSLAS  
 SVARBIAUSIAS UŽDAVINYS  
 SVARBIAUSIAS VAIDMUO TENKA ... 
 SVARBIAUSIAS VAIDMUO  
 SVARBIAUSIO DALYKO  
 SVARBIAUSIU DALYKU  
 SVARBIAUSIUS DARBUS  
 SVARBIAUSIĄ DALYKĄ  
 SVARBIAUSIĄ VAIDMENĮ  
 SVARBIAUSIĄ VIETĄ UŽIMA ... 
 SVARBIEMS REIKALAMS TVARKYTI  
 SVARBIU KLAUSIMU  
 SVARBIUS DALYKUS  
 SVARBIUS DOKUMENTUS  
 SVARBIUS KLAUSIMUS  
 SVARBIUS POSTUS  
 SVARBIUS REIKALUS  
 SVARBIUS SPRENDIMUS  
 SVARBIĄ PERGALĘ  
 SVARBIĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 SVARBIĄ REIKŠMĘ  
 SVARBIĄ VIETĄ UŽIMA ... 
 SVARBIĄ VIETĄ  
 SVARBIŲ ASMENŲ  
 SVARBIŲ DALYKŲ  
 SVARBIŲ KLAUSIMŲ  
 SVARBIŲ REIKALŲ TVARKYMĄ  
 SVARBIŲ REIKALŲ  
 SVARBIŲ SPRENDIMŲ  
 SVARBUS VAIDMUO TEKO ... 
 SVARBUS VAIDMUO TENKA ... 
 SVARBUS VAIDMUO  
 SVARBUS VEIKSNYS  
 SVARBUS ĮVYKIS  
 SVARBŲ REIKALĄ  
 SVARBŲ VAIDMENĮ ATLIEKA ... 
 SVARBŲ VAIDMENĮ VAIDINA ... 
 SVARBŲ VAIDMENĮ VAIDINO ... 
 SVARBŲ VAIDMENĮ  
 SVARBŪS DOKUMENTAI  
 TOKIUS SVARBIUS KLAUSIMUS  
 UŽIMA SVARBIĄ VIETĄ  
 VAIDINA SVARBŲ VAIDMENĮ  
 VAIDINO SVARBŲ VAIDMENĮ  
 VIENA SVARBIAUSIŲ PROBLEMŲ  
 VIENAS SVARBIAUSIŲ DALYKŲ  
 VIENAS SVARBIAUSIŲ UŽDAVINIŲ  
 VIENAS SVARBIAUSIŲ VEIKSNIŲ  
 YPATINGAI SVARBIŲ BYLŲ TARDYTOJAS  
 YPATINGAI SVARBIŲ BYLŲ  
 YPAČ SVARBŲ VAIDMENĮ ... 
 ATLIEKA SVARBŲ VAIDMENĮ  
 ŠIUO METU SVARBIAUSIA ... 
 ATLIKO SVARBŲ VAIDMENĮ  
 BE SVARBIOS PRIEŽASTIES ARBA BE TEISĖTO PAGRINDO  
 BE SVARBIOS PRIEŽASTIES  
 BE SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ