Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARYTI ŠIO PROJEKTO SVARSTYMO PERTRAUKĄ  
 DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 IKI KLAUSIMO SVARSTYMO  
 KLAUSIMO SVARSTYMAS  
 KLAUSIMO SVARSTYMO  
 KLAUSIMO SVARSTYMĄ  
pritarta ĮSTATYMO PROJEKTUI PO PIRMOJO SVARSTYMO  
pritarti šiam projektui PO SVARSTYMO Seimo posėdyje 
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKIMAS SVARSTYMAS IR PRIĖMIMAS PRANEŠĖJAS A VINKUS; B BRADAUSKAS 
 PATEIKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO TRANSPORTO KODEKSO PROJEKTAS NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PIRMAJAM SVARSTYMUI  
 PIRMAJAME SVARSTYME  
 PIRMASIS IR ANTRASIS SVARSTYMAS PRANEŠĖJAS EKONOMIKOS MINISTRO PAVADUOTOJAS V NAVICKAS 
 PIRMASIS SVARSTYMAS  
 PIRMOJO SVARSTYMO DATĄ  
 PIRMOJO SVARSTYMO METU  
 PIRMOJO SVARSTYMO PERTRAUKĄ  
 PIRMOJO SVARSTYMO  
 PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ  
 PO ANTROJO SVARSTYMO  
 PO ILGŲ SVARSTYMŲ  
 PO PIRMOJO SVARSTYMO  
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 AKCINĖS BENDROVĖS AURABANKAS REORGANIZAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PERTRAUKA  
 PRADĖTI ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRITARTI PO PIRMOJO SVARSTYMO  
 PROJEKTO SVARSTYMAS  
 PROJEKTUI PO PIRMOJO SVARSTYMO be balsavimo 
Nė viena frakcija neprieštaravo ypatingos skubos SVARSTYMO TVARKAI  
 SEIMAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHYVŲ ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 SEIMAS VAKAR PO SVARSTYMO PRITARĖ ... 
 SKUBESNĘ SVARSTYMO TVARKĄ  
 SKUBESNĖS SVARSTYMO TVARKOS  
 ANTRAJAM SVARSTYMUI  
 ANTRASIS SVARSTYMAS  
 ANTROJO SVARSTYMO  
 SVARSTYMAI APIE karjerą 
 SVARSTYMAS IR BALSAVIMAS PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS L LINKEVIČIUS 
 SVARSTYMAS IR BALSAVIMAS  
 SVARSTYMAS IR PRIĖMIMAS  
 SVARSTYMO METU  
 SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 SVARSTYMO REZULTATUS ARBA PRIEMONES KURIŲ IMTASI  
 SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 TAIKYTI SKUBESNĘ SVARSTYMO TVARKĄ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 TOLESNIAM SVARSTYMUI  
 TREČIAJAM SVARSTYMUI IR BALSAVIMUI  
 TREČIAJAM SVARSTYMUI  
 TREČIASIS SVARSTYMAS IR BALSAVIMAS  
 TREČIOJO SVARSTYMO METU  
 TREČIĄJĮ SVARSTYMĄ IR BALSAVIMĄ  
 TREČIĄJĮ SVARSTYMĄ  
 YPATINGOS SKUBOS SVARSTYMO TVARKAI  
 ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMAS  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMUI  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO TREČIĄJĮ SVARSTYMĄ  
 ŠITO KLAUSIMO SVARSTYMAS  
 ŠITO KLAUSIMO SVARSTYMĄ  
 BE SVARSTYMO priima nutarimą