Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
konvencinis MUITO TARIFAS TAIKOMAS TIK TUO ATVEJU JEI pateikiamas kilmės dokumentas 
 GABENANT PREKES KURIOMS TAIKOMA MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
 JEIGU LAIKINAI IŠVEŽTOMS PERDIRBTI PREKĖMS TAIKOMAS SPECIFINIS AKCIZO TARIFAS  
 JEIGU LAIKINAI IŠVEŽTOMS PERDIRBTI PREKĖMS TAIKOMAS SPECIFINIS IMPORTO MUITO TARIFAS  
 KALENDORINIAIS METAIS GALIMA TAIKYTI TIK VIENĄ paskirstymo būdą 
 KAUNO TAIKOMOSIOS IR DEKORATYVINĖS DAILĖS INSTITUTE  
prekės GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 METODAS TAIKOMAS ... 
 MOKESČIŲ LENGVATOS TAIKOMOS ... 
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA JEIGU JI BUVO TAIKOMA  
 MUITO NORMA KURIĄ TAIKANT APSKAIČIUOJAMAS MUITAS YRA DIDESNIS ... 
 NEGALI BŪTI TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA IR PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ JI NEGALI BŪTI TAIKOMA  
 PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS JAM NEGALI BŪTI TAIKOMOS ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS  
 PILDOMAS JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 SANDORIO VERTĖS METODAS NEGALI BŪTI TAIKOMAS  
 SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINIO SANDĖLIAVIMO PROCEDŪRA  
 SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 TAIKANT KOEFICIENTUS KURIŲ PAGRINDAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA MINIMALI MĖNESINĖ ALGA  
 TAIKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTĄ skaičiuojamąjį keitimo kursą 
 TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ TURI BŪTI GABENAMOS PREKĖS  
 TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 TAIKANT ŠĮ METODĄ  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ ARBA JIS ATLIEKA BAUSMĘ UŽ KITĄ NUSIKALTIMĄ  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
 TAIKOMA NUOLAIDA  
 TAIKOMA TIK TIEMS DARBUOTOJAMS ... 
 TAIKOMA ŠI SUTARTIS  
 TAIKOMI DRAUDIMAI AR APRIBOJIMAI  
 TAIKOMI IMPORTO MOKESČIŲ TARIFAI  
 TAIKOMI ĮSTATYMAI TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIEČIAIS SUTUOKTINIAI BUVO  
 TAIKOMOJI DAILĖ LIETUVOJE  
 TAIKOMOJO MENO  
 TAIKOMOJO POBŪDŽIO  
 TAIKOMOS EKONOMINĖS SANKCIJOS  
 TAIKOMOS MOKESČIŲ LENGVATOS  
 TAIKOMOS NUOLAIDOS  
 TAIKOMOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ TAISYKLĖS  
 TAIKOMOS ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOS  
 TAIKOMOSIOS DAILĖS GALERIJOJE  
 TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUJE  
 TAIKOMOSIOS DAILĖS  
 TAIKOMOSIOS DEKORATYVINĖS DAILĖS  
 TAIKOMOSIOS EKONOMIKOS  
 TAIKOMOSIOS IR DEKORATYVINĖS DAILĖS INSTITUTO  
 TAIKOMŲJŲ MOKSLŲ  
 TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ  
 TAIKYTI EKONOMINES SANKCIJAS  
 TAIKYTI SANKCIJAS  
 TAIKYTI SKUBESNĘ SVARSTYMO TVARKĄ  
 TAIKYTI ŠIĄ TVARKĄ  
 APSKAIČIUOJAMI TAIKANT MOKESČIŲ TARIFUS  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI AR KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI ARBA KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽTIKRINANT KAD ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 ASMENS KURIAM TAIKOMA APKALTA  
 ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA ... 
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA JEIGU NURODYTOSIOS PAŠALPOS BUVO PASKIRTOS IKI GRUODŽIO MĖN ARBA BUS SKIRIAMOS  
 ŠI NUOSTATA TAIP PAT TAIKOMA ... 
 ŠIOS NUOSTATOS TAIKOMOS