Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DRAUDIMO RŪŠIES TAISYKLES DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFUS AR DRAUDIMO LIUDIJIMĄ POLISĄ  
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 EISMO TAISYKLES  
 EISMO TAISYKLIŲ  
 ELGESIO TAISYKLES  
 ELGESIO TAISYKLIŲ  
 FAKTŪRINĖ VERTĖ PAGAL APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
kovų BE TAISYKLIŲ  
 HIGIENOS NORMOS IR TAISYKLĖS  
 HIGIENOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI  
 HIGIENOS TAISYKLIŲ  
 KAIP TAISYKLĖ  
 KELIŲ EISMO TAISYKLES  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDĖJAI  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDĖJUS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ  
 KELIŲ EISMO TAISYKLĖS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLĖSE  
 KIEK TAI SUSIJĘ SU TAISYKLIŲ REIKALAVIMAIS  
 LAIKANTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ  
 LAIKINŲJŲ TAISYKLIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS RSN  
 MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ IR VIEŠOJO MAITINIMO  
 MEDŽIOKLĖS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLES IR REGISTRO pildymo tvarką 
 MUITO SUMA NURODOMA APSKAIČIUOTA MUITO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS IR ŽUVŲ APSAUGOS TAISYKLES  
 MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS IR ŽUVŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ  
 NAUJOS TAISYKLĖS  
 NEBLAIVŪS VAIRUOTOJAI UŽ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS NUBAUSTI ... 
 NORMAS IR TAISYKLES  
 NORMOS IR TAISYKLĖS  
 NORMŲ IR TAISYKLIŲ  
 NUSTATO KITOKIAS TAISYKLES  
 NUSTATYTŲ TAISYKLIŲ  
žaisti PAGAL TAISYKLES  
 PAGAL APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PAGAL APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PAGAL APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS iki sveiko skaičiaus 
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS JEIGU MUITAS ARBA MOKESTIS SPECIFINIS  
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PAGAL NAUJAS TAISYKLES  
 PAGAL TAM TIKRAS TAISYKLES  
 PAGAL TECHNINES TAISYKLES TT  
 PAGAL VISAS TAISYKLES  
 PAGAL ŠIAS TAISYKLES  
 PAKEISTI DRAUDIMO RŪŠIES TAISYKLES DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFUS AR DRAUDIMO LIUDIJIMĄ POLISĄ  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖMIS  
 PAŽEIDŽIANT TAISYKLES  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA UŽ MUITINĖS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ IR KONTRABANDĄ  
 AKCIZO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 RADIOELEKTRONINĖS APARATŪROS IR KABELINĖS TELEVIZIJOS PRIEMONIŲ MONTAVIMO STATYMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 RADIOELEKTRONINĖS APARATŪROS IR KABELINĖS TELEVIZIJOS PRIEMONIŲ MONTAVIMO STATYMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS  
 REGIONINIO PARKO LANKYMO TAISYKLES  
 REGIONINIO PARKO LANKYMO TVARKĄ IR TVIRTINA PARKO LANKYMO TAISYKLES  
 REGISTRAVIMO TAISYKLĖS  
 ANALIZĖS TIKSLAS BE KITA KO YRA NUSTATYTI TAISYKLES  
 SAUGAUS DARBO TAISYKLIŲ  
 SAUGUMO TAISYKLIŲ  
 STANDARTŲ NORMŲ TAISYKLIŲ INSTRUKCIJŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO  
 STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR TECHNINIO EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 STATYBOS NORMŲ IR TAISYKLIŲ  
 STRAIPSNIS DĖL MIESTŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO  
 TAIKOMOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ TAISYKLĖS  
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TAISYKLES SU KURIOMIS JOS BUVO SUSIJUSIOS  
 TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ  
 TAISYKLIŲ RINKINYS  
 TAISYKLĖ NURODO  
 TAISYKLĖS KURIAS TVIRTINA SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 TAISYKLĖS YRA ŽEMIAU  
 APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU ĮSKAITOS TAISYKLIŲ  
 APSAUGOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 TURI BŪTI PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS  
 UŽ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS NUBAUSTI  
 UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR JŲ CIRKULIACIJOS APSKAITOS TAISYKLES  
 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIŲ TAISYKLIŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NUOMOS SUTARČIŲ  
 ŽAIDIMO TAISYKLES  
 ŽAIDIMO TAISYKLIŲ  
 ŽAIDIMO TAISYKLĖS  
 ŽINOTI IR LAIKYTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ  
 ŽVEJYBOS IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 BAUDŲ UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 BENDRA TAISYKLĖ