Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
eilėje TARP AUGALŲ  
grikši TARP DANTŲ  
 DARBO SUTARTIS SUDAROMA TARP FIZINIŲ ASMENŲ  
 DIALOGAS TARP religijų; vyro ir moters 
išlaikyti PUSIAUSVYRĄ TARP ... 
 DVIKOVA TARP ... 
 ELEMENTUS TAIP PAT SANTYKIUS TARP JŲ IR JŲ komponentų 
 ESMINIO SKIRTUMO TARP ... 
 ESMINIS SKIRTUMAS TARP ... 
 ESMINĮ SKIRTUMĄ TARP ... 
 EUROPOS KONVENCIJOS DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
 EUROPOS KONVENCIJĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
laida TARP MŪSŲ MERGAIČIŲ  
 GINČAI TARP susitariančiųjų šalių 
 GINČAI TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 GINČAS TARP susitariančiųjų šalių 
 GINČO TARP TŲ PAČIŲ ŠALIŲ  
 GINČUS TARP suinteresuotų šalių 
 GLAUDUS RYŠYS TARP ... 
lygi SKIRTUMUI TARP ... 
mažinti; panaikina; daro SKIRTUMĄ TARP ... 
naikinti; mažinti SKIRTUMUS TARP ... 
nesutarimai TARP LIETUVIŲ  
nustatė TIESIOGINĮ RYŠĮ TARP ... 
 JUNGIAMOJI GRANDIS TARP ... 
nėra TIESIOGINIO RYŠIO TARP ... 
nėra; nebėra; nemato; jokio; didelio SKIRTUMO TARP ... 
 KAMPAS TARP jų 
palaikyti; užmegzti; gilinti RYŠIUS TARP ... 
panaikinti RIBAS TARP ... 
 KOKS SKIRTUMAS TARP ... 
pinasi TARP KOJŲ  
pirmagimis TARP DAUGELIO brolių; svečių; valstybių 
platinti TARP GYVENTOJŲ  
populiarus TARP BENDRAAMŽIŲ  
populiarus TARP STUDENTŲ  
 KONFLIKTAS TARP pareigūnų; kaimynų; Lietuvos ir Latvijos 
 KONFLIKTO TARP kaimynių 
 KONFLIKTĄ TARP vyriausybės ir ... 
 KONKURENCIJA TARP aukštųjų mokyklų; Baltijos šalių 
 KONTRASTAS TARP asmeninių jausmų 
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
 KORELIACIJA TARP elektrinio ir mechaninio aktyvumo 
 KORELIACINIS RYŠYS TARP ... 
 KOVA TARP gėrio ir blogio 
 KUR DU AR TRYS SUSIRINKĘ MANO VARDU TEN IR AŠ ESU TARP JŲ  
rugiuose TARP OBELŲ  
 LAIKOTARPIU TARP ... 
 LAIKOTARPIU TARP ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO IR NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS BEI MAŽMENINĖS PREKYBOS  
rungtynės TARP VIETOS gyventojų; valdžios 
salono TARP GĖLIŲ  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES TARP ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES TARP LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS  
santykių TARP VALSTYBIŲ  
siekti; ieškoti PUSIAUSVYROS TARP ... 
skaityti; tarpai TARP EILUČIŲ  
skirtumas TARP ŽMONIŲ  
slėptis TARP ŽOLIŲ  
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS KVIEČIA Į EKSKURSIJĄ PASIVAIKŠČIOJIMAS IŠ RADVILŲ Į CHODKEVIČIŲ RŪMUS PASIVAIKŠČIOJIMAS TARP SENOJO ARSENALO IR KATEDROS  
sukioja TARP PIRŠTŲ  
sunaikinti dabartinę PUSIAUSVYRĄ TARP Rusijos ir JAV 
taika TARP TAUTŲ  
... SKIRTUMŲ TARP jų nėra 
teisinius SANTYKIUS TARP globėjo ir globotinio; abiejų valstybių 
užėmė ... VIETĄ TARP ... komandų 
 NESUTARIMAI TARP liberalų ir socialliberalų 
 NESUTARIMUS TARP JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ IR MERO VALDYBOS  
 PENKTĄJĄ VIETĄ TARP DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS ALAUS DARYKLŲ užimanti bendrovė 
 PRARAJA TARP evangelijos ir kultūros 
 PREKYBOJE TARP ŠALIŲ  
 PRIEŠTARAVIMAI TARP įstatymų 
 PRIEŠTARAVIMAS TARP to 
 PRIEŠTARAVIMO TARP žmonių 
 PRIEŠTARAVIMĄ TARP to 
 PRIKLAUSOMYBĖ TARP oro taršos ir sveikatos 
 PUSIAUKELĖJE TARP Vilniaus ir Kauno 
 PUSIAUSVYRA TARP augimo ir derėjimo 
 RIBA TARP gėrio ir blogio; ... 
 RIBOS TARP gėrio ir blogio 
 RIBĄ TARP žmogaus ir Dievo; dviejų pasaulių; bajorų ir valstiečių; gyvenimo ir mirties; subjekto ir objekto 
 RYŠIAI TARP žmonių 
 RYŠIO TARP tikėjimo ir moralės 
 RYŠIO TARP ASMENS JO GYVYBĖS  
 RYŠIŲ TARP atskirų dalių; rytų ir vakarų 
 RYŠYS TARP žmogaus ir gamtos 
 RYŠĮ TARP žmonių; šventosios dvasios 
 SALONO TARP GĖLIŲ  
 SANTYKIAI TARP vyro ir moters; žmonių 
 SANTYKIAI TARP DUOMENŲ IR TO KAS NEŽINOMA  
 SANTYKIAI TARP VALSTYBĖS IR BAŽNYČIOS  
 SANTYKIS TARP dalių; žmonių 
 SANTYKIŲ TARP katalikų bažnyčios ir valstybės 
 SANTYKĮ TARP objekto ir subjekto 
 SKIRTUMAI TARP žmonių 
 SKIRTUMAS TARP grupių; ... 
 SKIRTUMO TARP VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ IR VIDUTINIŲ šeimos pajamų 
 SKIRTUMO TARP VISŲ ŠEIMOS PAJAMŲ IR NUSTATYTŲ šeimai minimalių pajamų 
 SUDERINTŲ VEIKSMŲ TARP ŪKINIŲ SUBJEKTŲ  
 SUPRANTAMOS KAIP SANTYKIŲ TARP KALBOS ELEMENTŲ AR STRUKTŪRŲ IŠRAIŠKA  
 SUSIDARĘS SKIRTUMAS TARP VISOS PASKOLOS IR PASKOLOS DALIES  
 SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS TARP TIKINČIŲJŲ IR NETIKINČIŲJŲ  
 SUTARTIS TARP Europos bendrijų ir Lietuvos 
 SUTARTYJE TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ELPA  
 SĄVEIKA TARP padalinių 
 TAKOSKYRA TARP žmonių 
 TARP ABIEJŲ VALSTYBIŲ  
 TARP ABIEJŲ ŠALIŲ  
 TARP ATITINKAMŲ JŲ TERITORIJŲ IR UŽ JŲ RIBŲ  
 TARP AUKŠTŲ ir žemų platumų; pareigūnų; žolių 
 TARP BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 TARP BALTIJOS ŠALIŲ  
 TARP BŪTIES IR NEBŪTIES  
 TARP DANGAUS IR ŽEMĖS  
 TARP DAUGELIO KITŲ dalykų 
 TARP DAUGYBĖS žmonių 
 TARP DIENOS IR NAKTIES  
 TARP DVIEJŲ AUŠRŲ  
 TARP DVIEJŲ PASAULINIŲ KARŲ  
 TARP DVIEJŲ PASAULIŲ  
 TARP DVIEJŲ POLIŲ  
 TARP DVIEJŲ UGNIŲ  
 TARP EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ  
 TARP GAUSYBĖS daiktų; žmonių 
 TARP GYVENIMO IR MIRTIES  
 TARP GYVYBĖS IR MIRTIES  
 TARP GĖRIO IR BLOGIO  
 TARP IZRAELIO IR PALESTINIEČIŲ  
 TARP JAUNIMO plinta ... 
 TARP KANDIDATŲ minimi; į Seimą 
 TARP KAUNO ŽALGIRIO IR TALINO KALEV  
 TARP KETURIŲ SIENŲ  
 TARP KITŲ DALYKŲ  
 TARP KLAIPĖDOS IR Ventės rago 
 TARP KNYGŲ lentynoje 
 TARP KŪJO IR priekalo 
 TARP LIETUVOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ  
 TARP LIETUVOS aukštųjų mokyklų; gyventojų; Latvijos; Lenkijos; Rusijos 
 TARP LIETUVOS BANKO IR KOMERCINIŲ BANKŲ  
 TARP LIETUVOS IR LATVIJOS  
 TARP LIETUVOS IR LENKIJOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR DANIJOS KARALYSTĖS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS VYRIAUSYBĖS DĖL LAISVOSIOS PREKYBOS  
 TARP LYDERIŲ ir autsaiderių 
 TARP MEDŽIŲ šakų 
 TARP MERGINŲ nugalėjo ... 
 TARP MIŠKŲ esantį ... 
 TARP MOKĖTOJO IR TIKROJO palūkanų savininko; atlyginimų už nuosavybės teisių perleidimą savininko 
 TARP MOTERŲ komandų 
 TARP PIRKĖJO IR PARDAVĖJO  
 TARP PRETENDENTŲ į ... 
 TARP PRIZININKŲ nepateko 
 TARP RYTŲ IR VAKARŲ  
 TARP SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 TARP TĖVŲ IR VAIKŲ  
 TARP TŲ PAČIŲ ŠALIŲ DĖL TO PATIES DALYKO IR TUO PAČIU PAGRINDU  
 TARP VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS  
 TARP VILNIAUS IR KAUNO  
 TARP VYRO IR MOTERS  
 TARP VYRŲ ir moterų 
 TARP ŠALIŲ kandidačių 
 TARP ŽEMĖS IR DANGAUS  
 TARP ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJŲ IR ŠIOS PRODUKCIJOS PERDIRBĖJŲ  
 TARP ŽIŪROVŲ stovėjo 
 TARP ŽYDŲ IR krikščionių; lietuvių 
 TARPAI TARP būgno ir pobūgnio; eilučių; kolonų 
 TARPAS TARP būgno ir pobūgnio 
 TARPUOSE TARP spiralinių vijų; vijų 
 TARPUS TARP žodžių; raidžių 
 TARPĄ TARP staktos ir sąvaros 
 TAS ŽODIS TAPO KŪNU IR GYVENO TARP MŪSŲ  
 TEISINIUS SANTYKIUS TARP TĖVŲ IR VAIKŲ  
 TEISINIUS SANTYKIUS TARP VAIKO IR JO MOTINOS BEI TĖVO  
 TIEK TARP VYRŲ TIEK TARP MOTERŲ  
 TILTAS TARP RYTŲ IR VAKARŲ  
 TILTU TARP RYTŲ IR VAKARŲ  
 TRINTIS TARP prezidento ir vyriausybės 
 UŽIMA TARPINĘ PADĖTĮ TARP ... 
 YPAČ TARP JAUNIMO  
 ĮTAMPA TARP Indijos ir Pakistano 
 ĮTAMPOS TARP TRANSCENDENTINĖS IR ŽEMIŠKOSIOS išrišimo 
 ĮTAMPĄ TARP vyriausybės ir prezidentūros 
 ATOTRŪKIO TARP žodžių ir veiksmų 
 ATOTRŪKIS TARP gyventojų 
 ATOTRŪKĮ TARP turtingiausių ir vargingiausių visuomenės sluoksnių 
 ŽODIS TAPO KŪNU IR GYVENO TARP MŪSŲ  
atsiranda NEATITIKIMAS TARP ... 
 ATSTUMAI TARP eilių; linijų 
 ATSTUMAS TARP ašių; bėgių; eilių; jų 
 ATSTUMĄ TARP grupės dalyvių 
dingo TARP AKMENŲ