Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALYVAUTI TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE  
 DALYVAVIMO TARPTAUTINIŲ ŠEIMOS METŲ PROGRAMOJE  
 DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE TAIKOS PALAIKYMO OPERACIJOSE KROATIJOJE  
 DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 DIPLOMATINĖMS KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 DRAUGIŠKOS TARPTAUTINĖS RUNGTYNĖS  
 DĖL ĮSTOJIMO Į TARPTAUTINĮ VALIUTOS FONDĄ IR PASAULIO BANKĄ  
 INFORMUOJA VISAS TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARES  
 IX TARPTAUTINĖ VILNIAUS ekslibrisų bienalė 
 JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINIŲ specialiųjų policijos pajėgų UNIPTF 
 JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS  
 JUNGTINĖSE TAUTOSE IR KITUOSE TARPTAUTINIUOSE FORUMUOSE  
 KITI ĮSTATYMAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 KITŲ VALSTYBIŲ AR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 KOMUNIKACIJOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO  
 KONVENCIJOJE DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ TRANSPORTAVIMO  
 KONVENCIJOS DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ TRANSPORTAVIMO  
 KOVOJANT SU TARPTAUTINIU TERORIZMU  
 KOVOS SU TARPTAUTINIU TERORIZMU  
 KREIPTIS Į TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 KULTŪROS IR TARPTAUTINIŲ MAINŲ  
 LAIVŲ IR LĖKTUVŲ VYKSTANČIŲ TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LYGIATEISIŠKUMO ABIPUSĖS NAUDOS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAIS  
susitarimo; derybose; sutartis SU TARPTAUTINIU VALIUTOS FONDU TVF  
 MEDININKŲ PASIENIO POSTO STATYBOS DARBŲ TARPTAUTINIO KONKURSO  
 MINTYS IŠ TARPTAUTINIO menų miesto sugrįžus 
 NACIONALINIU IR TARPTAUTINIU LYGIU  
vežti KELEIVIUS IR ARBA KROVINIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
vežti KELEIVIUS IR KROVINIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
vežti KELEIVIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
šalys VEIKS PAGAL TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS ORGANIZACIJOS nustatytus ir Konvencijos Prieduose numatytus aviacijos saugumo reikalavimus 
 OFICIALŪS ŠIOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO RAŠTAI SIUNČIAMI TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI  
 ORO SUSISIEKIMAS TARPTAUTINIS ORO SUSISIEKIMAS  
 PAGAL JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS arbitražo taisykles 
 PAGAL TARPTAUTINIUS APSKAITOS STANDARTUS  
 PAGAL TARPTAUTINIUS STANDARTUS  
 PAGAL TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS STATUTO ... straipsnį 
 PALAIKO RYŠIUS SU UŽSIENIO VALSTYBĖMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 PASAULIO BANKO IR TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO  
 PASIRAŠO LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS  
 PASIŲSDAMA TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI PAREIŠKIMĄ DĖL DENONSAVIMO  
 PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STOJIMO Į NACIONALINES IR TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 PRISIDĖJUSIUS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIO PRIPAŽINIMO  
 RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 RYŠIUS SU ATITINKAMOMIS KITŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ SKYRIAUS VIRŠININKO PAVADUOTOJA  
 SAVO TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL TARPTAUTINĘ TEISĘ  
 SERTIFIKATUI GAUTI PATEIKIA ĮMONĖS VADOVAS ARBA ASMUO ATSAKINGAS UŽ TARPTAUTINIUS VEŽIOJIMUS  
 SU TARPTAUTINIU VALIUTOS FONDU ir pasaulio banku 
 SUTEIKTI UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUI  
 TAIKOMOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ TAISYKLĖS  
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TARPTAUTINEI BALTOSIOS LAZDELĖS DIENAI  
 TARPTAUTINEI BENDRIJAI  
 TARPTAUTINEI TEATRO DIENAI  
 TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 TARPTAUTINES SUTARTIS  
 TARPTAUTINES VARŽYBAS  
 TARPTAUTINIAI EKSPERTAI  
 TARPTAUTINIAI RYŠIAI  
 TARPTAUTINIAI STEBĖTOJAI  
 TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI  
 TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS  
 TARPTAUTINIAM OLIMPINIAM KOMITETUI  
 TARPTAUTINIAM ORO SUSISIEKIMUI  
 TARPTAUTINIAM PRESTIŽUI  
 TARPTAUTINIAM TEISMUI  
 TARPTAUTINIAM VALIUTOS FONDUI  
 TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE  
 TARPTAUTINIAME FORUME  
 TARPTAUTINIAME JŪRŲ UOSTE  
 TARPTAUTINIAME KONKURSE  
 TARPTAUTINIAME ORO UOSTE  
 TARPTAUTINIAME TURNYRE  
 TARPTAUTINIAME VALIUTOS FONDE IR PASAULIO BANKE  
 TARPTAUTINIAMS PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ METAMS  
 TARPTAUTINIO ARBITRAŽO  
 TARPTAUTINIO AUDITO  
 TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO  
 TARPTAUTINIO DARBO BIURO ADMINISTRACINĖ TARYBA  
 TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI  
 TARPTAUTINIO EKSLIBRISŲ KONKURSO SKIRTO MOTIEJUI VALANČIUI PARODA  
 TARPTAUTINIO KOMERCINIO ARBITRAŽO  
 TARPTAUTINIO KONKURSO KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 TARPTAUTINIO KONKURSO ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM verslo planui 
 TARPTAUTINIO KONKURSO  
 TARPTAUTINIO LYGIO  
 TARPTAUTINIO MASTO  
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO JUDĖJIMO  
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO IOC PREZIDENTAS CHUANAS ANTONIJAS SAMARANČAS 
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO IOC PREZIDENTO  
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO IOC  
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTAS CHUANAS ANTONIJAS SAMARANČAS 
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO  
 TARPTAUTINIO ORO SUSISIEKIMO  
 TARPTAUTINIO ORO UOSTO  
 TARPTAUTINIO PRIPAŽINIMO  
 TARPTAUTINIO RAUDONOJO KRYŽIAUS KOMITETO  
 TARPTAUTINIO RAUDONOJO KRYŽIAUS  
 TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO  
 TARPTAUTINIO TEISMO  
 TARPTAUTINIO TERORIZMO  
 TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO IR PASAULIO BANKO  
 TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO PASKOLOS  
 TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO TVF  
 TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO  
 TARPTAUTINIO VERSLO  
 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS  
 TARPTAUTINIS BIURAS  
 TARPTAUTINIS DIDMEISTRIS  
 TARPTAUTINIS KONKURSAS  
 TARPTAUTINIS MEISTRAS ALGIMANTAS BUTNORIUS 
 TARPTAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS IOC  
 TARPTAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS  
 TARPTAUTINIS ORO UOSTAS  
 TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS  
 TARPTAUTINIS SAF KONCERNAS  
 TARPTAUTINIS SEMINARAS  
 TARPTAUTINIS VAISTO PAVADINIMAS  
 TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS IR PASAULIO BANKAS  
 TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS TVF  
 TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS  
 TARPTAUTINIS VIZUALINIO MENO ... 
 TARPTAUTINIU LYGIU  
 TARPTAUTINIU MASTU  
 TARPTAUTINIUOSE FESTIVALIUOSE  
 TARPTAUTINIUOSE FORUMUOSE  
 TARPTAUTINIUOSE KONKURSUOSE  
 TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE  
 TARPTAUTINIUOSE PERVEŽIMUOSE  
 TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE  
 TARPTAUTINIUOSE SANTYKIUOSE  
 TARPTAUTINIUOSE TURNYRUOSE  
 TARPTAUTINIUOSE VANDENYSE  
 TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS  
 TARPTAUTINIUS RYŠIUS  
 TARPTAUTINIUS SANTYKIUS  
 TARPTAUTINIUS STANDARTUS  
 TARPTAUTINIUS SUSITARIMUS  
 TARPTAUTINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS  
 TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SANTYKIŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SANTYKIŲ  
 TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ KONFERENCIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ LAUREATAI  
 TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ LAUREATAS  
 TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ LAUREATĖ  
 TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ  
 TARPTAUTINIŲ KONVENCIJŲ IR DVIŠALIŲ SUSITARIMŲ  
 TARPTAUTINIŲ KONVENCIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ ORO UOSTŲ  
 TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ  
 TARPTAUTINIŲ PREKYBOS RŪMŲ  
 TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ  
 TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ  
 TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS POVILAS MALAKAUSKAS 
 TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ  
 TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS  
 TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO DĖSTYTOJAS  
 TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO  
 TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ  
 TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ KLAUSIMAIS  
 TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ  
 TARPTAUTINIŲ SPORTO FEDERACIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ STANDARTŲ  
 TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ SUSITARIMŲ  
 TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO VYKDYMO IR NUTRAUKIMO  
 TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 TARPTAUTINIŲ TAIKOS PALAIKYMO PAJĖGŲ  
 TARPTAUTINIŲ VARŽYBŲ  
 TARPTAUTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ  
 TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS  
 TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ ŽODYNE  
 TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ  
 TARPTAUTINĮ BENDRADARBIAVIMĄ  
 TARPTAUTINĮ KONKURSĄ  
 TARPTAUTINĮ ORO SUSISIEKIMĄ  
 TARPTAUTINĮ ORO UOSTĄ  
 TARPTAUTINĮ PRIPAŽINIMĄ  
 TARPTAUTINĮ TURNYRĄ  
 TARPTAUTINĘ BENDRIJĄ  
 TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ  
 TARPTAUTINĘ TEISĘ  
 TARPTAUTINĖ BENDRIJA  
 TARPTAUTINĖ BENDRUOMENĖ  
 TARPTAUTINĖ DARBO ORGANIZACIJA  
 TARPTAUTINĖ FUTBOLO ASOCIACIJŲ FEDERACIJA FIFA  
 TARPTAUTINĖ FUTBOLO ISTORIJOS IR STATISTIKOS  
 TARPTAUTINĖ INSTITUCIJA  
 TARPTAUTINĖ KOMISIJA  
 TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA  
 TARPTAUTINĖ KREPŠINIO FEDERACIJA FIBA  
 TARPTAUTINĖ LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA IAAF  
 TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA  
 TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA  
 TARPTAUTINĖ SUTARTIS  
 TARPTAUTINĖ TEISĖ  
 TARPTAUTINĖ TENISO FEDERACIJA  
 TARPTAUTINĖ ŠACHMATŲ FEDERACIJA  
 TARPTAUTINĖJE ARENOJE  
 TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE  
 TARPTAUTINĖJE PARODOJE  
 TARPTAUTINĖJE PLOTMĖJE  
 TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE  
 TARPTAUTINĖJE PRAKTIKOJE  
 TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE  
 TARPTAUTINĖJE RINKOJE  
 TARPTAUTINĖMIS KONVENCIJOMIS  
 TARPTAUTINĖMIS SUTARTIMIS IR SUSITARIMAIS  
 TARPTAUTINĖMIS SUTARTIMIS  
 TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 TARPTAUTINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS AGENTŪROS TATENA  
 TARPTAUTINĖS ATOMINĖS ENERGIJOS AGENTŪROS TATENA  
 TARPTAUTINĖS AUDITO BENDROVĖS  
 TARPTAUTINĖS BENDRIJOS  
 TARPTAUTINĖS BENDRUOMENĖS  
 TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS ORGANIZACIJOS ICAO  
 TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS GENERALINĖ KONFERENCIJA  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARĖ KURI RATIFIKUOJA  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARĖ  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS  
 TARPTAUTINĖS DIABETO FEDERACIJOS renginiuose 
 TARPTAUTINĖS DIABETO FEDERACIJOS  
 TARPTAUTINĖS DVIRATININKŲ SĄJUNGOS  
 TARPTAUTINĖS DVIRAČIŲ SPORTO SĄJUNGOS UCI  
 TARPTAUTINĖS FUTBOLO ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS FIFA PREZIDENTAS  
 TARPTAUTINĖS FUTBOLO ASOCIACIJŲ FEDERACIJOS FIFA  
 TARPTAUTINĖS FUTBOLO FEDERACIJŲ  
 TARPTAUTINĖS FUTBOLO ISTORIJOS IR STATISTIKOS  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ ORGANIZACIJOS  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ PERKĖLOS  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ TEISĖS  
 TARPTAUTINĖS KATEGORIJOS ARBITRAS  
 TARPTAUTINĖS KATEGORIJOS TEISĖJAI  
 TARPTAUTINĖS KATEGORIJOS  
 TARPTAUTINĖS KLASĖS  
 TARPTAUTINĖS KOMISIJOS  
 TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS  
 TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS  
 TARPTAUTINĖS KOSMINĖS STOTIES  
 TARPTAUTINĖS KREPŠINIO FEDERACIJOS FIBA  
 TARPTAUTINĖS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJOS IAAF GRAND PRIX  
 TARPTAUTINĖS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJOS IAAF  
 TARPTAUTINĖS MENINĖS FOTOGRAFIJOS FEDERACIJOS  
 TARPTAUTINĖS OLIMPINĖS AKADEMIJOS  
 TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS IR JŲ PADALINIAI  
 TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS  
 TARPTAUTINĖS PARLAMENTARŲ GRUPĖS ČEČĖNIJOS PROBLEMOMS Lietuvos skyrius 
 TARPTAUTINĖS PATENTINĖS PARAIŠKOS  
 TARPTAUTINĖS POLITIKOS  
 TARPTAUTINĖS PREKYBOS IR SANDORIŲ  
 TARPTAUTINĖS PREKYBOS  
 TARPTAUTINĖS PROGRAMOS  
 TARPTAUTINĖS RADIJO IR TELEVIZIJOS ASOCIACIJOS MART PROGRAMA  
 TARPTAUTINĖS REKLAMOS  
 TARPTAUTINĖS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJOS IDSF PASAULIO REITINGO VARŽYBOSE  
 TARPTAUTINĖS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJOS IDSF  
 TARPTAUTINĖS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJOS PASAULIO REITINGO VARŽYBOSE  
 TARPTAUTINĖS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJOS  
 TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMAS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMOMIS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMŲ  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NUMATYTŲ ... 
 TARPTAUTINĖS TEISĖS POŽIŪRIU  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAIS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS  
 TARPTAUTINĖS ČIUOŽIMO SĄJUNGOS ISU  
 TARPTAUTINĖS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS FIDE  
 TARPTAUTINĖSE KONFERENCIJOSE  
 TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE  
 TARPTAUTINĖSE PARODOSE  
 TARPTAUTINĖSE RINKOSE  
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE ARBA KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE  
 TARPTAUTINĖSE TAIKOS PALAIKYMO OPERACIJOSE KROATIJOJE  
 TARPTAUTINĖSE VARŽYBOSE  
 TEISINGUMO MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ  
 TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS DARIUS JURGELEVIČIUS 
 TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS VIETINIO IR TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO TRAUKINIAIS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SUTARČIŲ  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ SKYRIAUS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMAS  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS PADALINIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE  
 VALSTYBĖS DŪMOS TARPTAUTINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS  
 VEŽTI KELEIVIUS ARBA KROVINIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 VIETINIO IR TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO TRAUKINIAIS  
 VIII TARPTAUTINIO KERAMIKOS SIMPOZIUMO DALYVIŲ DARBAI  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO DIREKTORIUS RAIMUNDAS LOPATA 
 VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO DOCENTAS  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO DĖSTYTOJAS  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO  
 VYKUSIOJE TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE  
 ATITINKA TARPTAUTINIUS STANDARTUS  
 ĮSTOJIMO Į TARPTAUTINĮ VALIUTOS FONDĄ IR PASAULIO BANKĄ  
 ŠACHMATAI SKYRELĮ TVARKO ICCF TARPTAUTINIS DIDMEISTRIS VALENTINAS NORMANTAS 
 ŠACHMATAI SKYRELĮ TVARKO ICCF TARPTAUTINIS MEISTRAS VALENTINAS NORMANTAS 
 ŠIOS TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS  
 ŽEPKAITĖ R LIETUVA TARPTAUTINĖS POLITIKOS LABIRINTUOSE  
 ATSTOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKAI TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE