Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRO TARYBA  
 DVASININKIJOS KONGREGACIJA POPIEŽIŠKOJI PASAULIEČIŲ TARYBA  
 EUROPOS TARYBA  
 FAKULTETO TARYBA  
 FEDERACIJOS TARYBA  
 FONDO TARYBA  
... MIESTO TARYBA NUSPRENDĖ  
... MIESTO TARYBA  
 INSTITUCIJOS TARYBA SENATAS  
 INVALIDŲ REIKALŲ TARYBA  
 JT SAUGUMO TARYBA  
 JTO SAUGUMO TARYBA  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBA  
 KAUNO MIESTO TARYBA  
 KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO ... 
 KONKURENCIJOS TARYBA  
 KOORDINACINĖ TARYBA  
 KULTŪROS TARYBA  
 LASS CENTRO TARYBA  
 LIETUVOS INVALIDŲ REIKALŲ TARYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS MOKSLO TARYBA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PRATĘSTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 LRT TARYBA  
 MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALŲ TARYBA  
 MINISTRŲ TARYBA  
 MOKSLO TARYBA  
 MOKYKLOS TARYBA  
 NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TARYBA  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 PONŲ TARYBA  
 POPIEŽIŠKOJI VISUOMENĖS BENDRAVIMO PRIEMONIŲ TARYBA  
 POPIEŽIŠKOJI VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ TARYBA  
 POPIEŽIŠKOJI ŠEIMOS TARYBA  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBA  
 RAJONO TARYBA  
 AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA  
 SAUGUMO TARYBA  
 SAVIVALDYBĖS TARYBA  
 SPAUDOS RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDO TARYBA  
 STEBĖTOJŲ TARYBA  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 TARPTAUTINIO DARBO BIURO ADMINISTRACINĖ TARYBA  
 TARYBA NUSPRENDĖ  
 TARYBA PATVIRTINO  
 TARYBA PRITARĖ  
 TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBA  
 VALSTYBINĖ JAUNIMO REIKALŲ TARYBA  
 VALSTYBĖS TARYBA  
 VILNIAUS MIESTO TARYBA  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO REGULIAVIMO IR KOORDINAVIMO TARYBA  
 AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 BALTIJOS VALSTYBIŲ TARYBA  
 BRITŲ TARYBA