Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS REGISTRUOJAMI TIK TIE AUTOMOBILIAI KURIE ATITINKA EUROPIETIŠKUS reikalavimus; standartus 
 BĖDA TA KAD ... 
 BŪTENT TUO METU  
gerkite IŠ JOS VISI NES TAI YRA MANO KRAUJAS  
 DAR IŠ TŲ LAIKŲ KAI ... 
 DARBO UŽMOKESTĮ IR SU TUO SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DELSPINIGIAI PRADEDAMI SKAIČIUOTI NUO KITOS DIENOS PO TO KAI ... 
 DIENĄ PO TO KAI ... 
išrenkamas Į TAS PAREIGAS  
 DĖL TOS PAPRASTOS PRIEŽASTIES KAD ... 
 DĖL TOS PRIEŽASTIES  
 EGZISTUOJA NEPRIKLAUSOMAI NUO TO KAIP REIŠKIASI ŽMOGUS  
kas DĖL TO KALTAS  
 ESMĖ TA KAD ... 
 ESMĖ YRA TA KAD ... 
konvencinis MUITO TARIFAS TAIKOMAS TIK TUO ATVEJU JEI pateikiamas kilmės dokumentas 
 GALI BŪTI APMOKESTINAMOS TOJE KITOJE VALSTYBĖJE  
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GALI ĮVYKTI TIK TUO ATVEJU KAI ... 
 GALIMA TIK TUO ATVEJU JEIGU ... 
 GALIMA TIK TUO ATVEJU KAI  
 GALIOJA TIK TAI DIENAI  
 GERIAUSIAS TO PAVYZDYS  
 IEŠKOTI REIKIA PRADĖTI NUO TOS VIETOS KUR MAŽIAUSIAI TIKIESI  
 IKI TO LAIKO  
 IKI TO MĖNESIO UŽ KURĮ MOKAMA PENSIJA  
nedelsdamas pašalinti nustatytus TRŪKUMUS IR APIE TAI INFORMUOTI TIKRINTOJUS  
 INFORMACIJOS APIE TAI KUR GALI BŪTI PASLĖPTAS  
nekreipė Į TAI DĖMESIO  
 INFORMUOTI APIE TAI VISUOMENĘ  
 IŠ TO GALIMA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 IŠ TO NIEKO NEIŠĖJO  
 IŠ TŲ LAIKŲ  
 IŠDUODA TIK TUO ATVEJU  
 IŠRINKTU LAIKOMAS TAS KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 IŠSKYRUS TAS PREKES  
 IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS KAI ... 
 IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS  
 JEI PRIEŠ TAI JAM NORS VIENĄ KARTĄ PER PASKUTINIUOSIUS dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos 
 JEI TAI BŪTINA APSAUGOTI ŽMOGAUS SVEIKATAI  
 KAIP TIK TUO METU  
 KAIP TOJ DAINOJ  
 KALBĖTI GIMTĄJA KALBA ARBA TA KALBA KURIĄ JIS MOKA  
 KAM ATLEISITE NUODĖMES TIEMS JOS BUS ATLEISTOS  
 KAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME TAS DUODA DAUG VAISIŲ NUO MANĘS  
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME  
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS TURI AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ  
pateikti; gauti INFORMACIJĄ APIE TAI  
 KIEK TAI SUSIJĘ SU TAISYKLIŲ REIKALAVIMAIS  
 KIEKVIENA SUSITARIANČIOJI ŠALIS KIEK TAI ĮMANOMA IR TIKSLINGA  
per ... KALENDORINES DIENAS NUO TO MOMENTO  
 KITOS VALSTYBĖS PILIEČIO PASĄ ARBA KITĄ TOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 KITĄ DIENĄ PO TO KAI ... 
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 KOKIA IŠ TO NAUDA  
 LABAI ATSARGIAI REIKIA ŽIŪRĖTI Į TUOS KANDIDATUS KURIE SAVARANKIŠKAI dalyvaus rinkimuose 
 LAIMI TAS KURIS atsakinėja atviriau, drąsiau, įžūliau, azartiškiau 
 LICENCIJOS TURĖTOJAS TURI RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI  
 MAŽDAUG TUO LAIKU  
 MAŽDAUG TUO METU  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 NE TUO ADRESU  
 NE TUO KELIU  
 NE Į TĄ PUSĘ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE ATVYKO Į AUKCIONĄ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE TURI VAIKŲ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIS TURĖJO GALIMYBĘ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO KADA TIE DARBAI ATLIEKAMI  
 NET IR TUO ATVEJU JEI ... 
 NET IR TUO ATVEJU JEIGU ... 
 NET IR TUO ATVEJU KAI ... 
 NETOLI TOS VIETOS KUR ... 
 NUO TO KARTO  
 NUO TO LAIKO KAI ... 
 NUO TO LAIKO  
 NUO TO METO  
 NUO TO MOMENTO KAI ... 
 NUO TO MOMENTO  
 NUO TOS AKIMIRKOS KAI ... 
 NUO TOS AKIMIRKOS  
 NUO TOS DIENOS KAI ... 
 NUO TOS DIENOS  
 NUO TŲ LAIKŲ  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
žingsnis TA LINKME  
žiūrėjau Į TĄ PUSĘ  
 ORGANIZATORIAI TAI PRIVALO NURODYTI  
 PAGAL TO METO papročius; įstatymus; galimybes; tradiciją 
 PAGAL TO PATIES PAVADINIMO romaną 
 PAPILDYTI ŽODŽIAIS UŽSIIMTI TRANSPORTO ŪKINE VEIKLA JEIGU TO REIKALAUJA ĮSTATYMAI  
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PER TUOS METUS  
 PER TĄ LAIKOTARPĮ  
 PER TĄ LAIKĄ  
 PLAČIAU APIE TAI ŠIANDIEN NUMERYJE  
 PO TO ĮVYKIO  
 PRADEDAMAS SKAIČIUOTI NUO TOS DIENOS  
 PRADŽIOJE BUVO ŽODIS TAS ŽODIS BUVO PAS DIEVĄ IR ŽODIS BUVO DIEVAS  
 PRANEŠA APIE TAI APLINKOS APSAUGOS PAREIGŪNAMS  
 PRANEŠA APIE TAI GENERALINIAM DIREKTORIUI  
 PRANEŠDAMA APIE TAI EUROPOS TARYBOS GENERALINIAM SEKRETORIUI  
 PRAĖJO TIE LAIKAI KAI ... 
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 PRIE TO PATIES STALO  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL BANKO LICENCIJOS IŠDAVIMO IR APIE TAI RAŠTU PRANEŠA PAREIŠKĖJUI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ IŠDUOTI AR ATSISAKYTI IŠDUOTI LICENCIJĄ IR APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 RAMYBĖ JUMS TAI PASAKĘS JIS PARODĖ JIEMS RANKAS IR ŠONĄ  
 RAŠTU APIE TAI informuoja; pranešti 
 REIKALAS TAS KAD ... 
 REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 SANTYKIAI TARP DUOMENŲ IR TO KAS NEŽINOMA  
 SKIRTUMAS TAS KAD ... 
 SKIRTUMAS TIK TAS KAD ... 
 SPECIALISTAI ATKREIPIA DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 STRIBAI IR RUSAI APIE TAI BUVO PERSPĖTI  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SU TUO SUSIJUSIĄ RIZIKĄ BEI ATSAKOMYBĘ  
 SUKO Į PRIEKĮ TUO METU PASIGIRDO ŠŪVIS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TAS TURTAS  
 SUTRAUKTI Į TĄ VIENĄ POSAKĮ  
 TA DINGSTIMI  
 TA INTENCIJA aukojo šv Mišias 
 TA KRYPTIMI veikia; dirbame 
 TA PAČIA DVASIA  
 TA PAČIA GATVE  
 TA PAČIA KALBA  
 TA PAČIA KRYPTIMI  
 TA PAČIA LIGA  
 TA PAČIA LINKME  
 TA PAČIA LOGIKA  
 TA PAČIA PROGA  
 TA PAČIA TEMA  
 TA PAČIA TVARKA KAIP IR PRAŠYMAS  
 TA PAČIA TVARKA  
 TA PROGA ŠV MIŠIAS AUKOJO ... 
 TA PROGA  
 TA TEMA kalbėti; diskutuoti 
 TAI DARYKITE MANO ATMINIMUI  
 TAI DARYTI KITIEMS ASMENIMS  
 TAI JAU KITA TEMA  
 TAI JAU NE PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAI NAUDINGA IR LIETUVAI IR VAKARAMS IR RUSIJAI  
 TAI NE PIRMAS ATVEJIS KAI ... 
 TAI NE PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAI PARODĖ VISUOMENĖS NUOMONĖS IR RINKOS TYRIMŲ CENTRO VILMORUS apklausa 
 TAI PASAKOJIMAS APIE ... 
 TAI PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAI PIRMAS KARTAS PER METUS  
 TAI PIRMAS KARTAS  
 TAI RODO VISUOMENĖS NUOMONĖS IR RINKOS TYRIMŲ CENTRO VILMORUS apklausa 
 TAI VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ KODĖL ... 
 TAI VIENAS DALYKAS ANTRAS DALYKAS ... 
 TAI VIENINTELIS BŪDAS  
 TAI YRA MANO KŪNAS KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS  
 TAI YRA MANO KŪNAS  
 TAI YRA ŽMOGAUS  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 TAIKOMA TIK TIEMS DARBUOTOJAMS ... 
 TAIKOMI ĮSTATYMAI TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIEČIAIS SUTUOKTINIAI BUVO  
 TAIS ATVEJAIS KADA ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TAIS ATVEJAIS  
 TAIS KLAUSIMAIS kalbėjo 
 TAIS LAIKAIS KAI ... 
 TAIS LAIKAIS  
 TAIS METAIS KAI ... 
 TAIS METAIS  
 TAM KARTUI  
 TAM KURIS ATEINA VIEŠPATIES VARDU  
 TAM REIKALUI  
 TAM SKIRTOSE VIETOSE  
 TAM SKIRTOSE ZONOSE BEI VIETOSE  
 TAM TIKSLUI  
 TAM TURĖJO ĮTAKOS  
 TAM ĮTAKOS TURĖJO  
 TAME MIESTE AR MIESTO TIPO GYVENVIETĖJE  
 TAME TARPE  
 TARP TŲ PAČIŲ ŠALIŲ DĖL TO PATIES DALYKO IR TUO PAČIU PAGRINDU  
 APIE TAI INFORMUOTI CENTRINĘ PRIVATIZAVIMO KOMISIJĄ  
 TAS BEPROTIŠKAS BEPROTIŠKAS PASAULIS  
 TAS MAN IR BROLIS IR SESUO IR MOTINA  
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 TAS SALDUS ŽODIS  
 TAS ŽODIS TAPO KŪNU IR GYVENO TARP MŪSŲ  
 APIMA TIK TAS IŠLAIDAS  
 TIESIOGINE TO ŽODŽIO PRASME  
 TIK TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 TIK TUO ATVEJU JEI ... 
 TIK TUO ATVEJU JEIGU ... 
 TIK TUO ATVEJU KAI ... 
 TIKRA TO ŽODŽIO PRASME  
 TIKRĄJA TO ŽODŽIO PRASME  
 TO METO aplinkybės; dokumentai; gyvenimo; rašytojas; politikos; tradiciją; istorijos; įvykius; laikraščiai; nuotaiką 
 TO METO EUROPOS  
 TO METO LIETUVIŲ  
 TO METO LIETUVOS  
 TO METO SPAUDOJE  
 TO METO SĄLYGOMIS  
 TO METO VISUOMENĖS  
 TO MIESTO RAJONO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 TO PATIES AUTORIAUS  
 TO PATIES DALYKO  
 TO PATIES KAIMO GYVENTOJAS  
 TO PATIES KAIMO  
 TO PATIES LAIKOTARPIO  
 TO PATIES LYGIO  
 TO PATIES MEDŽIO  
 TO PATIES MODELIO  
 TO PATIES NAMO  
 TO PATIES OBJEKTO  
 TO PATIES PAVADINIMO  
 TO PATIES RAJONO  
 TO PATIES SKYRIAUS  
 TO PATIES TIKSLO  
 TO PATIES TIKĖJIMO  
 TO PATIES TIPO  
 TO PATIES VARDO  
 APMOKESTINAMOS TIK TOJE ŠALYJE  
 TO PATIES ŽODŽIO  
 TO ŽODŽIO PRASME  
 TOJE PAT VIETOJE  
 TOJE PAT VIETOVĖJE  
 TOJE SUSITARIANČIOJOJE VALSTYBĖJE KURIOJE YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOJE ŠALYJE KUR YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOJE ŠALYJE KURIOJE YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOMIS DIENOMIS KAI ... 
 TOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE ĮVYKO ... 
 TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 TOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ  
 TOS ĮMONĖS VARDU  
 TUO ATVEJU JEI ... 
 TUO ATVEJU JEIGU ... 
 TUO ATVEJU JEIGU PADARYTAS PAŽEIDIMAS  
 TUO ATVEJU KAI ... 
 TUO ATVEJU KAI JAME GYVENA NUOMININKAI  
 TUO ATVEJU KAI JOS NEPAKANKA  
 TUO ATVEJU KAI PREKĖS PERKRAUNAMOS  
 TUO ATVEJU PAPRASTAI KALBAMA APIE ... 
 TUO BŪDU  
 TUO LAIKU LIETUVOJE DAR BUVO SUNKU GYVENTI  
 TUO METU DIRBO  
 TUO METU DIRBĘS ... 
 TUO METU GYVENO  
 TUO METU JOS NEGALI BŪTI KEIČIAMOS  
 TUO METU PRIKLAUSĖ ... 
 TUO METU TURĖJO ... 
 TUO METU VADOVAVO ... 
 TUO METU VILNIUJE  
 TUO METU VYKO ... 
 TUO METU  
 TUO METŲ LAIKU  
 TUO MOMENTU KAI ... 
 TUO PAGRINDU  
 TUO TIKSLU  
 TURI TEISĘ NUTRAUKTI SUTARTĮ APIE TAI RAŠTU PRANEŠDAMAS  
 TURINT TAI GALVOJE  
 TURINT TAI OMENYJE  
 TĄ DIENĄ  
 TĄ PAT AKIMIRKĄ  
 TĄ PAT DIENĄ  
 TŲ METŲ RUDENĮ  
 TŲ METŲ VASARĄ  
 UŽ TUOS PINIGUS pirkti 
 VAIKUS RAŠTO GALIMA IŠMOKYTI PAPRASČIAUSIAI PASIŪLIUS JIEMS UŽ TAI SUMOKĖTI  
 ARBA TAI PADARYTI ĮGALIOJA vieną iš ministerijos sekretorių 
 VARDAN TOS LIETUVOS  
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 VIENAI IŠ TŲ ĮMONIŲ  
atkreipti DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 VISA INFORMACIJA APIE TĄ DIENĄ  
 YPAČ TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 ATKREIPIA DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ĮSIGALIOJA PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO TOS DIENOS KAI GENERALINIS DIREKTORIUS UŽREGISTRUOJA DVIEJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ ratifikavimo raštus 
 ATKREIPIAMAS DĖMESYS Į TAI KAD ... 
 ĮSKAITANT TUOS ATVEJUS  
 ATKREIPTAS DĖMESYS Į TAI KAD ... 
 ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ATKREIPTINAS DĖMESYS Į TAI KAD ... 
 ATKREIPĖ DĖMESĮ Į TAI JOG ... 
 ATKREIPĖ DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ĮVYKDYTOS AGRESIJOS IR PO TO BUVUSIŲ ĮVYKIŲ METU  
 ŠALIS TA LIETUVA  
 ŠIE VYRAI TO NEPAISĖ  
atsakyti Į TUOS KLAUSIMUS  
 ATSISAKIUS IŠDUOTI LICENCIJĄ APIE TAI RAŠTU PRANEŠAMA PAREIŠKĖJUI  
 ATSITRENKĖ Į TA PAČIA KRYPTIMI VAŽIAVUSĮ automobilį 
 ATSIŽVELGDAMA Į TAI KAD ĮMONĖS SUMOKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS įsisenėjusių skolų biudžetui įstatyme numatytus juridinių asmenų pelno, fizinių asmenų pajamų bei pridėtinės vertės mokesčius 
 ATSIŽVELGDAMOS Į TAI KAD ... 
atsižvelgti Į TO METO situaciją 
 GRĮŠ Į TERITORIJĄ TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 BENDRA ŠIUOSE NUOSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA TAIS ATVEJAIS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ IŠSKYRUS TAS KURIŲ DARBUOTOJŲ DARBAS APMOKAMAS ...