Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAUGELIO TAUTŲ  
 DIDŽIOJO TAUTŲ KRAUSTYMOSI  
 DIEVO TAUTA  
 DIEVO TAUTAI  
 DIEVO TAUTOS  
 DVIEJŲ TAUTŲ  
 EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES KRIKŠTYDAMI  
 EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES  
 EUROPOS TAUTŲ  
kreiptis; kreipimasis Į TAUTĄ  
 GREIMAS A J TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT  
 GYVENANČIŲ TAUTŲ  
 GYVYBĖS TAUTA  
 IR KITŲ TAUTŲ  
 IŠRINKTOSIOS TAUTOS  
 JUNGTINES TAUTAS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ BŪSTINĖJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINIAM SEKRETORIUI  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINIO SEKRETORIAUS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINIS SEKRETORIUS KOFI ANNANAS 
 JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINĖ ASAMBLĖJA  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINĖJE ASAMBLĖJOJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINĖS ASAMBLĖJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ JT  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLAS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLO HAGOJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLO  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLUI HAGOJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLUI  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJAI  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS DIREKTORIUS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINIAM SEKRETORIUI  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINIS SEKRETORIUS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINĮ SEKRETORIŲ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINĖS ASAMBLĖJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS ĮSTATUOSE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJĄ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBA  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINIŲ specialiųjų policijos pajėgų UNIPTF 
 JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ FONDO  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VYRIAUSIOJO PABĖGĖLIŲ KOMISARO  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VYSTYMO PROGRAMA  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VYSTYMO PROGRAMOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS ORGANIZACIJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ  
 JUNGTINĖMS TAUTOMS  
 JUNGTINĖS TAUTOS  
 JUNGTINĖSE TAUTOSE IR KITUOSE TARPTAUTINIUOSE FORUMUOSE  
 JUNGTINĖSE TAUTOSE  
 KAIMYNINIŲ TAUTŲ  
 KAUKAZO TAUTŲ  
 KIEKVIENA TAUTA TURI SAVO dugną 
 KIEKVIENA TAUTA  
 KIEKVIENAI TAUTAI  
 KIEKVIENOS TAUTOS  
 KITOMS TAUTOMS  
 KITOS TAUTOS  
 KITŲ TAUTŲ  
 LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ  
 LIETUVIŲ TAUTA  
 LIETUVIŲ TAUTAI  
 LIETUVIŲ TAUTOJE  
 LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDAS  
 LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDĄ  
 LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJOJE  
 LIETUVIŲ TAUTOS SUKILIMO IR LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVIŲ TAUTOS  
 MAŽOS TAUTOS  
 MAŽŲ TAUTŲ  
 MAŽŲJŲ TAUTŲ  
taika TARP TAUTŲ  
 MODERNIOS LIETUVIŲ TAUTOS  
įgijo VISAS TAUTOS ATSTOVO teises 
 NORVEGŲ TAUTOS  
 NUOLATINĖS MISIJOS PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS BIURO  
 NĖ VIENA TAUTA  
 PABALTIJO TAUTŲ  
 PAGAL JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS arbitražo taisykles 
 PARODA IŠ ŠVENTOSIOS ŽEMĖS Į VISAS TAUTAS  
 PASAKOJIMAS APIE VEIKALUS LIETUVIŲ TAUTOS SENOVĖJE  
 ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKA  
 ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS  
 ABIEJŲ TAUTŲ  
 PASAULIO TAUTŲ  
 PAVERGTOMS TAUTOMS  
 PAVERGTOS TAUTOS  
 PAVERGTŲ TAUTŲ  
 PAVERGTŲJŲ TAUTŲ  
Geroji Motina, visą laiką žvelk Į ŠIĄ TAUTĄ  
 PRIEŠ LIETUVIŲ TAUTOS INTERESUS  
Lietuvos misijoje; ambasadorius PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ  
 RUSŲ TAUTA  
 RUSŲ TAUTAI  
 RUSŲ TAUTOS  
 SAVAJAI TAUTAI  
 SAVO KALBOS IR TAUTOS DVASIĄ  
 SKIRTINGŲ TAUTŲ  
 SU KITOMIS TAUTOMIS  
 SU TAUTOS istorija; kamienu; kultūra; laisve 
 SVARBIAUSI VALSTYBĖS BEI TAUTOS GYVENIMO KLAUSIMAI  
 TAD EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES  
 TARPVALSTYBINIUS RYŠIUS BEI DRAUGIŠKĄ TAUTŲ BENDRADARBIAVIMĄ  
 TAUTA IR VALSTYBĖ  
 TAUTA IR ŽODIS  
 TAUTAI IR VALSTYBEI  
 TAUTOS ATGIMIMO  
 TAUTOS ATSTOVAI  
 TAUTOS ATSTOVŲ  
 TAUTOS DALIS  
 TAUTOS DVASIA  
 TAUTOS DVASIOS  
 TAUTOS DVASIĄ  
 TAUTOS FONDO  
 TAUTOS GENOCIDĄ  
 TAUTOS GYVENIME  
 TAUTOS GYVENIMO  
 TAUTOS HIMNĄ  
 TAUTOS IR BAŽNYČIOS  
 TAUTOS IR VALSTYBĖS  
 TAUTOS ISTORIJOS  
 TAUTOS ISTORIJĄ  
 TAUTOS IŠRINKTIEJI  
 TAUTOS IŠRINKTŲJŲ  
 TAUTOS KANČIŲ  
 TAUTOS KULTŪROS  
 TAUTOS KULTŪRĄ  
 TAUTOS LABUI  
 TAUTOS LAISVĖS  
 TAUTOS MANDATĄ  
 TAUTOS MOKYKLA  
 TAUTOS NAMŲ  
 TAUTOS PAŽANGA  
 TAUTOS PAŽANGOS FRAKCIJA  
 TAUTOS PAŽANGOS FRAKCIJOS  
 TAUTOS PAŽANGOS PARTIJA  
 TAUTOS PAŽANGOS PARTIJOS  
 TAUTOS PAŽANGOS  
 TAUTOS VADO  
 TAUTOS VALIA  
 TAUTOS VALIĄ  
 TAUTOS VIENYBĖS  
 TAUTOS VYRAI NET MOTERYS IR VAIKAI  
 TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISE  
 TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISĘ  
 TAUTŲ BENDRADARBIAVIMĄ  
 TAUTŲ DRAUGYSTĖ  
 TAUTŲ DRAUGYSTĖS  
 TAUTŲ EVANGELIZAVIMO KONGREGACIJA  
 TAUTŲ IR VALSTYBIŲ  
 TAUTŲ KRAUSTYMOSI  
 TAUTŲ LYGOS  
 TAUTŲ SĄJUNGA  
 TAUTŲ SĄJUNGAI  
 TAUTŲ SĄJUNGOJE  
 TAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS  
 TAUTŲ SĄJUNGOS  
 TAUTŲ TAURĖS TURNYRE  
 TAUTŲ TAURĖS TURNYRO  
 TSRS TAUTŲ SPARTAKIADOJE  
 TSRS TAUTŲ SPARTAKIADOS  
 TSRS TAUTŲ  
 VALSTYBIŲ IR TAUTŲ  
 VALSTYBĖ REGULIUOJA ŪKINĘ VEIKLĄ TAIP KAD JI TARNAUTŲ BENDRAI TAUTOS GEROVEI  
 VALSTYBĖS IR TAUTOS  
 VIENOS TAUTOS  
 ASMENS IR TAUTOS  
 VILNIUS JUNGTINIŲ TAUTŲ VYSTYMO PROGRAMA  
 VISA LIETUVIŲ TAUTA  
 VISA TAUTA  
 VISAI LIETUVIŲ TAUTAI  
 VISAI TAUTAI  
 VISAS TAUTAS  
 VISOMS TAUTOMS  
 VISOS DIEVO TAUTOS  
 VISOS LIETUVIŲ TAUTOS  
 VISOS TAUTOS  
 VISŲ TAUTŲ  
 VOKIEČIŲ TAUTOS  
 ĮVAIRIŲ TAUTŲ  
 ŠIAURĖS RYTŲ EUROPOS TAUTŲ  
 ŽMOGAUS IR TAUTOS  
 ŽMONIŲ BEI TAUTŲ  
 ŽMONIŲ IR TAUTŲ  
 ŽYDŲ TAUTA  
 ŽYDŲ TAUTAI  
 ŽYDŲ TAUTOS  
atsižvelgti; pažvelgti; indėlis Į TAUTOS dvasinius lobius; kultūrą 
 BALTIJOS TAUTŲ  
 BALTŲ TAUTŲ