Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBUOTOJUS DIRBANČIUS SU POTENCIALIAI PAVOJINGAIS TECHNINIAIS ĮRENGINIAIS  
 DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 DĖL TECHNINIŲ KLIŪČIŲ  
 DĖL TECHNINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 EKONOMINIAM MOKSLINIAM TECHNINIAM IR KULTŪRINIAM BENDRADARBIAVIMUI UŽTIKRINTI  
 FARMACIJOS MEDICINOS TECHNINIO APTARNAVIMO VETERINARIJOS  
 FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS  
 KASOS APARATŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ TECHNINIŲ ĮRENGIMŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ CENTRŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 LAIVŲ STATYBOS IR TECHNINĖS EKSPLOATACIJOS  
 MATERIALINEI TECHNINEI BAZEI  
 MATERIALINIO TECHNINIO APRŪPINIMO  
 MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS  
 MATERIALINĮ TECHNINĮ APRŪPINIMĄ  
 MATERIALINĘ TECHNINĘ BAZĘ  
 MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRO  
 MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS  
 MOKSLINĖS TECHNINĖS KŪRYBOS  
 MOKSLINĖS TECHNINĖS PAŽANGOS  
 NEDENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO DENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO TECHNINIO ETILO ALKOHOLIO SKIEDINIŲ MIŠINIŲ  
 NEDENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO DENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO TECHNINIO ETILO ALKOHOLIO  
 NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR STANDARTŲ  
 NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ  
 PAGAL TECHNINES TAISYKLES TT  
 PAGRINDINIAI TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI  
 PASLAUGAS KURIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖS SĄLYGOS YRA NURODYTOS  
 POVANDENINIAIS TECHNINIAIS DARBAIS  
 PREKYBINIO IR EKONOMINIO MOKSLINIO TECHNINIO IR KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO  
 SDAALR KOMITETAS LIETUVOS TECHNINIO SPORTO DRAUGIJA  
 SPECIALIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ARBA MOTORINIŲ VEŽIMĖLIŲ ĮSIGIJIMO IR TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  
 SPORTINIS TECHNINIS KLUBAS LIETUVOS TECHNINIO SPORTO DRAUGIJA  
 STANDARTŲ TECHNINIŲ SĄLYGŲ  
 STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR TECHNINIO EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS  
 STATYBOS TECHNINIUS REGLAMENTUS  
 STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ  
 STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS SRITYSE  
 STATYBŲ TECHNINIO NORMAVIMO  
 TECHNINE PRAŽANGA BUVO NUBAUSTAS ... 
 TECHNINEI APŽIŪRAI  
 TECHNINES APŽIŪRAS  
 TECHNINES CHARAKTERISTIKAS  
 TECHNINES GALIMYBES  
 TECHNINES PRIEMONES  
 TECHNINES SĄLYGAS  
 TECHNINIAI DARBUOTOJAI  
 TECHNINIAI DUOMENYS  
 TECHNINIAI PARAMETRAI ATITINKA KELIAMUS REIKALAVIMUS  
 TECHNINIAI PASAI  
 TECHNINIAI REIKALAVIMAI  
 TECHNINIAI REZULTATAI  
 TECHNINIAI RODIKLIAI  
 TECHNINIAI SPRENDIMAI  
 TECHNINIAME PASE  
 TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO  
 TECHNINIO APTARNAVIMO  
 TECHNINIO BENDRADARBIAVIMO  
 TECHNINIO PASO  
 TECHNINIO PERSONALO  
 TECHNINIO POBŪDŽIO  
 TECHNINIO PROJEKTO  
 TECHNINIO REGLAMENTO  
 TECHNINIS APTARNAVIMAS  
 TECHNINIS PASAS  
 TECHNINIS PERSONALAS  
 TECHNINIU POŽIŪRIU  
 TECHNINIUOSE KORIDORIUOSE  
 TECHNINIUS REIKALAVIMUS  
 TECHNINIŲ APŽIŪRŲ CENTRŲ  
 TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 TECHNINIŲ ATIDĖJIMŲ  
 TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ  
 TECHNINIŲ DARBUOTOJŲ  
 TECHNINIŲ GALIMYBIŲ  
 TECHNINIŲ PRIEMONIŲ  
 TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ  
 TECHNINIŲ SPORTO ŠAKŲ  
 TECHNINIŲ SPRENDIMŲ  
 TECHNINIŲ SĄLYGŲ  
 TECHNINĮ APTARNAVIMĄ  
 TECHNINĮ PASĄ  
 TECHNINĮ PROJEKTĄ  
 TECHNINĘ APŽIŪRĄ  
 TECHNINĘ BAZĘ  
 TECHNINĘ BŪKLĘ  
 TECHNINĘ DOKUMENTACIJĄ  
 TECHNINĘ PAGALBĄ  
 TECHNINĘ PRAŽANGĄ  
 TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ  
 TECHNINĘ UŽDUOTĮ  
 TECHNINĘ ĮRANGĄ  
 TECHNINĖ APŽIŪRA  
 TECHNINĖ BAZĖ  
 TECHNINĖ BŪKLĖ  
 TECHNINĖ DOKUMENTACIJA  
 TECHNINĖ PAŽANGA  
 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  
 TECHNINĖ ĮRANGA  
 TECHNINĖJE DOKUMENTACIJOJE  
 TECHNINĖMIS PRAŽANGOMIS  
 TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 TECHNINĖS APSKAITOS BYLOS  
 TECHNINĖS APSKAITOS  
 TECHNINĖS APŽIŪROS CENTRO  
 TECHNINĖS APŽIŪROS TALONAS  
 TECHNINĖS APŽIŪROS TALONĄ  
 TECHNINĖS APŽIŪROS  
 TECHNINĖS BAZĖS  
 TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS  
 TECHNINĖS BŪKLĖS  
 TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR BANDYMŲ METODAI  
 TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS JŲ MATAVIMO METODAI IR BANDYMŲ SĄLYGOS  
 TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS  
 TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS  
 TECHNINĖS GALIMYBĖS  
 TECHNINĖS INVENTORIZACIJOS BYLOJE  
 TECHNINĖS INVENTORIZACIJOS  
 TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS  
 TECHNINĖS KŪRYBOS  
 TECHNINĖS PAGALBOS  
 TECHNINĖS PAŽANGOS  
 TECHNINĖS PRIEMONĖS  
 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ BEI AUTOMOBILIŲ DEGALŲ  
 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS  
 TECHNINĖS SĄLYGOS  
 TECHNINĖS ĮRANGOS  
 TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS  
 TELEKOMUNIKACIJŲ TECHNINIŲ PRIEMONIŲ  
 UŽ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMĄ  
 VALSTYBINES TECHNINES APŽIŪRAS  
 VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 VALSTYBINĖS REMONTO IR TECHNINIO APTARNAVIMO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS  
 ĮVERTINA TECHNINIŲ APŽIŪRŲ CENTRAI