Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 DĖL RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 GAMINAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ  
 INFORMACIJA TEIKIAMA  
 IŠDUOTI LICENCIJAS TEIKTI TURIZMO PASLAUGAS ŠIOMS ĮMONĖMS KODAS RŪŠIS PAVADINIMAS GATVĖ MIESTAS  
 JURIDINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ TEIKTI audito paslaugas 
 KOMUNALINES IR RYŠIŲ PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮMONĖMS ORGANIZACIJOMS  
 KREDITAI TEIKIAMI  
 LICENCIJŲ TEIKTI AGENTAVIMO IR EKSPEDIJAVIMO PASLAUGAS ORO TRANSPORTE  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 PASLAUGAS TEIKIA ... 
 PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ... 
 PASLAUGOMS TEIKTI  
 PASLAUGOS TEIKIAMOS  
 PIRMENYBĘ TEIKIA ... 
 PIRMENYBĘ TEIKTI ... 
 PIRMENYBĘ TEIKĖ ... 
 PIRMENYBĖ BUS TEIKIAMA ... 
 PIRMENYBĖ BUVO TEIKIAMA ... 
 PIRMENYBĖ TEIKIAMA ... 
 PIRMENYBĖ TEIKTINA ... 
 PREKĖMS GAMINTI IR PASLAUGOMS TEIKTI  
 PRETENZIJĄ DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS  
 PRIORITETAS BUS TEIKIAMAS ... 
 PRIORITETAS TEIKIAMAS ... 
 PVM PREKĖMS GAMINTI PASLAUGOMS TEIKTI  
 REFERENDUMUI TEIKIAMAS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PROJEKTAS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIAMOMIS PATAISOMIS IR PAPILDYMAIS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIAMOMIS PATAISOMIS IR PASIŪLYMAIS  
 RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVARSTYTI IR TEIKTI IŠVADAS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 TEIKIA GALIMYBĘ  
 TEIKIA INFORMACIJĄ APIE ... 
 TEIKIA INFORMACIJĄ  
 TEIKIA MALONUMĄ  
 TEIKIA PAGALBĄ  
 TEIKIA PASIŪLYMUS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 TEIKIA PASIŪLYMUS  
 TEIKIA PASLAUGAS  
 TEIKIA PIRMENYBĘ  
 TEIKIA VILČIŲ KAD ... 
 TEIKIA VILČIŲ  
 TEIKIAMA INFORMACIJA  
 TEIKIAMA NAUDA  
 TEIKIAMA PAGALBA  
 TEIKIAMA PARAMA  
 TEIKIAMA PIRMENYBĖ  
 TEIKIAMAIS MALONUMAIS  
 TEIKIAMAIS PRIVALUMAIS  
 TEIKIAMAS GALIMYBES  
 TEIKIAMAS PASLAUGAS  
 TEIKIAMOMIS GALIMYBĖMIS  
 TEIKIAMOMIS LENGVATOMIS  
 TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS  
 TEIKIAMOMS PASLAUGOMS  
 TEIKIAMOS INFORMACIJOS  
 TEIKIAMOS PASLAUGOS  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINAS  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SUSIJUSIŲ SU IMPORTUOTŲ PREKIŲ GAMYBA IR PARDAVIMU  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ  
 TEIKIANT PAGALBĄ  
 TEIKIANT PASLAUGAS  
 TEIKIANT TEISINĘ PAGALBĄ  
 TEIKIU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI  
 TEIKTI AGENTAVIMO IR KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO PASLAUGAS VANDENS ORO IR GELEŽINKELIO TRANSPORTE  
 TEIKTI AGENTAVIMO IR KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO PASLAUGAS VANDENS TRANSPORTE  
 TEIKTI BALSAVIMUI  
 TEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 TEIKTI INFORMACIJĄ  
 TEIKTI PAGALBĄ  
 TEIKTI PARAMĄ  
 TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 TEIKTI PASIŪLYMUS  
 TEIKTI PASLAUGAS O VĖLIAU NE REČIAU KAIP KAS PENKERI METAI  
 TEIKTI PASLAUGAS  
 TEIKTI PAŠTO KASOS ŽIRO PAŠTO PASLAUGAS  
 TEIKTI PIRMENYBĘ  
 TEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ  
 TEIKTI SEIMUI  
 TEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 TEIKTI TURIZMO PASLAUGAS  
 TEIKTI ŠIAS PASLAUGAS  
 TEIKĖ PIRMENYBĘ  
 TEIKĖ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA TEIKIA PASIŪLYMUS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO DUOMENYS TEIKIAMI ... 
 APMOKESTINAMOMS PASLAUGOMS TEIKTI  
 APMOKESTINAMOMS PREKĖMS GAMINTI PASLAUGOMS TEIKTI  
 VILČIŲ TEIKIA ... 
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCIJŲ PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL JŲ VEIKLOS GERINIMO  
 ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS TEIKTI TURIZMO PASLAUGAS ŠIOMS ĮMONĖMS KODAS RŪŠIS PAVADINIMAS GATVĖ MIESTAS  
 ATLIEKAMŲ DARBŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ  
 ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS teisines bei technines paslaugas