Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas – pirmasis tekstyno duomenimis pagrįstas lietuvių kalbos pastoviųjų junginių žodynas. Žodyne atsispindi didelė pastoviųjų junginių įvairovė: kolokacijos, frazeologizmai, ilgesnės teksto atkarpos (kartais net keli sakiniai).
Daiktavardinės frazės nustatytos statistiškai apskaičiavus žodžių traukos tekste įvertį (gravity counts) 100 mln. žodžių apimties Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne, reprezentuojančiame 1991–2002 m. rašytinę lietuvių kalbą. Iš automatiškai nustatytų teksto atkarpų buvo atrinktos prasmingos ir gramatiškai taisyklingos frazės, kuriose yra bent vienas daiktavardis. Žodyną sudaro beveik 69 tūkst. daiktavardinių frazių.

Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas

Paieška


Galima ieškoti konkretaus žodžio (žodžio formos), pvz., kompiuteris arba kompiuterio ir kt.
Įvedus žodžio pradžią, pvz., kompiuter, bus pateiktos frazės su formomis kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių ir kt.
Įvedus dalį žodžio, pvz., kel, bus pateiktos frazės su formomis keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai ir kt.
Įvedus žodžio pabaigą, pvz., ris, bus pateiktos frazės su formomis seseris, sandoris, duris, kuris, numeris ir kt.

Galima ieškoti vieno arba daugiau tikslaus (-ių) žodžio (-ių). Galima ieškoti žodžio dalių nurodant žvaigždutes (pvz., *nam, nam*, *nam*).
Ieškant iš dviejų arba daugiau žodžių sudarytos frazės, galima nurodyti tik tų žodžių dalis (pvz., nam* gamyb*).
Galima ieškoti žodžio su tarpais, pvz., tarpas, namas, tarpas; tada bus pateikiamos frazės, kuriose prieš namas ir po jo eina kiti žodžiai.
Įrašius lemą (pagrindinę žodžio formą), pvz., ministras, bus pateiktos frazės su kitomis šios lemos formomis, pvz., ministro, ministrą, ministru ir t. t.
Galima ieškoti pirmojo frazės žodžio, pvz., įrašius atominė, bus pateikti junginiai atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika ir kt.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Paieška pagal gramatinius požymius
Paieška pagal gramatinius požymius(BETA)

Rezultatai
Frazės papildymas iš kairėsFrazėFrazės papildymas iš dešinės
dėl PILIEČIŲ PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ padavimo tvarkos 
dėl ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TVARKOS  
 BUVO SUTEIKTA TEISĖ  
 BYLŲ DĖL TEISĖS AKTŲ ATITIKIMO KONSTITUCIJAI  
 CIVILINIO PROCESO TEISĖS  
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO KATEDROS DOCENTAS  
 CIVILINĖS TEISĖS  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠIŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI TURTO SAVININKO PRIEVOLĖS  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į TURTĄ  
 DAIKTĄ KURIS BUVO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIS ARBA TIESIOGINIS OBJEKTAS  
 DALĮ SAVO TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 DARBDAVYS NETURI TEISĖS REIKALAUTI KAD ... 
 DARBDAVYS TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI DARBĄ  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI NETERMINUOTĄ darbo sutartį 
 DEMOKRATIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 DOKUMENTAS SUTEIKIANTIS TEISĘ  
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 DĖL SAVO TEISIŲ pažeidimo 
 DĖL TEISĖS aktų atitikimo konstitucijai; aktų; atstovauti Lietuvai; dalyvauti ...; į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo; įvežti alų į Lietuvos Respubliką suteikimo; kitą sezoną žaisti ... 
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ĮGYVENDINIMO  
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 DĖL TEISĖS ĮVEŽTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 DĖL ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 DĖL ŽEMĖS VALDYMO NUOSAVYBĖS TEISE  
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ padėties; pažeidimo 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 EKONOMIKOS IR TEISĖS  
 EKONOMINES SOCIALINES TEISES BEI INTERESUS  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMO  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 EKSPERTAI TURI TEISĘ ... 
 EKSPERTAI TURI TEISĘ GAUTI ATLYGINIMĄ  
keičiamos ar pripažįstamos NETEKUSIOMIS GALIOS TEISĖS NORMOS  
 EUROPOS KOMISIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS TEISĖS REIKALŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO POSĖDYJE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOJE IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME STRASBŪRE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMUI  
 FILOSOFIJOS SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS INSTITUTAS  
 FILOSOFIJOS SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS INSTITUTO  
 FILOSOFIJOS SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS  
 FIZINIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ IR ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 FUNKCIJOS PAREIGOS TEISĖS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
 FUNKCIJOS TEISĖS PAREIGOS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
kovoja; kovoti DĖL SAVO TEISIŲ  
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
kovos DĖL TEISĖS LIKTI pirmajame ešelone 
kovoti UŽ SAVO TEISES  
 GARANTUOJAMA TEISĖ Į GYNYBĄ TAIP PAT IR TEISĖ TURĖTI ADVOKATĄ  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GAUTŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
 GAVO TEISĘ  
 GINTI SAVO TEISES  
 GINTI VAIKŲ TEISES  
 GINTI ŽMOGAUS TEISES LAISVES IR TEISĖTUS INTERESUS  
 GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 GRETUTINIŲ TEISIŲ  
 IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR TEISĖS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS gavimo viešo konkurso būdu 
 INDĖLININKŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETAS  
 INDĖLININKŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO PIRMININKAS R POVILAITIS 
 INDĖLININKŲ TEISIŲ GYNIMO  
 INSPEKCIJAI PRIE VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS  
 INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 IŠDUOTI PAVELDĖJIMO TEISĖS AR NUOSAVYBĖS TEISĖS liudijimai 
 IŠIMTINIŲ TEISIŲ IR LENGVATŲ PANAIKINIMO  
 IŠIMTINĘ TEISĘ  
 IŠIMTINĖ TEISĖ IR PAREIGA YRA SURINKTI IR PRISTATYTI ... 
 IŠIMTINĖ TEISĖ  
 IŠKOVOJO TEISĘ DALYVAUTI  
 IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMĄ  
 IŠSKIRTINES TEISES  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ ATSTATYMO  
 IŠVARDINTŲ ASMENŲ KURIEMS SUTEIKIAMA TEISĖ PASIRAŠYTI UŽSAKYMUS LEIDIMAMS ĮEITI Į SEIMO RŪMUS  
 JEIGU LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE NENUMATYTA KITAIP  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
 JURIDINIAI ASMENYS IR ASMENYS NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIAI ASMENYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS ĮMONĖS  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS TEISĘ IŠSINUOMOTI ... 
 JURIDINIO ASMENS ARBA ASMENS NETURINČIO JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS NETURINČIOS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISES  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS INDIVIDUALIOS PERSONALINĖS ĮMONĖS IR ŪKINĖS BENDRIJOS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ ĮMONIŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ ... 
 JURIDINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ TEIKTI audito paslaugas 
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ TEISES IR PAREIGAS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI PRIVALOMĄJĮ asmenų darbuotojų 
 JŪRŲ TEISĖS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ TURINČIŲ TEISĘ Į pailgintas kasmetines atostogas 
 KANDIDATUS Į TARYBOS NARIUS TURI TEISĘ KELTI ... 
 KANONŲ TEISĖ  
 KANONŲ TEISĖS KODEKSAS KAN  
 KANONŲ TEISĖS KODEKSAS  
 KANONŲ TEISĖS KODEKSE  
 KANONŲ TEISĖS KODEKSO  
 KANONŲ TEISĖS  
 KAUNO GRĄŽINTINŲ NAMŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO PIRMININKAS  
 KAUNO KRAŠTO INVALIDŲ IR PENSININKŲ SOCIALINĖMS TEISĖMS GINTI  
 KAUNO VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ  
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
 KIEKVIENAS IŠ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 KIEKVIENAS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENAS TURINTIS TEISĘ RINKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO TEISĖ IR PAREIGA  
 KIEKVIENO VAIKO TEISĘ TURĖTI TOKIAS GYVENIMO SĄLYGAS  
 KILO GINČAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 KITAIS TEISĖS AKTAIS  
 KITI TEISĖS AKTAI  
 KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 KITŲ ŽMONIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KOMISIJA TURI TEISĘ  
 KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI  
 KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO  
 KONSTITUCINES TEISES  
 KONSTITUCINIŲ TEISIŲ  
 KONSTITUCINĖS TEISĖS  
 KOOPERATINĖ BENDROVĖ TURI TEISĘ VALDYTI JAI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ JUO NAUDOTIS IR DISPONUOTI  
 KOVOTI UŽ SAVO TEISES  
 KREIPTIS Į EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMĄ  
 KŪRINIO AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTO  
 KŪRINIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 KŪRINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 KŪRINYS AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTAS  
 KŪRINĮ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ objektą 
 LAIKOMA KAD ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ susidaro 
 LAIKOMASI ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 LAISVES IR TEISES  
 LAISVIŲ IR TEISIŲ  
 LAISVĖS IR TEISĖS  
savarankiškai valdyti JIEMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS OBJEKTUS  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
 LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS AGENTŪRA  
 LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS BEI KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS aktus 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LIETUVOS TEISĖS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOORDINATORIUS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIAI TURI IŠIMTINĘ TEISĘ LEISTI atgaminti šiuos kūrinius; viešai atlikti savo kūrinius 
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 LR ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI BEI LR ĮSTATYMO DĖL LR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI  
 LYGIAS TEISES  
 LYGIATEISIŠKUMO ABIPUSĖS NAUDOS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAIS  
 LYGIOMIS TEISĖMIS  
 LYGIOS TEISĖS  
 LYGIŲ TEISIŲ  
 MAGDEBURGO TEISĘ  
 MAGDEBURGO TEISĖS  
 MES NETURIME TEISĖS  
 MES TURIME TEISĘ  
... STRAIPSNIUOSE NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
... STRAIPSNIUOSE NUMATYTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
turi išnagrinėti PILIEČIŲ PRAŠYMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
turi TEISĘ DALYVAUTI  
turi TEISĘ GAUTI  
turi TEISĘ IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
turi TEISĘ PASIRINKTI  
turi TEISĘ RUNGTYNIAUTI  
turi TEISĘ VALDYTI  
 MIŠKŲ SAVININKŲ TEISES IR PAREIGAS  
 MOKAMI ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 MOKĖTI ATLYGINIMUS UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 MORALINĘ TEISĘ  
 MOTERŲ BEI MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ TEISIŲ IR GALIMYBIŲ  
 MOTERŲ TEISIŲ  
 MOTINYSTĖS TEISIŲ  
 MUITINĖ TURI TEISĘ NUSTATYTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ  
 NAGRINĖJA ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS  
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NAUDOJANTIS ŠIOMIS TEISĖMIS  
 NEGALI TRUKDYTI ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUMATYTAIS bei pažintiniais tikslais lankyti saugomų kraštovaizdžio kompleksų bei objektų 
 NEKILNOJAMASIS TURTAS IR TEISĖS Į JĮ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO ATĖMIMO IKI SPRENDIMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ BEI DOKUMENTUS  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 NESUTEIKIA TEISĖS  
 NESUTINKANTYS SU SPRENDIMU TURI TEISĘ RAŠTU PAREIKŠTI atskirąją nuomonę 
 NETEKUSIŲ DARBO ASMENŲ TEISĖMS GINTI  
 NETENKA TEISĖS Į NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMĄ  
 NETENKA TEISĖS Į NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMĄ  
 NETENKA TEISĖS  
 NETURI TEISĖS BE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMO  
 NETURI TEISĖS DARYTI ... 
 NETURI TEISĖS PRIIMTI SPRENDIMŲ  
 NETURI TEISĖS Į ... 
 NETURI TEISĖS Į SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 NETURI TEISĖS  
 NETURIME TEISĖS  
 NETURIU TEISĖS  
 NETURĖJO TEISĖS  
 NETURĖS TEISĖS  
 NIEKAS NETURI TEISĖS  
 NORINT ĮSITIKINTI AR LAIKOMASI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 NUMATYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE  
šalies paskirtoji aviakompanija ar aviakompanijos TURĖS TEISĘ TIESIOGIAI ARBA PER AGENTUS parduoti ... 
 NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 NUMATYTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NUOSAVYBĖS NELIEČIAMUMO IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ GYNIMO  
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS IR VALSTYBEI  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE  
 NUOSAVYBĖS TEISES Į gyvenamuosius namus 
 NUOSAVYBĖS TEISES  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ APRIBOJIMAS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMAS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ IR GIMINYSTĖS RYŠĮ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI GALI BŪTI PRIDEDAMI  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į dailės kūrinį; pramoninį dizainą 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATOMA ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ ATSTATOMA ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATKURIAMOS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATKŪRIMO Į ŽEMĖS SKLYPUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS LIUDIJIMAS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į žemės ūkio paskirties žemę ar mišką atstatymo; gyvenamąjį namą 
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į DALĮ BENDRO TURTO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į PASTATUS IR BUTUS SUTEIKIMO IR DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 NUSTATO ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI  
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 NĖRA ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ GAUTI NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS ATLYGINIMO  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMAS  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO  
 PAGAL ABIEJŲ ŠALIŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSĄ  
 PAGAL JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS arbitražo taisykles 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS  
 PAGRINDINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ  
 PALIEKAMA TEISĖ  
 PAPILDOMŲJŲ BAUSMIŲ TURTO KONFISKAVIMO IR ATĖMIMO TEISĖS  
 PAPROTINĖ TEISĖ  
 PAREIGOS IR TEISĖS  
 PAREIGOS TEISĖS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
 PAREIGŲ IR TEISIŲ  
 PASILIEKA SAU TEISĘ  
 PASILIEKA TEISĘ  
 PASINAUDOTI ŠIA TEISE  
 PATARIAMOJO BALSO TEISE  
 PATIKĖJIMO TEISE  
 ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOS  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLĄ  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLĄ  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO  
 PAVELDĖJIMO TEISĖ  
 PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMAS  
 PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMĄ  
 PAVELDĖJIMO TEISĖS  
 ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS NAGRINĖJAMOS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE NUMATYTOS BAUDOS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSĄ  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS TURI TEISĘ SURAŠYTI ... 
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLĄ  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 PAŽEIDŽIA ŽMOGAUS TEISES  
 PAŽEIDŽIAMOS ŽMOGAUS TEISĖS  
 PAŽEIDŽIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 PAŽEISTŲ TEISIŲ GYNIMO  
 ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMĄ  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLAI  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS  
 PER TRIS MĖNESIUS NUO PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMO IŠDAVIMO DIENOS  
 PILIETINES TEISES  
 PILIETINIŲ IR POLITINIŲ TEISIŲ  
 PILIETINIŲ TEISIŲ  
 PILIEČIAMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 PILIEČIŲ AR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 PILIEČIŲ IR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISAS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISOS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMĄ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO  
 PILIEČIŲ PRAŠYMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO nagrinėjimo terminai 
 PILIEČIŲ TEISES IR LAISVES  
 PILIEČIŲ TEISES  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJAI  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKU  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ VALSTYBĖS ATKŪRIMO  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ  
 PILIEČIŲ TEISIŲ  
 PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI SENATVĖS IR INVALIDUMO PENSIJAS  
 PILIEČIŲ TURINČIŲ TEISĘ DALYVAUTI REFERENDUME  
 PIRKĖJAS TURI TEISĘ ... 
 PIRMUMO TEISE NAUDOJASI ... 
 PIRMUMO TEISE  
 PIRMUMO TEISĘ IŠSINUOMOTI ŽEMĘ STATINIUS ĮRENGINIUS ŪKINEI VEIKLAI  
 PIRMUMO TEISĘ  
 PIRMUMO TEISĖ  
 AKCIJOMS ĮSIGYTI TURI TEISĘ NAUDOTI pinigus 
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 POLITINIŲ TEISIŲ  
 PRAMONINIO DIZAINO SAVININKUI ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJUI  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS PREKYBOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO  
 PRAŠYMO IŠTIRTI TEISĖS AKTO ATITIKIMĄ KONSTITUCIJAI  
 PRAŠYMUS ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES Į ŽEMĘ  
 PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 PRAŠYMŲ ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 PREKIŲ ŽENKLŲ IR AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGA  
 PREZIDENTO PATARĖJAS TEISĖS KLAUSIMAIS  
 PRIGIMTINE TEISE  
 PRIGIMTINES ŽMOGAUS TEISES  
 PRIGIMTINIŲ TEISIŲ  
 PRIGIMTINĘ TEISĘ  
 PRIGIMTINĖ TEISĖ  
 PRIGIMTINĖS TEISĖS  
 PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 PRIVATINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 PRIVATINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE  
 PRIVAČIOS TEISĖS  
 PROCESO TEISĖS NORMŲ PAŽEIDIMUS  
 PROCESO TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 RAJONO AR MIESTO VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 RATIFIKUOTI EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 REGIONINIO PARKO DIREKCIJA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGISTRO DUOMENIMIS TURI TEISĘ NAUDOTIS VISI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 REGLAMENTUOJANČIAIS TEISĖS AKTAIS  
 REGLAMENTUOJANČIUS TEISĖS AKTUS  
 REKONSTRUOJAMI PAGAL TEISĖS AKTUOSE IR TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS REIKALAVIMUS ATSIŽVELGIANT Į REGIONO ARCHITEKTŪROS SAVITUMUS AUKŠTINGUMĄ POBŪDĮ FORMAS TRADICINES STATYBINES MEDŽIAGAS BEI KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDĮ  
 RELIGINIŲ BENDRIJŲ TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO TVARKOS  
 REMIANTIS VISUOTINE IR LYGIA RINKIMŲ TEISE SLAPTU BALSAVIMU  
 RENGIAMŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 REPLIKOS TEISE  
 REZIDENTAS GAUNA ATLYGINIMĄ UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 RINKIMŲ TEISE IR SLAPTU BALSAVIMU  
 RINKIMŲ TEISE SLAPTU BALSAVIMU  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 RINKIMŲ TEISĘ  
 RINKIMŲ TEISĖ  
 ROMĖNŲ TEISĖS  
 SAVININKO PRIEVOLĖS IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ APRIBOJIMAI  
 SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS TURTAS  
 SAVO TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL TARPTAUTINĘ TEISĘ  
 SEIMAS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO TEIKIMU  
 SEIMO TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO NARYS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETAS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO  
 SEIMO ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS DALINKEVIČIUS 
 SEPTYNERIEMS METAMS SKIRIA IR ATLEIDŽIA SEIMAS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO TEIKIMU  
 SKAIČIUOJANT NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO  
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 SPRENDŽIAMOJO BALSO TEISE  
 SPRENDŽIAMOJO BALSO TEISĘ  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI TURI LYGIAS TEISES  
 STEBĖTOJŲ TEISĖMIS  
 STEIGĖJAS TURI TEISĘ APSKŲSTI TEISMUI  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNYJE NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 SU TEISE gauti išeitinę pašalpą 
 SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLAI  
 SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS  
 SUSIRINKIMAS KURIS TURI TEISĘ PRIIMTI NUTARIMUS  
 SUTEIKIA TEISĘ PREKIAUTI  
 SUTEIKIA TEISĘ  
 SUTEIKIAMA TEISĖ LAISVAI DISPONUOTI SAVO LĖŠOMIS  
 SUTEIKIAMA TEISĖ  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ VOKIETIJOS FIRMOS  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ ČEKIJOS  
 SUTEIKIANČIO TEISĘ VYKDYTI DIDMENINĘ PREKYBĄ ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ  
 SUTEIKIANČIŲ TEISĘ IŠVYKTI Į UŽSIENĮ  
 SUTEIKIANČIŲ TEISĘ STOTI Į UNIVERSITETUS  
 SUTEIKTA TEISĖ  
 SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TEISĘ  
 SUTEIKTI TEISĘ ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ALŲ  
 SUTEIKTI TEISĘ  
 SUTEIKTI UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUI  
 SUTEIKTOMIS TEISĖMIS  
 SUTEIKĖ TEISĘ  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 SVEČIO TEISĖMIS  
 SVEČIŲ TEISĖMIS  
 TARPTAUTINĘ TEISĘ  
 TARPTAUTINĖ TEISĖ  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ TEISĖS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMAS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMOMIS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMŲ  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS NUMATYTŲ ... 
 TARPTAUTINĖS TEISĖS POŽIŪRIU  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAIS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS  
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE ARBA KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 APGINTI SAVO TEISES  
 APGINTI SAVO TEISIŲ IR INTERESŲ  
 TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISES  
 TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISIŲ  
 TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISĖS  
 TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISE  
 TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISĘ  
 TEISES BEI LAISVES  
 TEISES BEI PAREIGAS  
 TEISES IR LAISVES  
 TEISES IR PAREIGAS NUSTATO ... 
 TEISES IR PAREIGAS  
 TEISES IR PRIVILEGIJAS  
 TEISES IR TEISĖTUS INTERESUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 TEISES NUMATYTAS DARBO ĮSTATYMUOSE  
 TEISES PAREIGAS IR ATSAKOMYBĘ  
 TEISES Į palikimą; darbą; gynybą; gyvenamuosius namus; išlikusį nekilnojamąjį turtą; Klaipėdą 
 TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR NEKILNOJAMOJO TURTO BEI TEISIŲ Į JĮ  
 TEISIŲ APSAUGOS IR GLOBOS  
 TEISIŲ APSAUGOS  
 TEISIŲ GYNIMAS  
 TEISIŲ GYNIMO  
 TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 TEISIŲ IR PRIEVOLIŲ  
 TEISIŲ PAŽEIDIMO  
 TEISIŲ PAŽEIDIMĄ  
 TEISIŲ PERĖMĖJA  
 TEISIŲ Į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
 TEISIŲ Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 TEISIŲ Į PREKIŲ IR PASLAUGŲ ženklą 
 TEISMAS TURI TEISĘ  
 TEISĘ BŪTI gerbiama; gydomi; išrinkti; išklausyti 
 TEISĘ Į darbą; asmeninį gyvenimą; informaciją; laisvę; religijos laisvę; valstybės paramą; Lietuvos Respublikos pilietybę; mokslą; lengvatas; žemę; išlikusį nekilnojamąjį turtą 
 TEISĘ Į GYNYBĄ  
 TEISĘ Į GYVENIMĄ  
 TEISĘ Į GYVYBĘ  
 TEISĘ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJĄ  
 TEISĖ IR PAREIGA  
 TEISĖ IR TEISĖTVARKA  
 TEISĖ Į gyvenamuosius namus; darbą; kūrinį; nekilnojamąjį turtą 
 TEISĖ Į GYNYBĄ  
 TEISĖ Į GYVYBĘ  
 TEISĖMIS IR LAISVĖMIS  
 TEISĖMIS IR PAREIGOMIS  
 TEISĖMS GINTI  
 TEISĖS AKTAI  
 TEISĖS AKTAIS  
 TEISĖS AKTAMS  
 TEISĖS AKTAS  
 TEISĖS AKTE  
 TEISĖS AKTO  
 TEISĖS AKTU  
 TEISĖS AKTUOSE IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUOSE  
 TEISĖS AKTUOSE  
 TEISĖS AKTUS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMAIS  
 TEISĖS AKTUS  
 TEISĖS AKTĄ  
 TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS  
 TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 TEISĖS AKTŲ REGLAMENTUOJANČIŲ ... 
 TEISĖS AKTŲ  
 TEISĖS ATĖMIMO PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 TEISĖS BEI PAREIGOS  
 TEISĖS GYVENTI  
 TEISĖS INSTITUTO DIREKTORIUS ANTANAS DAPŠYS 
 TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ  
 TEISĖS IR ETIKOS  
 TEISĖS IR PAREIGOS  
 TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS DARIUS JURGELEVIČIUS 
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS  
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO PIRMININKAS STASYS STAČIOKAS 
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO  
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS  
 TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  
 TEISĖS KLAUSIMAIS  
 TEISĖS MEDICINOS EKSPERTIZĖS  
 TEISĖS MEDICINOS  
 TEISĖS MOKSLO  
 TEISĖS MOKSLŲ DAKTARAS  
 TEISĖS MOKSLŲ KANDIDATO DISERTACIJĄ  
 TEISĖS NORMA  
 TEISĖS NORMAS  
 TEISĖS NORMOMIS  
 TEISĖS NORMOS  
 TEISĖS NORMŲ  
 TEISĖS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ  
 TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS  
 TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 TEISĖS Į žemę; išlikusį nekilnojamąjį turtą; informaciją; nuosavybę; pensiją; pilietybę; turtą 
 TEISĖS Į GYNYBĄ  
 TEISĖS Į GYVYBĘ  
 TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI  
 TREČIŲJŲ ASMENŲ TEISĖS Į DAIKTUS  
 TURI TEISĘ ATSISAKYTI  
 APSISPRENDIMO TEISĘ  
 TURI TEISĘ GAUTI ... 
 TURI TEISĘ GAUTI PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 TURI TEISĘ KREIPTIS Į TEISMĄ  
 TURI TEISĘ NAUDOTIS ... 
 TURI TEISĘ NUSTATYTI ... 
 TURI TEISĘ NUTRAUKTI SUTARTĮ APIE TAI RAŠTU PRANEŠDAMAS  
 TURI TEISĘ PADUOTI ... 
 TURI TEISĘ PASIRINKTI ... 
 TURI TEISĘ PATEIKTI ... 
 TURI TEISĘ REIKALAUTI ... 
 TURI TEISĘ SIŪLYTI ... 
 TURI TEISĘ SUSIPAŽINTI SU bylos duomenimis 
 TURI TEISĘ Į darbą 
 TURI TEISĘ  
 TURI TOKIAS PAT TEISES IR PAREIGAS KAIP IR KITI TEISĖJAI  
 TURIME TEISĘ  
 TURINTIS TEISĘ GABENTI PAŠTO SIUNTAS  
 TURINČIŲ TEISĘ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU NUOLAIDA  
 TURTINES TEISES  
 TURTINĖS TEISĖS  
 TURĖJO TEISĘ  
 TURĖS TEISĘ  
 TURĖTOS ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĘ IR GIMINYSTĖS RYŠĮ  
 TURĖTŲ TEISĘ  
 TĖVYSTĖS TEISIŲ ATĖMIMAS  
 UŽ TEISĘ išvykti; gyventi; ekranizuoti; naudotis; tiražuoti 
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMAS  
 VAIKAMS TURINTIEMS TEISĘ GAUTI NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ  
 VAIKO TEISES  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ BIRUTĖ VALMIENĖ 
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
 VAIKO TEISIŲ  
 VAIKŲ TEISES  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DARBUOTOJOS  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS INSPEKTORĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VYR INSPEKTORĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 VAIKŲ TEISIŲ  
 VAIRUOTOJO TEISES  
 VALDYTI IR NAUDOTIS PATIKĖJIMO TEISE  
 VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS ... 
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO ARBA ATĖMIMĄ TEISĖS MEDŽIOTI  
 VALSTYBINEI KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 ARBA KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS R STANIKŪNAS 
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĘ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĖ SUTEIKIAMA ... 
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KLAUSIMAIS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETAS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS P VITKEVIČIUS 
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKĄ  
 VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO  
 VDU TEISĖS instituto 
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VETO TEISE  
 VETO TEISĘ  
 VETO TEISĖ  
 VETO TEISĖS  
 ASMENIMS KURIE PATEIKĖ PRAŠYMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 VEŽĖJAS TURI TEISĘ REIKALAUTI IŠ KROVINIŲ SIUNTĖJO  
 ASMENIMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS turtas 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TAIP PAT KITUS TEISĖS AKTUS  
 ASMENIMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 VIENODAS TEISES  
 ASMENINĖS NETURTINĖS TEISĖS  
 ASMENINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ  
 VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ TEISĖ  
 VIEŠO KONKURSO SUTEIKIANČIO LAIMĖTOJAMS TEISĘ VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 ASMENS TEISIŲ  
 ASMENS TEISĘ Į GYVYBĘ  
 ASMENS TEISĘ ŽVEJOTI VANDENS TELKINYJE  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO DOCENTAS  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO STUDENTAS  
 VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO  
 ASMENYS TURINTYS TEISĘ GAUTI SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 VISI JOS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į TEISMINĘ GYNYBĄ  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA  
 VISUOTINĖJE ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOJE  
 VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS  
 ATIMAMA TEISĖ  
 ATIMANT TEISĘ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 ATIMTA TEISĖ DIRBTI VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE  
 ATIMTA TEISĖ  
 ATIMTOS MOTINYSTĖS TEISĖS  
 ATIMTOS TĖVYSTĖS TEISĖS  
 ĮGIJO TEISĘ  
 ĮGYJA JURIDINIO ASMENS TEISES  
 ĮGYJA TEISĘ  
 ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮGYVENDINDAMAS SAVO TEISES IR NAUDODAMASIS SAVO savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų 
 ĮGYVENDINTI TEISĘ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 ĮKAITO TURĖTOJAS TURI TEISĘ IŠIEŠKOTI  
 ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ĮMONĖ TURINTI TEISĘ GAMINTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
atlyginimas UŽ NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ įregistravimą 
 ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ PAGAL JŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 ĮMONĖS NETURINČIOS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ĮPAREIGOTAS KLEBONO TEISĖMIS APTARNAUTI ... 
 ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSAKYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS IŠKLAUSO ... 
 ĮSTATINIO KAPITALO AKCIJŲ IR VALDYMO SPRENDIMŲ TEISĖS  
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMAI GALI NUSTATYTI IR KITAS ŠIŲ ASMENŲ TEISES  
 ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS  
 ĮSTATYMAIS KITAIS TEISĖS AKTAIS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 ĮSTATYMO AR KITO TEISĖS AKTO  
 ĮSTATYMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA TURI TEISĘ STEIGTI ... 
 ĮSTATYMU KITAIS ĮSTATYMAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS AKTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 ĮSTATYMUI DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ PREKES  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮTRAUKIMO Į AKTYVIĄ KOVĄ SU NUSIKALSTAMUMU IR KITAIS TEISĖS PAŽEIDIMAIS  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES Į ŽEMĘ  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 ŠEIMOS TEISIŲ CHARTIJA  
 ŠIAME IR KITUOSE ĮSTATYMUOSE BEI TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME KODEKSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIE ASMENYS TURI TEISĘ ĮSIGYTI IR GALI VAIRUOTI ... 
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI NUSTATO ... 
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 ŠIO TEISĖS AKTO  
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIŲ TAISYKLIŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NUOMOS SUTARČIŲ  
 ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ŪKINIAI SUBJEKTAI NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ATLYGINIMUS UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ATLYGINIMŲ UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 ŽEMĖS SKLYPO NUOSAVYBĖS BEI NAUDOJIMO TEISĖS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS SVARSTĖ ... 
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETUI  
 ŽMOGAUS LAISVIŲ IR TEISIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 ŽMOGAUS TEISES IR LAISVES  
 ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES  
 ŽMOGAUS TEISES  
 ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJĄ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ORGANIZACIJA  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAI  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAS SERGEJUS KOVALIOVAS 
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJO  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMUS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE  
 ŽMOGAUS TEISIŲ  
 ŽMOGAUS TEISĖMIS  
 ŽMOGAUS TEISĖMS  
 ŽMOGAUS TEISĖS IR LAISVĖS YRA PRIGIMTINĖS  
 ŽMOGAUS TEISĖS  
 ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 ŽMONIŲ TEISES  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATOMA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 ATSTATOMA NUOSAVYBĖS TEISĖ  
 ATSTATYTA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 ATSTATYTA NUOSAVYBĖS TEISĖ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŠIOJE TERITORIJOJE VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ... 
 ATĖMIMO TEISĖS PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
 AUGALŲ APSAUGOS INSPEKTORIAI TURI TEISĘ ... 
 AUKCIONO REZULTATŲ TVIRTINIMAS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS  
 AUTORIAUS AR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTO  
 AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIAUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIAUS TEISIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTO  
 AUTORIAUS TEISIŲ PERDAVIMĄ  
 AUTORIAUS TEISIŲ  
 AUTORINES TEISES  
 AUTORINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTAI  
 AUTORINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTŲ  
 AUTORINIŲ TEISIŲ APSAUGA  
 AUTORINIŲ TEISIŲ  
 AUTORINĖ TEISĖ  
 AUTORINĖS TEISĖS  
 AUTORIUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJAS  
 AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTŲ  
 AUTORIŲ TEISES  
 AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 AUTORIŲ TEISIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTO  
 AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ  
 AUTORIŲ TEISIŲ  
 AUTORIŲ TEISĖS  
 AŠ NETURIU TEISĖS  
 BALSAVIMO TEISĘ TURINČIŲ piliečių 
 BALSAVIMO TEISĘ  
 BALSAVIMO TEISĖ  
 BALSAVIMO TEISĖS  
 BALSO TEISĘ TURINČIŲ piliečių 
 BALSO TEISĘ  
 BAUDŽIAMOJI TEISĖ  
 BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE  
 BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS  
 BAŽNYTINĖS TEISĖS KODEKSAS  
 BAŽNYTINĖS TEISĖS  
 BE AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
derinant LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS SU EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVOMIS  
 BE TEISĖS dirbti; grįžti į Lietuvą 
 BE TEISĖS PARDUOTI JUOS KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 BEI KITŲ ASMENŲ TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE ŽEMĖS SKLYPAI  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 BET KURĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTĄ