Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BYLOS KURIOJE PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 BŪTINOS NAUJOS TEISINĖS NORMOS  
 DALYVIŲ TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO IR VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO  
 DĖL TEISINĖS PAGALBOS TURI BŪTI PATVIRTINTI ... 
 KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINĖS SISTEMOS DALIS  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS KURIAM PRIVALOMA TEISINĖ REGISTRACIJA  
 NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS ASMUO TURINTIS AUKŠTĄJĮ TEISINĮ UNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ  
 NETURĖS JOKIŲ TEISINIŲ PASEKMIŲ NES ŠIS SUSITARIMAS YRA NETEISĖTAS  
 OKUPACIJOMS DALYVIŲ TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO IR VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ NESUKELIA TEISINIŲ PASEKMIŲ  
 PASKUTINIŲJŲ METŲ TEISINIO DARBO STAŽĄ  
 PAŽEIDIMAS KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 POLITINIO TEISINIO IR DIPLOMATINIO PASIRENGIMO DERYBOMS SU TSR SĄJUNGA  
 POLITINIO TEISINIO IR DIPLOMATINIO PASIRENGIMO  
 PRAŠYMO SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 SUTARTĮ DĖL TEISINĖS PAGALBOS IR TEISINIŲ SANTYKIŲ CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 TEIKIANT TEISINĘ PAGALBĄ  
 TEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 TEISINE PRASME  
 TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS  
 TEISINES NORMAS  
 TEISINES PASEKMES  
 TEISINES PASLAUGAS  
 TEISINGOS DARNIOS PILIETINĖS VISUOMENĖS IR TEISINĖS VALSTYBĖS  
 TEISINIAI AKTAI  
 TEISINIAI IR POLITINIAI ASPEKTAI  
 TEISINIAI PAGRINDAI  
 TEISINIAI SANTYKIAI  
 TEISINIAIS AKTAIS  
 TEISINIO NIHILIZMO  
 TEISINIO PAGRINDO  
 TEISINIO REGISTRAVIMO  
 TEISINIO REGULIAVIMO  
 TEISINIO STATUSO  
 TEISINIO ĮREGISTRAVIMO  
 TEISINIO ĮVERTINIMO  
 TEISINIS AKTAS  
 TEISINIS NIHILIZMAS  
 TEISINIS PAGRINDAS  
 TEISINIS REGULIAVIMAS  
 TEISINIS STATUSAS  
 TEISINIU PAGRINDU  
 TEISINIU POŽIŪRIU  
 TEISINIUOSE AKTUOSE  
 TEISINIUS AKTUS  
 TEISINIUS IR KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS  
 TEISINIUS PAGRINDUS  
 TEISINIUS SANTYKIUS TARP TĖVŲ IR VAIKŲ  
 TEISINIUS SANTYKIUS TARP VAIKO IR JO MOTINOS BEI TĖVO  
 TEISINIUS SANTYKIUS  
 TEISINIŲ AKTŲ  
 TEISINIŲ DOKUMENTŲ  
 TEISINIŲ INSTITUCIJŲ  
 TEISINIŲ NORMŲ  
 TEISINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO  
 TEISINIŲ PASLAUGŲ  
 TEISINIŲ SANTYKIŲ SRITYJE PAGAL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 TEISINIŲ SANTYKIŲ  
 TEISINIŲ ŽINIŲ  
 TEISINĮ NIHILIZMĄ  
 TEISINĮ PAGRINDĄ  
 TEISINĮ REGISTRAVIMĄ  
 TEISINĮ STATUSĄ  
 TEISINĮ ĮVERTINIMĄ  
 TEISINĘ BAZĘ  
 TEISINĘ PADĖTĮ  
 TEISINĘ PAGALBĄ  
 TEISINĘ REGISTRACIJĄ  
 TEISINĘ SISTEMĄ  
 TEISINĘ VALSTYBĘ  
 TEISINĖ BAZĖ  
 TEISINĖ PADĖTIS  
 TEISINĖ PAGALBA IR TEISINIAI SANTYKIAI  
 TEISINĖ PAGALBA  
 TEISINĖ REGISTRACIJA  
 TEISINĖ SISTEMA  
 TEISINĖ VALSTYBĖ  
 TEISINĖJE PRAKTIKOJE  
 TEISINĖJE SISTEMOJE  
 TEISINĖJE VALSTYBĖJE  
 TEISINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 TEISINĖS APSAUGOS  
 TEISINĖS BAZĖS  
 TEISINĖS GALIOS  
 TEISINĖS GYNYBOS  
 TEISINĖS INSTITUCIJOS  
 TEISINĖS PADĖTIES  
 TEISINĖS PAGALBOS  
 TEISINĖS PASEKMĖS  
 TEISINĖS PRIELAIDOS  
 TEISINĖS REFORMOS  
 TEISINĖS REGISTRACIJOS  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJA  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJAI  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJOS  
 TEISINĖS SISTEMOS REFORMA  
 TEISINĖS SISTEMOS REFORMOS METMENŲ  
 TEISINĖS SISTEMOS REFORMOS  
 TEISINĖS SISTEMOS REFORMĄ  
 TEISINĖS SISTEMOS  
 TEISINĖS VALSTYBĖS  
 VALSTYBINĘ TEISINĘ PAGALBĄ  
 ASMENINIUS IR TURTINIUS TEISINIUS SANTYKIUS  
 ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIŲ PASLAUGŲ BIURAS  
 ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIŲ PASLAUGŲ BIURO  
 ĮSTATAI YRA TEISINIS DOKUMENTAS  
 ĮSTATYMAI KITI TEISINIAI AKTAI AR JŲ DALYS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISINIŲ AKTŲ  
 AUKŠTĄJĮ TEISINĮ IŠSILAVINIMĄ TURINČIŲ ASMENŲ