Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BYLA PERDUOTA TEISMUI  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO AR TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO ARBA TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 CIVILINEI BYLAI TEISME  
 DAR IKI TEISMO  
išreikalauti PER TEISMUS  
 DĖL ATSTOVAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAME TEISME  
 DĖL PRITARIMO LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJŲ KANDIDATŪROMS  
 EUROPOS KOMISIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOJE IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME STRASBŪRE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMUI  
 FLORIDOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
 GALI BŪTI APSKŲSTAS TEISMUI  
 GALI KREIPTIS Į TEISMĄ  
 GALI PAREIKŠTI IEŠKINĮ TEISME  
 GALI TIK TEISMAS  
 GALIMA TIK TEISMO SPRENDIMU  
kreiptis Į TEISMUS  
kreiptis Į TEISMĄ  
kreipėsi į KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PAKLAUSIMU  
kreipėsi Į TEISMĄ DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ NUTARIA ATLEISTI ... 
 IŠDUODANT LEIDIMĄ VYKDYTI SPRENDIMĄ TEISMUI  
 JAV AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
paduos LIETUVOS RYTĄ Į TEISMĄ DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 KANDIDATAS Į APYLINKĖS TEISMO TEISĖJUS  
 KANDIDATO Į APYLINKĖS TEISMO TEISĖJUS  
 KANDIDATO Į LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJUS BIOGRAFINĖ PAŽYMA  
 KANDIDATUI Į APYLINKĖS TEISMO TEISĖJUS  
 KANDIDATUS Į APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJUS  
 KAUNO APYGARDOS TEISMAS  
 KAUNO APYGARDOS TEISME  
 KAUNO APYGARDOS TEISMO  
 KAUNO APYGARDOS TEISMUI  
 KAUNO APYLINKĖS TEISMAS  
 KAUNO APYLINKĖS TEISME  
 KAUNO M APYLINKĖS TEISMAS  
 KAUNO M APYLINKĖS TEISME  
 KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMAS  
 KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISME  
 KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJA  
 KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJU  
 KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJUS  
 KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO  
perdavus; atidavė BYLĄ Į TEISMĄ  
 KIŠIMASIS Į TEISĖJO AR TEISMO VEIKLĄ DRAUDŽIAMAS IR UŽTRAUKIA įstatymo numatytą atsakomybę 
 KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS  
 KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISME  
 KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJA  
 KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJU  
persikėlė; vedamas Į TEISMO SALĘ  
 KONSTITUCINIAM TEISMUI  
 KONSTITUCINIAME TEISME  
 KONSTITUCINIO TEISMO IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJAI  
 KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS  
 KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMO  
 KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMU  
 KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS JUOZAS ŽILYS 
 KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDYJE  
 KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI  
 KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMAS  
 KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMO  
 KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMU  
 KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJAI ALGIRDAS GAILIŪNAS; KĘSTUTIS LAPINSKAS; ZIGMAS LEVICKIS; VLADAS PAVILONIS; PRANAS VYTAUTAS RASIMAVIČIUS; STASYS STAČIOKAS; TEODORA STAUGAITIENĖ; STASYS ŠEDBARAS; JUOZAS ŽILYS 
 KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJAIS  
 KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJAS  
 KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJO ĮGALIOJIMAI NUTRŪKSTA  
 KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJO  
 KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJU  
 KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJUI  
 KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJUS  
 KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ  
 KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO  
 KONSTITUCINIO TEISMO  
 KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTATUOJA ... 
 KONSTITUCINIS TEISMAS NUSTATĖ ... 
 KONSTITUCINIS TEISMAS TIRIA IR VERTINA  
 KONSTITUCINIS TEISMAS  
 KONSTITUCINĮ TEISMĄ  
 KREIPIASI Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PAKLAUSIMU  
 KREIPIASI Į TEISMUS DĖL SANDORIŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS  
 KREIPIASI Į TEISMĄ  
 KREIPIMĄSI Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ  
 KREIPSIS Į TEISMĄ  
 KREIPTIS Į EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMĄ  
 KREIPTIS Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ  
 KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL ... 
 KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO  
 KREIPTIS Į TEISMĄ  
 KREIPĖSI Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ PRAŠYDAMAS  
 KREIPĖSI Į TEISMĄ PRAŠYDAMAS ... 
 KREIPĖSI Į TEISMĄ  
pritarti ... KANDIDATŪRAI Į LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJOS pareigas 
pritarė ... KANDIDATŪRAI Į LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJUS  
 KVOTĖJAS TARDYTOJAS TEISĖJAS AR TEISMAS  
 KVOTĖJO TARDYTOJO PROKURORO AR TEISMO  
 KVOTĖJO TARDYTOJO PROKURORO TEISĖJO AR TEISMO ANTSTOLIO  
 KVOTĖJO TARDYTOJO PROKURORO TEISĖJO AR TEISMO  
 KVOTĖJO TARDYTOJO TEISĖJO AR TEISMO  
 KVOTĖJUI TARDYTOJUI TEISĖJUI AR TEISMUI  
 KVOTĖJĄ TARDYTOJĄ PROKURORĄ TEISĖJĄ AR TEISMĄ  
reikalauti PER TEISMĄ  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJAI  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJAS  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUI  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
stoti PRIEŠ TEISMĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKINIO TEISMO TEISĖJA  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJA  
tampomas PO TEISMUS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ARBA TEISMO SPRENDIMU  
 NAGRINĖJANT BYLĄ TEISME  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
šaukiamasis atvyks PAS KVOTĖJĄ TARDYTOJĄ PROKURORĄ TEISĖJĄ AR Į TEISMĄ  
 NUSTATO TEISMAS SKIRDAMAS BAUSMĘ  
 PADAVĖ Į TEISMĄ  
 PADUOTI Į TEISMĄ  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS IŠNAGRINĖJO ... 
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS PASKELBĖ NUOSPRENDĮ  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTA ... 
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMO KOLEGIJA  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMUI  
 PANEVĖŽIO MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJA  
 PASKUTINIO TEISMO  
 PASKUTINIOJO TEISMO  
 ADMINISTRACINIAI TEISMAI  
 PILIEČIAI KURIE TEISMO PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME  
 PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO NUOSPRENDĮ  
 PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO  
 PO TEISMO medicinos ekspertizės 
 PO TEISMO POSĖDŽIO  
 PRAŠĖ TEISMO  
 PRIDĖJUS BAUSMĘ PAGAL ANKSTESNĮ TEISMO NUOSPRENDĮ  
 RAJONO MIESTO APYLINKĖS TEISMAS  
 RAJONO MIESTO APYLINKĖS TEISMO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO  
 RAJONO MIESTO APYLINKĖS TEISMUI  
 RAJONŲ MIESTŲ APYLINKIŲ TEISMAI APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJAI  
 ALYTAUS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS  
 RENGIANT BYLĄ TEISMO POSĖDŽIUI  
 SPRENDIMUS PRIIMTUS PAGAL AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO TEIKIMĄ IŠNAGRINĖTOSE bylose 
 SPRENDŽIA TEISMAS  
 STEIGĖJAS TURI TEISĘ APSKŲSTI TEISMUI  
 STOS PRIEŠ TEISMĄ  
 STOTI PRIEŠ TEISMĄ  
 STRASBŪRO TEISMAS  
 STRASBŪRO TEISME  
 TARDYMO IR TEISMO  
 APELIACINIAM TEISMUI  
 APELIACINIAME TEISME  
 APELIACINIO IR APYGARDŲ TEISMŲ TEISĖJAI  
 TARPTAUTINIAM TEISMUI  
 APELIACINIO TEISMO PIRMININKAS  
 TARPTAUTINIO TEISMO  
 APELIACINIO TEISMO PIRMININKĄ IR TEISĖJUS  
 APELIACINIO TEISMO  
 APELIACINIS TEISMAS ATMETĖ  
 APELIACINIS TEISMAS  
 APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMAS  
 APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME  
 APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO TEISĖJAS PRIVALO IŠNAGRINĖTI SKUNDĄ  
 APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO  
 APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMUI  
 TEISINGUMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE VYKDO TIK TEISMAI  
 TEISMAI NAGRINĖJA BYLAS  
 TEISMAS ATMETĖ ... 
 TEISMAS JAM SKYRĖ ... metų laisvės atėmimo 
 TEISMAS LEIDO SUIMTI DVIEM MĖNESIAMS  
 TEISMAS LEIDO SUIMTI  
 TEISMAS NUSPRENDĖ KAD ... 
 TEISMAS NUSPRENDĖ  
 TEISMAS NUSTATĖ KAD ... 
 TEISMAS NUTARĖ  
 TEISMAS NUTEISĖ ... 
 TEISMAS PAGAL organo, kurio žinioje yra bausmės vykdymas, teikimą 
 TEISMAS PRIPAŽINO  
 TEISMAS SKYRĖ ... 
 TEISMAS TURI TEISĘ  
 TEISMO ANTSTOLIAI  
 TEISMO ANTSTOLIAMS  
 TEISMO ANTSTOLIO  
 TEISMO ANTSTOLIS  
 TEISMO ANTSTOLIUI  
 TEISMO ANTSTOLIŲ KONTORA  
 TEISMO ANTSTOLIŲ KONTORAI  
 TEISMO ANTSTOLIŲ KONTOROS  
 TEISMO ANTSTOLIŲ KONTORŲ  
 TEISMO ANTSTOLIŲ  
 TEISMO EKSPERTIZĖS  
 TEISMO IŠLAIDAS  
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTAI NUSTATĖ KAD ... 
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTAI  
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTAMS  
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTAS  
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĘ  
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖ  
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖS  
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTŲ  
 TEISMO MEDICINOS  
 TEISMO NUOSPRENDIS  
 TEISMO NUOSPRENDĮ  
 TEISMO NUOSPRENDŽIO  
 TEISMO NUOSPRENDŽIU  
 TEISMO NUTARTIES  
 TEISMO NUTARTIMI  
 TEISMO NUTARTIS  
 TEISMO NUTARTĮ  
 TEISMO PASKELBTĄ NUOSPRENDĮ  
 TEISMO PIRMININKAS  
 TEISMO POSĖDIS  
 TEISMO POSĖDYJE  
 TEISMO POSĖDĮ  
 TEISMO POSĖDŽIO METU  
 TEISMO POSĖDŽIO  
 TEISMO POSĖDŽIUI  
 TEISMO POSĖDŽIUOSE  
 TEISMO POSĖDŽIUS  
 TEISMO POSĖDŽIŲ  
 TEISMO PROCESAI  
 TEISMO PROCESAS  
 TEISMO PROCESE  
 TEISMO PROCESO METU  
 TEISMO PROCESO  
 TEISMO PROCESUI  
 TEISMO PROCESĄ  
 TEISMO PSICHIATRIJOS IR NARKOLOGIJOS  
 TEISMO PSICHIATRIJOS  
 TEISMO SALĖJE  
 TEISMO SALĖS  
 TEISMO SPRENDIMAI  
 TEISMO SPRENDIMAS  
 TEISMO SPRENDIME  
 TEISMO SPRENDIMO  
 TEISMO SPRENDIMU  
 TEISMO SPRENDIMUI  
 TEISMO SPRENDIMĄ  
 TEISMO VYKDYTOJAS  
 TEISMŲ NUOSPRENDŽIUS  
 TEISMŲ PRAKTIKA  
 TEISMŲ PRAKTIKOJE  
 TEISMŲ PRAKTIKOS  
 TEISMŲ PRAKTIKĄ  
 TEISMŲ SISTEMA  
 TEISMŲ SISTEMOS  
 TEISMŲ SISTEMĄ  
 TEISMŲ SPRENDIMAI  
 TEISMŲ SPRENDIMUS  
 TEISMŲ SPRENDIMŲ  
 TEISMŲ VEIKLOS BEI TEISĖJŲ IR TEISMŲ NEPRIKLAUSOMUMO  
 TEISĖJAI IR TEISMO TARĖJAI  
 TEISĖJAMS IR TEISMO ANTSTOLIAMS  
 TEISĖJAS IR TEISMAI VYKDYDAMI TEISINGUMĄ YRA NEPRIKLAUSOMI  
 TEISĖJO AR TEISMO  
 TEISĖJO IR TEISMO  
 TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS  
 TEISĖJŲ IR TEISMO TARĖJŲ  
 TIK TEISMO SPRENDIMU  
 TURI KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 TURI TEISĘ KREIPTIS Į TEISMĄ  
 UŽDARAME TEISMO POSĖDYJE  
 APSKŲSTI TEISMUI  
 APYGARDOS TEISMAS  
 APYGARDOS TEISME  
 APYGARDOS TEISMO PIRMININKAS  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 1 straipsnio pirmąja dalimi 
 APYGARDOS TEISMO  
 APYGARDOS TEISMUI  
 APYGARDŲ IR APYLINKIŲ TEISMAI  
 APYGARDŲ TEISMAI KAIP PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAI  
 APYGARDŲ TEISMUOSE APELIACINIAME TEISME  
 APYGARDŲ TEISMŲ APELIACINIO TEISMO IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SKYRIŲ PIRMININKAI  
 APYGARDŲ TEISMŲ IR APELIACINIO TEISMO PIRMININKAI  
 APYGARDŲ TEISMŲ IR APELIACINIO TEISMO  
 APYGARDŲ TEISMŲ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO IR LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ  
 APYLINKIŲ APYGARDŲ TEISMŲ APELIACINIO TEISMO  
 APYLINKIŲ TEISMUOSE  
 APYLINKIŲ TEISMŲ SPRENDIMAMS NUOSPRENDŽIAMS NUTARTIMS  
 APYLINKIŲ TEISMŲ TEISMO ANTSTOLIAI  
 APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ PRIESAIKOS  
 APYLINKIŲ TEISMŲ ĮSTEIGIMO  
 APYLINKIŲ TEISMŲ  
 APYLINKĖS TEISMAS  
 APYLINKĖS TEISME  
 APYLINKĖS TEISMO SPRENDIMĄ  
 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJA  
 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJAS  
 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO  
 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS  
 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJU  
 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJUI  
 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJĄ  
 APYLINKĖS TEISMO  
 APYLINKĖS TEISMUI  
 ARBITRAŽINIO TEISMO SPRENDIMO  
 ARBITRAŽINIO TEISMO  
 ARBITRAŽINIS TEISMAS  
 VIEŠAME TEISMO POSĖDYJE  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISME  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS kolegija 
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PIRMININKAS  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO SPRENDIMAS ĮSITEISĖJA NUO PASKELBIMO  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO TEISĖJAIS  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO TEISĖJAS  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO TEISĖJAS  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMUI  
 VILNIAUS MIESTO PIRMOJO TEISMO TEISĖJUI  
 VILNIAUS MIESTO PIRMOS APYLINKĖS TEISMO TEISĖJU  
 VILNIAUS MIESTO PIRMOS APYLINKĖS TEISMO TEISĖJĄ  
 VILNIAUS RAJONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJU  
 ASMENYS TEISMO PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 VYRESNYSIS TEISMO ANTSTOLIS  
 VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO  
 Į TEISMO antstolių kontorą 
 Į TEISMO POSĖDĮ atvyko; neatvyko 
 ATITINKAMO TEISMO AR JO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS TEISMO ANTSTOLIŲ KONTOROS  
atlyginti žalą padarytą NETEISĖTAIS KVOTOS TARDYMO PROKURATŪROS AR TEISMO veiksmais 
 ĮSITEISĖJUSIU TEISMO NUOSPRENDŽIU  
atlyginti žalą padarytą NETEISĖTAIS KVOTOS TARDYMO PROKURATŪROS IR TEISMO veiksmais 
 ĮSTATYMUI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ TEISĖJŲ PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ  
 ĮSTATYMUI TEISMUI IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS AR PAREIGŪNAMS  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTAS NR ... 
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ  
 ŠAUKIMĄ Į TEISMĄ  
 ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS  
 ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME  
 ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO PIRMININKAS  
 ŠIAULIŲ MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJU  
 ŠIO TEISMO TEISĖJĄ  
 ATLIEKANT TARDYMO VEIKSMUS AR NAGRINĖJANT BYLĄ TEISME  
 ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 ATLIKTI BAUSMĖS PAGAL TEISMO PASKIRTĄ nuosprendį 
 ŪKINIAME TEISME  
 ŪKINIO TEISMO  
 ŪKINIS TEISMAS  
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 ATVYKTI Į TEISMĄ  
 AUKŠTESNĖS INSTANCIJOS TEISMUI  
atvykti Į TEISMO POSĖDŽIUS  
 AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI  
 AUKŠČIAUSIAJAME TEISME  
 AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS ATMETĖ ... 
 AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS M LOŠYS; P KŪRIS; VYTAUTAS GREIČIUS 
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS IR JO NARIAI  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS IR TEISINGUMO MINISTRAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKĄ  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PLENUMO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SENATAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SENATO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS YRA GALUTINIS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJAI  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJUS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJĄ  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ EGZAMINUS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS NAGRINĖJA ... 
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ GARBĖS TEISMO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ KOLEGIJA  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 AUKŠČIAUSIĄJĮ TEISMĄ  
 BANKO BANKROTO BYLĄ TEISMAS IŠKELIA  
 BANKROTO BYLĄ NAGRINĖJANČIAM TEISMUI  
 BE TEISMO nuosprendžio 
 BE TEISMO SPRENDIMO