Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVEINĖ YRA ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BUVUSIOS JUGOSLAVIJOS TERITORIJOJE  
 BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS TERITORIJOJE  
 BUVUSIOS SSSR TERITORIJOJE  
 BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
esančiam KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 DABARTINĖJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DOKUMENTAS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DRUSKININKŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ADMINISTRACINES RIBAS  
 DĖL BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKIRSTYMO MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 GABENIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ JOJE ARBA IŠ JOS  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI GABENAMI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
leisti PER SAVO TERITORIJĄ  
 GYVENA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 GYVENAMOJI VIETA YRA KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
... MIESTO TERITORIJOJE  
 IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS  
 IŠ UŽSIENIO GAMYBOS NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVEŽAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVYKIMĄ IŠ JOS TERITORIJOS  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 KATASTROFINIO UŽTVINDYMO TERITORIJOJE  
 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ADMINISTRACINES RIBAS  
patenka Į LIETUVOS TERITORIJĄ  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE GALIOJANČIUS ... 
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES VALSTYBĖS TERITORIJOJE  
 KITOS VALSTYBĖS TERITORIJOJE  
 KITOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOSE ŠALYSE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOJE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS NUOMOS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS NAFTOS ĮMONĖS TERITORIJOJE  
pervežti PER JOS TERITORIJĄ  
 KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 KODĄ IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
prekės GABENAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TERITORIJA  
 LENKIJOS TERITORIJOJE  
 LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS RIBA SUTAMPANTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS VIDUJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIO VIENETO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAIS PRISKIRTOSE TERITORIJOSE  
 LIETUVOS TERITORIJA  
 LIETUVOS TERITORIJOJE  
 LIETUVOS TERITORIJOS  
 LIETUVOS TERITORIJĄ  
 MARIJAMPOLĖS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ADMINISTRACINES RIBAS  
 MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 MEMORIALO TUSKULĖNŲ DVARO TERITORIJOJE konkurso projektų paroda 
teisė įkurti KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJOJE SAVO ATSTOVYBES  
transporto priemonėms, vežančioms keleivius ir krovinius Į KITAS VALSTYBES ARBA PER JŲ TERITORIJAS  
 MIŠKŲ IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ  
 MOKESTIS UŽ NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS ĮVEŽAMOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 NACIONALINIŲ PARKŲ TERITORIJOSE IR JŲ APSAUGOS ZONOSE  
 NAUDOJIMO BEI VEIKLOS ŠIOJE TERITORIJOJE  
 NEGALI BŪTI ŠIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 NEGALĖJO IŠVYKTI IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
įvažiuoti Į JOS TERITORIJĄ  
įvežti Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 NURODYTOJE TERITORIJOJE AR TERITORIJOSE  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
 ORO UOSTO TERITORIJOJE  
 PALESTINIEČIŲ TERITORIJOSE  
 PALESTINIEČIŲ TERITORIJŲ  
 PARKO TERITORIJOJE VEIKIANTIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 PARKO TERITORIJOJE  
 PARKO TERITORIJĄ  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PAVOJINGŲ IR KARINIŲ KROVINIŲ VEŽIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PER LENKIJOS TERITORIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ TRANZITU  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PER LIETUVOS TERITORIJĄ  
 PERVEŽIMU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS  
 PLANUOJAMOS TERITORIJOS  
 PRAŠYMĄ GAVUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 PREKIŲ IŠVEŽIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ PARDAVIMO EKSPORTUI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR JOS TERITORIJOS VIENTISUMĄ  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ALYTAUS MIESTO IR ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ ADMINISTRACINIŲ RIBŲ PAKEITIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO  
 PRISKIRTOSE TERITORIJOSE  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 RAIDINIS KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJA PAGAL GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBES JO POBŪDĮ APSAUGOS FORMAS IR NAUDOJIMO GALIMYBES SKIRSTOMA Į konservacinę, apsauginę, rekreacinę 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS GALI VERSTIS VEIKLA NEPRIEŠTARAUJANČIA ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ BEI KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO REŽIMO  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS PROGRAMOMS REALIZUOTI  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ADMINISTRACINES RIBAS  
 REKREACINIŲ TERITORIJŲ  
 RESPUBLIKINĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS URBANISTIKOS PAMINKLŲ TERITORIJOSE  
 RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 REZERVATŲ IR KITŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ  
 RUSIJOS FEDERACIJOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 RUSIJOS TERITORIJOJE  
 RUSIJOS TERITORIJOS  
 SAUGOMAS TERITORIJAS  
 SAUGOMOS TERITORIJOS  
 SAUGOMOSE TERITORIJOSE  
 SAUGOMŲ TERITORIJŲ  
 SAVIVALDYBIŲ IR VALSTYBĖS INTERESUS DĖL TERITORIJOS IR ŽEMĖS SKLYPŲ  
 SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE  
 SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ  
 SAVIVALDYBĖ YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIS VIENETAS  
 SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE  
 SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS  
 SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE BUVO SUDARYTAS TESTAMENTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TAS TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIS TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 SUTRUMPINTAS PAVADINIMAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVETIMOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TARP ATITINKAMŲ JŲ TERITORIJŲ IR UŽ JŲ RIBŲ  
 TEISĖS AKTUOSE IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUOSE  
 TERITORIJOJE ESANČIŲ PASTATŲ INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ  
 TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR JŲ RIBŲ  
 TERITORIJOS FUNKCINIS ZONAVIMAS  
 TERITORIJOS TVARKYMO  
 TERITORIJŲ IR JŲ APSAUGOS ZONŲ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DARBŲ KAINOS SKAIČIAVIMO METODIKOS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DB  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUOSE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKĖJAI  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI TURI BŪTI DERINAMI SU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIAIS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO DUOMENYS TEIKIAMI ... 
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO DUOMENŲ BAZIŲ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO NORMŲ SĄVADO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO NORMŲ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA SĄLYGOS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO  
 TERITORIJŲ RIBAS BEI CENTRUS  
 TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE ĮVYKO ... 
 TRANZITO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER JŲ TERITORIJAS  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJĄ  
 TURI JOS TERITORIJOJE GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 TUSKULĖNŲ DVARO TERITORIJOJE  
 APSKRITIES TERITORIJOJE  
 UOSTO TERITORIJOJE  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS RIBŲ  
 UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ IR ATLIEKŲ  
 VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO  
 VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ Į RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITĮ  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAI KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 ASMENIS ESANČIUS JŲ TERITORIJOJE  
 VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 VISOJE LIETUVOS TERITORIJOJE  
 VISOJE ŠALIES TERITORIJOJE  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ NUO SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA BŪTI JOS TERITORIJOJE  
 ATITINKAMO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 ATITINKAMOS TERITORIJOS ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS  
 ATITINKAMOS TERITORIJOS  
 ĮMONĖS TERITORIJOJE  
 ĮVAŽIAVIMĄ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ VIETOS  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 ĮVEŽTI Į KITOS ŠALIES TERITORIJĄ  
 ĮVEŽTOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŠALIES TERITORIJOJE  
 ŠALIES TERITORIJOS  
 ŠIAURINIŲ TERITORIJŲ  
 ŠIOJE TERITORIJOJE SUSIGRĄŽINTI ŽEMĘ  
 ŠIOS RINKIMŲ APYGARDOS TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS PILIEČIAI  
 ŪKINĖ ZONA MIŠKŲ ŪKIO TERITORIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO TERITORIJOS  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŠIOJE TERITORIJOJE VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 ATVYKIMO IR IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 ATVYKSTANTIEMS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ... 
atvykti Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
atvykus Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ  
 BALTARUSIJOS TERITORIJOJE  
 GRĮŠ Į TERITORIJĄ TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 BIOSFEROS MONITORINGO TERITORIJŲ  
dviraidis KILMĖS ŠALIES KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO