Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBŲ EIGOS IR TERMINŲ  
 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO  
 FIZIKOS TERMINŲ  
 GALIOJIMO TERMINAS  
 GRĄŽINIMO TVARKĄ IR TERMINUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 IEŠKININĖS SENATIES TERMINAS  
 IEŠKININĖS SENATIES TERMINO  
 IKI NURODYTO TERMINO  
 IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 LYGTINIS ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 MOKĖJIMO TERMINAI  
 MOKĖJIMO TERMINAS  
 MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ATLIKIMO TERMINĄ  
 MUITINĖS PROCEDŪROS ATLIKIMO TERMINAS  
 NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 NUSTATYTAIS TERMINAIS  
 NUSTATYTO TERMINO  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS IR TERMINAIS  
 NUSTATYTU TERMINU  
 NUSTATYTUS TERMINUS  
 NUSTATYTĄ TERMINĄ  
 PASIBAIGUS SUTARTIES TERMINUI  
 PASIBAIGUS ŠIAM TERMINUI  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI  
 PER DEŠIMT DIENŲ NUO NUTARIMO PRIĖMIMO DIENOS JEIGU ŠIS TERMINAS PRALEISTAS  
 PER NUSTATYTĄ TERMINĄ  
 PRADELSTO TERMINO  
 PRAĖJUS ŠIAM TERMINUI  
 PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
 REALIZAVIMO TERMINAS YRA PASIBAIGĘS  
 SENATIES TERMINAI  
 SENATIES TERMINAS  
 SENATIES TERMINO  
 SPRENDIMĄ DĖL BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ SUMOKĖJIMO Į BIUDŽETĄ TERMINŲ PRATĘSIMO  
 SUTARTYJE NUMATYTAIS TERMINAIS  
 SUĖJUS SENATIES TERMINUI  
 TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI  
 TERMINAI IR KITOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NUSTATYTOS  
 TERMINAIS KALBANT  
 TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 TERMINAS KURIS SKAIČIUOJAMAS NUO RINKIMŲ DIENOS  
 TERMINO PABAIGOS  
 TERMINO PASIBAIGIMO  
 TERMINO PRATĘSIMO  
 TERMINUI PASIBAIGUS  
 TERMINŲ ŽODYNAS  
 TERMINŲ ŽODYNĄ  
 TERMINŲ ŽODYNĖLIS  
 TOKIA PAT TVARKA IKI NURODYTO TERMINO  
 APSKAIČIUOTŲ DELSPINIGIŲ SUMOKĖJIMO TERMINŲ PRATĘSIMO  
 APSKAIČIUOTŲ IR NESUMOKĖTŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TERMINŲ ATIDĖJIMO  
 VARTOJAMAS TERMINAS  
 VARTOJAMI TERMINAI  
atleisti nuo bausmės; pripažinti nutrūkusiais PRIEŠ TERMINĄ  
 YPATINGAIS ATVEJAIS ŠIS TERMINAS GALI BŪTI ... 
 ZONOS VEIKLOS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS tik įstatymu 
 Į ŠĮ TERMINĄ NEĮSKAITOMAS LAIKAS PER KURĮ išduotas asmuo negalėjo išvykti 
 Į ŠĮ TERMINĄ ĮSKAITOMOS ir nedarbo dienos 
 ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ MOKĖJIMO TERMINŲ ATIDĖJIMO  
 ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEIDIMO NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEIDIMO PRIEŠ TERMINĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO ARBITRAŽO  
 ATLEIDIMĄ NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 ŠIAM TERMINUI PASIBAIGUS  
 ATLEISTAS NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEISTI NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ AR PAKEISTI  
 ATLEISTI NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ ARBA PAKEISTI  
 ŠIS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ SUMOKĖJIMO TERMINUS