Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪTENT TOKIU BŪDU  
 DARO TOKIĄ IŠVADĄ  
 EFEKTYVIAI SUSIJĘ SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 EFEKTYVIAI SUSIJĘS SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
kaltas; kalta DĖL TOKIOS PADĖTIES  
 ESANT TOKIAI PADĖČIAI  
 ESANT TOKIAI SITUACIJAI  
 ESANT TOKIAI TVARKAI  
 ESANT TOKIOMS APLINKYBĖMS  
 ESANT TOKIOMS SĄLYGOMS  
 ESMĖ TOKIA  
 GALI IMTIS TOKIŲ PRIEMONIŲ A ĮSPĖTI VEŽĖJĄ ... 
 KALBA TURI BŪTI TOKIA  
 KIEKVIENO VAIKO TEISĘ TURĖTI TOKIAS GYVENIMO SĄLYGAS  
 KIEKVIENU TOKIU ATVEJU  
 MAŽDAUG TOKIO TURINIO  
 NUSTATOMI TOKIE ŠIOS OBLIGACIJŲ EMISIJOS parametrai 
 O JEI YRA TOKS DIDELIS NORAS GYVENTI SVETUR  
 PAPRASTAI TOKIAIS ATVEJAIS  
 PASKUTINIĄJĄ PASTRAIPĄ PAPILDYTI TOKIU SAKINIU ... 
 PATEIKIAMI TOKIE REIKALAVIMAI  
 PER TOKĮ TRUMPĄ LAIKĄ  
 PIRMOJI TOKIO POBŪDŽIO knyga 
 PO TOKIŲ OPERACIJŲ  
 PO TOKIŲ ŽODŽIŲ  
 PRIE TOKIOS IŠVADOS priėjo 
 PRIIMTI TOKĮ SPRENDIMĄ  
 RYŽTIS TOKIAM ŽINGSNIUI  
 SKIRTUMAS TIK TOKS KAD ... 
 SMŪGIS BUVO TOKS STIPRUS KAD ... 
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI TOKIA ANTRĄJA DALIMI  
 SUSIDARIUS TOKIAI PADĖČIAI  
 SUSIJUSIOS SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 SUSIJĘ SU TOKIA NUOLATINE BUVEINE  
 SUSIKLOSČIUS TOKIAI PADĖČIAI  
 APIMA TIK TOKIO TIPO IŠVADAS  
 TIK TOKIU ATVEJU  
 TIK TOKIU BŪDU  
 TOKIA BUVO PRADŽIA  
 TOKIA IŠVADA PERŠASI  
 TOKIA MEDŽIAGA KURIA SIEKIAMA PAVEIKTI RINKĖJUS  
 TOKIA ĮVYKIŲ EIGA  
 TOKIAIS ATVEJAIS  
 TOKIAS PROBLEMAS  
 TOKIE KLAUSIMAI BUVO PATEIKTI  
 TOKIO AIŠKUMO RYŠKUMO ŠVIESUMO  
 TOKIO AUKŠTO LYGIO  
 TOKIO AUKŠTO RANGO  
 TOKIO LYGIO VARŽYBOSE  
 TOKIO RANGO VARŽYBOSE  
 TOKIOMIS SĄLYGOMIS IR TOKIA TVARKA KAIP NUMATYTA  
 TOKIOMS PREKĖMS SUTINKAMAI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 TOKIOS KOMPENSACIJOS DYDIS TURI ATITIKTI ... 
 TOKIOS NUOMONĖS LAIKOSI ... 
 TOKIU ATVEJU KAI ... 
 TOKIU ATVEJU PRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ  
 TOKIU ATVEJU  
 TOKIU BŪDU  
 TOKIU METŲ LAIKU  
 TOKIUS SVARBIUS KLAUSIMUS  
 TOKIĄ IŠVADĄ PADARĖ ... 
 TOKIĄ IŠVADĄ PRIĖJO ... 
 TOKIŲ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ RINKIMO  
 TOKIŲ PAVYZDŽIŲ YRA IR DAUGIAU  
 TOKS GYVENIMO BŪDAS  
 TOKS PAREIŠKIMAS TURI BŪTI PASKELBTAS  
 TOKS POŽIŪRIS Į ... 
 TOKS SPRENDIMAS BUVO PRIIMTAS  
 TOKS SPRENDIMAS PRIIMTAS  
 TOKĮ GYVENIMO BŪDĄ  
 TOKĮ SPRENDIMĄ PRIĖMĖ ... 
 UŽ TOKIĄ SUMĄ  
 UŽ TOKĮ NUSIKALTIMĄ  
 UŽKIRSTI KELIĄ TOKIEMS pažeidimams; įvykiams 
 VADOVAUJANTIS TOKIA LOGIKA  
 ĮSKAITOMAS Į TOKIOS ĮMONĖS PELNĄ  
 ŠTAI KAD IR TOKS PAVYZDYS ... 
 ATLIKTI TOKIUS DARBUS NUO KURIŲ PRIKLAUSO ... 
 ŽEMĖS SKLYPAS ARBA TOKIO ŽEMĖS SKLYPO DALIS BENDROJOJE NUOSAVYBĖJE  
 ŽENGTI TOKĮ ŽINGSNĮ  
 ŽINOMA ESAMA IR TOKIŲ PROBLEMŲ