Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
išimsiu iš jūsų AKMENINĘ ŠIRDĮ IR DUOSIU JUMS JAUTRIĄ ŠIRDĮ  
 DIEVAS SU TAVIMI IR ŠVENTĄJA DVASIA GYVENA IR VIEŠPATAUJA  
 DUOSIU JUMS NAUJĄ ŠIRDĮ  
 DUOSIU JUMS SAVO DVASIĄ  
 FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖS JŪSŲ TARPININKAS ANALITIKAS VYTAUTAS PLUNKSNIS 
 FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖS JŪSŲ TARPININKAS ANALITIKO  
 FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖS JŪSŲ TARPININKAS FINANSŲ ANALITIKAS VYTAUTAS PLUNKSNIS 
 FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖS JŪSŲ TARPININKAS  
 GERAS ŽENKLAS JEI ANT JŪSŲ užkristų paukščio plunksna; drabužis užsidegtų 
 JEI ANT JŪSŲ DRABUŽIS užsidegtų 
 JUMS GIMĖ IŠGANYTOJAS  
 JUMS LIUDIJANT PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI PRISIEKIU GERBTI IR VYKDYTI JOS ĮSTATYMUS  
 JUMS RAŠO VYRAS  
 JUMYSE GYVENANČIĄ VILTĮ  
 JŪSŲ DIDENYBE  
 JŪSŲ EKSCELENCIJA  
 JŪSŲ EMINENCIJA  
 JŪSŲ VARDAS JŪSŲ EL PAŠTO ADRESAS JŪSŲ ŽINUTĖ JŪSŲ ŽINUTĖS  
 JŪSŲ VARDAS JŪSŲ EL PAŠTO ADRESAS JŪSŲ ŽINUTĖ O ČIA YRA JŪSŲ ŽINUTĖS  
 JŪSŲ VARDAS JŪSŲ EL PAŠTO ADRESAS JŪSŲ ŽINUTĖ  
 KAS IŠ JŪSŲ BE NUODĖMĖS  
 KIEK TAU METŲ  
 KLAUSIMAS KĄ TU PADAREI  
 KODĖL JŪSŲ NUOMONE ... 
 KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ APIE ... 
 KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ ŠIUO KLAUSIMU  
 KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ  
 KOKS JŪSŲ POŽIŪRIS Į šią problemą; tai 
 KOKĮ ĮSPŪDĮ JUMS PALIKO ... 
 KUO TU VARDU  
 KUR PASAULIS BE TAVĘS O KUR TU BE PASAULIO  
 KVIEČIU JUS Į TRIBŪNĄ  
 LAUKIAME JŪSŲ LAIŠKŲ  
žiūrėjo TAU Į AKIS  
 RAMYBĖ JUMS TAI PASAKĘS JIS PARODĖ JIEMS RANKAS IR ŠONĄ  
 RAMYBĖ JUMS  
 REIŠKIU JUMS ŽODINĮ ĮSPĖJIMĄ  
 RŪKYMAS KENKIA JŪSŲ SVEIKATAI  
 SEKMADIENĮ ASTROLOGAS JUMS PATARIA ... 
 SEKMADIENĮ ASTROLOGAS JUMS PATARIA VENGTI KONFLIKTŲ SU KAIMYNAIS  
 SĖKMĖS JUMS  
 TAI YRA MANO KŪNAS KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS  
 TAVO BROLIS TURI ŠĮ TĄ PRIEŠ TAVE  
 TEGUL VISI BUS VIENA KAIP TU TĖVE MANYJE IR AŠ TAVYJE  
 TELAIMINA TAVE DIEVAS  
 TESAUGO TAVE DIEVAS  
 TIESA PADARYS JUS LAISVUS  
 TIK PAS MUS JŪS GALITE ĮSIGYTI ĮVAIRIŲ MODIFIKACIJŲ  
 TU ESI MESIJAS GYVOJO DIEVO SŪNUS  
 TU IŠ PROTO išsikraustei 
 V N PAŠTAS LAUKIAME JŪSŲ LAIŠKŲ  
 VIEŠPATS SU JUMIS  
 ASTROLOGAS JUMS PATARIA PAKEISTI APLINKĄ  
 ASTROLOGAS JUMS PATARIA  
 ŠLOVINU TAVE TĖVE  
 ŠTAI TAU BOBA IR devintinės 
 ŽURNALAS MOTERIS RAŠO JUMS IR APIE JUS PARAŠYKITE JAM LAIŠKĄ  
 ŽURNALAS MOTERIS RAŠO JUMS IR APIE JUS  
 ATSILIEPTI Į JŪSŲ NORUS  
aš jums duodu NAUJĄ ĮSAKYMĄ KAD JŪS VIENAS KITĄ mylėtumėte 
 AŠ VIEŠPATS JŪSŲ DIEVAS  
 BLOGAS ŽENKLAS JEI ANT JŪSŲ DRABUŽIS užsidegtų 
 BLOGAS ŽENKLAS JEI JUS UŽPULTŲ