Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas – pirmasis tekstyno duomenimis pagrįstas lietuvių kalbos pastoviųjų junginių žodynas. Žodyne atsispindi didelė pastoviųjų junginių įvairovė: kolokacijos, frazeologizmai, ilgesnės teksto atkarpos (kartais net keli sakiniai).
Daiktavardinės frazės nustatytos statistiškai apskaičiavus žodžių traukos tekste įvertį (gravity counts) 100 mln. žodžių apimties Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne, reprezentuojančiame 1991–2002 m. rašytinę lietuvių kalbą. Iš automatiškai nustatytų teksto atkarpų buvo atrinktos prasmingos ir gramatiškai taisyklingos frazės, kuriose yra bent vienas daiktavardis. Žodyną sudaro beveik 69 tūkst. daiktavardinių frazių.

Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas

Paieška


Galima ieškoti konkretaus žodžio (žodžio formos), pvz., kompiuteris arba kompiuterio ir kt.
Įvedus žodžio pradžią, pvz., kompiuter, bus pateiktos frazės su formomis kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių ir kt.
Įvedus dalį žodžio, pvz., kel, bus pateiktos frazės su formomis keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai ir kt.
Įvedus žodžio pabaigą, pvz., ris, bus pateiktos frazės su formomis seseris, sandoris, duris, kuris, numeris ir kt.

Galima ieškoti vieno arba daugiau tikslaus (-ių) žodžio (-ių). Galima ieškoti žodžio dalių nurodant žvaigždutes (pvz., *nam, nam*, *nam*).
Ieškant iš dviejų arba daugiau žodžių sudarytos frazės, galima nurodyti tik tų žodžių dalis (pvz., nam* gamyb*).
Galima ieškoti žodžio su tarpais, pvz., tarpas, namas, tarpas; tada bus pateikiamos frazės, kuriose prieš namas ir po jo eina kiti žodžiai.
Įrašius lemą (pagrindinę žodžio formą), pvz., ministras, bus pateiktos frazės su kitomis šios lemos formomis, pvz., ministro, ministrą, ministru ir t. t.
Galima ieškoti pirmojo frazės žodžio, pvz., įrašius atominė, bus pateikti junginiai atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika ir kt.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Paieška pagal gramatinius požymius
Paieška pagal gramatinius požymius(BETA)

Rezultatai
Frazės papildymas iš kairėsFrazėFrazės papildymas iš dešinės
dėl ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TVARKOS  
 DANGUJE IR ŽEMĖJE TURI VARDĄ  
 DAR TURI PATEIKTI BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
 DARBDAVYS TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 DARBO SUTARTIS TURI BŪTI NUTRAUKTA  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI DARBĄ  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI NETERMINUOTĄ darbo sutartį 
 DAUG ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DAUGIAU DĖMESIO TURĖTŲ SKIRTI ... 
 DAUGIAUSIA ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DIDELĘ PAKLAUSĄ TURI ... 
 DIDELĘ PATIRTĮ TURINTIS ... 
 DIDELĘ REIKŠMĘ TURI ... 
 DIDELĘ REIKŠMĘ TURĖJO ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ TURI ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ TURĖJO ... 
 DIDELĖS REIKŠMĖS TURI ... 
 DIDELĖS ĮTAKOS TURI ... 
 DIDELĖS ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DIDŽIAUSIOS ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DIDŽIAUSIĄ PAKLAUSĄ TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ TURĖJO ... 
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DVASINGOS ASMENYBĖS TURI KITĄ VARDĄ  
 DĖL TEISINĖS PAGALBOS TURI BŪTI PATVIRTINTI ... 
 DĖL ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 EKSPERTAI TURI TEISĘ ... 
 EKSPERTAI TURI TEISĘ GAUTI ATLYGINIMĄ  
 EKSPERTŲ GRUPĘ Į KURIĄ TURI BŪTI ĮTRAUKTI ... 
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TURINTIEMS ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 GALI TURĖTI NEIGIAMOS ĮTAKOS  
 GALI TURĖTI ĮTAKOS  
 GALĖJO TURĖTI ĮTAKOS  
 GARANTUOJAMA TEISĖ Į GYNYBĄ TAIP PAT IR TEISĖ TURĖTI ADVOKATĄ  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GAUTŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODOMI  
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODYTI  
negalią; išsilavinimą TURINČIŲ ŽMONIŲ  
negalią; patirtį; rangą; išsilavinimą TURINTYS ASMENYS  
 IMPORTO MUITO MOKESČIAI IR RINKLIAVOS TURINČIOS LYGIAVERTĮ POVEIKĮ  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS TURI PERDUOTI SAUGOTI SAVO PINIGINES LĖŠAS IR TURIMUS vertybinius popierius pasirinktam depozitoriumui 
 JEI KAS SAKOSI TURĮS TIKĖJIMĄ  
 JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS TURI BŪTI sumokėtas 
 JIE TURI PATEIKTI IR VADOVĖLIO PROSPEKTĄ  
 JIS TURĖDAMAS DIEVO PRIGIMTĮ GODŽIAI NESILAIKĖ savo lygybės su dievu 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ... 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS TEISĘ IŠSINUOMOTI ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ ... 
 JURIDINIS ASMUO TURI ANTSPAUDĄ SU SAVO PAVADINIMU SĄSKAITAS BANKE IR SAVO SIMBOLIUS  
 JURIDINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ TEIKTI audito paslaugas 
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI PRIVALOMĄJĮ asmenų darbuotojų 
 JURIDINĘ GALIĄ TURINČIAIS DOKUMENTAIS  
 JURIDINĘ GALIĄ TURINČIUOSE dokumentuose 
 JURIDINĘ GALIĄ TURINČIUS DOKUMENTUS  
 KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ TURINČIŲ TEISĘ Į pailgintas kasmetines atostogas 
 KALBA TURI BŪTI TOKIA  
 KANDIDATUS Į TARYBOS NARIUS TURI TEISĘ KELTI ... 
palaiminti TURINTYS VARGDIENIO DVASIĄ JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ  
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS TURI AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ  
 KIEKVIENA TAUTA TURI SAVO dugną 
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
 KIEKVIENAS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENAS TURINTIS TEISĘ RINKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENO VAIKO TEISĘ TURĖTI TOKIAS GYVENIMO SĄLYGAS  
 KIEKYBINIAI APRIBOJIMAI IR PRIEMONĖS TURINČIOS LYGIAVERTĮ POVEIKĮ  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 KLAUSIMAI TURI BŪTI SPRENDŽIAMI  
 KLAUSIMAS TURI BŪTI SPRENDŽIAMAS  
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 KOKIO DYDŽIO TURI BŪTI ... 
 KOMISIJA TURI TEISĘ  
 KOOPERATINĖ BENDROVĖ TURI TEISĘ VALDYTI JAI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ JUO NAUDOTIS IR DISPONUOTI  
 KREIPIASI ĮMONĖ TURINTI JURIDINIO ASMENS STATUSĄ  
 KROVININIO AUTOMOBILIO PRIEKYJE IŠ DEŠINĖS PUSĖS TURI BŪTI ... 
 KROVININIS AUTOMOBILIS TURI BŪTI PAŽYMĖTAS  
 LAIKAS PER KURĮ TURI BŪTI SUMOKĖTAS PVM  
 LANGELYJE NURODOMA DATA IKI KURIOS MUITINĖS PROCEDŪRA TURI BŪTI BAIGTA  
 LANGELYJE TURI BŪTI NURODYTAS ... 
 LAPAI TURI BŪTI SUNUMERUOTI  
 LAZDA TURI DU GALUS  
 LEMIAMOS ĮTAKOS TURĖJO ... 
 LEMIAMĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 LICENCIJOS TURĖTOJAS TURI RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LIETUVA TURI apsispręsti; būti nepriklausoma 
 LIETUVA TURĖJO galimybę 
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIAI TURI IŠIMTINĘ TEISĘ LEISTI atgaminti šiuos kūrinius; viešai atlikti savo kūrinius 
 MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 MES TURIME TEISĘ  
 MOKYTOJAU KĄ GERA TURIU DARYTI  
 MOKYTOJAU KĄ TURIU DARYTI  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI APSKAIČIUOTI  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI SUMOKĖTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ NUSTATYTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ  
Šios akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo SPRENDIME TURI BŪTI NUMATYTA platinti nurodytąsias akcijas uždaro konkurso būdu 
 NEDELSIANT TURI BŪTI PRANEŠTA KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI  
 NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS ASMUO TURINTIS AUKŠTĄJĮ TEISINĮ UNIVERSITETINĮ IŠSILAVINIMĄ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE TURI VAIKŲ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIS TURĖJO GALIMYBĘ  
 NESUTINKANTYS SU SPRENDIMU TURI TEISĘ RAŠTU PAREIKŠTI atskirąją nuomonę 
 NORAS TURĖTI vaikų 
čia TURIMOS GALVOJE ... 
šalies paskirtoji aviakompanija ar aviakompanijos TURĖS TEISĘ TIESIOGIAI ARBA PER AGENTUS parduoti ... 
 NURODYTOS ĮMONĖS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI TURI PATEIKTI ... 
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 NĖRA ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ GAUTI NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 PASKOLA TURI BŪTI GRĄŽINTA  
 PATALPOS JŲ ĮRANGA TURI ATITIKTI HIGIENOS SAUGOS DARBE priešgaisrinės apsaugos ir kitus maitinimo įmonei keliamus reikalavimus 
 PATEIKTI VISĄ JŲ TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 PATIRTĮ TURINTIS žmogus; teisininkas 
 PAVADINIME TURI BŪTI ŽODŽIAI ... 
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS TURI TEISĘ SURAŠYTI ... 
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 PILIEČIAMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 PILIEČIŲ TURINČIŲ TEISĘ DALYVAUTI REFERENDUME  
 PIRKĖJAS TURI TEISĘ ... 
 AKCIJOMS ĮSIGYTI TURI TEISĘ NAUDOTI pinigus 
 AKCININKAMS PROPORCINGAI JŲ TURIMŲ AKCIJŲ SKAIČIUI  
 PRAŠYME TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PREKĖ TURI BŪTI APRAŠOMA TAIP KAD PAKAKTŲ DUOMENŲ  
 PREKĖS TURI BŪTI PARDUOTOS  
 PRETENDENTAS PRIVALO TURĖTI ... 
 PRIE PRAŠYMO TURI BŪTI PRIDĖTAS ... 
 AKTE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PRIIMAMI ASMENYS TURINTYS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ  
 PRIVALO TURĖTI ASMENS DOKUMENTĄ  
 PRIVALĖS TURĖTI NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 PROJEKTE TURI BŪTI NURODYTAS įstaigos pavadinimas 
 PVM TURI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI Į BIUDŽETĄ  
 REGIONINIO PARKO DIREKCIJA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGISTRO DUOMENIMIS TURI TEISĘ NAUDOTIS VISI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGAI TURI PATEIKTI ... 
 REIKIA TURĖTI GALVOJE  
 REZIDENTAS GAUNA PAJAMAS ARBA TURI KAPITALO  
 RIBOS TURI SUTAPTI  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 SAVO PRAŠYME TURI ATKREIPTI DĖMESĮ Į ŠĮ FAKTĄ  
 SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI TURI LYGIAS TEISES  
 STEIGĖJAS TURI TEISĘ APSKŲSTI TEISMUI  
 SU KUO TURI REIKALĄ  
 SUSIRINKIMAS KURIS TURI TEISĘ PRIIMTI NUTARIMUS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SUTARTYJE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 SVARBIĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ TURI BŪTI GABENAMOS PREKĖS  
 TAM TURĖJO ĮTAKOS  
 TAM ĮTAKOS TURĖJO  
 TARNAUTOJAI IR PAREIGŪNAI TURI MOKĖTI VALSTYBINĘ KALBĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTAS kategorijas 
 TAVO BROLIS TURI ŠĮ TĄ PRIEŠ TAVE  
 TEISMAS TURI TEISĘ  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJOS TURI BŪTI IŠDUOTOS ... 
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI TURI BŪTI DERINAMI SU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIAIS  
 TERMINAI IR KITOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NUSTATYTOS  
 TIK TURINT APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 TIK TURINT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMĄ  
 TIK TURINT VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 TOKIOS KOMPENSACIJOS DYDIS TURI ATITIKTI ... 
 TOKS PAREIŠKIMAS TURI BŪTI PASKELBTAS  
 TOL KOL TURI NAUJŲ PROBLEMŲ  
 APRIBOJIMAI IR PRIEMONĖS TURINČIOS LYGIAVERTĮ POVEIKĮ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ TURI BŪTI PAŽYMĖTA  
 TUO METU TURĖJO ... 
 TURĖTI VAIKŲ  
 TURI AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 TURI BŪTI APSAUGOTI NUO PRIEŠO  
 TURI BŪTI NURODYTAS TIKSLUS gavėjo adresas 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ siuntėjų pavadinimai 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ PAVADINIMAI  
 TURI BŪTI NURODYTI VISŲ PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ PAVADINIMAI NUMERIAI  
 TURI BŪTI NURODYTI ŠIE DUOMENYS  
 TURI BŪTI PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS  
 TURI BŪTI PATEIKIAMI KARTU SU PRAŠYMU  
 TURI BŪTI PATEIKTA GARANTIJA UŽSTATAS  
 TURI BŪTI PATEIKTI MUITINIAM TIKRINIMUI  
 TURI BŪTI PATVIRTINTAS NOTARO  
 TURI BŪTI PATVIRTINTI NOTARO  
 TURI BŪTI PRISKIRTA PRIE VALSTYBINIO KAPITALO REZERVO  
 TURI BŪTI SKIRIAMAS YPATINGAS DĖMESYS  
 TURI BŪTI SUDARYTOS SĄLYGOS  
 TURI DAUG PRIVALUMŲ  
 TURI DIDELĘ PAKLAUSĄ  
 TURI DIDELĘ REIKŠMĘ  
 TURI DIDELĘ ĮTAKĄ  
 TURI DIDELĖS ĮTAKOS  
 TURI DU SŪNUS  
 TURI DVI PUSES  
 TURI GALIMYBIŲ  
 TURI GALIMYBĘ  
 TURI GALVOJE  
 TURI GILIAS ŠAKNIS  
 TURI IR PRIVALUMŲ IR TRŪKUMŲ  
 TURI JOS TERITORIJOJE GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 TURI KOMPIUTERIUS PRIJUNGTUS prie pasaulinio "Internet" tinklo 
 TURI KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 TURI PAKELTI KORTELES SU NUMERIAIS  
 TURI PAKLAUSĄ  
 TURI PRASMĘ  
 TURI PUIKIĄ PROGĄ  
 TURI REIKŠMĖS  
 TURI SAVO ISTORIJĄ  
 TURI SAVO SPECIFIKĄ  
 TURI SAVO VIETĄ  
 TURI SAVYBĘ  
 TURI SENAS TRADICIJAS  
 TURI SUSTABDYTI SAVO VEIKLĄ  
 TURI TEISĘ ATSISAKYTI  
 TURI TEISĘ GAUTI ... 
 TURI TEISĘ GAUTI PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 TURI TEISĘ KREIPTIS Į TEISMĄ  
 TURI TEISĘ NAUDOTIS ... 
 TURI TEISĘ NUSTATYTI ... 
 TURI TEISĘ NUTRAUKTI SUTARTĮ APIE TAI RAŠTU PRANEŠDAMAS  
 TURI TEISĘ PADUOTI ... 
 TURI TEISĘ PASIRINKTI ... 
 TURI TEISĘ PATEIKTI ... 
 TURI TEISĘ REIKALAUTI ... 
 TURI TEISĘ SIŪLYTI ... 
 TURI TEISĘ SUSIPAŽINTI SU bylos duomenimis 
 TURI TEISĘ Į darbą 
 TURI TEISĘ  
 TURI TENDENCIJĄ DIDĖTI  
 TURI TENDENCIJĄ  
 TURI TIKSLĄ  
 TURI TOKIAS PAT TEISES IR PAREIGAS KAIP IR KITI TEISĖJAI  
 TURI VIENĄ BALSĄ  
 TURI VIENĄ GALĄ TAI TURI BŪTI IR ANTRAS  
 TURI VISAS GALIMYBES  
 TURI ĮTAKOS  
 TURIMA GALVOJE  
 TURIMA INFORMACIJA  
 TURIMAIS DUOMENIMIS  
 TURIMAS AKCIJAS  
 TURIMAS GALVOJE  
 TURIME GALIMYBĘ  
 TURIME GALVOJE  
 TURIME TEISĘ  
 TURIMI DUOMENYS  
 TURIMI GALVOJE  
 TURIMOMIS ŽINIOMIS  
 TURIMOS INFORMACIJOS  
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 TURIMĄ MEDŽIAGĄ  
 TURIMŲ AKCIJŲ  
 TURINT GALVOJE JOG ... 
 TURINT GALVOJE KAD ... 
 TURINT GALVOJE  
 TURINT TAI GALVOJE  
 TURINT TAI OMENYJE  
 TURINT TIKSLĄ  
 TURINTI AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ IR DIRBANTIEMS PAGAL SPECIALYBĘ  
 TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 TURINTIS SAVO PAVADINIMĄ ĮGULĄ IR VALSTYBĖS VĖLIAVĄ  
 TURINTIS TEISĘ GABENTI PAŠTO SIUNTAS  
 TURINČIŲ TEISĘ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU NUOLAIDA  
 TURIU GALVOJE  
 TURIU GARBĖS  
 TURIU MINTYJE  
 TURĖDAMA GALVOJE  
 TURĖDAMAS GALVOJE  
 TURĖDAMAS TIKSLĄ  
 TURĖDAMI GALVOJE  
 TURĖDAMI PRIEŠ AKIS  
 TURĖDAMI TIKSLĄ  
 TURĖJAU PROGOS  
 TURĖJO DARYTI TOKIO PAT POBŪDŽIO POVEIKĮ  
 TURĖJO DAUGYBĘ epitetų 
 TURĖJO DIDELĮ PASISEKIMĄ  
 TURĖJO DIDELĘ PAKLAUSĄ  
 TURĖJO DIDELĘ REIKŠMĘ  
 TURĖJO DIDELĘ ĮTAKĄ  
 TURĖJO DIDELĖS REIKŠMĖS  
 TURĖJO DIDŽIULĮ PASISEKIMĄ  
 TURĖJO GALIMYBIŲ  
 TURĖJO GALIMYBĘ  
 TURĖJO GALVOJE  
 TURĖJO LEMIAMOS ĮTAKOS RINKIMŲ REZULTATAMS  
 TURĖJO LEMIAMOS ĮTAKOS  
 TURĖJO PROGOS  
 TURĖJO PROGĄ  
 TURĖJO PUIKIĄ PROGĄ  
 TURĖJO REIKŠMĖS  
 TURĖJO TEIGIAMOS ĮTAKOS  
 TURĖJO TEISĘ  
 TURĖJO TIKSLĄ  
 TURĖJO ĮTAKOS  
 TURĖJUSIEMS VALIUTINIŲ INDĖLIŲ  
 TURĖS GALIMYBĘ  
 TURĖS PROGĄ  
 TURĖS TEISĘ  
 TURĖS ĮTAKOS  
 TURĖTI REIKALŲ SU policija; gydytojais; nelegalais 
 TURĖTI VAIKŲ  
 TURĖTI ĮTAKOS  
 TURĖTĄ RUBLĮ  
 TURĖTĄ ŽEMĘ  
 TURĖTŲ GALIMYBĘ  
 TURĖTŲ TEISĘ  
 VAIKAMS TURINTIEMS TEISĘ GAUTI NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ  
 VALSTYBĖ TURI teisę; aprūpinti; garantuoti; finansuoti; imtis 
 VALSTYBĖ TURĖTŲ finansuoti; išlaikyti 
 VANDENS TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME TURI BŪTI IŠDUODAMI NEMOKAMAI  
 VEIKLA PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS PATALPOSE TURI BŪTI SUDERINTA  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VEŽĖJAS TURI TEISĘ REIKALAUTI IŠ KROVINIŲ SIUNTĖJO  
 ASMENIMS TURINTIEMS teisę ... 
 ASMENIMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ  
 ASMENYS TURINTYS teisę 
 ASMENYS TURINTYS TEISĘ GAUTI SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 ASMENŲ TURINČIŲ teisę 
 ASMENŲ ĮTARIAMŲ SERGANČIŲ TURĖJUSIŲ KONTAKTĄ  
 ASMUO TURINTIS aukštąjį teisinį išsilavinimą 
 VISI JOS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į TEISMINĘ GYNYBĄ  
 VISI TURIME VIENĄ DIEVĄ  
 VISI TURĖJO GERĄ PROGĄ SUSIPAŽINTI  
 VISĄ LAIKĄ TURI BŪTI  
 ATEITYJE TURĖTŲ BŪTI ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PER SEPTYNIAS DIENAS TURI PATVIRTINTI ... 
 VYRIAUSYBĖ TURI teisę 
 VYRIAUSYBĖ TURĖTŲ patvirtinti; atsistatydinti; nuspręsti 
 YPATINGAS DĖMESYS TURI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS TURĖTŲ BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPATINGĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO ŠIUO ATVEJU TURI BŪTI SKIRIAMA ... 
 ATITINKAMOS SRITIES SPECIALISTAI TURINTYS NE MAŽIAU KAIP ... 
 ĮKAITO TURĖTOJAS TURI TEISĘ IŠIEŠKOTI  
 ĮMONIŲ TURINČIŲ LEIDIMUS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ALKOHOLINIUS GĖRIMUS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALŲ  
 ĮMONĖ TURI pateikti prašymą 
 ĮMONĖ TURINTI TEISĘ GAMINTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 ĮMONĖMS TURINČIOMS leidimus 
 ĮMONĖS TURINČIOS juridinio asmens teises 
 ĮMONĖS TURINČIOS LICENCIJAS IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA TURI TEISĘ STEIGTI ... 
 ĮTAKOS TURI  
 ĮTAKOS TURĖJO  
 ŠIAME LANGELYJE TURI BŪTI NURODOMI visų transporto priemonių numeriai 
 ŠIE ASMENYS TURI TEISĘ ĮSIGYTI IR GALI VAIRUOTI ... 
 ŠIE DAIKTAI TURI BŪTI GRĄŽINTI  
 ŠIO TIPO SLĖPTUVĖS TURI SUMAŽINTI jonizuojančios spinduliuotės lygį 100 kartų 
 ŠIUO ATVEJU PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ TURI BŪTI PATIKSLINTA  
 ŠIUO METU TURI ... 
 ŠIUO METU TURIME ... 
 ŠOKOLADAS IR KITI MAISTO PRODUKTAI TURINTYS KAKAVOS  
 ŪKINĖ IR KITOKIA VEIKLA KURI TURI ĮTAKOS APLINKAI  
 ŽMOGUS TURI atrasti; galimybę; kreiptis; mokėti; sielą; suprasti; rinktis 
 ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 ŽMOGUS TURINTIS ... 
 ŽMOGUS TURĖTŲ būti ... 
 ŽMONES TURINČIUS ... 
 ŽMONĖMS TURINTIEMS negalią 
 ŽMONĖS TURI galimybę; jausti; pinigų; suprasti; suvokti; teisę; žinoti 
 ŽMONĖS TURINTYS aukštąjį išsilavinimą 
 ŽMONĖS TURĖTŲ darbą; galimybę; gyvenimą; suprasti 
 ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ TURI BŪTI MOTYVUOTAS  
 ATSIŽVELGIANT Į TURIMAS ŽINIAS APIE GAMTOS IŠTEKLIŲ KIEKĮ  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ... 
 ATĖJAU KAD JIE TURĖTŲ GYVENIMĄ  
 AUGALŲ APSAUGOS INSPEKTORIAI TURI TEISĘ ... 
 AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ TURINTYS ... 
 AUKŠTĄJĮ TEISINĮ IŠSILAVINIMĄ TURINČIŲ ASMENŲ  
aukštąjį teisinį išsilavinimą TURINČIŲ ASMENŲ  
 AŠ TURIU GALVOJE  
 BALSAVIMO METU KIEKVIENAS NARYS TURI VIENĄ BALSĄ  
 BALSAVIMO TEISĘ TURINČIŲ piliečių 
 BALSO TEISĘ TURINČIŲ piliečių 
 BAUSMĘ TURĖS ATLIKTI GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
didelę REIKŠMĘ TURI ... 
 BENDROVĖ TURI teisę valdyti; teisę pareikalauti 
 BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU TURI BŪTI KEIČIAMASI INFORMACIJA