Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUHALTERINIO BALANSO TURTO DALIES EILUTĖJE  
 BUHALTERINIO BALANSO TURTO DALIES  
 BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠIŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI TURTO SAVININKO PRIEVOLĖS  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į TURTĄ  
 DALĮ TURTO  
 DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDŽIO IR PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO  
 DEKLARUOJA TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKLARUOTI SAVO TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKLARUOTI TURTĄ IR PAJAMAS  
 DIDŽIAUSIAS TURTAS  
 DĖL FINANSINIO TURTO IR INVESTICIJŲ  
 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INDEKSAVIMO  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO AMORTIZACIJOS SKAIČIAVIMO  
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL LĖŠŲ GAUTŲ PRIVATIZAVUS VALSTYBINĮ TURTĄ  
 DĖL TURTO grąžinimo; perleidimo su sąlyga mokėti kompensaciją 
 DĖL TURTO PRIEVARTAVIMO iškelta baudžiamoji byla; kreipėsi į prokuratūrą; stambiu mastu 
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT KONKURSUS  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO  
 GAMTOS TURTUS  
 GAMTOS TURTŲ  
 GAUTI UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 GRĄŽINTINO TURTO VERTĖS  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 ILGALAIKIAM TURTUI  
 ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERLEIDIMO  
 ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO  
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO  
 ILGALAIKIO TURTO DALIES  
 ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS  
 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO AMORTIZACIJOS  
 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO  
 ILGALAIKIO TURTO  
 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS  
 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS  
 ILGALAIKIS TURTAS PO VIENERIŲ METŲ  
 ILGALAIKIS TURTAS  
 ILGALAIKĮ GAMYBINĖS PASKIRTIES TURTĄ  
 ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ  
 ILGALAIKĮ TURTĄ  
 ILGIAU KAIP METUS NAUDOTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 INVESTAVIMO Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VALDYMAS IR VADOVAVIMAS  
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VERTĖS IR ILGALAIKIŲ bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas 
 INVESTUOJAMO TURTO VERTĘ  
 IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO GRĄŽINIMO  
 IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMĄ  
 IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO  
 IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 IŠLIKĘS NEKILNOJAMASIS TURTAS  
 IŠNUOMOTĄ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
nuteistam laisvės atėmimu penkiolikai metų SU TURTO KONFISKAVIMU  
 JO TURTO PERĖMIMO  
 KILNOJAMASIS TURTAS PERDUODAMAS VALSTYBEI  
 KILNOJAMASIS TURTAS  
 KILNOJAMOJO TURTO ĮKEITIMO  
 KILNOJAMOJO TURTO ĮKEITIMĄ  
 KILNOJAMOJO TURTO  
 KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 KILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 KITOKIO TURTO  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI TURTUI ĮVERTINTI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI TURTUI ĮVERTINTI  
 KOMPARTIJOS TURTO  
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
prekyba jais kaip PAGRINDINE VEIKLA BEI INVESTICINIŲ BENDROVIŲ TURTO valdymu 
 KOOPERATINĖ BENDROVĖ TURI TEISĘ VALDYTI JAI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ JUO NAUDOTIS IR DISPONUOTI  
 LABDAROS BŪDU GAUTĄ TURTĄ  
 LEIDŽIAMA PERIMTI TURTĄ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ funkcijoms vykdyti 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS  
 LIETUVOS TURTĄ  
 LIKUSĮ TURTĄ  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 LĖŠOS IR TURTAS  
 MATERIALAUS ILGALAIKIO TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS  
 MATERIALŲJĮ ILGALAIKĮ TURTĄ  
 MAŽUOSIUS GAMTOS TURTUS  
 MAŽŲJŲ GAMTOS TURTŲ  
teistas UŽ TURTO PRIEVARTAVIMĄ ir poveikį nukentėjusiajam 
teisė Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 MINIMALŲ DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDĮ  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS KAIP NACIONALINĮ TURTĄ DALĮ  
 NACIONALINIS TURTAS  
 NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IR KITŲ GAMTOS TURTŲ  
 NEKILNOJAMAJAM TURTUI  
 NEKILNOJAMAS TURTAS  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS IR TEISĖS Į JĮ  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS KURIAM PRIVALOMA TEISINĖ REGISTRACIJA  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS ŽEMĖ IR SU JA SUSIJĘ OBJEKTAI KURIŲ BUVIMO VIETOS NEGALIMA PAKEISTI  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS  
 NEKILNOJAMO TURTO  
 NEKILNOJAMOJO DAIKTO KURIS YRA ŠEIMOS TURTAS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO AGENTŪROS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO ATĖMIMO IKI SPRENDIMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO DALĮ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO GRĄŽINIMO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO GRĄŽINIMĄ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO KAINOS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTĮ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO PERLEIDIMO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO TVARKYTOJAS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO TVARKYTOJUI  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOJE  
 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO  
 NEKILNOJAMUOJU TURTU  
 NEKILNOJAMĄ TURTĄ  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ BEI DOKUMENTUS  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NEMATERIALAUS TURTO  
 NEMATERIALUS TURTAS  
 NUO PAPILDOMOSIOS BAUSMĖS TURTO KONFISKAVIMO NEATLEISTI  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į DALĮ BENDRO TURTO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO ĮGIJIMO IR REALIZAVIMO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO ĮGIJIMO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ĮGYTO TURTO  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMO  
 PAJAMŲ IR TURTO  
 PAPILDOMŲJŲ BAUSMIŲ TURTO KONFISKAVIMO IR ATĖMIMO TEISĖS  
 PATEIKTI TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 PATVIRTINTA KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI  
 PAVELDIMAM TURTUI APSAUGOTI  
 PAVELDIMO AR DOVANOJAMO TURTO MOKESTIS  
 PAVELDIMO AR DOVANOJAMO TURTO MOKESTĮ  
 PAVELDIMO TURTO  
 PERDUOTI SAVIVALDYBĖMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 PERLEISTI TURTĄ KITIEMS ASMENIMS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISAS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISOS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMĄ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO  
 AKCINĖS BENDROVĖS TURTO BANKAS  
 PRAŠYMUS DĖL IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO SUGRĄŽINIMO  
 PRAŠYMŲ ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 PREKIŲ PASLAUGŲ IR KITO TURTO  
 PRIEVARTAUTI TURTĄ IŠ ŽEMĖS AR MIŠKO SAVININKO  
 PRIKLAUSANTĮ TURTĄ  
 PRIKLAUSANČIU TURTU  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 PRIVALOMAM REGISTRUOTI TURTUI ĮVERTINTI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO VIDUTINĖS RINKOS KAINOS NUSTATYMO IR PASKELBIMO  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO ĮVERTINIMO  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO  
 PRIVATIZUOJAMO TURTO  
 PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ĮMONIŲ TURTO VERTĖS  
 PRIVATIZUOTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PROFSĄJUNGŲ TURTO  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ĮGALIOTI ASMENYS VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 PUSĖS TURTO KONFISKAVIMO  
 RELIGINIŲ BENDRIJŲ TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO TVARKOS  
 SANDORIUS DĖL NEKILNOJAMOJO IR KITOKIO TURTO  
 SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO  
 SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS TURTAS  
 SAVIVALDYBĖS TURTO SKYRIAUS  
 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJA Ž ČERNIAUSKIENĖ 
 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJAS A JUREVIČIUS 
 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO SKYRIUS  
 SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO  
 SAVIVALDYBĖS TURTO  
 SAVO TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJAS  
 SAVO TURTĄ IR PAJAMAS  
 STATYTI PASTATUS STATINIUS IR KITĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  
 STRAIPSNIS DĖL TURTO SUNAIKINIMO AR SUGADINIMO TRANSPORTE  
 SURENKAMĄJĄ SĄSKAITĄ UŽ REALIZUOTĄ KONFISKUOTĄ TURTĄ  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TAS TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIS TURTAS  
 SVETIMO TURTO IŠŠVAISTYMU  
 SVETIMO TURTO PASISAVINIMAS  
 SVETIMO TURTO  
 SVETIMĄ TURTĄ  
 TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR NEKILNOJAMOJO TURTO BEI TEISIŲ Į JĮ  
 TEISINGAI PRIVATIZUOJANT VALSTYBĖS TURTĄ  
 TEISIŲ Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 TRETIESIEMS ASMENIMS AR JŲ TURTUI  
 TRUMPALAIKIO TURTO  
 TURTAS ARBA PINIGŲ SUMA GAUTA PARDAVUS  
 TURTAS BUVO PERDUOTAS  
 TURTAS IR LĖŠOS  
 TURTAS IR PAJAMOS  
 TURTAS YRA ŽMOGUS JO ŽINIOS  
 TURTO AREŠTAS  
 TURTO AREŠTO  
 TURTO AREŠTĄ  
 TURTO BEI PAJAMŲ  
 TURTO DALIS  
 TURTO DALYBOS  
 TURTO DALYBŲ  
 TURTO DALĮ  
 TURTO DYDĮ IR VERTĘ  
 TURTO EKSPERTINIO ĮVERTINIMO AKTĄ  
 TURTO FONDAS  
 TURTO FONDO  
 TURTO FONDUI  
 TURTO GRĄŽINIMO  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJAS  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJOJE  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJOS  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJŲ  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMAS  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 TURTO IR PAJAMŲ  
 TURTO IR VERSLO VERTINIMO  
 TURTO KONFISKAVIMAS  
 TURTO KONFISKAVIMO  
 TURTO KONFISKAVIMĄ  
 TURTO NUOMOS SU IŠSIPIRKIMU  
 TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ  
 TURTO PARDAVIMO  
 TURTO PATIKĖJIMO  
 TURTO PERDAVIMO  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO AKTO  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO AKTĄ  
 TURTO PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO IR PERDAVIMO  
 TURTO PRIEVARTAUTOJAI  
 TURTO PRIEVARTAVIMAS  
 TURTO PRIEVARTAVIMO  
 TURTO PRIEVARTAVIMU  
 TURTO PRIEVARTAVIMĄ  
 TURTO SAVININKAS  
 TURTO SUMA  
 TURTO SUNAIKINIMAS AR SUŽALOJIMAS  
 TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJAS A JUREVIČIUS 
 TURTO VALDYMO SKYRIAUS  
 TURTO VALDYMO  
 TURTO VERTINIMO  
 TURTO VERTINTOJAI  
 TURTO VERTINTOJAS  
 TURTO VERTINTOJO  
 TURTO VERTINTOJŲ  
 TURTO VERTĘ  
 TURTO VERTĖ  
 TURTO VERTĖS NUSTATYMO  
 TURTO VERTĖS  
 TURTO ĮKEITIMO  
 TURTO ĮVERTINIMO  
 TURTUI ĮSIGYTI  
 TURTĄ AR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 TURTĄ BEI PAJAMAS  
 TURTĄ IR PAJAMAS DEKLARUOJA ... 
 TURTĄ IR PAJAMAS  
 TURTĄ KURIO SAVININKAS NENUSTATYTAS  
 TURTĄ SUDARO ... 
 TURTĄ VALDO NAUDOJA BEI DISPONUOJA JUO  
 TVARKYDAMI PINIGINIUS IR TURTO REIKALUS  
 TVARKYDAMI PINIGINIUS TURTO REIKALUS  
 UŽ SKOLĄ ĮKEISTĄ TURTĄ PARDUOTI IŠ VARŽYTINIŲ  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMUI  
 VALSTYBINIO TURTO SAVININKO FUNKCIJAS  
 VALSTYBINIO TURTO  
 VALSTYBINIS TURTAS  
 VALSTYBINIU TURTU  
 VALSTYBINĮ TURTĄ  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS TURTO  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMĄ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AKCIJŲ PARDAVIMO BŪDU  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU  
 VALSTYBĖS TURTAS  
 VALSTYBĖS TURTO FONDAS VTF  
 VALSTYBĖS TURTO FONDAS  
 VALSTYBĖS TURTO FONDO GENERALINIS DIREKTORIUS POVILAS MILAŠAUSKAS 
 VALSTYBĖS TURTO FONDO  
 VALSTYBĖS TURTO FONDUI  
 VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO  
 VALSTYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBĖS TURTO  
 VALSTYBĖS TURTU  
 VALSTYBĖS TURTĄ  
 VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS VALDOMO TURTO DALĮ  
 VIENUOLIKAI METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 ASMENS BEI TURTO SAUGOS  
 ASMENS BEI TURTO  
 ASMENS IR TURTO  
 ASMENĮ AR JO TURTĄ  
 ASMENŲ TURTĄ IR PAJAMAS DEKLARUOJA ... 
 VISAS TURTAS  
 VISĄ SAVO TURTĄ  
 VISĄ TURTĄ  
 Į VALSTYBĖS PAJAMAS PAIMTO ARBA PERDUOTO TURTO IR LOBIŲ PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO REALIZAVIMO IR GRĄŽINIMO  
 ĮGYTĄ TURTĄ  
 ĮKEISTO TURTO AREŠTO  
 ĮKEISTO TURTO  
 ĮKEISTĄ TURTĄ  
atlyginimas UŽ NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ įregistravimą 
 ĮMONĖS TURTO  
 ĮMONĖS TURTĄ  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE IR ŠIĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 ĮSIGYTAS TURTAS  
 ĮSIGYTĄ TURTĄ  
 ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO  
 ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ŠIOS ĮMONĖS TURTĄ  
 ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO  
 ŽEMĖS ŪKIO IR VALSTYBĖS TURTŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PAGRINDU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO PASIRAŠANT PAJUS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS TURTO PAGRINDU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS TURTĄ  
 ATSAKO TIK SAVO TURTU  
 ATSAKO VISU SAVO TURTU  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
byla DĖL TURTO PRIEVARTAVIMO  
 BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 BAUDŽIAMI LAISVĖS ATĖMIMU NUO AŠTUONERIŲ IKI PENKIOLIKOS METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS  
 BEI KITŲ ASMENŲ TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 BENDRO TURTO  
 BENDROVĖS TURTAS  
 BENDROVĖS TURTĄ  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO GYVENTOJŲ PASTATŲ IR KELEIVIŲ PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO  
 BRANGAUS TURTO  
 BRANGŲ TURTĄ