Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TVARKOS  
 CHRONOLOGINE TVARKA  
 CIVILINIO PROCESO KODEKSO NUSTATYTA TVARKA  
išieškoti NE GINČO TVARKA IŠ ĮMONIŲ SĄSKAITŲ komerciniuose bankuose 
 DIETINIO GYDYMO ORGANIZAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKA  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO TVARKOS  
 DĖL POSĖDŽIO VEDIMO TVARKOS KALBĖJO SEIMO NARYS A KUNČINAS; S PEČELIŪNAS; V JARMOLENKA; A KUBILIUS; A ENDRIUKAITIS 
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 DĖL VEDIMO TVARKOS  
kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų IŠLAIDŲ UŽ NAUDOJIMĄSI KELEIVINIU TRANSPORTU KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 EILĖS TVARKA  
 EKSPERIMENTO TVARKA  
 ELEMENTARIOS TVARKOS  
 ESANT TOKIAI TVARKAI  
 FINANSŲ MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 GALI BŪTI GINČIJAMAS TEISMINE TVARKA  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GALIOJANČIĄ TVARKĄ  
 GALIOJUSIĄ TVARKĄ  
 GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO TVARKA  
 GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO TVARKĄ  
 GRIEŽTA TVARKA  
 GRĄŽINIMO TVARKĄ IR TERMINUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
 INSTITUCIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PATEIKIA ... 
 IŠDAVIMO JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKĄ  
 IŠIMTIES TVARKA  
 IŠNUOMOTI NE KONKURSO TVARKA  
 IŠNYKĘS TEISTUMAS UŽ PAŽEIDIMUS NUOSAVYBEI ŪKININKAVIMO TVARKAI  
 IŠRINKTI AR KITOKIA TVARKA įgiję įgaliojimus 
 IŠTIRTŲ IR NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTŲ naudingųjų iškasenų telkinių teritorijoje 
 JURIDINIAI ASMENYS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ĮSIGIJĘ ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 JURIDINIS ASMUO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 KASACINE TVARKA  
 KIRTIMO MIŠKO NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMŲ IR KITŲ VEIKSMŲ  
 KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTŲ savarankiškai dirbančių asmenų 
 KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 KOMISIJŲ SUDARYMO TVARKĄ  
 KONKURSO TVARKA BUS SUTEIKIAMA PARAMA  
 KONKURSO TVARKA  
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LAIKANTIS ŠIOS TVARKOS  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKĄ  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKĄ REGLAMENTUOJA IR KONTROLIUOJA ... 
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKĄ  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ATOSTOGŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ TVARKOS PAŽEIDIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE TVARKA ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
suteikiu IŠIMTIES TVARKA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS  
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ NUSTATYTA TVARKA  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
... STRAIPSNIUOSE NUSTATYTA TVARKA  
... STRAIPSNIŲ TAIKYMO TVARKOS  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 MOKESČIO MOKĖTOJAS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 MOKESČIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS  
 MORALINĖS TVARKOS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
veiksmai gresia LIETUVOS VALSTYBĖS SAUGUMUI AR VIEŠAJAI TVARKAI  
 NAUJA TVARKA  
 NAUJOJI TVARKA  
 NAUJOS TVARKOS  
 NE AUKCIONO TVARKA  
 NE GINČO TVARKA IŠIEŠKOTI IŠ ŪKIO SUBJEKTŲ  
 NE GINČO TVARKA  
 NE KONKURSO TVARKA  
 NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS TVARKĄ REGLAMENTUOJA ĮSTATYMAS  
 NEGINČO TVARKA  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA  
 NORMAS BEI APSKAITOS TVARKĄ  
 NORMATYVINIŲ AKTŲ SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS  
 NUMATYTA TVARKA  
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 NURODYTA TVARKA  
 NUSIDĖVĖJUSIŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ TOLESNIO PANAUDOJIMO TVARKOS  
 NUSISTOVĖJUSIĄ TVARKĄ  
 NUSTATO TVARKĄ  
 NUSTATYTA TVARKA GALI BŪTI ĮFORMINTA  
 NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 NUSTATYTA TVARKA IŠPIRKTI VISAS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS AKCIJAS  
 NUSTATYTA TVARKA PATEIKIA ... 
 NUSTATYTA TVARKA PATVIRTINTUS DOKUMENTUS  
 NUSTATYTA TVARKA SKIRIA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUSTATYTA TVARKA  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS IR TVARKA  
 NUSTATYTOS MUITINĖS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKOS  
 NUSTATYTOS TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 NUSTATYTOS TVARKOS  
 NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 NUSTATYTĄJA TVARKA PERDUOTI ... 
 NUSTATYTĄJA TVARKA PREKIŲ PARDAVIMAS ĮFORMINAMAS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA SUDERINTI IR PATVIRTINTI  
 NUSTATYTĄJA TVARKA SUTEIKTAS muitinės garanto statusas 
 NUSTATYTĄJA TVARKA  
 NUTARIMO NUSTATYTA TVARKA  
 ORGANIZAVIMO TVARKĄ NUSTATO MIESTŲ RAJONŲ TARYBOS  
 PAGAL NAUJĄJĄ TVARKĄ  
 PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PAGAL ŠIĄ TVARKĄ  
 PAGRINDU IR TVARKA  
 PALAIKYTI TVARKĄ  
 PALAIKYTI VIEŠĄJĄ TVARKĄ  
 PASAULIO TVARKA  
 PASAULIO TVARKOS  
 PASAULIO TVARKĄ  
 ABĖCĖLĖS TVARKA  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 ADMINISTRACINE TVARKA  
 PATENTŲ IŠDAVIMO TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PAŽEIDŽIANT NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PENSIJŲ MOKĖJIMO TVARKA  
 PREVENCINE TVARKA  
 PRIEMONĖ PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PRIVALOMA TVARKA  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS NUSTATYTA TVARKA  
 PRIĖMIMO TVARKĄ  
 REGIONINIO PARKO LANKYMO TVARKĄ IR TVIRTINA PARKO LANKYMO TAISYKLES  
 REGISTRAVIMO TVARKĄ  
 RELIGINIŲ BENDRIJŲ TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO TVARKOS  
Nė viena frakcija neprieštaravo ypatingos skubos SVARSTYMO TVARKAI  
 SIŪLYMUS DĖL PREKIŲ EKSPORTO IR IMPORTO REGULIAVIMO TVARKOS BEI MUITŲ TARIFŲ  
 SKUBESNE TVARKA  
 SKUBESNĘ SVARSTYMO TVARKĄ  
 SKUBESNĖS SVARSTYMO TVARKOS  
 SKUBOS TVARKA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE TVARKA  
 SKYRIMO NE KONKURSO TVARKA  
 SKYRIMO TVARKA  
 SKYRIMO TVARKĄ  
 SOCIALINĖS TVARKOS  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ UŽSAKYMO GAMYBOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PLATINIMO ĮSIGIJIMO NAUDOJIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKĄ  
 SPRENDIMŲ VYKDYMO TVARKĄ REGULIUOJA ... 
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 STATYBOS SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA  
 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA  
 SUPAPRASTINTA TVARKA  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 SUTARTYJE NUSTATYTA TVARKA  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 SĄLYGAS BEI TVARKĄ  
 SĄLYGAS IR TVARKĄ  
 SĄLYGOS IR TVARKA  
 TA PAČIA TVARKA KAIP IR PRAŠYMAS  
 TA PAČIA TVARKA  
 TAIKYTI SKUBESNĘ SVARSTYMO TVARKĄ  
 TAIKYTI ŠIĄ TVARKĄ  
 TAM TIKRA TVARKA  
 APELIACINE TVARKA  
 APKALTOS PROCESO TVARKA  
 TEISMINE TVARKA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA SĄLYGOS  
 APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS IŠ NUSTATYTA TVARKA ĮREGISTRUOTOS komercinės -ūkinės veiklos 
 APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS NE GINČO TVARKA  
 TOKIA PAT TVARKA IKI NURODYTO TERMINO  
 TOKIA PAT TVARKA  
 TOKIOMIS SĄLYGOMIS IR TOKIA TVARKA KAIP NUMATYTA  
 TRAUKIAMI ATSAKOMYBĖN ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA  
 TVARKA IR DRAUSMĖ  
 TVARKA IR SĄLYGOS  
 TVARKA IR ŠVARA  
 TVARKA NUSTATOMA ... 
 TVARKAI PAGERINTI  
 TVARKAI PALAIKYTI  
 TVARKOS BEI SĄLYGŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 TVARKOS IR NETVARKOS  
 TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 TVARKOS NUSTATYMO  
 TVARKOS PALAIKYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS  
 TVARKOS PALAIKYMO  
 TVARKOS PATVIRTINIMO  
 TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 TVARKOS PAŽEIDIMUS  
 TVARKOS SAUGOTOJAI  
 TVARKOS SERGĖTOJAI  
 TVARKOS SĄLYGŲ IR APRIBOJIMŲ  
 TVARKĄ IR DRAUSMĘ  
 TVARKĄ IR SĄLYGAS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 TVARKĄ NUSTATO ... 
 TVARKĄ NUSTATO FINANSŲ MINISTERIJA IR ENERGETIKOS MINISTERIJA  
 TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ NUSTATO MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  
 TVARKĄ NUSTATO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 TVARKĄ REGLAMENTUOJA ... 
apskrities valdytojas gali parduoti arba išnuomoti naujus VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE AUKCIONO TVARKA kaimo vietovėje 
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS TVARKĄ  
 UŽTIKRINANT VIEŠĄJĄ TVARKĄ VISUOMENĖS RIMTĮ BEI SAUGUMĄ  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS NE AUKCIONO TVARKA  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS TVARKĄ  
 VALSTYBĖS SAUGUMO AR VIEŠOSIOS TVARKOS  
 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 VIDAUS TVARKOS  
 VIDAUS TVARKĄ  
 VIEŠAJAI TVARKAI IR VISUOMENĖS APSAUGAI  
 VIEŠAJAI TVARKAI  
 VIEŠO KONKURSO TVARKA  
 VIEŠOJI TVARKA  
 VIEŠOSIOS TVARKOS AR NUSTATYTŲ PAREIGŲ  
 VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO  
 VIEŠOSIOS TVARKOS  
 VIEŠĄJĄ TVARKĄ  
 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TVARKOS PALAIKYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJAS  
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ASMUO ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 VISKAS TVARKOJE  
 VISUOMENĖS SAUGUMĄ VIEŠĄJĄ TVARKĄ ŽMONIŲ SVEIKATĄ IR DOROVĘ  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 YPATINGOS SKUBOS SVARSTYMO TVARKAI  
 YPATINGOS SKUBOS TVARKA  
 YPATINGOS SKUBOS TVARKAI  
 YPATINGOS SKUBOS TVARKĄ  
 ĮMONIŲ REJESTRO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMAIS KITAIS TEISĖS AKTAIS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMO NUMATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA TURI TEISĘ STEIGTI ... 
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ATSAKO UŽ bendrovės ūkinės veiklos pažeidimų nuslėpimą 
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA STEIGIA IR TVARKO  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮVESTI TVARKĄ  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS TVARKA  
 ŠI TVARKA REGLAMENTUOJA ... 
 ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ŠVARA IR TVARKA  
 ŠVARĄ IR TVARKĄ  
 ŽEMĘ KURI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA BUVO PRISKIRTA ... 
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŽODŽIŲ TVARKA  
 ATSAKO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ATSTATYMO SĄLYGOS IR TVARKA  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NUSTATYTA TVARKA ATLIEKA KVOTĄ  
 BE JOKIOS TVARKOS  
 BENDRA TVARKA  
 BENDRA ŠIUOSE NUOSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA TAIS ATVEJAIS ... 
 BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO TVARKĄ  
 BENDRĄJA TVARKA